Artykuł zespołu prof. Bartosza Grzybowskiego w Angewandte Chemie International Edition

11 czerwca 2021

Prof. Grzybowski opublikował artykuł pt.: „Scaffold-Directed Face Selectivity Machine-Learned from Vectors of Non-covalent Interactions”.

Publikacja przedstawia nową metodę ML na przykładach reakcji addycji Michaela i cykloaddycji Dielsa-Aldera. Przewidywane przez program obliczeniowy reakcje są weryfikowalne do 90%, co stanowi dokładność wyższą od obliczeń opartych na tradycyjnych deskryptorach ML czy intuicji doświadczonych chemików syntetycznych.

Artykuł: https://doi.org/10.1002/anie.202101986

Serdecznie gratulujemy!