Artykuł dr. Tomasza Wdowika i prof. Doroty Gryko w ACS Catalysis

1 czerwca 2022

Witaminy zazwyczaj jawią nam się jako składniki odżywcze niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. Czy mogą one jednak być przydane także poza biologicznym środowiskiem? Odpowiedź jest twierdząca, szczególnie w przypadku witaminy B12, która stanowi rzadki przykład naturalnego związku kobaltoorganicznego. To upodabnia ją do syntetycznych katalizatorów kobaltowych i tym samym zachęca badaczy do eksplorowania jej aktywności katalitycznej.

W niniejszym artykule w ACS Catalysis dokonano przeglądu badań nad zastosowaniem witaminy B12 jako katalizatora w procesach tworzenia wiązań węgiel-węgiel, które można wykorzystać do konstruowania bardziej złożonych cząsteczek organicznych. Potencjalne praktyczne zastosowania katalizy witaminą B12 wynikają nie tylko z typowej dla tej cząsteczki zdolności do generowania rodnikowych bloków budulcowych, ale także z jej zrównoważonego charakteru, rozpuszczalności w wodzie i nietoksyczności. Gdy dodamy do tego jej kompatybilność z warunkami foto- i elektrochemicznymi, jesteśmy na właściwej ścieżce do opracowania wydajnych, przyjaznych dla środowiska narzędzi syntezy organicznej opartych na zasobach naturalnych.