Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Biuletyn Informacji Publicznej  Jezyk Polski  Język Angielski
Instytut Chemii Organicznej -Polskiej Akademii Nauk
Strona główna / Zespoły Naukowe / Zespół XX

Zespół XX

Enzymy i mikroorganizmy w syntezie organicznej i biotechnologii

Kierownik:

Prof. Ryszard Ostaszewski
e-mail: ryszard.ostaszewski@icho.edu.pl

Doktorat, 1989 Instytut Chemii Organicznej PAN
Staże podoktorskie, 1989-1990 Uniwersytet Twente, Holandia; 1994-1995 stypendium ETH, Uniwersytet Zurych, Szwajcaria Habilitacja, 1998 Instytut Chemii Organicznej PAN
Profesor tytularny, 2009 Instytut Chemii Organicznej PAN

Visiting Scientist, 2000 P&G Pharmaceuticals, Ohio, USA
Pracownik Politechniki Warszawskiej, 2000-2009


Skład Zespołu:

Profesorowie:

Ryszard Ostaszewski

Asystenci:

Dominik Koszelewski, Anna Brodzka

Doktoranci:

Arleta Madej, Monika Wilk, Daniel Paprocki, Damian Trzepizur


Tematyka badań:

Zespół zajmuje się badaniami z zakresu syntezy biokatalizy, chemii reakcji multikomponentowych oraz chemii leków (medicinalchemistry). Pierwszy obszar aktywności naukowej dotyczy opracowania metod syntezy leków innowacyjnych i generycznych, ze szczególnym uwzględnieniem metod wykorzystujących enzymy i mikroorganizmy. Prowadzone są badania z zakresu biotechnologii, biotransformacji, biochemii i enzymologii, dedykowane poszukiwaniu nowych związków o wysokiej aktywności anty-nowotworowej. Te badania są prowadzone we współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym (Zespoły prof. Jakuba Gołąba oraz prof. Jacka Malejczyka).

Prowadzimy również (na zlecenie krajowego przemysłu farmaceutycznego jak i we współpracy z wybranymi ośrodkami zagranicznymi) badania nad opracowaniem metod syntezy leków generycznych. Współpracujemy w tym obszarze z prof. Pawłem Kafarskim (Uniwersytet Wrocławski) w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG 1.3.1.): „Biotransformacje użyteczne w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym i spożywczym”. Kolejny obszar badań dotyczy reakcji multikomponentowych (głównie reakcji Ugi’ego i Passeriniego) oraz procesów biokatalitycznych, które wykorzystujemy w syntezie peptydomimetyków. Celem tych badań jest opracowanie metod syntezy enancjomerycznie czystych peptydomimetyków, posiadających wysoką aktywność biologiczną.

Zespół wykonuje na zlecenie badania nad opracowaniem efektywnych metod syntezy prostych i złożonych związków bioaktywnych, w których szeroko jest stosowana biokataliza. Opracowujemy metody wydzielania, oczyszczania i immobilizacji enzymów do procesów biokatalitycznych, które mogą być stosowane w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym i kosmetycznym.

Wybrane publikacje naukowe:

  1. S. Kłossowski , A. Muchowicz, M. Firczuk, M. Świech, A. Redzej, J. Golab, R. Ostaszewski, J. Med Chem., 55(1), 2012, 55-67, „Studies towards novel peptidomimetic inhibitors of thioredoxin-thioredoxin reductase system”
  2. S. Kłossowski, B. Wiraszka, S. Berłożecki, R. Ostaszewski, Org. Lett., 2013, 15, 566-569, „Model Studies on the First Enzyme-Catalyzed Ugi Reaction”
  3. W. Szymański, M. Zwolińska, S. Kłossowski, I. Młynarczuk-Biały, Ł. Biały, T. Issat, J. Malejczyk, R. Ostaszewski, Bioorg. Med. Chem., 22, 2014, 1773-1781, „Synthesis of Novel, Peptidic Kinase Inhibitors with Cytostatic/Cytotoxic Activity”
  4. M. Ufnal, A. Żądlo, R. Ostaszewski, Nutrition, 2015, 31, 1317-1323, „ TMAO, a small molecule of great expectations”
  5. A. Żądło, D. Koszlewski, F. Borys, R. Ostaszewski, ChemBioChem, 2016, 71-76, „Evaluation of Pseudoenantiomeric Mixed Cabonates As Efficient Flurogenic Probes For Enantioselectivity Screening”
  6. D. Koszelewski, A. Brodzka, A. Żądło, D. Paprocki D., D. Trzepizur , M. Zysk, R. Ostaszewski, ACS Catal, 2016, 6, „Dynamic Kinetic Resolution of 3-aryl-4-Pentenoic Acids”
  7. D. Paprocki, D. Koszelewski, A. Żądło, P. Walde, R. Ostaszewski, RSC Advances, 6, 2016, 68231-68237, „Environmentally Friendly Approach to α-Acyloxy carboxamides via a Chemoenzymatic Cascade”
  8. A. Żądło-Dobrowolska, D. Koszelewski, D. Paprocki, A. Madej, M. Wilk, R. Ostaszewski, ChemCatChem, 9, 2017, 3047-3053, „Enzyme-promoted Asymmetric Tandem Passerni Reaction”
  9. Brodzka, F. Borys, D. Koszelewski, R. Ostaszewski, JOC, 2014, 8655-8661, „A Novel Approach Towards the Synthesis of Endocyclic Enol Lac-tones via a RCM of Selected Vinyl Esters”
  10. S. Serrano-Luginbühl, K. Ruiz-Mirazo, R. Ostaszewski, F. Gallou, P. Walde, Nature Review Chemistry, 2018, in press, „Soft and dispersed interface-rich systems that promote and guide reactions of synthetic interest in water”
Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Biuletyn Informacji Publicznej