Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Biuletyn Informacji Publicznej  Jezyk Polski  Język Angielski
Instytut Chemii Organicznej -Polskiej Akademii Nauk
Strona główna / Zespoły Naukowe / Zespół X

Zespół X

Barwniki funkcjonalne

Kierownik:

Prof. dr hab. Daniel Gryko
e-mail: daniel.gryko@icho.edu.pl

Doktorat, 1997 Instytut Chemii Organicznej PAN
Staż podoktorski, 1998-2000, North Carolina State University, USA
Habilitacja, 2003 Instytut Chemii Organicznej PAN
Profesor tytularny, 2008
Visiting Professor, 2005 Université de Bourgogne, Francja

Kierownik projektu TEAM 2009-4/3 (2010–2014): „Nowe barwniki funkcjonalne do zastosowań w dwufotonowej mikroskopii fluorescencyjnej oraz w blokowaniu optycznym”.


Skład Zespołu:

Asystenci:

Artur Jeżewski, Beata Koszarna, Dominik Koszelewski, Yevgen Poronik, Mariusz Tasior

Doktoranci:

Marek Grzybowski, Anita Janiga, Maciej Krzeszewski, Agnieszka Nowak-Król, Anna Purc, Kamil Skonieczny


Tematyka badań:

Zainteresowania badawcze Zespołu skupione są głównie wokół syntezy i właściwości barwników funkcjonalnych. Projektujemy i syntetyzujemy nowe chromofory i fluorofory o interesujących właściwościach. Nasze badania naukowe obejmują aktualnie trzy główne zagadnienia badawcze. Pierwsze z nich dotyczy projektowania i syntezy barwników funkcjonalnych o właściwościach nieliniowych i potencjalnych zastosowaniach w technologii dwufotonowej, m. in. w dwufotonowej mikroskopii fluorescencyjnej, dwufotonowej polimeryzacji, dyskach optycznych, terapii fotodynamicznej oraz w „blokerach optycznych”.

Drugi kierunek obejmuje badanie zjawiska przeniesienia protonu w stanie wzbudzonym (ESIPT). W tym kontekście celem naszych prac badawczych jest opracowanie metod syntetycznych pozwalających na otrzymanie nowych, bardziej złożonych struktur, w których występuje zjawisko ESIPT. Analiza procesów fotofizycznych w zsyntetyzowanych układach umożliwi nam ustalenie relacji miedzy strukturą a właściwościami związków, a tym samym wpłynie na dalszą strategię syntezy projektowanych przez nas układów.

Trzeci kierunek badań jest związany z projektowaniem i syntezą układów makrocyklicznych, które potencjalnie mogą być użyte jako modele do badań procesów zachodzące w systemie fotosyntetycznym (‘sztuczna fotosynteza’). Ze względu na dobrze rozwiniętą w naszym zespole metodologię syntezy koroli skupiliśmy się na syntezie i badaniu użyteczności układów składających się z korolu połączonego z innym chromoforem. W pierwszym etapie do konstrukcji układów dwu-chromoforowych wybraliśmy dodatkowo takie fotoaktywne chromofory jak: porfiryna, akrydyna, kumaryna, aromatyczne bisimidy oraz fulleren.


Wybrane publikacje naukowe:

1. Gryko, D.T., Eur. J. Org. Chem., 2002, 1735, “Recent advances in the synthesis of meso-substituted corroles and core-modified corroles”.

2. Koszarna, B.; Gryko, D.T., J. Org. Chem., 2006, 71, 3707, “Efficient synthesis of meso-substituted corroles in a H2O-MeOH mixture”.

3. Gryko, D.T., J. Porphyrins Phthalocyanines, 2008, 12, 906, “Adventures in the synthesis of meso-substituted corroles”.

4. Rebane, A.; Drobizhev, M.; Makarov, N. S.; Koszarna, B.; Tasior, M.; Gryko, D.T., Chem. Phys. Lett., 2008, 462, 246, “Two-photon absorption properties of meso-substituted A3-corroles”.

5. D’Souza, F.; Chitta, R.; Ohkubo, K.; Tasior,M.; Subbaiyan, N.K.; Zandler, M. E.; Rogacki, M.K.; Gryko, D.T.; Fukuzumi, S., J. Am. Chem. Soc., 2008, 130, 14263, “Corrole-fullerene dyads: Formation of long-lived charge-separated states in non-polar solvents”.

6. Flamigni, L.; Gryko, D.T., Chem. Soc. Rev., 2009, 38, 1635, “Photoactive corrole-based arrays”.

7. Czernuszewicz, R.S.; Mody, V.; Czader, A.; Gałęzowski, M.; Gryko, D.T., J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 14214, “Why the chromyl bond is stronger than the perchromyl bond in high-valentoxochromium(IV,V) complexes of tris(pentafluorophenyl)corrole”.

8. Gryko, D.T.; Vakuliuk, O.; Gryko, D.; Koszarna, B., J. Org. Chem. 2009, 74, 9517, “Palladium-catalyzed 2-arylation of pyrroles”.

9. Jeong, S.D.; Nowak-Król, A.; Kim, Y.; Kim, S.J.; Gryko, D.T.; Lee, C.H., Chem. Commun. 2010, 8737, “meso-Alkylidene (m-benzi)pentaphyrin: a modified pentaphyrin bearing exocyclic double bonds at meso-positions”.

10. Nowak-Król, A.; Gryko, D.; Gryko, D.T., Chem. Asian J. 2010, 5, 904, “Meso-substituted liquid porphyrins”.

11. Gryko, D.T.; Piechowska, J.; Gałęzowski, M., J. Org. Chem. 2010, 75, 1297, “Strongly emitting fluorophores based on 1-azaperylene scaffold”.

12. Gryko, D.T.; Rogacki, M.K.; Klajn, J.; Gałęzowski, M.; Stępień, D.K.; Cyrański, M.K., Org. Lett. 2010, 12, 2020, “Unprecedented 1,3-dipolar cycloaddition: from 1,4,5,8-naphthalene bisimides to a new heterocyclic skeleton”.

13. Kim, S.H.; Park, H.; Seo, M.S.; Kubo, M.; Ogura, T.; Klajn, J.; Gryko, D.T.; Valentine, J.S.; Nam, W., J. Am. Chem. Soc. 2010, 132, 14030, “Reversible O-O bond cleavage and formation between Mn(IV)-peroxo and Mn(V)-oxocorroles”.

14. Nowak-Król, A.; Koszarna, B.; Yoo, S.Y.; Chromiński, J.; Węcławski, M.K.; Lee, C.H.; Gryko, D.T., J. Org. Chem. 2011, 76, 2627, “Synthesis of trans-A(2)B(2)-porphyrins bearing phenylethynyl substituents”.

15. Vakuliuk, O.; Koszarna, B.; Gryko, D.T., Adv. Synth. Catal. 2011, 353, 925, “Base-mediated direct arylation of pyrrole derivatives”.

Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Biuletyn Informacji Publicznej