Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Biuletyn Informacji Publicznej  Jezyk Polski  Język Angielski
Instytut Chemii Organicznej -Polskiej Akademii Nauk
Strona główna / Zespoły Naukowe / Zespół XXII

Zespół XXII

Obliczenia teoretyczne właściwości cząsteczek

Kierownik:

Prof. dr hab. Michał Jaszuński
e-mail: michal.jaszunski@icho.edu.pl

Doktorat, 1973 Instytut Chemii Organicznej PAN
Habilitacja, 1984 Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii
Staże podoktorskie i inne dłuższe pobyty zagraniczne, University of Strassbourg, 1975, University of Sheffield, 1981, Texas A&M University, 1987
Profesor tytularny, 2000

M. Jaszuński jest jednym z edytorów książki "Gas Phase NMR"


http://pubs.rsc.org/en/content/ebook/978-1-78262-161-4#!divbookcontent
Tematyka badań:

Zespół zajmuje się rozwijaniem i zastosowaniem zaawansowanych metod chemii kwantowej w teorii własności molekularnych. Obliczenia ab initio z uwzględnieniem efektów korelacji elektronowej prowadzone były dla stałych ekranowania i stałych sprzężenia spin-spin w NMR, polaryzowalności i hiperpolaryzowalności optycznych i wielu innych własności molekularnych.


Publikacje:

1 Helgaker, T.; Jaszuński, M.; Ruud, K., Chem. Rev., 1999, 99, 293 “Ab initio methods for the calculation of NMR shielding and indirect spin-spin coupling constants”.

2 Jaszuński, M.; Klopper, W.; Noga, J., J. Chem. Phys., 2000, 113, 71, “Explicitly correlated coupled cluster R12 calculations of the dipole polarizability of He2”.

3 Pecul, M.; Dodziuk, H.; Jaszuński, M.; Lukin, O.; Leszczyński, J., Phys. Chem. Phys. 2001, 3, 1986, “Ab initio calculations of the NMR spectra of [1.1.1]propellane and bicyclo[1.1.1]pentane”.

4 Jaszuński, M.; Rizzo, A.; Jørgensen, P., Theor. Chem. Acc., 2001, 106, 251, “Coupled cluster calculation of dispersion contributions to interaction energies and polarizabilities”.

5 Hald, K.; Jørgensen, P.; Olsen, J.; Jaszuński, M., J. Chem. Phys., 2001, 115, 671, “An analysis and implementation of a general coupled cluster approach to excitation energies with application to the B molecule”.

6 Coriani, S.; Pecul, M.; Rizzo, A.; Jørgensen, P.; Jaszuński, M., J. Chem. Phys., 2002, 117, 6417, “Ab initio study of magnetochiral birefringence”.

7 Moszynski, R.; Łach, G.; Jaszuński, M.; Bussery-Honvault, B., Phys. Rev. A, 2003, 68, 052706, “Long-range relativistic interactions in the Cowan-Griffin approximation and their QED retardation. Application to helium, calcium, and cadmium dimers”.

8 Cencek, W.; Jeziorska, M.; Bukowski, R,; Jaszuński, M.; Jeziorski, B.; Szalewicz, K., J. Phys. Chem. A, 2004, 108, 3211, “Helium dimer interaction energies from Gaussian geminal and orbital calculations”.

9 Antušek, A.; Jackowski, K.; Jaszuński, M.; Makulski, W.; Wilczek, M., Chem. Phys. Lett. 2005, 411, 111, “Nuclear magnetic dipole moments from NMR spectra”.

10 Helgaker, T.; Jaszuński, M.; Pecul. M., Progr. Nucl. Magn. Reson. Spectrosc. 2008, 53, 249, “The quantum-chemical calculation of NMR indirect spin-spin coupling constants”.

11 Jackowski, K.; Jaszuński, M.; Wilczek, M., J. Phys. Chem. A. 2010, 114, 2471, “Alternative approach to the standardization of NMR spectra. Direct measurement of nuclear magnetic shielding in molecules”.

12 Jaszuński, M.; Rizzo, A.; Ruud, K., “Molecular electric, magnetic and optical properties”. In J. Leszczynski, editor, Handbook of Computational Chemistry, page 361, Springer, 2012.

13 Jaszuński, M.; Antušek, A.; Garbacz, P.; Jackowski, K.; Makulski, W.; Wilczek, M., Progr. Nucl. Magn. Reson. Spectrosc. 2012, 67, 49, “The determination of accurate nuclear magnetic dipole moments and direct measurement of NMR shielding constants”.

14 Helgaker, T.; Jaszuński, M.; Garbacz, P.; Jackowski, K., Mol. Phys. 2012, 110, 2611, “The NMR indirect nuclear spin--spin coupling constant of the HD molecule”.

15 Gao, B.; Ringholm, M.; Bast, R.; Ruud, K.; Thorvaldsen, A. J.; Jaszuński, M,, J. Phys. Chem. A. 2014, 118, 748; “Analytic density-functional theory calculations of pure vibrational hyperpolarizabilities: the first dipole hyperpolarizability of retinal and related molecules”, Erratum – ibid. 2014, 118,2835.

16 Garbacz, P.; Makulski, W. ;Jaszuński, M,, Phys. Chem. Chem Phys. 2014, 16, 21559, “The NMR spin-spin coupling constant 1J(31P, 1H) in an isolated PH3 molecule”.

17 Jaszuński, M,, Demissie, T. B.; Ruud, K. , J. Phys. Chem. A. 2014, 118, 9588 ,“Spin-Rotation and NMR Shielding Constants in XF Molecules (X = B, Al, Ga, In and Tl)”.

18 Antušek, A.; Jaszuński, M.; “Accurate Non-relativistic Calculations of NMR Shielding Constants”, page 186 in "Gas Phase NMR", ed. K. Jackowski, M. Jaszuński, The Royal Society of Chemistry, 2016.
Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Biuletyn Informacji Publicznej