Kierownik zespołu
dr Jarosław Granda

Asystenci
dr Ahmad Kassir
dr Daniel Lupp

Polskie Powroty NAWA

Publikacje

D. Angelone, A. Hammer, S. Rohrbach, S. Krambeck, J. Granda, J. Wolf, S. Zalesskiy, G. Chisholm, L. Cronin, „Convergence of multiple synthetic paradigms in a universally programmable chemical synthesis machine”, Nat. Chem.

tematyka badań

  • synteza asymetryczna
  • uczenie maszynowe i głębokie uczenie
  • organokataliza
  • chiralność
  • poszukiwanie nowych reakcji
  • wybór reagentów
  • przestrzeń chemiczna
  • projektowanie reakcji chemicznych wspomagane komputerowo