Kierownik zespołu
Dr Piotr Szcześniak

Doktoranci
Mgr Magdalena Dolna

NCN Sonata 2019/35/D/ST4/00028
„Fotochemiczne przegrupowanie N-podstawionych laktamów. Ekspansja pierścienia w kierunku złożonych układów heterocyklicznych.”

Publikacje

A. Pieczara, E. Matuszyk, P. Szcześniak, J.Młynarski, M. Barańska, „Changes in the mitochondrial membrane potential in endothelial cells can be detected by Raman microscopy”, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy

M. Dolna, J. Narodowiec, O. Staszewska-Krajewska, P. Szcześniak, B. Furman, „Remotely controlled flow photo-Fries-type rearrangement of N-vinylazetidinones: An efficient route to structurally diverse 2,3-dihydro-4-pyridones”, React. Chem. Eng.

P. Szcześniak, O. Staszewska-Krajewska, J. Młynarski; „Asymmetric Total Synthesis of (+)-Asenapine”, Org. Biomol. Chem.

P. Szcześniak, S. Buda, L. Lefevre, O. Staszewska-Krajewska, J. Młynarski; „Total Asymmetric Synthesis of (+) ‐ Paroxetine and (+) ‐ Femoxetine”, Eur. J. Org. Chem.

M. A. Dudek, E. Machalska, T. Oleszkiewicz, E. Grzebelus, R. Baranski, P. Szcześniak, J. Młynarski, G. Zając, A. Kaczor, M. Baranska; „Chiral Amplification in Nature: Studying Cell ‐ extracted Chiral Carotenoid Microcrystals via the RROA of Model Systems”, Angew. Chem. Int. Ed.

Tematyka badań

  • Fotochemiczne przegrupowanie N-podstawionych laktamów
  • Strategia syntezy złożonych układów heterocyklicznych