Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Biuletyn Informacji Publicznej  Jezyk Polski  Język Angielski
Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
Strona główna / Zespoły Naukowe / Zespół II / Zespół IIB

Zespół IIB


Kierownik:

Dr Michał Michalak
e-mail: michal.michalak@icho.edu.pl

Doktorat: 2007, Instytut Chemii Organicznej PAN „Synteza totalna terpenów. Zastosowanie reakcji metatezy do otrzymywania pochodnych cyklooktacyklopentanu” (promotor: prof. Jerzy Wicha)
Staże podoktorskie: a) Département de Chimie et Synthèse Organique, École Polytechnique, CNRS, prof. Samir Zard (pobyt w ramach stypendium ufundowanego przez firmę Loreal, 2008; b) Laboratorium Syntezy Metaloorganicznej, Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Karol Grela, 2009-2010.Tematyka badań:

Działalność badawcza zespołu jest skoncentrowana w obszarze stereoselektywnej syntezy organicznej, chemii wolnych rodników oraz chemii metaloorganicznej. Pierwszy nurt badań obejmuje steroselektywną syntezę totalną terpenoidów (heptemeronu, guanacastepenu oraz cykloaraneozenu) oraz antybiotyków β-laktamowych o znaczeniu farmakologicznym (ezetymibu). W obszarze chemii metaloorganicznej badania zaowocowały syntezą nowych kompleksów rutenowych typu Hoveydy, stosowanych w metatezie alkenów.

Bieżące zainteresowania, w ramach pracy habilitacyjnej, dotyczą wykorzystania N-heterocyklicznych karbenowych kompleksów metali grupy 11. Badania obejmują syntezę nowych enancjomerycznie czystych prekursorów N-heterocyklicznych karbenów, kompleksów metali oraz ich badania strukturalne. Otrzymane kompleksy, w szczególności miedzi(I) wykorzystano w charakterze katalizatorów tandemowej reakcji C-H aktywacji/addycji terminalnych alkinów do wiązań wielokrotnych C=X. W ramach prowadzonych badań opracowano efektywną metodę syntezy propargilo-N-hydroksyloamin, alkoholi α-trifluorometylopropargilowych i propargilowych z odpowiednich nitronów, trifluorometyloketonów oraz aldehydów, stosując katalityczną ilość N-heterocyklicznych kompleksów metali oraz wodę jako rozpuszczalnik. Opracowaną metodologię wykorzystano w syntezie alkaloidów (lentiginozyny) oraz inhibitora odwrotnej transkryptazy wirusa HIV, efavirenzu.


Granty i publikacje:

Plik PDF do pobrania »


Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Biuletyn Informacji Publicznej