Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Biuletyn Informacji Publicznej  Jezyk Polski  Język Angielski
Instytut Chemii Organicznej -Polskiej Akademii Nauk
Strona główna / Informacje o zatrudnieniu / Archiwum

Informacje o zatrudnieniu - Archiwum


Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk poszukuje chemika do realizacji finansowanego przez Narodowego Centrum Nauki

Warszawa, 23.06.2016 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje chemika do realizacji Projektu OPUS (UMO-2013/11/B/ST5/02199) finansowanego przez Narodowego Centrum Nauki pt. "Badania nad mechanizmem i zastosowaniem w syntezie chemoenzymatycznego przegrupowania nienasyconych kwasów karboksylowych".

W ramach projektu jest możliwość wykonania pracy doktorskiej w ramach stacjonarnego studium doktoranckiego IChO PAN, po zdaniu egzaminu wstępnego.


Wymagania:

 • stopień naukowy magistra lub doktora nauk chemicznych lub pokrewnych
 • udokumentowane doświadczenie w syntezie organiczne, biokatalizie
 • dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w renomowanych czasopismach
 • biegła znajomość języka angielskiego


Wymagane dokumenty:

 • odpis dyplomu doktora lub magistra nauk chemicznych lub pokrewnych
 • życiorys naukowy
 • spis publikacji


Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów (preferencyjnie w formie elektronicznej) na adres:

Prof. Ryszard Ostaszewski
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: Ryszard.ostaszewski@icho.edu.pl


Termin składania ofert: 11 lipca 2016 do godziny 16


Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje doktora do realizacji nowego projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

Warszawa, 23.06.2016 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje studenta do realizacji Projektu OPUS (UMO-2013/11/B/ST5/02199) finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, o tytule: "Badania nad mechanizmem i zastosowaniem w syntezie chemoenzymatycznego przegrupowania nienasyconych kwasów karboksylowych".


Wymagania:

 • ukończony pierwszy stopień studiów chemicznych lub pokrewnych
 • posiadanie dorobku naukowego i organizacyjnego


Warunki zatrudnienia:

 • stypendium naukowe (1000 zł miesięcznie)


Dodatkowe informacje:

 • termin rozpoczęcia stypendium 1.08.2016


Wykaz dokumentów dołączanych do podania:

 • życiorys naukowy
 • odpis dyplomu inżyniera/licencjatu z nauk chemicznych lub pokrewnych
 • spis publikacji


Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów (preferencyjnie w formie elektronicznej) do dnia 31 czerwca 2016 na adres:

Prof. Ryszard Ostaszewski
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: ryszard.ostaszewski@icho.edu.pl


Termin składania ofert: 11 lipca 2016 do godziny 16:00


Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje doktora do realizacji nowego projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

Warszawa, 13.06.2016 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje doktora do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, o tytule: "Vitamin B12 as a delivery vehicle for antibacterial oligonucleotide analogues".

Praca będzie polegała na prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach w/w projektu oraz przygotowaniu sprawozdań.


Wymagania:

 • Stopień naukowy doktora chemii
 • Specjalizacja - chemia organiczna
 • Biegła znajomość języka angielskiego
 • Wcześniejsze dośwadczenie w zakresie chemii porfirynoidów
 • dyspozycyjność w zakresie czasu pracy


Oferujemy:

 • Zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin
 • Pracę w młodym, ambitnym i dynamicznym zespole
 • Ubezpieczenia
 • pracę w nowocześnie wyposażonym laboratorium
 • Dużą samodzielność w trakcie realizacji zadań
 • Szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji i umiejętności


Wymagane dokumenty

 • List motywacyjny
 • Życiorys
 • List referencyjny


Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów (preferencyjnie w formie elektronicznej) do dnia 31 czerwca 2016 na adres::

Prof. Dorota Gryko
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: dorota.gryko@icho.edu.pl


Termin składania ofert: do dnia 30 czerwca 2016


Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje stażysty/doktoranta do prac przy realizacji nowego projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

Warszawa, 09.06.2016 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje stażysty/doktoranta do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, o tytule: "Projektowanie i synteza pH- lub redox-czułych dimerycznych dendronów jako nanonarzędzia do transportu siRNA lub leków do komórek glejaka".

Praca będzie polegała na prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach w/w projektu oraz przygotowaniu sprawozdań.


Wymagania:

 • dobra znajomość chemii organicznej, w tym chemii peptydów
 • znajomość języka angielskiego w stopniu niezbędnym do samodzielnej pracy naukowej;
 • doświadczenie w pracy laboratoryjnej


Oferujemy:

 • pracę w nowocześnie wyposażonym laboratorium o szerokiej współpracy zagranicznej;
 • szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji i umiejętności (obsługa aparatów NMR, MS, dyfraktometru, HPLC);
 • stypendium/stypendium doktorskie dla najlepszego kandydata (po zdaniu egzaminu na Studium Doktoranckie IChO).


Wymagane dokumenty

 • list motywacyjny
 • życiorys
 • temat pracy magisterskiej i przewidywany termin obrony


Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów (preferencyjnie w formie elektronicznej) do dnia 17 czerwca 2016 na adres::

Prof. dr hab. Zofia Lipkowska
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: (22) 343 22 07
e-mail: zofia.lipkowska@icho.edu.pl


Termin składania ofert: do dnia 17 czerwca 2016


Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje studenta do realizacji projektu z zakresu syntetycznej chemii organicznej z elementami chemii metaloorganicznej.

Warszawa, 31.05.2016 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN Warszawie poszukuje jednej osoby na staż podoktorski (pełnoetatowe stanowisko pracy) do realizacji projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu „OPUS 9” (UMO-2015/17/B/ST5/01011):

"Badania nad stereoselektywną Reakcją Kinugasy".

Wymagania:

 • Doktorat z chemii lub pokrewnych (stopień naukowy doktora uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie; do okresu tego nie wlicza się urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego i urlopu wychowawczego udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy)
 • Udokumentowane doświadczenie w syntezie organicznej i chemii metaloorganicznej- znajomość chemii związków naturalnych i biologicznie aktywnych nie jest wymagana, ale będzie brana pod uwagę przy ocenie wniosków;
 • Doświadczenia w obsłudze nowoczesnego sprzętu analitycznego (GC-MS, HPLC, NMR)
 • dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w renomowanych czasopismach
 • biegła znajomość języka angielskiego

Opis zadań

Zadania naukowe będą wiązały się m.in. z planowaniem wieloetapowych syntez związków nieracemicznych, analizą otrzymanych połączeń i samodzielnym, kreatywnym rozwijaniem rozpoczętych wątków badawczych. Do obowiązków pracownika będzie należała również opieka nad studentami odbywającymi praktyki w zespole.

Warunki zatrudnienia

Poszukujemy jednej osoby na staż podoktorski (pełnoetatowe stanowisko pracy). Dodatkowe informacje o warunkach zatrudnienia: gwarantowany okres zatrudnienia 18 miesięcy.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie ofert (CV, list motywacyjny, odpis dyplomu doktora) w formie elektronicznej lub papierowej do 10 czerwca 2016 do godziny 13.

Dział kadr
Małgorzata Kubiak
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: malgorzata.kubiak@icho.edu.pl
tel.: 22 343 23 31, fax: 22 632 66 81

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje studenta do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

Warszawa, 10.05.2016 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje studenta chemii do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, o tytule:

"Badanie katalizy karbofilowymi pi-kwasami pod wysokim ciśnieniem".

Praca będzie polegała na prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach ww. projektu oraz przygotowaniu sprawozdań.

Wymagania:

 • dobra znajomość chemii organicznej
 • znajomość języka angielskiego w stopniu niezbędnym do samodzielnej pracy naukowej
 • doświadczenie w syntetycznej chemii organicznej
 • dyspozycyjność w zakresie czasu pracy
 • status studenta studiów magisterskich (lub co najmniej IV roku jednolitych studiów magisterskich)

Oferujemy:

 • pracę w młodym, ambitnym i dynamicznym zespole
 • stypendium dla najlepszych kandydatów (od 10.2016 do 07.2017)
 • pracę w nowocześnie wyposażonym laboratorium
 • dużą samodzielność w trakcie realizacji zadań
 • szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji i umiejętności

Wymagane dokumenty

 • list motywacyjny
 • życiorys
 • list referencyjny (od osoby z tytułem co najmniej doktora)

Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów (preferencyjnie w formie elektronicznej) na adres::

dr Wojciech Chaładaj
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel 22 343 2125
wojciech.chaladaj@icho.edu.pl

Termin składania ofert: do dnia 15 czerwca 2016

Informacja o rekrutacji do projektu OPUS

Warszawa, 12.04.2016 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje studenta chemii do realizacji projektu OPUS finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, o tytule:

"Poszukiwania nowych wariantów i zastosowań reakcji nukleofilowego podstawienia wodoru".

