Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Biuletyn Informacji Publicznej  Jezyk Polski  Język Angielski
Instytut Chemii Organicznej -Polskiej Akademii Nauk
Strona główna / Zespoły Naukowe / Zespół XVI

Zespół XVI

Powrót »


Zastosowanie NMR do badania struktury cząsteczek chemicznych i biochemicznych, oddziaływań międzycząsteczkowych oraz syntezy asymetrycznejTematyka badań:

Prowadzone badania dotyczą: wyznaczania struktury biocząsteczek takich jak insulina i modyfikowane insuliny w roztworach wodno-organicznych, transformacji chemicznych w procesie solwolizy i reaktywności pochodnych z grupy kamtotecyny, oraz dynamiki wymiany ligandów w kompleksach zasad azotowych związanych z metalami. Zastosowane techniki NMR obejmują wyznaczanie parametrów spektralnych w rezonansie wielojądrowym, głównie 1H, 13C, 15N i 195Pt, badanie korelacji homo i heterojądrowych parametrów spektralnych w widmach 2D NOESY, TOCSY, GHSQC oraz badania dyfuzji translacyjnej w roztworach metodą PFGSE NMR.

Z badań nad oddziaływaniami oligomerów DNA z lekami stosowanymi klinicznie (topotecan, TPT) przewidujemy uzyskanie informacji w obszarze molekularnych podstaw działania leków, a także możliwości modyfikacji chemicznej leków aktualnie stosowanych, poprzez poznanie ich reaktywności i solwolizy. Mamy nadzieję, ze badania pozwolą także na wyjaśnienie wpływu kompleksowania metali przez zasady azotowe na ich parametry spektralne.

W zespole prowadzone są również badania nad metodologią syntezy stereoselektywnej. Szczególne zainteresowanie dotyczy syntezy chiralnych pomocników łatwych do recyklizacji i opartych na chiralności heteroatomu.


Wybrane publikacje naukowe:

1. Kawęcki, R.; Tetrahedron: Asymmetry, 1999, 10, 4183, “Facile synthesis of homochiral derivatives of 10-bornane sulfinates, sulfinamides and sulfinimines”.

2. Kozerski, L.; Mazurek, A.P.; Kawęcki, R.; Bocian, W., Krajewski, P.; Bednarek, E.; Sitkowski, J.; Williamson, M.P.; Moir A.J.G.; Hansen P.E. Nucleic Acids Research, 2001, 29, 1132, “A nicked duplex decamer DNA with a PEG6 tether”.

3. Bocian, W.; Kawęcki, R.; Bednarek, E.; Sitkowski, J.; Pietrzyk, A.; Williamson, M.P.; Hansen, P.E.;Kozerski L. Chem. Eur. J.,2004, 10, 5776, “Multiple binding mode of camptothecin family with DNA oligomers”

4. Kawęcki, R. Tetrahedron: Asymmetry, 2003, 14, 2827, "New, recoverable and highly effective sulfinyl chiral auxiliary".

5. Bocian, W.; Kawęcki, R.; Bednarek, E.; Sitkowski, J.; Pietrzyk, A.; Williamson, M.P.; Hansen, P.E.; Kozerski, L. Chem. Eur. J., 2004, 10, 5776, "Multiple binding mode of camptothecin family with DNA oligomers".

6. Bocian W.; Kawęcki, R.; Bednarek, E.; Sitkowski, J.; Ulkowska, A.; Kozerski, L. New J. Chem., 2006, 30, 467, "Interaction of flavonoid topoisomerases I and II inhibitors with DNA oligomers”.

7. Bocian,W.; Sitkowski, J.; Bednarek, E.; Tarnowska, A.; Kawęcki, R.; Kozerski. L. J. Biomol. NMR,2008, 40, 55, “Structure of human insulin monomer in water/acetonitrile solution”.

8. Bocian,W.; Sitkowski, J.; Tarnowska, A.; Bednarek, E.; Kawęcki, R.; Koźmiński, W.; Kozerski, L. Proteins, Struc. Funct. Bioinformatics, 2008, 71, 1057, "Direct insight into insulin aggregation by 2D NMR complemented by PFGSE NMR”.

9. Bocian, W.; Bednarek, E.; Sitkowski, J.; Kawęcki, R.; Williamson, M.P.; Hansen, P.E; Kozerski, L. Chem. Eur. J., 2008, 14 54, “Binding of TPT to a nicked DNA decamer duplex”.

10. Sitkowski, J.; Bednarek, E.; Bocian, W.; Kozerski, L. J. Med. Chem., 2008, 51, 7663, “Assessement of oversulfated chondroitin sulfate in low molecular weight and unfractionated heparins diffusion ordered nuclear magnetic resonance spectroscopy method”.

11. „A dumbbell double nicked duplex dodecamer DNA with PEG6 tether”, Karolina Hyz, Wojciech Bocian, Robert Kawęcki, Elżbieta Bednarek, Jerzy Sitkowski, Lech Kozerski, Org. Biomol. Chem., 2011 9 4481-4486

12. Monografia A. Ejchart, L. Kozerski, “Spektrometria Magnetycznego Rezonansu Jądrowego 13C”, PWN 1981, 1988Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Biuletyn Informacji Publicznej