Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Biuletyn Informacji Publicznej  Jezyk Polski  Język Angielski
Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
Strona główna / Zespoły Naukowe / Zespół I / Zespół IB

Zespół IB


Kierownik:

Dr Magdalena Maja Zimnicka
e-mail: magdalena.zimnicka@icho.edu.pl

Staż naukowy, prof. E. Uggerud, University of Oslo, Oslo, Norwegia
Doktorat, Instytut Chemii Organicznej PAN
Staż podoktorski, prof. F. Tureček, University of Washington, Seattle, USATematyka badań:

Tematyka podejmowanych badań wiąże się z wykorzystaniem spektrometrii mas i technik związanych z tą metodą takich jak mobilność jonów do badania właściwości i interakcji cząsteczek. W szczególności prowadzone są prace w celu określenia zakresu stosowania spektrometrii mas do badania rozpoznania molekularnego. Równolegle prowadzone są badania mające na celu określenie wpływu obecności układu tioamidowego na konformacje peptoidów.


Projekty badawcze:

  • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, projekt badawczy nr N204 062 32/1602 pt. Badania właściwości i reakcji anionowych σ-adduktów nitrozwiązków aromatycznych w fazie gazowej.
  • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, projekt badawczy nr 0641/IP3/2011/71 pt. Badania właściwości i struktury układu tioamidowego w modelowych ditiopeptoidach – potencjalnych jednostkach budulcowych w syntezie związków biologicznie czynnych.
  • Narodowe Centrum Nauki, projekt badawczy nr 2011/03/D/ST4/03067 pt. Rozpoznanie molekularne za pomocą spektrometrii mas. Badania właściwości niekowalencyjnych kompleksów ligandów receptorów melanokortinowych.


Wybrane publikacje:

  1. M. Zimnicka, J. A. Gregersen, F. Tureček; J. Am. Chem. Soc. 2011, 133(26), 10290; A Stable Aminothioketyl Radical in the Gas Phase.
  2. M. Ceborska, M. Zimnicka, M. Pietrzak, et al.; Org. Biomol. Chem. 2012, 10, 5186; Structural diversity in native cyclodextrins/folic acid complexes - from [2]-rotaxane to exclusion compound.
  3. P. Polcyn, P. Zielinska, M. Zimnicka , A. Troc, P. Kalicki, J. Solecka, A. Laskowska, Z. Urbanczyk-Lipkowska; Molecules, 2013 (Manuscript ID: molecules-33748); Novel antimicrobial peptide dendrimers with amphiphilic surface and their interactions with phospholipids – insight from mass spectrometry.
  4. M. Zimnicka , A. Troć , M. Ceborska, M. Jakubczak, M. Koliński, W. Danikiewicz, Anal. Chem., 2014, 86 (9), 4249; Structural elucidation of specific noncovalent association of folic acid with native cyclodextrins using an ion mobility mass spectrometry and theoretical approach.


Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Biuletyn Informacji Publicznej