Kierownik
dr Maciej Giedyk

Asystenci
dr Martyna Cybularczyk-Cecotka

Sonata 14, NCN „Fotokataliza na granicy faz: mikroheterogeniczne układy samoorganizujące jako środowisko reakcji indukowanych światłem widzialnym” (2018/31/D/ST5/00306)

Publikacje

A. Potrząsaj, M. Musiejuk, W. Chaładaj, M. Giedyk, D. Gryko, „Cobalt Catalyst Determines Regioselectivity in Ring Opening of Epoxides with Aryl Halides”, J. Am. Chem. Soc.

J. Predygier, J. Szczepanik, M. Giedyk, „Alkyl Halides as Substrates for Photocatalytic Minisci-Type C–H Alkylation of Hetarenes”, Synlett

M. Cybularczyk-Cecotka, J. Szczepanik, M. Giedyk, „Photocatalytic strategies for the activation of organic chlorides”, Nat. Catal.

M. S. Santos, M. Cybularczyk-Cecotka, B. König, M. Giedyk, „Minisci C‐H alkylation of heteroarenes enabled by dual photoredox/bromide catalysis in micellar solutions”, Chem. Eur. J.

M. Giedyk, R. Narobe, S. Weiß, D. Touraud, W. Kunz, B. König, „Photocatalytic activation of alkyl chlorides by assembly-promoted single electron transfer in microheterogeneous solutions”, Nat. Catal.

D. Petzold, M. Giedyk, A. Chatterjee, B. König, „A Retrosynthetic Approach for Photocatalysis”, Eur. J. Org. Chem.

M. Giedyk, A. Jackowska, M. Równicki, M. Kolanowska, J. Trylska, D. Gryko, „Vitamin B12 transports modified RNA into E. coli and S. Typhimurium cells”, Chem. Commun.

A. Jackowska, M. Chromiński, M. Giedyk, D. Gryko, „5′-Vitamin B12 derivatives suitable for bioconjugation via the amide bond, Org. Biomol. Chem.

K. ó Proinsias, A. Jackowska, K. Radzewicz, M. Giedyk, D. Gryko, „Vitamin B12 Catalyzed Atom Transfer Radical Addition”, Org. Lett.

M. Giedyk, J. Turkowska, S. Lepak, M. Marculewicz, K. ó Proinsias, D. Gryko, „Photoinduced Vitamin B12-Catalysis for Deprotection of (Allyloxy)arenes”, Org. Lett.

M. Giedyk, H. Shimakoshi, K. Goliszewska, D. Gryko, Y. Hisaeda, „Electrochemistry and Catalytic Properties of Amphiphilic Vitamin B12 Derivatives in Nonaqueous Media”, Dalton Trans.

M. Giedyk, K. Goliszewska, K. o Proinsias, D. Gryko, „Cobalt(I)-catalysed CH-alkylation of terminal olefins, and beyond”, Chem. Commun.

M. Giedyk, K. Goliszewska, D. Gryko, „Vitamin B12-catalyzed reactions”, Chem. Soc. Rev.

TEMATYKA BADAŃ

  • Fotokataliza
  • Roztwory mikroheterogeniczne
  • Synteza organiczna na granicy faz

Głównym obszarem działań zespołu jest rozwój metod syntezy organiczej, wykorzystujących procesy indukowane światłem do napędzania reakcji chemicznych. Nasze badania koncentrują się na zastosowaniu wodnych, mikroheterogenicznych roztworów fotokatalizatorów jako wydajnych systemów katalityczncyh o unikalnych właściwościach. W szczególności opracowywane są metody przekształceń trwałych i łatwo dostępnych substratów na drodze selektywej aktywacji silnych wiązań chemicznych.