Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Biuletyn Informacji Publicznej  Jezyk Polski  Język Angielski
Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
Strona główna / Mazowiecka dolina zielonej chemii

Mazowiecka dolina zielonej chemii


Mazowiecka Dolina Zielonej Chemii (MDZCh) stanowi silną infrastrukturę badawczą zrzeszającą najlepsze warszawskie instytucje naukowe związane z chemią. Wśród celów MDZCh są:

  • Stworzenie silnej struktury badawczej opartej na wydziałach wyższych uczelni, instytutach badawczych i instytutach PAN, oraz ich współpracy z biurami projektowymi i przemysłem;
  • Wspieranie rozwoju różnych dziedzin chemii, poprzez zapewnienie dostępu do dobrze wyposażonych laboratoriów oraz pilotażowych instalacji półtechnicznych;
  • Wspieranie programów edukacyjnych i informacyjnych;


Konsorcjantami Mazowieckiej Doliny Zielonej Chemii są:

1. Szkoła Zaawansowanych Technologii Chemicznych i Materiałowych
2. Politechnika Warszawska: Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Wydział Chemiczny, Wydział Inżynierii Materiałowej
3. Wydział Chemiczny, Uniwersytet Warszawski
4. Wydział Nowych Technologii i Chemii, Wojskowa Akademia Techniczna
5. Instytut Chemii Fizycznej PAN
6. Instytut Chemii Organicznej PAN
7. Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
8. Instytut Chemii Przemysłowej
9. Instytut Farmaceutyczny
10. Instytut Przemysłu Organicznego


Więcej o Mazowieckiej Dolinie Zielonej Chemii:

Biuletyn Informacji Publicznej »

Cordis Europa »

Film z prezentacją »Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Biuletyn Informacji Publicznej