Projekt dotyczy nowych reakcji nitrozwiązków aromatycznych z czynnikami nukleofilowymi.

Wymagania:

 • dobra znajomość chemii organicznej
 • doświadczenie w pracy laboratoryjnej

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę zlecenie
 • pracę w nowocześnie wyposażonym laboratorium
 • dużą samodzielność w trakcie realizacji zadań

Wymagane dokumenty

 • list motywacyjny

Informacji udziela:

Prof. Mieczysław Mąkosza
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: 22 343 23 34

Termin składania ofert: do dn. 15 maja 2016.

Informacja o rekrutacji do projektu SYMFONIA 2

Warszawa, 11.03.2016 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje DOKTORA do pracy przy projekcie badawczym SYMFONIA 2:

Rozwój "Komputerowej Lingwistyki Chemicznej" i jej zastosowanie do efektywnego planowania wieloetapowych syntez chemicznych. .

Wymagania:

 • Doktorat z matematyki, informatyki, fizyki lub pokrewnych (stopień naukowy doktora uzyskany nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie; do okresu tego nie wlicza się urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego i urlopu wychowawczego udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy)
 • Umiejętność programowania (w szczególności znajomość języka Python lub gotowość szybkiego nauczenia się tego języka)
 • Znajomość metod statystycznych
 • Znajomość języka angielskiego (w mowie i w piśmie)

Opis Zadań

Zadania naukowe będą wiązały się m.in. z automatycznym przetwarzaniem danych z chemii organicznej. Znajomośc chemii na początku pracy w projekcie nie jest wymagana, natomiast kandydat powinien być otwarty na szybkie poznawanie zagadnień z tej dziedziny.

Wymagane dokumenty

 • CV
 • List motywacyjny
 • Odpis dyplomu doktora

Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie ofert w formie elektronicznej lub papierowej do:

Malgorzata Kubiak, Dział Kadr
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
E-mail: malgorzata.kubiak@icho.edu.pl
tel.: 22 343 20 20
fax: 22 632 66 81

Termin składania ofert: do dn. 22 marca 2016 do godz. 13.00.

Informacja o rekrutacji do projektu OPUS

Warszawa, 29.01.2016 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje chemików (absolwentów wyższych uczelni) i studentów do realizacji projektu OPUS finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, o tytule:

"Synteza i właściwości makrocyklicznych związków zawierających rdzeń sacharozy".

Projekt dotyczy syntezy makrocyklicznych receptorów zawierających ugrupowanie sacharozy, które będą wykorzystane w rozpoznaniu chiralnym kationów organicznych.

Wymagania:

 • dobra znajomość chemii organicznej
 • doświadczenie w pracy laboratoryjnej

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę na okres 1 roku (dla chemików) lub umowę zlecenie dla studentów
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji i umiejętności w ramach Studium Doktoranckiego IChO PAN
 • pracę w nowocześnie wyposażonym laboratorium
 • dużą samodzielność w trakcie realizacji zadań

Wymagane dokumenty

 • list motywacyjny
 • życiorys

Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów (preferencyjnie w formie elektronicznej) na adres:

Prof. Sławomir Jarosz
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
E-mail: slawomir.jarosz@icho.edu.pl
tel.: 22 343 20 20
fax: 22 632 66 81

Termin składania ofert: do dn. 15 lutego 2016.

Informacja o dodatkowej rekrutacji na Studia Doktoranckie w IChO PAN - aktualizacja

Warszawa, 13.01.2016 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN ogłasza dodatkowy nabór na stacjonarne, 4-letnie Studia Doktoranckie. W ramach naboru planowane jest przyjęcie 6 osób, które będą wykonywały prace doktorskie w ramach poniższych projektów badawczych:

 • projekt NCN SYMFONIA pt. „Witamina B12 jako transporter przeciwbakteryjnych modyfikowanych oligonukleotydów”, kierownik: prof. Dorota Gryko – 1 osoba,
 • projekt NCN HARMONIA pt. „Intensyfikacja reakcji multikomponentowych oraz kaskadowych w liposomach z zastosowaniem procesów katalizowanych enzymatycznie”, kierownik: prof. Ryszard Ostaszewski – 2 osoby,
 • projekt NCN SYMFONIA pt. „Rozwój "Komputerowej Lingwistyki Chemicznej" i jej zastosowanie do efektywnego planowania wieloetapowych syntez chemicznych”, kierownik: prof. Bartosz Grzybowski - 2 osoby.
 • projekt NCN OPUS pt.: „Badania nad Stereoselektywną Reakcją Kinugasy”, kierownik: prof. Marek Chmielewski - 1 osoba .

Więcej informacji na temat tych projektów można uzyskać u ich kierowników.

Studia rozpoczną się 1 marca 2016 r.

Wymagania, które muszą spełniać kandydaci, są podane na stronie internetowej IChO PAN pod adresem: www.icho.edu.pl/studia-doktoranckie-wymagania.php
Dodatkowo, w podaniu o przyjęcie na Studia Doktoranckie należy zaznaczyć preferowaną - spośród podanych wyżej - tematykę pracy doktorskiej.

Egzamin pisemny odbędzie się dnia 28 stycznia 2016 r. (czwartek) o godz. 10:00 na terenie IChO PAN. Obowiązują takie same zasady, jak w naborze wrześniowym. Ponadto, Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do odbycia rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami.

Zgłoszenia należy nadsyłać na adres sekretariatu Instytutu Chemii Organicznej PAN (ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa) lub składać osobiście do dnia 22 stycznia 2016 r.

Proszę o zamieszczenie następującej klauzuli w przesłanej dokumentacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie stypendialnej dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883.”

Jednostka przedstawiająca ofertę stypendialną zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.

Instytut Chemii Organicznej PAN ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w IChO PAN

Warszawa, 4.01.2016 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w IChO PAN. Osoba, która wygra konkurs, zostanie zatrudniona w Zespole IV w celu realizacji badań w zakresie syntezy organicznej i chemii supramolekularnej.

Wymagania:

 • stopień naukowy doktora nauk chemicznych;
 • udokumentowane doświadczenie w syntezie organicznej - znajomość chemii supramolekularnej nie jest wymagana, ale będzie brana pod uwagę przy ocenie wniosków;
 • dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w renomowanych czasopismach;
 • biegła znajomość języka angielskiego.

Wykaz dokumentów dołączanych do podania:

 • odpis dyplomu doktora nauk chemicznych;
 • życiorys naukowy;
 • spis publikacji.

Informacji o warunkach zatrudnienia udziela prof. Sławomir Jarosz; tel. 22 343 23 21; e-mail: slawomir.jarosz@icho.edu.pl.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów (preferencyjnie w formie elektronicznej) w terminie do dnia 11 stycznia 2016 r. do godz. 12:00 pod adresem:

Prof. Sławomir Jarosz
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
Tel. +48 22 343 23 21
e-mail: slawomir.jarosz@icho.edu.pl

Konkurs na stanowisko Dyrektora Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie na 4-letnią kadencję

Warszawa 09.06.2015 r.

Działając na podstawie art. 28 ust. 4 punktu 3) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. nr 96 poz. 619) w powiązaniu z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie konkursu na stanowisko Dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk, Komisja Konkursowa powołana przez Radę Kuratorów Wydziału III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Dyrektora Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie.

Pełny tekst ogłoszenia o konkursie można pobrać w formie pliku PDF »

Termin składania zgłoszeń do konkursu upływa w dniu 9 lipca 2015 r. O zachowaniu terminu zgłoszenia decyduje data wpływu zgłoszenia.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje kandydatów na studia doktoranckie

Warszawa, 09.06.2015 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje kandydatów na studia doktoranckie, posiadających ukończone studia wyższe, do realizacji projektu:

"Intensyfikacja reakcji z zastosowaniem procesów katalizowanych enzymatycznie" finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu HARMONIA 6.

Nazwa stanowiska: chemik/doktorant.
Instytucja oferująca stanowisko: Instytut Chemii Organicznej PAN.
Czas rozpoczęcia projektu: lipiec/sierpień 2015, okres trwania: 36 miesięcy.
Stypendium: 3000 zł/mies.

Zadania badawcze:

 • wykonanie syntezy związków modelowych;
 • zastosowanie uzyskanych związków do badania reakcji multikomponentowych oraz kaskadowych w liposomach;
 • opracowanie chemoenzymatycznych metod funkcjonalizacji związków modelowych.

