Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Biuletyn Informacji Publicznej  Jezyk Polski  Język Angielski
Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
Strona główna / Zespoły Naukowe / Zespół I / Zespół IA

Zespół IA


Kierownik:

Dr Rafał Loska
e-mail: rafal.loska@icho.edu.pl

Doktorat, 2007 Instytut Chemii Organicznej PAN (promotor: Prof. dr hab Mieczysław Mąkosza)
Staż podoktorski, 2008-2009 École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Szwajcaria
Staż podoktorski, 2009-2011 Instytut Chemii Organicznej PAN (w ramach programu TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej)
od 2011 adiunkt w Instytucie Chemii Organicznej PAN

Nagroda Sigma-Aldrich i Polskiego Towarzystwa Chemicznego za pracę doktorską, 2007
Nagroda Prezesa Rady Ministrów za wyróżnioną rozprawę doktorską, 2008


Tematyka badań:

  • 1,3-dipolarna cykloaddycja N-tlenków azyn i azoli do aktywowanych alkenów jako nowa metoda funkcjonalizacji związków heteroaromatycznych w pierścieniu poprzez formalne podstawienie atomu wodoru;
  • synteza niesymetrycznie podstawionych bis(heteroarylo)metanów do potencjalnych zastosowań w chemii koordynacyjnej oraz do otrzymywania nowych analogów barwników fluorescencyjnych BODIPY;
  • chemia fluoroorganiczna.


Granty i publikacje:

Plik PDF do pobrania »


Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Biuletyn Informacji Publicznej