Dr hab. inż. Artur Kasprzak laureatem Nagrody im. Mieczysława Mąkoszy

12 stycznia 2024

Fundacja Wspierania Młodych Naukowców im. Mieczysława Mąkoszy przyznała Nagrodę Naukową za rok 2023 dr. hab. inż. Arturowi Kasprzakowi z Politechniki Warszawskiej. Nagroda przyznawana jest za oryginalne, samodzielne prace badawcze w obszarze chemii organicznej.

Uroczyste wręczenie Nagrody z rąk prof. Mieczysława Mąkoszy nastąpiło w piątek 12 stycznia 2024 r. w auli IChO PAN, po wygłoszonym przez laureata wykładzie: „Application of selected polyaromatic compounds in the design of organized molecular architectures and supramolecular systems”.

Serdecznie gratulujemy!