Artykuł prof. Marka Chmielewskiego, prof. Bartłomieja Furmana i współpracowników w Organic Reactions

28 marca 2024

W tomie Organic Reactions z marca 2024 roku prof. Marek Chmielewski, prof. Bartłomiej Furman i współpracownicy opublikowali obszerny przegląd zatytułowany „The Kinugasa Reaction”.

Organic Reactions®, publikowane przez Wiley, to fundamentalne źródło informacji dla chemików organików. Seria książek wykracza poza zwykły zbiór referencji, stanowiąc starannie wyselekcjonowany przewodnik po rozległym obszarze literatury dotyczącej reakcji organicznych. Zawiera ona szczegółowe opisy przydatnych transformacji, wzbogacone o cenne spostrzeżenia doświadczonych autorów. Oprócz szczegółowych dyskusji na temat mechanizmu, zakresu i ograniczeń reakcji, rozdziały OR zawierają tabelaryczny przegląd wszystkich znanych dotychczas przykładów omawianych reakcji.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/0471264180.or114.02