Kierownik zespołu
dr Piotr Szcześniak

Doktoranci
Mgr Magdalena Dolna

Publikacje

P. Szcześniak, O. Staszewska-Krajewska, J. Młynarski; „Asymmetric Total Synthesis of (+)-Asenapine”, Org. Biomol. Chem.

P. Szcześniak, S. Buda, L. Lefevre, O. Staszewska-Krajewska, J. Młynarski; „Total Asymmetric Synthesis of (+) ‐ Paroxetine and (+) ‐ Femoxetine”, Eur. J. Org. Chem.

M. A. Dudek, E. Machalska, T. Oleszkiewicz, E. Grzebelus, R. Baranski, P. Szcześniak, J. Młynarski, G. Zając, A. Kaczor, M. Baranska; „Chiral Amplification in Nature: Studying Cell ‐ extracted Chiral Carotenoid Microcrystals via the RROA of Model Systems”, Angew. Chem. Int. Ed.

Tematyka badań

  • Fotochemiczne przegrupowanie N-podstawionych laktamów
  • Strategia syntezy złożonych układów heterocyklicznych