Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Biuletyn Informacji Publicznej  Jezyk Polski  Język Angielski
Instytut Chemii Organicznej -Polskiej Akademii Nauk
Strona główna / Zespoły Naukowe / Zespół IX

Zespół IX

Rozpoznanie molekularne

Kierownik:

Dr hab. Agnieszka Szumna, Prof. Nadzw.
e-mail: agnieszka.szumna@icho.edu.pl

Doktorat, 2001, Instytut Chemii Organicznej PAN, Warszawa, Polska.
Staż Podoktorski, 2001-2003, University of Missouri (MU), Columbia, USA, 2001/2003, Prof. Jerry L. Atwood

2012 Powołanie na kierownika zespołu IX
Od 2010 Prof. Nadzwyczajny, Instytut Chemii Organicznej PAN, Warszawa, Polska
2010 Habilitacja, 2010, Instytut Chemii Organicznej PAN, Warszawa, Polska
2004-2010 Ścieżka habilitacyjna, Instytut Chemii Organicznej PAN, Warszawa, Polska
2001-2003 Staż podoktorski, University of Missouri, Columbia, USA, pod kierownictwem prof. Jerry L. Atwood’a
2001 Doktorat, 2001, Instytut Chemii Organicznej PAN, Warszawa, Polska
1996 – 2001 Studia doktoranckie pod kierownictwem prof. Janusza Jurczaka, Instytut Chemii Organicznej PAN, Warszawa, Polska
1996 Obrona pracy magisterskiej, promotor prof. Janusz Jurczak, Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Polska
1992 – 1996 Studia magisterskie na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Polska

Nagrody i wyróżnienia:

Wyróżnienie pracy magisterskiej, 1995, Uniwersytet Warszawski.
Wyróżnienie pracy doktorskiej, 2001, Instytut Chemii Organicznej PAN.
Nagroda Prezesa Rady Ministrów za wybitną habilitację, 2011.
Strona własna zespołu: ww2.icho.edu.pl/z09 »


Skład Zespołu:

Doktoranci:

mgr inż. Tomasz Boinski
mgr inż. Michał Wierzbicki
mgr inż. Hanna Jędrzejewska
mgr Marcin Grajda

Studenci:

Marek Szymański
Paweł Szyperski
Agnieszka Głowacka
Małgorzata Lewińska
Marcin Sztylko
Artur Cieszkowski
Jakub Czajka


Tematyka badań:

Obecnie zespół realizuje kilka głównych tematów:

• Badania procesów samoasocjacji statycznej i dynamicznej
• Rozpoznanie molekularne ze szczególnym uwzględnieniem rozpoznania chiralnego
• Synteza i badania nowych związków makrocyklicznych
• Synteza i badania związków o chiralności inherentnej

Zajmujemy się syntezą i badaniami nowych związków typu kawitandów i kapsuł molekularnych zdolnych do samoasocjacji i rozpoznawania innych cząsteczek chiralnych. Takie układy mogą potencjalnie służyć jako systemy detekcyjne, układy transportujące (np. leki) oraz jako molekularne reaktory dla reakcji asymetrycznych. W celu otrzymania takich związków używamy zarówno metod klasycznej syntezy organicznej jak i dynamicznej chemii kowalencyjnej. Szeroko wykorzystujemy naturalnie dostępne, biokompatybilne i chiralne bloki budulcowe, np. pochodne aminokwasów i peptydów. Szczególną uwagę poświęcamy badaniom struktury i dynamiki cząsteczek oraz charakterystyce oddziaływań niekowalencyjnych w supramolekularnychkompleksach typu gość-gospodarz (używając różnorodnych technik spektralnych obejmujących rentgenowską analizę strukturalną, NMR oraz dichroizm kołowy).


Publikacje

Aktualnie realizowane granty

Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Biuletyn Informacji Publicznej