Wymagania:

 • ukończone studia wyższe w dziedzinie chemia/biotechnologia/farmacja;
 • zainteresowanie chemią organiczną, biokatalizą;
 • udokumentowane osiągnięcia naukowe;
 • dobra znajomość języka angielskiego.

Zatrudnienie w projekcie na stanowisku doktorant nastąpi po pomyślnym zdaniu egzaminu wstępnego na stacjonarne studia doktoranckie Instytutu Chemii Organicznej PAN.

Informacji o warunkach zatrudnienia udziela prof. Ryszard Ostaszewski; tel. 22 343 21 20; e-mail: ryszard.ostaszewski@icho.edu.pl.

Aplikacje zawierające CV, list motywacyjny proszę przesyłać na adres poczty elektronicznej w terminie do dnia 26.06.2015 r.

Proszę o zamieszczenie następującej klauzuli w przesłanej dokumentacji:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie stypendialnej dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883.”

Instytut Chemii Organicznej PAN ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w IChO PAN

Warszawa, 14.04.2015 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w IChO PAN, na okres trwania projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, o tytule:

"Badania nad mechanizmem i zastosowaniem w syntezie chemoenzymatycznego przegrupowania nienasyconych kwasów karboksylowych".

Wymagania:

 • stopień naukowy doktora nauk chemicznych;
 • udokumentowane doświadczenie w syntezie organicznej, biokatalizie;
 • dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w renomowanych czasopismach;
 • biegła znajomość języka angielskiego.

Wykaz dokumentów dołączanych do podania:

 • odpis dyplomu doktora nauk chemicznych;
 • życiorys naukowy;
 • spis publikacji.

Informacji o warunkach zatrudnienia udziela prof. Ryszard Ostaszewski; tel. 22 343 21 20; e-mail: ryszard.ostaszewski@icho.edu.pl.

Zgłoszenia można składać w formie papierowej lub elektronicznej (forma preferowana) w terminie do dnia 27.04.2015 r. do godz. 14:00 pod adresem:

Prof. Ryszard Ostaszewski
Instytut Chemii Organicznej PAN
01-224 Warszawa
ul. Kasprzaka 44/52
Tel. +48 22 343 2120
e-mail: ryszard.ostaszewski@icho.edu.pl

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje studenta do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

Warszawa, 10.02.2015 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje studenta do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, o tytule:

"Badanie katalizy karbofilowymi pi-kwasami pod wysokim ciśnieniem"

Praca będzie polegała na prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach ww. projektu oraz przygotowaniu sprawozdań.

Wymagania:

 • dobra znajomość chemii organicznej;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu niezbędnym do samodzielnej pracy naukowej;
 • doświadczenie w syntetycznej chemii organicznej;
 • dyspozycyjność w zakresie czasu pracy.

Oferujemy:

 • pracę w młodym, ambitnym i dynamicznym zespole;
 • stypendium dla najlepszych kandydatów;
 • pracę w nowocześnie wyposażonym laboratorium;
 • dużą samodzielność w trakcie realizacji zadań;
 • szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji i umiejętności.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny;
 • życiorys;
 • list referencyjny (od osoby z tytułem co najmniej doktora).

Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów (preferencyjnie w formie elektronicznej) na adres:

dr Wojciech Chaładaj
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: wojciech.chaladaj@icho.edu.pl
tel.: 22 343 21 25
fax: 22 632 66 81

Termin składania ofert: do 8 maja 2015

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje studentów do realizacji projektu

Warszawa, 03.02.2015 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje studentów do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, o tytule:

Pochodne kwasu kobrynowego jako katalizatory rodnikowej addycji halogenków organicznych do olefin

Praca będzie polegała na prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach ww. projektu oraz przygotowaniu sprawozdań.

Wymagania:

 • dobra znajomość chemii organicznej;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu niezbędnym do samodzielnej pracy naukowej;
 • doświadczenie w pracy laboratoryjnej.

Oferujemy:

 • stypendium;
 • szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji i umiejętności (obsługa aparatów NMR, MS, HPLC);
 • pracę w nowocześnie wyposażonym laboratorium;
 • dużą samodzielność w trakcie realizacji zadań;
 • szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji i umiejętności.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny;
 • życiorys;
 • list referencyjny.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów (preferencyjnie w formie elektronicznej) na adres:

Dr Keith óProinsias
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: keithoproinsias@gmail.com
tel.: 22 343 21 12

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje studenta do prac przy realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

Warszawa, 16.01.2015 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje studenta do prac przy realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, o tytule:

Synteza i badania biologiczne koniugatów peptydowych dendrymerów i naturalnych polifenoli i ich analogów

Praca będzie polegała na prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach w/wym. projektu oraz przygotowaniu sprawozdań.

Wymagania:

 • dobra znajomość chemii organicznej;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu niezbędnym do samodzielnej pracy naukowej;
 • doświadczenie w pracy laboratoryjnej.

Oferujemy:

 • pracę w nowocześnie wyposażonym laboratorium;
 • stypendium dla najlepszych kandydatów;
 • szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji i umiejętności (obsługa aparatów NMR, MS, dyfraktometru, HPLC).

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny;
 • życiorys;
 • list referencyjny (od osoby z tytułem co najmniej doktora).

Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów (preferencyjnie w formie elektronicznej) na adres:

Prof. Zofia Lipkowska
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: zofia.lipkowska@icho.edu.pl
tel.: 22 343 22 07

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje studenta chemii do pomocy przy realizacji projektu badawczego

Warszawa, 16.01.2015 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje studenta chemii, najchętniej 3-4 roku, do pomocy przy realizacji projektu o tytule:

Ligandy diaminowe: projektowanie, synteza i zastosowanie w asymetrycznej katalizie

Praca będzie polegała na prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach w/wym. projektu oraz przygotowaniu sprawozdań.

Wymagania:

 • zapał do pracy w nowoczesnym laboratorium asymetrycznej syntezy organicznej;
 • dobra znajomość chemii;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu niezbędnym do samodzielnej pracy naukowej;
 • doświadczenie w syntetycznej chemii organicznej mile widziane.

Oferujemy:

 • pracę w ambitnym i dynamicznym zespole;
 • perspektywicznie stypendium dla najlepszych kandydatów;
 • pracę w nowocześnie wyposażonym laboratorium;
 • dużą samodzielność w trakcie realizacji zadań;
 • szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji i umiejętności (obsługa aparatów NMR, MS, HPLC, itp.).

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny;
 • życiorys;
 • list referencyjny od osoby z tytułem co najmniej doktora mile widziany.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów (preferencyjnie w formie elektronicznej) na adres:

Dr hab. Zbigniew Kałuża, prof. nadzw.
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: zbigniew.kaluza@icho.edu.pl
tel.: 22 343 21 42

Instytut Chemii Organicznej PAN ogłasza konkurs na stanowisko asystenta (typu post-doc) w IChO PAN

Warszawa, 15.01.2015 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN ogłasza konkurs na stanowisko asystenta (typu post-doc) w IChO PAN, na okres trwania projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, o tytule:

"Makrocykliczne kompleksy metali przejściowych jako redoksy aktywne komponenty przełączników molekularnych".

Wymagania:

 • stopień naukowy doktora nauk chemicznych;
 • udokumentowane doświadczenie w syntezie kompleksów makrocyklicznych;
 • dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w renomowanych czasopismach;
 • biegła znajomość języka angielskiego.

Wykaz dokumentów dołączanych do podania:

 • odpis dyplomu doktora nauk chemicznych;
 • życiorys naukowy;
 • spis publikacji.

Informacji o warunkach zatrudnienia udziela prof. Bohdan Korybut-Daszkiewicz; tel. 22 343 20 35; e-mail: bdaszkiewicz@icho.edu.pl.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie ofert do:

Dział kadr
Małgorzata Kubiak
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: malgorzata.kubiak@icho.edu.pl
tel.: 22 631 89 38
fax: 22 632 66 81

Termin składania ofert: do dn. 31 stycznia 2015 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie poszukuje DOKTORANTA do pracy w projekcie badawczym.

Warszawa, 14.01.2015 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie poszukuje DOKTORANTA do pracy przy projekcie badawczym SYMFONIA 2: Rozwój "Komputerowej Lingwistyki Chemicznej" i jej zastosowanie do efektywnego planowania wieloetapowych syntez chemicznych.


Wymagania:

 • ukończone studia magisterskie o profilu chemicznym lub biotechnologicznym,
 • doświadczenie w zakresie chemii organicznej,
 • umiejętność zapisu reakcji chemicznych w notacji SMARTS i SMILES.


