Head of the group
Dr hab. Zbigniew Kałuża

PhD students
Mgr inż. Katarzyna Śniady
Mgr Paulina Baczewska

Students
Wojciech Depa

Former members
Magdalena Dolna
Paweł Czerwiński
Bartosz Bisek

SONATA BIS – (2017/26/E/ST5/00510) Nowe N-heterocykliczne karbenowe kompleksy złota: od aktywności katalitycznej do zastosowań medycznych

Publikactions

I. Misztalewska-Turkowicz, K. H. Markiewicz, M. Michalak, A. Z. Wilczewska,  „NHC-copper complexes immobilized on magnetic nanoparticles: Synthesis and catalytic activity in the CuAAC reactions”, J. Catal.

K. Wolosewicz, M. Michalak, J. Adamek, B. Furman, „Studies on the Enantioselective Kinugasa Reaction: Efficient Synthesis of β-Lactams Catalyzed by N-PINAP/CuX Complexes”, Eur. J. Org. Chem.

P. Horeglad, M. Cybularczyk, A. Litwińska, A. M. Dąbrowska, M. Dranka, G. Z. Żukowska, M. Urbańczyk, M. Michalak, „Controlling the stereoselectivity of rac-LA polymerization by chiral recognition induced the formation of homochiral dimeric metal alkoxides”, Polymer Chemistry

P. Czerwiński, E. Molga, L. Cavallo, A. Poater, M. Michalak, „NHC–Copper(I) Halide-Catalyzed Direct Alkynylation of Trifluoromethyl Ketones on Water”, Chem. Eur. J.

Documents

Research topics

  • Synthesis of fluorinated azaheterocycles and propargylic alcohols via direct catalytic alkynylation on water catalyzed by N-heterocyclic carbene copper(I) complexes;
  • Immobilization of N-heterocyclic carbene copper(I) and copper(II) complexes on magnetic nanoparticles and its applications for the synthesis of heterocyclic compounds;
  • New chiral C1-symmetric N-heterocyclic carbene gold(I) and gold(III) complexes and its applications in enantioselective catalysis;
  • New fluorinated analogs of Tröger base ¬–dibenzo[b,f]diazocines.