Artykuł dr. hab. Ciny Foroutan-Nejada w Chemical Science

14 marca 2023

Koncepcja aromatyczności jest fundamentem chemii, ale bardzo podobnie jak niektóre inne koncepcje, takie jak wiązania chemiczne, aromatyczność nie posiada operatora w mechanice kwantowej. Dlatego też, pomiar aromatyczności nie jest prostym zadaniem. Podczas gdy IUPAC sugeruje trzy główne kryteria oceny aromatyczności oparte na symetrii strukturalnej, stabilności energetycznej i właściwościach magnetycznej odpowiedzi, istnieją poważne rozbieżności między ekspertami w tej dziedzinie. Długo trwające debaty zmotywowały dwóch autorów tego artykułu do zebrania opinii autorytetów z chemii eksperymentalnej i teoretycznej w jednym artykule. Miquel Sola i Cina Foroutan-Nejad rozpoczęli to zadanie, przygotowując zestaw pytań, które później zostały zmodyfikowane przez Gabriela Merno i Izraela Fernandeza. Te pytania zostały później wysłane do kilku ekspertów, a ich odpowiedzi zostały zebrane i wykorzystane do napisania niniejszego artykułu perspektywicznego dotyczącego koncepcji aromatyczności. Mamy nadzieję, że ten krótki artykuł przedstawia różnorodne koncepcje chemików z różnych środowisk w społeczności chemicznej.