Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Biuletyn Informacji Publicznej  Jezyk Polski  Język Angielski
Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
Strona główna / Zespoły Naukowe / Zespół XIII

Zespół XIII

Kierownik:

prof. dr hab. Jacek Młynarski
e-mail: jacek.mlynarski@icho.edu.pl

Doktorat - Instytut Chemii Organicznej PAN, Warszawa, 2000
Stypendium Krajowe Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, 2000
Nagroda Prezesa Rady ministrów za Prace Doktorską, 2001
Post-doc, MPI, Mülheima.d. Ruhr, Germany, 2001-2002 (Prof. Alois Fürstner)
Stypendium Fundacji Alexandra von Humboldt na Badania za Granicą, 2001
Habilitacja - Instytut Chemii Organicznej PAN, Warszawa, 2006
Profesor na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego (od 2008)
Profesor w Instytucie Chemii Organicznej PAN

Edytor Monatshefte für Chemie - Chemical Monthly (2008-2012)
Nagroda III Wydziału Polskiej Akademii Nauk (Nagroda im. Włodzimierza Kołosa), 2007
Członek Editorial Board of Referees ARKIVOC (od 2008)
Członek Organic Division w EuCheMS (od 2014)
Członek Rady Naukowej POLPHARMA
Członek International Advisory Board of of EurJOC

Realizowane granty:

TEAM FNP (2017-4/38) New organocatalytic strategies: towards drugs and bioactive compounds

OPUS NCN ( 2017/27/B/ST5/01111 ) Zinc instead of noble metals: enantioselective reduction and carbon-carbon bond forming reactions promoted by zinc complexes

Diamentowy Grant - Robert Pawłowski ( DI2017 001947 ) Badania tandemowych procesów organo- i fotokatalitycznych


Skład Zespołu:

Profesorowie:

Jerzy Wicha (profesor emerytowany)

Jadwiga Frelek (profesor emerytowany)

Adiunkci:

Joanna Rode

Asystenci:

Robert Bujok, Aleksandra Butkiewicz, Patrycja Gołębiowska, Marcin Górecki, Karol Michalak, Oskar Popik, Maciej Stodulski

Chemicy:

Alicja Dziedzic

Doktoranci:

Filip Stanek. Robert Pawłowski, Tomasz Podlewski, Łukasz Włoszczak

Studenci:


Wybrane publikacje:

Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Biuletyn Informacji Publicznej
Design »