Termin składania ofert: do dn. 22 stycznia 2015 r.


Warunki zatrudnienia:

 • stypendium: 3000 zł brutto.


Forma składania ofert:

Osoby zainteresowane proszone są o składanie ofert (CV) do:

Dział kadr
Małgorzata Kubiak
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: malgorzata.kubiak@icho.edu.pl
tel.: 22 631 89 38
fax: 22 632 66 81
w terminie do dn. 22 stycznia 2015 r. do godziny 14:00.


Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie poszukuje DOKTORA do pracy przy projekcie badawczym.

Warszawa, 17.12.2014 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie poszukuje DOKTORA do pracy przy projekcie badawczym SYMFONIA 2: Rozwój "Komputerowej Lingwistyki Chemicznej" i jej zastosowanie do efektywnego planowania wieloetapowych syntez chemicznych.


Wymagania:

 • ukończony doktorat z dziedziny nauk matematycznych,
 • znajomość metod uczenia maszynowego (ang. machine learning),
 • umiejętność opracowania i zastosowania algorytmów statystycznych do przewidywania wydajności reakcji chemicznych.


Termin składania ofert: do dn. 31 grudnia 2014 r.


Warunki zatrudnienia:

 • umowa o pracę na 1 rok z możliwością dalszego przedłużenia,
 • wynagrodzenie: 7000 zł brutto.


Forma składania ofert:

Osoby zainteresowane proszone są o składanie ofert (CV oraz list motywacyjny) do:

Dział kadr
Małgorzata Kubiak
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: malgorzata.kubiak@icho.edu.pl
tel.: 22 631 89 38
fax: 22 632 66 81
w terminie do dn. 31 grudnia 2014 r. do godziny 14:00.


Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje osoby do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

Warszawa, 17.12.2014 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje osoby do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, o tytule:

"VITAMIN B12 AS A DELIVERY VEHICLE FOR ANTIBACTERIAL OLIGONUCLEOTIDE ANALOGUES"

Praca będzie polegała na samodzielnym prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach ww. projektu oraz przygotowaniu sprawozdań.

Institute of Organic Chemistry PAS offers fellowships (postdoctoral) in the project:

"VITAMIN B12 AS A DELIVERY VEHICLE FOR ANTIBACTERIAL OLIGONUCLEOTIDE ANALOGUES"

founded by the National Science Centre.

The main objective of the proposal is to find an efficient and a non-invasive way for the delivery of short oligonucleotides to prokaryotic cells. We envisage that conjugation of RNA analogues to vitamin B12 will significantly improve their cellular uptake in bacteria.

More information »

Wymagania:

 • stopień naukowy doktora chemii;
 • specjalizacja - chemia organiczna;
 • biegła znajomość języka angielskiego;
 • wcześniejsze doświadczenie w zakresie chemii porfirynoidów;
 • dyspozycyjność w zakresie czasu pracy.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin;
 • ubezpieczenia;
 • pracę w młodym, ambitnym i dynamicznym zespole;
 • pracę w nowocześnie wyposażonym laboratorium;
 • dużą samodzielność w trakcie realizacji zadań;
 • szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji i umiejętności.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny;
 • życiorys;
 • list referencyjny.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów (preferencyjnie w formie elektronicznej) na adres:

dr hab. Dorota Gryko
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: dorota.gryko@icho.edu.pl
tel.: 22 343 20 51
fax: 22 632 66 81

Termin składania ofert: do dn. 10 stycznia 2015.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje wykonawcy do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

Warszawa, 12.12.2014 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje wykonawcy do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, o tytule:

"Badanie katalizy karbofilowymi pi-kwasami pod wysokim ciśnieniem"

Praca będzie polegała na samodzielnym prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach ww. projektu, przygotowaniu sprawozdań oraz opracowaniu materiału do publikacji.

Wymagania:

 • tytuł magistra chemii, lub równoważny;
 • specjalizacja - chemia organiczna;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu niezbędnym do samodzielnej pracy naukowej;
 • doświadczenie w syntetycznej chemii organicznej;
 • dyspozycyjność w zakresie czasu pracy.

Oferujemy:

 • pracę w młodym, ambitnym i dynamicznym zespole;
 • zatrudnienie na podstawie umowy o dzieło;
 • pracę w nowocześnie wyposażonym laboratorium;
 • dużą samodzielność w trakcie realizacji zadań;
 • szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji i umiejętności.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny;
 • życiorys;
 • list referencyjny (od osoby z tytułem co najmniej doktora).

Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów (preferencyjnie w formie elektronicznej) na adres:

dr Wojciech Chaładaj
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: wojciech.chaladaj@icho.edu.pl
tel.: 22 343 21 25
fax: 22 632 66 81

Termin składania ofert: do dn. 22 grudnia 2014

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje studenta do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

Warszawa, 12.12.2014 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje studenta do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, o tytule:

"Badanie katalizy karbofilowymi pi-kwasami pod wysokim ciśnieniem"

Praca będzie polegała na prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach ww. projektu oraz przygotowaniu sprawozdań.

Wymagania:

 • dobra znajomość chemii organicznej;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu niezbędnym do samodzielnej pracy naukowej;
 • doświadczenie w syntetycznej chemii organicznej;
 • dyspozycyjność w zakresie czasu pracy.

Oferujemy:

 • pracę w młodym, ambitnym i dynamicznym zespole;
 • stypendium dla najlepszych kandydatów;
 • pracę w nowocześnie wyposażonym laboratorium;
 • dużą samodzielność w trakcie realizacji zadań;
 • szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji i umiejętności.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny;
 • życiorys;
 • list referencyjny (od osoby z tytułem co najmniej doktora).

Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów (preferencyjnie w formie elektronicznej) na adres:

dr Wojciech Chaładaj
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: wojciech.chaladaj@icho.edu.pl
tel.: 22 343 21 25
fax: 22 632 66 81

Termin składania ofert: do dn. 22 grudnia 2014

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje jednego pracownika (stanowisko asystenta)

Warszawa, 18.11.2014 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje jednego pracownika do realizacji projektu dotyczącego syntezy barwników funkcjonalnych.


Zatrudnienie na okres 1.01.2015-31.12.2015 w wymiarze całego etatu (stanowisko asystenta).


Wymagania:

 • stopień naukowy doktora chemii,
 • specjalizacja - chemia organiczna,
 • biegła znajomość języka angielskiego,
 • udokumentowane doświadczenie w chemii aromatycznych związków heterocyklicznych,
 • wcześniejsze doświadczenie w zakresie chemii barwników funkcjonalnych mile widziane,
 • dyspozycyjność w zakresie czasu pracy.


Informacje o zatrudnieniu prof. Daniel T. Gryko; tel. 22 343 30 63; e-mail: dtgryko@icho.edu.pl


Osoby zainteresowane proszone są o składanie ofert (życiorys, jeden list referencyjny, kserokopie dyplomu (lub zaświadczenie o obronie pracy doktorskiej), list motywacyjny, wykaz ocen) do:

Dział kadr
Małgorzata Kubiak
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: malgorzata.kubiak@icho.edu.pl
tel.: 22 631 89 38
fax: 22 632 66 81

Termin składania ofert: do dn. 25 listopada 2014


Dyrektor Instytutu Chemii Organicznej PAN ogłasza konkurs na trzy stanowiska asystenta (post-doc) w IChO PAN

Warszawa, 17.11.2014 r.

Dyrektor Instytutu Chemii Organicznej PAN ogłasza konkurs na trzy stanowiska asystenta (typu post-doc) w IChO PAN, na okres trwania projektu MAESTRO finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, o tytule:

"Nowe podejście do rozpoznania chiralnego organicznych kationów i anionów – dynamiczna chemia kombinatoryjna"

Okres zatrudnienia: od 1 grudnia 2014 do końca 2016 roku w wymiarze całego etatu (stanowisko asystenta).

Wymagania:

 • stopień naukowy doktora nauk chemicznych;
 • specjalizacja chemia organiczna, ze szczególnym uwzględnieniem syntezy i stereochemii organicznej;
 • udokumentowane doświadczenie w syntezie;
 • dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w renomowanych czasopismach chemicznych związany z tematyką projektu;
 • biegła znajomość języka angielskiego.

Wykaz dokumentów dołączanych do podania:

 • odpis dyplomu doktora nauk chemicznych;
 • życiorys naukowy;
 • spis publikacji.

