Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Biuletyn Informacji Publicznej  Jezyk Polski  Język Angielski
Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
Strona główna / Zespoły Naukowe / Zespół VIII / Zespół VIIIB

Zespół VIIIB


Kierownik:

Dr Filip Ulatowski
e-mail: fulatowski@icho.edu.pl

Praca doktorska, Instytut Chemii Organicznej PAN (promotor prof. dr hab. Janusz Jurczak)
Staż naukowy, Abo Akademi, Turku, Finlandia, prof. Reko Leino


Tematyka badań

W Podzespole VIIIb zajmujemy się wybranymi aspektami dynamicznej chemii kombinatoryjnej. Badamy układy, w których składniki bibliotek powstają na drodze szybko odwracalnych reakcji takich jak wymiana dwusiarczków czy transiminowanie. Główny nacisk w badaniach położony jest na biblioteki receptorów anionów i możliwość templatowania ich anionami mono- i oligo-karboksylanownymi. Grupa karboksylanowa stanowi dobrze zdefiniowany punkt oddziaływania z receptorem, co w połączeniu z duża różnorodnością rodziny kwasów oligokarboksylowych sprawia, że są to bardzo dogodne templaty. Dotychczas wykazaliśmy, że odpowiednio skonstruowana biblioteka może być bardzo wrażliwa na różne strukturalne parametry templatu takie jak liczba grup karboksylanowych oraz kształt, rozmiar i giętkość łącznika między nimi.

Główne nurty badawcze

Templatowanie bibliotek w kierunku otrzymywania składników o bardzo dużym makropierścieniu
(ok. 100 atomów),

Wpływanie na skład templatowanych bibliotek poprzez wpływanie na geometrię templatu (m.in. układy fotoprzełączalne),

Analiza wpływu na templatów karboksylanowowych o różnorodnej geometrii na biblioteki za pomocą technik eksploracji danych i sztucznych sieci neuronowych,

Poszukiwanie nowych reakcji odwracalnych.

Badania w Podzespole finansowane są z grantu NCN SONATA 2016/21/D/ST5/02876.


Wybrane publikacje:

  1. Cholewiak, A.; Dobrzycki, Ł.; Jurczak, J.; Ulatowski, F. Disulphide Bond Exchange Inhibited by Air – Kinetic and Thermodynamic Products in a Library of Macrocyclic Cysteine Derivatives. Org. Biomol. Chem.2018, 16 (14), 2411–2420;
  2. Ulatowski, F.; Jurczak, J., Oligocarboxylates as Useful Templates in Dynamic Combinatorial Chemistry. Pure Appl. Chem. 2017, 89 (6), 801–807;
  3. Dabrowa, K.; Ulatowski, F.; Lichosyt, D.; Jurczak, J., Catching the Chloride: Searching for Non-Hofmeister Selectivity Behavior in Systematically Varied Polyamide Macrocyclic Receptors. Org. Biomol. Chem. 2017, 15 (28), 5927–5943;
  4. Ulatowski, F.; Jurczak, J., Chiral Recognition of Carboxylates-Receptors, Analytical Tools, and More. Asian J. Org. Chem. 2016, 5 (6), 715–723;
  5. Ulatowski, F.; Dąbrowa, K.; Jurczak, J., Supramolecular Detection of Geometrical Differences of Azobenzene Carboxylates. Tetrahedron Lett. 2016, 57 (16), 1820–1824;
  6. Ulatowski, F.; Dąbrowa, K.; Bałakier, T.; Jurczak, J., Recognizing the Limited Applicability of Job Plots in Studying Host–Guest Interactions in Supramolecular Chemistry. J. Org. Chem. 2016, 81 (5), 1746–1756;
  7. Ulatowski, F.; Lichosyt, D.; Jurczak, J., Introducing a Static Receptor to Compete with a Dynamic Combinatorial Library in Template Binding. Org. Biomol. Chem. 2015, 13 (42), 10451–10455;
  8. Ulatowski, F.; Jurczak, J., Chiral Recognition of Carboxylates by a Static Library of Thiourea Receptors with Amino Acid Arms. J. Org. Chem. 2015, 80 (9), 4235–4243.;
  9. Ulatowski, F.; Sadowska-Kuziola, A.; Jurczak, J., “Choose-a-Size” Approach in Dynamic Combinatorial Chemistry: A Single Substrate Dynamic Combinatorial Library of Oligomacrocycles That Adapts to the Size and Shape of Carboxylates. J. Org. Chem. 2014, 79 (20), 9762–9770;
Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Biuletyn Informacji Publicznej