Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Biuletyn Informacji Publicznej  Jezyk Polski  Język Angielski
Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
Strona główna / Zespoły Naukowe / Zespół VI

Zespół VI


Kierownik:

Dr Wojciech Chaładaj
e-mail: wojciech.chaladaj@icho.edu.pl

Strona zespołu: www.chaladaj.pl

Doktorat: 2008 Instytut Chemii Organicznej PAN (promotor: Prof. J. Jurczak)
Staż podoktorski: 2011-2012 Max-Planck-Institut für Kohlenforschung, Mülheim a.d. Ruhr, Niemcy (Prof. A. Fürstner)
Staż podoktorski: 2012-2013 University of California, Berkeley, USA (Prof. J. F. Hartwig)

Nagroda M. Mąkoszy, 2016
Stypendium dla wybitnych młodych naukowców, 2015
Stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, 2009
Nagroda im. A. Zamojskiego (PTChem) za pracę doktorską, 2009.
Uczestnik 46. Spotkania z Laureatami Nagrody Nobla w Lindau, 2006


Skład zespołu:

Doktoranci: mgr. Sylwester Domański
Studenci: Małgorzata Kocój, Agata Mucha


Wolne pozycje:

Obecnie poszukujemy doktorantów, post-doców i studentów do pracy w ramach dwóch projektów finansowanych ze środków NCN - Opus 11 "Katalizowane palladem perfluoroalkilujące funkcjonalizacje alkinów" oraz Sonata Bis "Katalizowane palladem tandemowe addycje enolanów do alkinów z następczym sprzęganiem z halogenkami (hetero)arylowymi"


Tematyka badań:

Głównym obszarem zainteresowań badawczych zespołu jest wykorzystanie kompleksów metali przejściowych (głównie palladu) jako efektywnych katalizatorów pozwalających na bezpośrednią syntezę złożonych związków z prostych i łatwo dostępnych substratów.

Prowadzone prace obejmują zarówno poszukiwanie nowych efektywnych metodologii jak i badania mechanistyczne pozwalające na lepsze zrozumienie i bardziej racjonalne rozwijanie badanych transformacji. W szczególności poszukiwane są katalizowane palladem tandemowe reakcje obejmujące addycje do alkinów z następczą funkcjonalizacją na drodze sprzęgania krzyżowego.


Wybrane publikacje:

  • Sylwester Domański, Wojciech Chaładaj ,A Broadly Applicable Method for Pd-Catalyzed Carboperfluoro-alkylation of Terminal and Internal Alkynes: A Convenient Route to Tri- and Tetrasubstituted Olefins. ACS Catal. 2016, 6, 3452–3456;
  • Wojciech Chaładaj, Sylwester Domański, "Mild and Functional Group Tolerant Method for Tandem Palladium-Catalyzed Carbocyclization–Coupling of ε-Acetylenic β-Ketoesters with Aryl Bromides and Chlorides. Adv. Synth. Catal. 2016, 358, 1820-1825;
  • Shaozhong Ge, Wojciech Chaładaj and John F. Hartwig, Pd-Catalyzed α-Arylation of α,α-Difluoroketones with Aryl Bromides and Chlorides. A Route to Difluoromethylarenes. Am. Chem. Soc. 2014, 136, 4149–4152;
  • Wojciech Chaładaj, Matthieu Corbett and Alois Fürstner, Total Synthesis of Neurymenolide A Based on a Gold-Catalyzed Synthesis of 4-Hydroxy-2-pyrones. Angew. Chem. Int. Ed. 2012, 124, 7035–7039;
Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Biuletyn Informacji Publicznej