Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Biuletyn Informacji Publicznej  Jezyk Polski  Język Angielski
Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
Strona główna / Zespoły Naukowe / Zespół XI

Zespół XI


Kierownik:

prof. dr Bartosz Grzybowski
e-mail: bartosz.grzybowski@icho.edu.pl,
nanogrzybowski@gmail.com

Magisterium: 1995, Yale University, USA
Doktorat: 2000, Harvard University, USA

Arthur Fleischer Award for Outstanding Performance in Chemistry, Yale University, 1995
Honoris in Chimia, Yale University, 1995
National Science Foundation CAREER Award, 2006
American Chemical Society Division of Colloid and Surface Chemistry Unilever Award, 2006
Kanig Award for Innovation - Verband für Polymerforschung, Germany, 2008
Soft Matter Award - Royal Society of Chemistry, UK, 2010
American Institute of Chemical Engineers NSEF Young Investigator Award, 2010
Nanoscience Prize - International Society for Nanoscale Science, Computation and Engineering, 2013
Elected Fellow of the Royal Society of Chemistry, 2014


Tematyka badań:

Tematyka badawcza zespołu obejmuje wspomaganą komputerowo syntezę organiczną. Koncentrujemy się na rozwoju modeli obliczeniowych (w tym heurystycznych, sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego) do wspomagania syntezy; dążymy również do ich walidacji eksperymentalnej, wykonując syntezę totalną zaplanowaną przez komputer. Nasze badania obejmują ponadto automatyzację syntezy organicznej za pomocą systemów robotycznych. Jesteśmy zespołem ok. 15-20 młodych naukowców. Naszym celem jest podejmowanie problemów, których rozwiązania mogą mieć przełomowy wpływ na współczesną naukę i technologię.


Wybrane publikacje:

  • T. Klucznik, B. Mikulak-Klucznik, M. P. McCormack, H. Lima, S. Szymkuć, M. Bhowmick, K. Molga, Y. Zhou, L. Rickershauser, E. P. Gajewska, A.Toutchkine, P. Dittwald, M. P. Startek, G. J. Kirkovits, R. Roszak, A. Adamski, B. Sieredzińska, M. Mrksich*, S. L. J. Trice*, B. A. Grzybowski* ,Efficient syntheses of diverse, medicinally relevant targets planned by computer and executed in the laboratory. Chem 4 2018, 522 OKŁADKA.
  • M. D. Bajczyk, P. Dittwald, A. Wołos, S. Szymkuć, B. A. Grzybowski*, Discovery and enumeration of organic-chemical and biomimetic reaction cycles within the Network of Chemistry. Angew. Chem. Int. Ed. 2018, 57, 2367.
  • B. A. Grzybowski*, S. Szymkuć, K. Molga, E. P. Gajewska, A. Wołos, Synthetic design with the Chematica Program – The importance of accurate rules and of higher-order logic. Chimia 2017, 71, 512.
  • G. Skoraczyński, P. Dittwald, B. Miasojedow, S. Szymkuć, E. P. Gajewska, B. A. Grzybowski*, A. Gambin*, Predicting the outcomes of organic reactions via machine learning: are current descriptors sufficient? Sci. Rep. 2017, 7, #3582.
  • S. Szymkuć, E. P. Gajewska, T. Klucznik, K. Molga, P. Dittwald, M. Startek, M. Bajczyk, B. A. Grzybowski, Computer-assisted synthetic planning: The end of the beginning. Angew. Chem. Int. Ed. 2016, 55, 5904.
Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Biuletyn Informacji Publicznej