Kierownik zespołu
dr Kajetan Dąbrowa

PhD Students
M.Sc. Jakub Narodowiec

Chemists
M.Sc. eng. Małgorzata Grela

Technicians
Wiktor Ignacak

OPUS NCN 2022/47/B/ST5/01787
“Chasing lithium: direct lithium salt extraction and purification from mixtures using stimuli-responsive “smart” molecular extractants”

Publications

M. Ceborska, K. Dąbrowa, J. Cędrowski, M. Zimnicka, „Hydrogen-bonded supramolecular assemblies of folic acid with simple hexoses”, J. Mol. Struct.

M. Woźny, D. Trzybiński, K. Dąbrowa, J. Narodowiec, K. Wozniak, „Monosulfonated dibenzo-24-crown-8 and its properties”,
Org. Biomol. Chem.

P. Niedbała, M. Ceborska, M. Mehmet, W. Ignacak, J. Jurczak, K. Dąbrowa, „Anion Recognition by a Pincer-Type Host Constructed from Two Polyamide Macrocyclic Frameworks Jointed by a Photo-Addressable Azobenzene Switch”, Materials