Informacji o warunkach zatrudnienia udziela prof. Janusz Jurczak; tel. 22 343 23 30; e-mail: janusz.jurczak@icho.edu.pl.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie ofert do:

Dział kadr
Małgorzata Kubiak
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: malgorzata.kubiak@icho.edu.pl
tel.: 22 631 89 38
fax: 22 632 66 81

Termin składania ofert: do dn. 24 listopada 2014

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje jednego pracownika

Warszawa, 21.11.2014 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje jednego pracownika w celu zatrudnienia na zastępstwo w Zespole Spektrometrii Mas.


Zatrudnienie na okres od 1.12.2014 w wymiarze całego etatu (stanowisko chemika) do czasu powrotu do pracy zastępowanej osoby. Przewidywany okres zatrudnienia to 6 miesięcy z możliwością skrócenia lub wydłużenia.


Wymagania:

 • wykształcenie wyższe w dziedzinie chemii, biochemii lub farmacji,
 • czynna znajomość języka angielskiego.


Pożądane doświadczenie w zakresie chemii analitycznej lub chemii organicznej.


Informacje o zatrudnieniu: prof. Witold Danikiewicz; tel. 22 343 2322; e-mail: witold.danikiewicz@icho.edu.pl


Instytut Chemii Organicznej PAN ogłasza nabór pracownika do realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Warszawa 10.10.2014 r.

Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk ogłasza nabór pracownika do realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1.3.1.
Program dotyczy wsparcia projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe.
W projekcie będą realizowane badania nad opracowaniem biokatalitycznych metod syntezy enancjomerycznie czystych estrów kwasów beta-hydroksy karboksylowych.

W ramach projektu istnieje możliwość zatrudnienia od 1.11.2014 do 31.12.2014 roku studentów ostatniego roku studiów wydziałów chemii, biotechnologii i farmacji, którzy mogą wykonywać prace magisterskie z zakresu projektu.

Od kandydatów oczekujemy dobrej bardzo dobrej znajomości języka angielskiego, syntezy organicznej i biokatalizy.

OFERUJEMY: Pracę w nowocześnie wyposażonym laboratorium, dużą samodzielność w trakcie realizacji zadań, szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji i umiejętności, pracę w młodym, ambitnym zespole oraz możliwość rozwoju zawodowego.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów (list motywacyjny + CV) na adres:

Małgorzata Kubiak
Dział kadr
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
z dopiskiem "Projekt 1.3.1"

lub na adres e-mail:
ryszard.ostaszewski@icho.edu.pl

Termin składania ofert: do dnia 17 października 2014

Rozmowa kwalifikacyjna planowana jest na dzień 20 października 2014 o godzinie 12:00


Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje Magistranta/Magistrantki

Warszawa 10.10.2014 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje Magistranta/Magistrantki do realizacji projektu
"Badania nad mechanizmem i zastosowaniem w syntezie chemoenzymatycznego przegrupowania nienasyconych kwasów karboksylowych"
finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu OPUS 6.


Nazwa stanowiska: Magistrant/Magistrantka

Instytucja oferująca stanowisko: Instytut Chemii Organicznej PAN

Czas trwania umowy: 01.11.2014-30.06.2015 (8 miesięcy)

Wynagrodzenie: 1000 zł/mies.

Zadania badawcze:

 • wykonanie syntezy związków modelowych;
 • zastosowanie uzyskanych związków do badania chemoenzymatycznego przegrupowania nienasyconych kwasów karboksylowych.

Wymagania:

 • ukończone studia licencjackie w dziedzinie chemia/biotechnologia/farmacja (w przypadku jednolitych studiów magisterskich ukończony trzeci rok studiów);
 • zainteresowanie chemią organiczną;
 • dobra znajomość języka angielskiego.


Kierownik projektu: Prof. Ryszard Ostaszewski

Aplikacje zawierające CV, list motywacyjny oraz wyciąg z przebiegu studiów proszę przesyłać na adres: ryszard.ostaszewski@icho.edu.pl do dnia 20.10.2014


Proszę o zamieszczenie następującej klauzuli w przesłanej dokumentacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie stypendialnej dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883.”


Termin nadsyłania ofert: do 20 października 2014


Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje Magistranta/Magistrantki

Warszawa 17.09.2014 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje Magistranta/Magistrantki do realizacji projektu
"Reactions of non-racemic β-lactam-derived ε-amino-allylic anions with aldehydes. An application in stereo-divergent synthesis of non-racemic heterocyclic compounds"
finansowanym przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej w ramach programu HOMING PLUS.


Nazwa stanowiska: Magistrant/Magistrantka

Instytucja oferująca stanowisko: Instytut Chemii Organicznej PAN

Czas trwania umowy: 01.11.2014-30.06.2015 (8 miesięcy)

Wynagrodzenie: 1000 zł/mies.

Zadania badawcze:

 • optymalizacja i badanie zakresu stosowalności tytułowych reakcji;
 • zastosowanie otrzymanych związków (nieracemicznych alkoholi homoallilowych) do syntezy różnego typu układów heterocyklicznych będących powszechnymi elementami budowy związków naturalnych i produktów farmaceutycznych.

Wymagania:

 • ukończone studia licencjackie w dziedzinie chemia/biotechnologia/farmacja (w przypadku jednolitych studiów magisterskich ukończony trzeci rok studiów);
 • zainteresowanie chemią organiczną;
 • podstawowa znajomość języka angielskiego.


Kierownik projektu: Dr Bartosz Zambroń

Aplikacje zawierające CV, list motywacyjny oraz wyciąg z przebiegu studiów proszę przesyłać na adres: bzambron@icho.edu.pl do dnia 20.10.2014


Proszę o zamieszczenie następującej klauzuli w przesłanej dokumentacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie stypendialnej dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883.”


Termin nadsyłania ofert: do 20 października 2014


Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje doktoranta / Institute of Organic Chemistry PAS is seeking to fill a position for Ph.D. student

Warszawa 24.09.2014 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje doktoranta do udziału w projekcie SYMFONIA finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki

TEMAT PROJEKTU:

‘VITAMIN B12 AS A DELIVERY VEHICLE FOR ANTIBACTERIAL OLIGONUCLEOTIDE ANALOGUES’.


Kierownik projektu: dr hab. Dorota Gryko, prof nadzw.

Pełny tekst ogłoszenia można pobrać w formie pliku PDF »

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie u kierownika projektu: 22 343 20 51


Termin składania wniosków: 30 października 2014 r.

Institute of Organic Chemistry Polish Academy of Science is seeking to fill a position for Ph.D. student in the SYMFONIA project founded by the National Science Center

TITLE OF THE PROJECT:

‘VITAMIN B12 AS A DELIVERY VEHICLE FOR ANTIBACTERIAL OLIGONUCLEOTIDE ANALOGUES’

Additional information are available by phone +48 22 343 20 51

Deadline for applications: October 30th, 2014


Instytut Chemii Organicznej PAN ogłasza nabór pracownika do realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Warszawa 02.06.2014 r.

Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk ogłasza nabór pracownika do realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1.3.1.
Program dotyczy wsparcia projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe.
W projekcie będą realizowane badania nad opracowaniem biokatalitycznych metod syntezy wybranych związków o wysokiej aktywności biologicznej oraz nowych związków o działaniu antynowotworowym.

W ramach projektu istnieje możliwość zatrudnienia od 1.07.2014 do 31.12.2014 roku studentów ostatniego roku studiów wydziałów chemii, biotechnologii i farmacji, którzy będą wykonywać prace magisterskie z zakresu projektu. Do udziału w projekcie zapraszamy także absolwentów uczelni wyższych powyższych wydziałów oraz doktorów, specjalistów z zakresu biokatalizy i chemii medycznej.

Od kandydatów oczekujemy dobrej bardzo dobrej znajomości języka angielskiego, syntezy organicznej, biokatalizy i/lub chemii medycznej.

OFERUJEMY: Pracę w nowocześnie wyposażonym laboratorium, dużą samodzielność w trakcie realizacji zadań, szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji i umiejętności, pracę w młodym, ambitnym zespole oraz możliwość rozwoju zawodowego. W ramach projektu istnieje możliwość wykonania doktoratu.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów (list motywacyjny + CV) na adres:

Małgorzata Kubiak
Dział kadr
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
z dopiskiem "Projekt 1.3.1"

lub na adres e-mail:
ryszard.ostaszewski@icho.edu.pl

Termin składania ofert: do dnia 12 czerwca 2014

Rozmowa kwalifikacyjna planowana jest na dzień 16 czerwca 2014 o godzinie 12:00


Ogłoszenie opublikowano w dniu 2-go czerwca 2014 r.


Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje jednego pracownika do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

Warszawa 21.05.2014 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje jednego pracownika do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, o tytule:

„Nowe, efektywne metody syntezy aromatycznych związków heterocyklicznych poprzez selektywne utleniające sprzęganie”

Projekt dotyczy syntezy aromatycznych związków heterocyklicznych i barwników funkcjonalnych.

Zatrudnienie na okres 1.07.2014-30.06.2015 w wymiarze całego etatu (stanowisko asystenta).

Wymagania:

 • tytuł magistra chemii,
 • specjalizacja - chemia organiczna,
 • biegła znajomość języka angielskiego,
 • udokumentowane publikacjami doświadczenie w chemii związków aromatycznych,
 • wcześniejsze doświadczenie w zakresie chemii związków heterocyklicznych mile widziane,
 • dyspozycyjność w zakresie czasu pracy.

Informacje o zatrudnieniu prof. Daniel T. Gryko; tel. 22 343 30 63; e-mail: dtgryko@icho.edu.pl

Osoby zainteresowane proszone są o składanie ofert (życiorys, dwa listy referencyjne, kserokopia dyplomu, list motywacyjny) do:

Małgorzata Kubiak
Dział kadr
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: malgorzata.kubiak@icho.edu.pl
tel.: 22 631 89 38
fax: 22 632 66 81

Termin składania ofert: do dn. 30 maja 2014


Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje magistranta/magistrantki

Warszawa 20.05.2014 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje magistranta/magistrantki w ramach Programu POMOST finansowanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej z funduszy europejskich Działanie 1.2. ‘Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki’ POIG

TEMAT PROJEKTU:

Novel chiral nanospaces for molecular confinement.


Pełny tekst ogłoszenia można pobrać w formie pliku PDF »

English version: Position MASTER STUDENT »

Termin składania wniosków: 31 maja 2014 r.

Opis projektu (po angielsku) można pobrać w formie pliku PDF »

Description of the POMOST Project: PROJECT DESCRIPTION »

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje pracownika na stanowisko naukowo-badawcze (post-doc) na okres lipiec-grudzień 2014 r.

Warszawa 20.05.2014 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje pracownika na stanowisko naukowo-badawcze (post-doc) na okres lipiec-grudzień 2014 roku do realizacji projektu "Cukry jako surowce odnawialne w syntezie produktów o wysokiej wartości dodanej" POIG 01.01.02-14-102/09.
Projekt dotyczy wykorzystania cukrów prostych w syntezie karbocyklicznych mimetyków oraz syntezy receptorów makrocyklicznych na bazie sacharozy.

Wymagania:

 • stopień naukowy doktora nauk chemicznych;
 • specjalizacja chemia organiczna;
 • udokumentowane doświadczenie w chemii cukrów;
 • dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w renomowanych czasopismach chemicznych związany z tematyką projektu.

Wykaz dokumentów dołączanych do podania:

 • odpis dyplomu doktora nauk chemicznych;
 • życiorys naukowy;
 • spis publikacji;
 • opinia samodzielnego pracownika naukowego.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie ofert do:

Małgorzata Kubiak
Dział kadr
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: malgorzata.kubiak@icho.edu.pl
tel.: 22 631 89 38
fax: 22 632 66 81

Termin składania ofert: do dn. 31 maja 2014

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje magistranta/magistrantki

Warszawa 28.04.2014 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje magistranta/magistrantki w ramach Programu HOMING PLUS finansowanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej z funduszy europejskich Działanie 1.2. ‘Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki’ POIG

TEMAT PROJEKTU:

Transition metal complexes containing quinone moiety as catalysts for oxidation and cross-coupling reactions.

Pełny tekst ogłoszenia można pobrać w formie pliku PDF »

English version: Position MASTER STUDENT »

Termin składania wniosków: 10 maja 2014 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje magistranta/magistrantki

Warszawa 24.02.2014 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje magistranta/magistrantki w ramach Programu POMOST finansowanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej z funduszy europejskich Działanie 1.2. ‘Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki’ POIG

TEMAT PROJEKTU:

Novel chiral nanospaces for molecular confinement.


Pełny tekst ogłoszenia można pobrać w formie pliku PDF »

English version: Position MASTER STUDENT »


Termin składania wniosków: 30 marca 2014 r.


Opis projektu (po angielsku) można pobrać w formie pliku PDF »

Description of the POMOST Project: PROJECT DESCRIPTION »

Ogłoszenie opublikowano w dniu 24 lutego 2014 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje jednego pracownika do realizacji projektu finansowanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej

Warszawa 07.01.2014 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje jednego pracownika do realizacji projektu finansowanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej, o tytule:

„Novel chromophores for two-photon excitation fluorescence microscopy and optical limiting”

Projekt dotyczy syntezy aromatycznych związków heterocyklicznych i barwników funkcjonalnych.


Zatrudnienie na okres 1.03.2014-30.04.2014 w wymiarze całego etatu (stanowisko chemika).


Wymagania:

 • stopień naukowy doktora chemii,
 • specjalizacja - chemia organiczna,
 • biegła znajomość języka angielskiego,
 • udokumentowane doświadczenie w chemii aromatycznych związków heterocyklicznych,
 • wcześniejsze doświadczenie w zakresie chemii barwników funkcjonalnych mile widziane,
 • dyspozycyjność w zakresie czasu pracy.


Informacje o zatrudnieniu prof. Daniel T. Gryko; tel. 22 343 30 63; e-mail: dtgryko@icho.edu.pl


Osoby zainteresowane proszone są o składanie ofert (życiorys, dwa listy referencyjne, kserokopie dyplomu (lub zaświadczenie o obronie pracy doktorskiej), list motywacyjny) do:

Małgorzata Kubiak
Dział kadr
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: malgorzata.kubiak@icho.edu.pl
tel.: 22 631 89 38
fax: 22 632 66 81

Termin składania ofert: do dn. 13 stycznia 2014

Dyrektor Instytutu Chemii Organicznej PAN ogłasza konkurs
na stanowisko asystenta w IChO PAN

Warszawa 21.10.2013 r.

Dyrektor Instytutu Chemii Organicznej PAN ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w IChO PAN w dziedzinie chemii organicznej, w szczególności dichroizmu kołowego w badaniach strukturalnych związków organicznych.


Wymagania odnośnie kandydata:

 • stopień naukowy doktora nauk chemicznych,
 • doświadczenie w zakresie wykorzystania metod chiralooptycznych w rozwiązywaniu problemów stereochemicznych,
 • odpowiedni dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w renomowanych czasopismach chemicznych związany ze stosowaniem metod chiralooptycznych,
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.


Wykaz dokumentów dołączanych do podania:

 • życiorys naukowy,
 • odpis dyplomu doktora nauk chemicznych,
 • spis publikacji,
 • opinia samodzielnego pracownika naukowego, najlepiej promotora rozprawy doktorskiej,
 • autoreferat zawierający zwięzłą informację o zainteresowaniach naukowych i dotychczasowych osiągnięciach kandydata, a także o ewentualnym udziale w większych projektach badawczych i własnych planach badawczych (w objętości nie przekraczającej 5000 znaków drukarskich).


Zatrudnienie jest oferowane na okres 2 lat z możliwością przedłużenia.


Osoby zainteresowane udziałem w konkursie proszone są o złożenie podania wraz z wymaganymi dokumentami w siedzibie Instytutu Chemii Organicznej PAN, ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa, pok. 29 lub przesłanie dokumentów listem poleconym z potwierdzeniem odbioru na adres Instytutu z dopiskiem „Konkurs – Asystent - CD” do dnia 31 października 2013 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Złożone wnioski zostaną ocenione przez Komisję do przeprowadzenia konkursów na stanowiska naukowe w IChO PAN (Zarządzenie Dyrektora Instytutu Chemii Organicznej PAN z dnia 23 grudnia 2010 r.) na podstawie „Trybu przeprowadzania konkursów na stanowiska naukowe” zatwierdzonego przez Radę Naukową IChO PAN w dniu 19 listopada 2010 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 8 listopada 2013 r. Warunkiem zatrudnienia jest dopuszczenie kandydata do pracy przez lekarza medycyny pracy. Jeśli kandydat nie spełni tego warunku przed upływem 30 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu, Komisja konkursowa może zarekomendować osobę, która zajęła drugie miejsce na liście rankingowej lub wnioskować o unieważnienie konkursu.

Dyrektor Instytutu Chemii Organicznej PAN ogłasza konkurs
na stanowisko asystenta w IChO PAN

Warszawa 21.10.2013 r.

Dyrektor Instytutu Chemii Organicznej PAN ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w IChO PAN w dziedzinie chemii organicznej, w szczególności stereokontrolowanej syntezy organicznej oraz syntezy produktów naturalnych.


