Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Biuletyn Informacji Publicznej  Jezyk Polski  Język Angielski
Instytut Chemii Organicznej -Polskiej Akademii Nauk
Strona główna / Zespoły Naukowe

Zespoły Naukowe i Naukowo-Usługowe

Spektrometria mas [I]
Prof. dr hab. Witold Danikiewicz »

Podzespół I A - Dr Rafał Loska »

Podzespół I B - Dr Magdalena Zimnicka »

Stereokontrolowana synteza związków biologicznie aktywnych [II]
Prof. dr hab. Bartłomiej Furman »

Podzespół II C - Dr Bartosz Zambroń »

Zastosowania chemii metaloorganicznej w syntezie organicznej [III]
Prof. dr hab. Karol Grela »

Chemia sacharozy. Zastosowanie cukrów prostych jako chiralnych bloków budulcowych [IV]
Prof. dr hab. Sławomir Jarosz »

Kataliza homogeniczna i heterogeniczna kompleksami metali [V]
Dr Michał Michalak »

Kataliza homogeniczna kompleksami metali przejściowych [VI]
Dr Wojciech Chaładaj »

Praktyczna synteza organiczna. Chemia azotowych związków heterocyklicznych [VII]
Dr hab. Zbigniew Wróbel, prof. nadzw. »

Stereokontrolowana synteza organiczna i chemia supramolekularna [VIII]
Prof. dr hab. Janusz Jurczak »

Podzespół VIII B - Dr Filip Ulatowski »

Podzespół VIII C - Dr Kajetan Dąbrowa »

Rozpoznanie molekularne [IX]
Dr hab. Agnieszka Szumna »

Barwniki funkcjonalne [X]
Prof. dr hab. Daniel Gryko »

Wspomagana komputerowo synteza organiczna [XI]
Prof. dr Bartosz Grzybowski

Krystalochemia organiczna. Synteza i właściwości peptydowych dendrymerów [XII]
Prof. dr hab. Zofia Urbańczyk-Lipkowska »

Kataliza asymetryczna: zastosowanie chiralnych kwasów Lewisa i Brønsteda w syntezie organicznej [XIII]
Prof. dr hab. Jacek Młynarski »

Związki naturalne w syntezie organicznej [XV]
Prof. dr hab. Dorota Gryko »

Zastosowanie magnetycznego rezonansu jądrowego w chemii organicznej [XVI]
Prof. dr hab. Jarosław Jaźwiński »

Laboratorium Analizy Substancji Biochemicznych [XVII]
Grzegorz Spólnik »

Enzymy i mikroorganizmy w syntezie organicznej i biotechnologii [XX]
Prof. dr hab. Ryszard Ostaszewski »

Zespół XXI
Dr hab. Sebastian Stecko »

Obliczenia teoretyczne właściwości cząsteczek [XXII]
Prof. dr hab. Michał Jaszuński »

Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Biuletyn Informacji Publicznej