Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Biuletyn Informacji Publicznej  Jezyk Polski  Język Angielski
Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
Strona główna / Zespoły Naukowe / Zespół XII

Zespół XII

Kierownik:

prof. dr hab. Zofia Urbańczyk-Lipkowska
e-mail: zofia.lipkowska@icho.edu.pl

Doktorat, 1975 Instytut Chemii Organicznej PAN
Habilitacja, 1996 Politechnika Łódzka
Profesor tytularny, 2008
Reasearch Associate, 1984-1986 University of Minnesota, USA
Visiting Scientist, 1989-1990 Stevens Institute of Technology, Hoboken, NJ, USA
de Chevalier Mérite de l’Invention, 2007 Bruksel

Medal im. Profesora Mirosława J. Mossakowskiego, 2009


dr hab. Zbigniew Kałuża, prof. nadzw.
e-mail: zbigniew.kaluza@icho.edu.pl

Doktorat, Instytut Chemii Organicznej, Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, 1988.
Post-doc, Stevens Institute of Technology (SIT), Hoboken, USA, 1989-1991.
Habilitacja, Instytut Chemii Organicznej, Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, 2000.

Nagroda naukowa Wydziału Nauk Matematycznych, Fizycznych i Chemicznych PAN za osiągnięcia naukowe w zakresie Chemii, 1997.


Skład Zespołu:

Chemicy:

dr Maja Morawiak

Doktoranci:

mgr Maciej Cieślak

Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Biuletyn Informacji Publicznej