Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Biuletyn Informacji Publicznej  Jezyk Polski  Język Angielski
Instytut Chemii Organicznej -Polskiej Akademii Nauk
Strona główna / Zespoły Naukowe / Zespół XVII

Zespół XVII

Pracownia analizy elementarnej

Kierownik:

Mgr inż. Krystyna Markucińska
e-mail: krystyna.markucinska@icho.edu.pl

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Praca magisterska „Analiza elementarna jako metoda oznaczania pierwiastków chemicznych w paliwach odnawialnych”, 2006


Skład Zespołu:

Chemicy:

Ewa Czykiel, Bożena Żak


Działalność usługowa:

Pracownia Analizy Elementarnej zajmuje się oznaczaniem procentowej zawartości C, H, N, S, Cl, Br, J i F w związkach organicznych. Analizy wykonywane są zarówno dla potrzeb Instytutu jak również innych jednostek badawczych.

C, H, N, S

Analizy wykonywane są przy użyciu dwóch automatycznych analizatorów:

- Analizator elementarny Vario EL III firmy Elementar (dawniej Heraeus) do oznaczania C, H, N i S – funkcjonuje na zasadzie katalitycznego spalania w rurze przy natlenieniu w temperaturze 1150°C; mierzone składniki rozdzielane są od siebie przy pomocy kolumn adsorpcyjnych i kolejno oznaczane za pomocą detektora przewodności cieplnej (TCD)
- Analizator elementarny „PERKIN-ELMER” typ 240 – metoda polega na spaleniu substancji w temp. 925°C w atmosferze helu z dodatkiem tlenu, chromatograficznym rozdziale produktów spalania i oznaczeniu CO2, H2O i N2 na zasadzie różnicy przewodnictwa cieplnego tych gazów.

S, Cl, Br, I, F

- Analizę zawartości chlorowców i siarki wykonujemy metodą Schőnigera – po mineralizacji substancji w kolbie z tlenem, na katalizatorze platynowym, otrzymane jony miareczkowane są odpowiednim roztworem mianowanym wobec wskaźnika.
- Wykonujemy również oznaczenie procentowej zawartości popiołu w związkach organicznych.

Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Biuletyn Informacji Publicznej