Circular Dichroism (CD) spectroscopy

Sebastian Wach, Rzecz o innowacjach https://rzeczo.pl/spektroskopie-dichroizmu-kolowego-cd/