Wymagania odnośnie kandydata:

 • stopień naukowy doktora nauk chemicznych,
 • doświadczenie badawcze z zakresu stereokontrolowanej syntezy organicznej oraz syntezy produktów naturalnych,
 • odpowiedni dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w renomowanych czasopismach chemicznych,
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.


Wykaz dokumentów dołączanych do podania:

 • życiorys,
 • odpis dyplomu doktora nauk chemicznych,
 • spis publikacji,
 • opinia samodzielnego pracownika naukowego, najlepiej promotora rozprawy doktorskiej,
 • autoreferat zawierający zwięzłą informację o zainteresowaniach naukowych i dotychczasowych osiągnięciach kandydata, a także o ewentualnym udziale w większych projektach badawczych i własnych planach badawczych (w objętości nie przekraczającej 5000 znaków drukarskich).


Zatrudnienie jest oferowane na okres 3 lat z możliwością przedłużenia.


Osoby zainteresowane udziałem w konkursie proszone są o złożenie podania wraz z wymaganymi dokumentami w siedzibie Instytutu Chemii Organicznej PAN, ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa, pok. 29 lub przesłanie dokumentów listem poleconym z potwierdzeniem odbioru na adres Instytutu z dopiskiem „Konkurs – Asystent - Synteza” do dnia 31 października 2013 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Złożone wnioski zostaną ocenione przez Komisję do przeprowadzenia konkursów na stanowiska naukowe w IChO PAN (Zarządzenie Dyrektora Instytutu Chemii Organicznej PAN z dnia 23 grudnia 2010 r.) na podstawie „Trybu przeprowadzania konkursów na stanowiska naukowe” zatwierdzonego przez Radę Naukową IChO PAN w dniu 19 listopada 2010 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 8 listopada 2013 r. Warunkiem zatrudnienia jest dopuszczenie kandydata do pracy przez lekarza medycyny pracy. Jeśli kandydat nie spełni tego warunku przed upływem 30 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu, Komisja konkursowa może zarekomendować osobę, która zajęła drugie miejsce na liście rankingowej lub wnioskować o unieważnienie konkursu.

Dyrektor Instytutu Chemii Organicznej PAN ogłasza konkurs
na stanowisko adiunkta w IChO PAN

Warszawa 21.10.2013 r.

Dyrektor Instytutu Chemii Organicznej PAN ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w IChO PAN w dziedzinie chemii organicznej, w szczególności zastosowania metod obliczeniowych w analizie konformacyjnej związków organicznych.


Wymagania odnośnie kandydata:

 • stopień naukowy doktora nauk chemicznych,
 • znajomość metod obliczeniowych chemii kwantowej,
 • doświadczenie dotyczące obliczeń widm oscylacyjnego dichroizmu kołowego (VCD) oraz analizy konformacyjnej,
 • odpowiedni dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w renomowanych czasopismach chemicznych związany ze stosowaniem spektroskopii oscylacyjnego dichroizmu kołowego (VCD) w rozwiązywaniu różnych problemów stereochemicznych,
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.


Wykaz dokumentów dołączanych do podania:

 • życiorys,
 • odpis dyplomu doktora nauk chemicznych,
 • spis publikacji,
 • opinie dwóch samodzielnych pracowników naukowych,
 • autoreferat zawierający zwięzłą informację o zainteresowaniach naukowych i dotychczasowych osiągnięciach kandydata, a także o ewentualnym udziale w większych projektach badawczych i własnych planach badawczych (w objętości nie przekraczającej 5000 znaków drukarskich).


Zatrudnienie jest oferowane na okres 1 roku z możliwością przedłużenia.


Osoby zainteresowane udziałem w konkursie proszone są o złożenie podania wraz z wymaganymi dokumentami w siedzibie Instytutu Chemii Organicznej PAN, ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa, pok. 29 lub przesłanie dokumentów listem poleconym z potwierdzeniem odbioru na adres Instytutu z dopiskiem „Konkurs – Adiunkt” do dnia 31 października 2013 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Złożone wnioski zostaną ocenione przez Komisję do przeprowadzenia konkursów na stanowiska naukowe w IChO PAN (Zarządzenie Dyrektora Instytutu Chemii Organicznej PAN z dnia 23 grudnia 2010 r.) na podstawie „Trybu przeprowadzania konkursów na stanowiska naukowe” zatwierdzonego przez Radę Naukową IChO PAN w dniu 19 listopada 2010 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 8 listopada 2013 r. Warunkiem zatrudnienia jest dopuszczenie kandydata do pracy przez lekarza medycyny pracy. Jeśli kandydat nie spełni tego warunku przed upływem 30 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu, Komisja konkursowa może zarekomendować osobę, która zajęła drugie miejsce na liście rankingowej lub wnioskować o unieważnienie konkursu.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje dwóch stażystów / magistrantów do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

Warszawa 25.09.2013 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje dwóch stażystów / magistrantów do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu SONATA, o tytule:

„Otrzymywanie optycznie czynnych pierścieni 5-cio i 6-cio członowych z wykorzystaniem procesów kokatalitycznych i ich zastosowanie w syntezie produktów naturalnych”


Czas trwania projektu: 36 miesięcy.

Czas trwania kontraktu: rok z możliwością przedłużenia.

Wynagrodzenie: 500 zł/mies.

Zadania badawcze: synteza organiczna, badania nad syntezą nowych układów katalitycznych, optymalizacja warunków reakcji i przeprowadzenie docelowo syntezy związku naturalnego.


Możliwości rozwoju w trakcie pracy w zespole:

 • zdobywanie umiejętności i doświadczenia w obszarze syntezy organicznej;
 • obsługa nowoczesnych urządzeń badawczych;
 • współautorstwo publikacji naukowych.

Wymagania:

 • ukończone studia licencjackie w dziedzinie chemia/biotechnologia/farmacja;
 • zainteresowania związane z chemią organiczną;
 • dobra znajomość j. angielskiego;
 • motywacja do pracy badawczej.

Kierownik projektu: Dr Maciej Stodulski

Aplikacje zawierające CV oraz list motywacyjny proszę przesyłać na adres: mstodulski@gmail.com
do 31.10.2013.

Proszę o zamieszczenie następującej klauzuli w przesłanej dokumentacji: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie stypendialnej dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz. 883".

Ogłoszenia można pobrać w formie pliku PDF »

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje dwóch doktorantów do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

Warszawa 16.09.2013 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje dwóch doktorantów do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, o tytule:

„Nowe, efektywne metody syntezy aromatycznych związków heterocyklicznych poprzez selektywne utleniające sprzęganie”

Projekt dotyczy syntezy aromatycznych związków heterocyklicznych i barwników funkcjonalnych.


Stypendium na okres 1.11.2013-31.07.2016 (3500 zł brutto).


Wymagania:

 • tytuł magistra chemii,
 • specjalizacja - chemia organiczna,
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • wcześniejsze doświadczenie w zakresie chemii aromatycznych związków heterocyklicznych jest mile widziane,
 • zdany egzamin na Studia Doktoranckie w ICHO PAN, który odbędzie się dnia 28.09.2013


Informacje o zatrudnieniu prof. Daniel T. Gryko; tel. 22 343 30 63; e-mail: dtgryko@icho.edu.pl


Osoby zainteresowane proszone są o składanie ofert (życiorys, jeden list referencyjny, kserokopia dyplomu mgr, wykaz ocen, podanie o przyjęcie w ramach konkursu MAESTRO) do:

Dr Beata Koszarna
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: beata.koszarna@icho.edu.pl
fax: 22 632 66 81

Termin składania ofert: do dn. 28 września 2013


Dokumenty wymagane do egzaminu wstępnego na studium doktoranckie należy składać niezależnie do:

Dr Edyta Maciąga
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: edyta.maciaga@icho.edu.pl
fax: 22 632 66 81

Dyrektor Instytutu Chemii Organicznej PAN ogłasza konkurs na stanowisko profesora wizytującego w IChO PAN

Warszawa 09.09.2013 r.

Dyrektor Instytutu Chemii Organicznej PAN ogłasza konkurs na stanowisko profesora wizytującego w IChO PAN, w dziedzinie chemii organicznej, ze szczególnym uwzględnieniem rozwijania chemii systemów w reakcjach organicznych z wykorzystaniem teorii sieci chemicznych.

Oczekujemy:

 • przedstawienia nowych rozwiązań metodologicznych, które wniosą istotne elementy nowości naukowej,
 • propozycji wykorzystania opracowanej metodologii w syntezie związków pochodzenia naturalnego, modyfikowania struktury związków naturalnych lub syntezie półproduktów do otrzymywania związków czynnych biologicznie.

