Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Biuletyn Informacji Publicznej  Jezyk Polski  Język Angielski
Instytut Chemii Organicznej -Polskiej Akademii Nauk
Strona główna / Zespoły Naukowe / Zespół III

Zespół III

Zastosowania chemii metaloorganicznej w syntezie organicznej

Kierownik:

Prof. dr hab. inż. Karol Grela
e-mail: karol.grela@icho.edu.pl; prof.grela@gmail.com

Doktorat:, Instytut Chemii Organicznej PAN, Polska, 1998
Staż podoktorski: MPI, Mülheim a.d. Ruhr, Niemcy, 1999-2000
Habilitacja: Instytut Chemii Organicznej PAN, Polska, 2003
Profesor tytularny, 2008

Stypendium Krajowe Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, 1998
Nagroda Prezesa Rady Ministrów, 1999 i 2004
Stypednium Alexandra von Humboldta, 1999
Nagroda PAN im. Włodzimierza Kołosa, 2003
Nagroda Prezesa Rady Ministrów za rozprawę habilitacyjną, 2004
Stypendium “Mistrz” Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, 2007
Nagroda im. Marii Skłodowskiej-Curie i Wilhelma Klemma Polskiego i Niemieckiego Towarzystwa Chemicznego, 2007
Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo – techniczne w roku 2009 w Kategorii Badań na Rzecz Rozwoju Nauki
Nagroda Premiera RP za wybitne osiągnięcia naukowe za rok 2009.
Nagroda Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, 2014
Nagroda Francuskiego Towarzystwa Chemicznego, 2015
Medal Kostaneckiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego, 2016
Członek Editorial Board czasopisma European Journal of Organic Chemistry, od 2017
Członek Editorial Board czasopisma Chemistry—an European Journal, from 2014
Członek International Advisory Board of Organometallics, 2010-2012
Członek International Advisory Board Wydziału Chemii Organicznej Czeskiego Towarzystwa Chemicznego 2012
Członek Scientific Advisory Board firmy Polpharma SA, od 2013

Liczba zgłoszonych publikacji: 130+ Indeks Hirsha: 38
Scopus Author ID: 6603927545
Zewnętrza strona WWW: http://www.researcherid.com/rid/A-7405-2008 »


Skład Zespołu:

Chemicy:

Cezary Samojłowicz, Karolina Żukowska

Doktoranci:

Grzegorz Zieliński, Rafał Kusy


Tematyka badań:

Pomimo, że nasze badania obejmują syntezę kompleksów metali, w szczególności katalizatorów metatezy olefin (Angew. Chem. Int. Ed. 2002, 41, 4038; Angew. Chem. Int. Ed. 2007, 46, 6786), nie jesteśmy grupą metaloorganiczną z prawdziwego zdarzenia, gdyż znacznie bardziej interesuje nas użycie kompleksów metali jako narzędzi w syntezie produktów naturalnych i farmaceutyków, w zrównoważonej produkcji chemicznej (Angew. Chem. Int. Ed. 2007, 46, 6786), w nietypowych rozpuszczalnikach i wodzie (Angew. Chem. Int. Ed. 2009, 48, 442), itp.


Wybrane publikacje naukowe:

 1. Szczepaniak, G.; Urbaniak, K.; Wierzbicka, C.; Kosiński, K.; Skowerski, K.; Grela, K. "High-Performance Isocyanide Scavengers for Use in Low-Waste Purification of Olefin Metathesis Products" ChemSusChem 2015, 8, 4139–4148
 2. Olefin Metathesis: Theory and Practice, First Edition, Grela, K., Ed.; Wiley & Sons, Inc.; 2014
 3. Samojłowicz, C.; Bieniek, M.; Grela, K. "Ruthenium-Based Olefin Metathesis Catalysts Bearing N-Heterocyclic Carbene Ligands" Chem. Rev. 2009, 109, 3708-3742 (a review)
 4. Burtscher, D.; Grela, K. "Aqueous olefin metathesis" Angew. Chem. Int. Ed. 2009, 48, 442-454
 5. Grela, K. "The joy and challenge of small rings metathesis" Angew. Chem. Int. Ed. 2008, 47, 5504-5507
 6. Gułajski, Ł.; Sledź, P.; Lupa, A.; Grela, K.; "Olefin metathesis in water using acoustic emulsification" Green Chem. 2008, 10, 279-282
 7. Gułajski, Ł.; Michrowska, A.; Narożnik, J.; Kaczmarska, Z.; Rupnicki, L.; Grela, K. "A Highly Active Aqueous Olefin Metathesis Catalyst Bearing a Quaternary Ammonium Group" ChemSusChem 2008, 1, 103-109
 8. Gawin, R.; Makal, A.; Woźniak, K.; Mauduit, M.; Grela, K. "Dormant Ruthenium Catalyst Bearing Chelating Carboxylate Ligand: In Situ Activation and Application in Metathesis Reactions " Angew. Chem. Int. Ed. 2007, 46, 7206-7209
 9. Clavier, H.; Grela, K.; Kirschning, A.; Mauduit, M.; Nolan, S. P. "Sustainable Concepts in Olefin Metathesis" Angew. Chem. Int. Ed. 2007, 46, 6786-6801
 10. Bieniek, M.; Bujok, R.; Cabaj, M.; Lugan, N.; Lavigne, G.; Arlt, D.; Grela, K.; "Advanced fine tuning of Grubbs/Hoveyda olefin metathesis catalysts: a further step toward an optimum balance between antinomic properties" J. Am. Chem. Soc. 2006, 128, 13652-13653
 11. Michrowska, A.; Mennecke, K.; Kunz, U.; Kirschning, A.; Grela, K.; "A New Concept for the Non Covalent Binding of a Ruthenium-based Olefin Metathesis Catalyst to Polymeric Phases: Preparation of a Catalyst on Raschig Rings" J. Am. Chem. Soc. 2006, 128, 13261-13267
 12. Michrowska, A.; Bujok, R.; Harutyunyan, S.; Sashuk, V.; Dolgonos, G.; Grela, K. "Nitro-Substituted Hoveyda-Grubbs Ruthenium Carbenes: Enhancement of Catalysts Activity through Electronic Activation" J. Am. Chem. Soc. 2004, 126, 9318-9325
 13. Grela, K.; Harutyunyan; S., Michrowska, A. "A New Highly Efficient Ruthenium Catalyst for Metathesis Reaction"
 14. Angew. Chem. Int. Ed. 2002, 41, 4038-4040

Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Biuletyn Informacji Publicznej