Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Biuletyn Informacji Publicznej  Jezyk Polski  Język Angielski
Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
Strona główna / Zespoły Naukowe / Zespół I

Zespół I

Kierownik:

Prof. dr hab. Witold Danikiewicz
e-mail: witold.danikiewicz@icho.edu.pl

Doktorat, 1984 Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska
Staż podoktorski, 1987-1988 Indiana University, Bloomington, USA
Habilitacja, 1999 Instytut Chemii Organicznej PAN
Profesor tytularny, 2005

Strona internetowa: http://ww2.icho.edu.pl/z01 »


Prof. dr hab. inż. Krzysztof Wojciechowski
e-mail: krysztof.wojciechowski@icho.edu.pl

Doktorat, 1980 Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska
Staż podoktorski, Indiana University – Purdue University, Indianapolis, USA
Habilitacja, 1993 Instytut Chemii Organicznej PAN
Profesor tytularny, 2002

Research Fellow, Kyoto University, Japonia
Visiting professor, Universite de Pau et des pays de l’Adour, Pau, Francja
Redaktor Polish Journal of Chemistry, 1997-2009
Redaktor (Associate Editor) Synthetic Communications, USA

Strona internetowa: http://ww2.icho.edu.pl/kris/kwhome.htm »Prof. dr hab. Mieczysław Mąkosza
Profesor Emerytowany
e-mail: mieczyslaw.makosza@icho.edu.pl

Doktorat, 1963 Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska
Staż podoktorski, 1970-1971 Iowa State University, Ames, USA
Habilitacja, 1967 Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska
Profesor tytularny, 1976
Członek rzeczywisty PAN, 1992
Dyrektor Instytutu Chemii Organicznej PAN, 1979-2004

Członek Akademii Europejskiej (Academia Europea), 1998
Członek Niemieckiej Akademii Badaczy Przyrodników Leopoldina (Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina), 1998
Visiting Professor: 1981 University of Barcelona, Hiszpania; 1983 i 1986 Universite Paris Sud, Francja; 1988-1989 Purdue University, Indianapolis, USA
Honorary Professor, 2001 St. Petersburg University
Tarrant Distinguished Visiting Professor, 2003 Florida State University, Gainesville, USA
Doktor Honoris Causa: Indiana University, Purdue University Indianapolis; Russian Academy of Sciences, Moscow; Technical University, Gliwice; Ural Technical University, Ekaterinburg; Rostov State University, Rostov; Politechnika Warszawska, Warszawa
Medal Stanisława Kostaneckiego PTChem, 1979
Nagroda Fundacji Jurzykowskiego, 1987 Nowy Jork
Nagroda Państwowa I stopnia, 1988
Nagroda Premiera RP, 1995
Honorowy Wykładowca Marii Skłodowskiej-Curie i Wilhelma Klemma Niemieckiego i Polskiego Towarzystw Chemicznych, 1995
Honorowy Wykładowca Marii Skłodowskiej-Curie i Piotra Curie Francuskiego i Polskiego Towarzystw Chemicznych, 1996
Nagroda Aleksandra von Humboldta, 1996
Medal Jędrzeja Śniadeckiego PTChem, 1997
Honorowy Członek Centrum Związków Heterocyklicznych Florydy, 1999
Grant Profesorski Fundacji Nauki Polskiej (MISTRZ), 1999-2002
Nagroda Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, 2012
Medal "Marie Skłodowska-Curie Science Medal", 2013
Złoty Medal „100th Anniversary of. Prof. A.N. Kost”, 2015


Skład Zespołu:

Adiunkci:

dr Rafał Loska (zesp. IA), dr Magdalena Zimnicka (zesp. IB), dr Paweł Świder

Asystenci:

dr Paweł Świder

Chemicy:

Magda Godlewska, Małgorzata Grela, Marian Olejnik, Maciej Sojka, Grzegorz Spólnik

Doktoranci:

Barbara Franczuk, Michał Nowacki, Alicja Wasilewska

Stażysta na stażu podoktorskim:

dr Jacek Rutkowski

Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Biuletyn Informacji Publicznej