Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Biuletyn Informacji Publicznej  Jezyk Polski  Język Angielski
Instytut Chemii Organicznej -Polskiej Akademii Nauk
Strona główna / Zespoły Naukowe / Zespół VII

Zespół VII

Praktyczna synteza organiczna. Chemia azotowych związków heterocyklicznych

Kierownik:

Dr hab. Zbigniew Wróbel, prof. nadzw.
e-mail: zbigniew.wrobel@icho.edu.pl

Doktorat, 1989 Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
Staż podoktorski, 1990 Department of Chemistry SUNY at Binghamton USA
Habilitacja, 2002 Instytut Chemii Organicznej PAN


Skład Zespołu:

Asystenci:

Robert Bujok, Andrzej Kwast

Chemicy:

Cezary Gulko

Doktoranci:

Emilia Łukasik, Karolina Stachowska, Adam Trawczyński


Tematyka badań:

- Synteza heterocyklicznych związków azotowych w tym glównie chinoliny oraz indolu z wykorzystaniem aromatycznych związków nitrowych jako substratów.
- Otrzymywanie N-arylo-2-nitrozoanilin z anilin i aromatycznych związków nitrowych oraz ich wykorzystanie w syntezie bardziej skomplikowanych układów heterocyklicznych jak benzimidazole, chinoksaliny, fenazyny
- Badanie adduktów σH oraz ich przekształcenia do związków nitrozowych.

Zespół oferuje też usługi w zakresie:
- klasyczna synteza organiczna
- synteza peptydowa
- aminoglikozydy


Wybrane publikacje:

1. Adam Trawczyński, Robert Bujok, Zbigniew Wróbel, Krzysztof Wojciechowski, „Simple synthesis of pyrrolo[3,2-e]indole-1-carbonitriles” Beilstein, J. Org. Chem., 2013, 9, 934–941.

2. Magdalena Królikiewicz, Piotr Cmoch, Zbigniew Wróbel, „A Short Way to Pyrroloquinoxalinones via a Cascade Reaction of N-Aryl-5-alkylamino-2-nitrosoanilines with Methyl 2-Cyanoalkanoates. Unexpected direction of Nucleophilic Substitution of Hydrogen." Synlett, 2013, 973–976.

3. Zbigniew Wróbel, Karolina Stachowska, Andrzej Kwast, „Regioselective Aromatic Nucleophilic Substitution in N-Aryl-2-nitrosoanilines with Oxygen and Nitrogen Nucleophiles” Synthesis, 2013, 45, 127–130.

4. Robert Bujok, Adam Trawczyński, Zbigniew Wróbel, Krzysztof Wojciechowski, „New simple synthesis of quinoline-4-carbonitriles” Synlett, 2012, 23, 2682-2686.

5. Andrzej Kwast, Karolina Stachowska, Adam Trawczyński, Zbigniew Wróbel, „N-Aryl-2-nitrosoanilines as intermediates in the synthesis of substituted phenazines from nitroarenes” Tetrahedron Lett., 2011, 6484–6488.

6. Zbigniew Wróbel, Krzysztof Wojciechowski, „Synthesis of Substituted 3-Cyano and 3-(Arenesulfonyl)indoles from o-Nitrobenzyl Cyanides and Sulfones” Synlett, 2011, 2567–2571.

7. Zbigniew Wróbel, Karolina Stachowska, Krzysztof Grudzień, Andrzej Kwast, „N-Aryl-2-nitrosoanilines in the Two-Step Synthesis of Substituted 1,2-Diarylbenzimidazoles from simple Nitroarenes” Synlett, 2011, 1439–1443.

8. Zbigniew Wróbel, Krzysztof Wojciechowski, Andrzej Kwast, Norbert Gajda, „Short and Simple Method of Synthesis of Some Pyrrolo[3,2-b]quinoline Derivatives from Easily Available Nitrobenzene Derivatives” Synlett, 2010, 2435.

9. Marcin Bobin, Andrzej Kwast, Zbigniew Wróbel, „Efficient formation of σH-adducts as a key step in the synthesis of acridines via Lewis acid promoted transformations of the nitro group” Tetrahedron, 2007, 63, 11048-11054.

Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Biuletyn Informacji Publicznej