Wymagania odnośnie kandydata:

 • stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora w dziedzinie chemii lub równoważny stopień naukowy/tytuł uzyskany zagranicą.

Wykaz dokumentów, które musi dostarczyć kandydat:

 • życiorys,
 • spis publikacji z podaniem współczynników IF,
 • propozycję wykładu monograficznego w ramach Studium Doktoranckiego IChO PAN.

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie proszone są o złożenie wymaganych dokumentów w siedzibie Instytutu Chemii Organicznej PAN, ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa, pok. 29 z dopiskiem „Konkurs - Profesor wizytujący” do dnia 17 września 2013 r. do godz. 10:30.

Rozstrzygnięcie konkursu i decyzja o zatrudnieniu nastąpi do dnia 24 września 2013 r.


Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje doktoranta i studenta do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

Warszawa 30.08.2013 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje doktoranta i studenta do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, o tytule:

„Nieznana reaktywność witaminy B12

Projekt ma na celu dokładne poznanie zależności pomiędzy strukturą a reaktywnością witaminy B12 oraz zbadanie wpływu promieniowania mikrofalowego na stabilność kobalaminy i określenie możliwości wykorzystania tej techniki w syntezie nowych pochodnych.


Okres trwania projektu 17.07.2013-17.08.2016.


Wymagania:

 • Doktorant - tytuł magistra, znajomość języka angielskiego, zdany egzamin na Studia Doktoranckie w ICHO PAN, który odbędzie się dnia 28.09.2013
 • Student – ukończony drugi rok studiów, znajomość języka angielskiego.


Pełny tekst ogłoszenia można pobrać w formie pliku PDF »


Dodatkowe informacje o zatrudnieniu informacje u kierownika projektu:
dr hab. Dorota Gryko; tel. 22 343 20 51; e-mail: dorota.gryko@icho.edu.pl


Osoby zainteresowane proszone są o złożenie: CV, kopii dyplomu, listu rekomendacyjnego (na stanowisko doktoranta), do 27 września 2013, na adres:

Dr hab. Dorota Gryko
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: dorota.gryko@icho.edu.pl
tel.: 22 343 20 51
fax: 22 632 66 81

Termin składania ofert: do dn. 27 września 2013

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje osoby do wykonania zadania badawczego

Warszawa 26.08.2013 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje osoby do wykonania zadania:

"Otrzymanie neutralnych cyklidenowych pochodnych deoksyurydyny jako substratów do syntezy oligonukleotydów", będącego częścią projektu „DNA Modification using Multifunctional Macrocyclic Complexes” realizowanego w ramach programu HOMING PLUS Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Wymagane są przede wszystkim umiejętności związane z pracą z kompleksami cyklidenowymi oraz doświadczenie przy otrzymywaniu monomerów do syntezy DNA metodą amidofosforynową.


Szczegółowe informacje dostępne są w Sekretariacie IChO PAN


Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje osoby do wykonania syntezy

Warszawa 29.07.2013 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje osoby do wykonania pracy:

"Synteza 200 mg A2B2 porfiryny posiadającej ugrupowania amidowe"


Szczegółowe informacje dostępne są w Sekretariacie Naukowym IChO PAN

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje dwóch pracowników do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

Warszawa 14.06.2013 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje dwóch pracowników do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, o tytule:

„Nowe, efektywne metody syntezy aromatycznych związków heterocyklicznych poprzez selektywne utleniające sprzęganie”

Projekt dotyczy syntezy aromatycznych związków heterocyklicznych i barwników funkcjonalnych.


Zatrudnienie na okres 1.08.2013-31.07.2016 w wymiarze całego etatu (stanowisko asystenta).


Wymagania:

 • stopień naukowy doktora chemii,
 • specjalizacja – chemia organiczna,
 • biegła znajomość języka angielskiego,
 • udokumentowane doświadczenie w chemii aromatycznych związków heterocyklicznych,
 • wcześniejsze doświadczenie w zakresie chemii pirolu, indolu i indolizyny mile widziane,
 • dyspozycyjność w zakresie czasu pracy.


Informacje o zatrudnieniu prof. Daniel T. Gryko tel. 22 343 30 63 e-mail: dtgryko@icho.edu.pl


Osoby zainteresowane proszone są o składania ofert (życiorys, dwa listy referencyjne, kserokopie dyplomu (lub zaświadczenie o obronie pracy doktorskiej), list motywacyjny, wykaz ocen) do:

Małgorzata Kubiak
Dział kadr
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: malgorzata.kubiak@icho.edu.pl
tel.: 22 631 89 38
fax: 22 632 66 81

Termin składania ofert: do dn. 01.07.2013

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje osoby do wykonania syntezy

Warszawa 10.06.2013 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje osoby do wykonania

"Synteza 200 mg A4 porfiryny z wolnymi grupami aminowymi"


Szczegółowe informacje dostępne są w Sekretariacie Naukowym IChO PAN

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje magistranta / magistrantki

Warszawa 17.05.2013 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje magistranta / magistrantki w ramach Programu POMOST finansowanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej z funduszy europejskich Działanie 1.2. ‘Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki’ POIG

Novel chiral nanospaces for molecular confinement.


Pełny tekst ogłoszenia można pobrać w formie pliku PDF »

English version: Position MASTER STUDENT »

Termin składania wniosków: 15 czerwca 2013 r.


Opis projektu (po angielsku) można pobrać w formie pliku PDF »

Description of the POMOST Project: PROJECT DESCRIPTION »

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje pracowników do realizacji Projektu POIG

Warszawa 19.03.2013 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN informuje, że w ramach Projektu "Cukry jako surowce odnawialne w syntezie produktów o wysokiej wartości dodanej" POIG 01.01.02-14-102/09, do Zespołu prof. Janusza Jurczaka, konieczne jest zatrudnienie:

 • 1) jednej osoby na okres 9 miesięcy do realizacji zadania 6,
 • 2) dwóch osób na okres 6 miesięcy do realizacji zadania 6,
 • 3) jednej osoby na okres 6 miesięcy do realizacji zadania 7.


Wymagania:

 • student ostatniego roku studiów wydziałów chemii, technologii chemicznej lub biotechnologii, bądź ukończone wymienione studia z tytułem magistra,
 • znajomość syntezy organicznej,
 • znajomość komunikatywna języka angielskiego,
 • dyspozycyjność w zakresie czasu pracy.


Szczegółowe informacje dostępne są w Sekretariacie IChO.


Opis projektu można znaleźć na stronie www »

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje osoby do wykonania zadania badawczego

Warszawa 20.02.2013 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje osoby do wykonania zadania:

"Wykonanie analizy konformacyjnej kobinamidów na podstawie widm NMR"


Szczegółowe informacje dostępne są w Sekretariacie Naukowym IChO PAN

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje pracownika do realizacji projektu

Warszawa 18.02.2013 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje pracownika do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1.3.1. Program dotyczy wsparcia projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe. W projekcie będą realizowane badania nad opracowaniem biokatalitycznych metod syntezy nowych związków o działaniu antynowotworowym.

W ramach projektu istnieje możliwość zatrudnienia od 15.03.2013 do 31.12.2014 roku studentów ostatniego roku studiów wydziałów chemii, biotechnologii i farmacji, którzy będą wykonywać prace magisterskie z zakresu projektu. Do udziału w projekcie zapraszamy także absolwentów uczelni wyższych powyższych wydziałów oraz doktorów, specjalistów z zakresu biokatalizy i chemii medycznej. Od kandydatów oczekujemy dobrej znajomości języka angielskiego, syntezy organicznej, biokatalizy i/lub chemii medycznej.

OFERUJEMY: Pracę w nowocześnie wyposażonym laboratorium, dużą samodzielność w trakcie realizacji zadań, szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji i umiejętności, pracę w młodym, ambitnym zespole oraz możliwość rozwoju zawodowego. W ramach projektu istnieje możliwość wykonania doktoratu.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów (list motywacyjny + CV) do dnia 27.02.2013 r. na adres:

Prof. Ryszard Ostaszewski
Instytut Chemii Organicznej PAN
01-224 Warszawa
ul. Kasprzaka 44/52
Tel. +48 22 343 2120
lub e-mail: ryszard.ostaszewski@icho.edu.pl
z dopiskiem "Projekt 1.3.1"

Wstępnie zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej na podany w CV adres e-mail.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje pracownika do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 2.3.2.

Warszawa 11.02.2013 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje pracownika do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytetu 2 – Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.3 – Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki, Poddziałanie 2.3.2 – Projekty w zakresie rozwoju zasobów informacyjnych nauki w postaci cyfrowej, o tytule:

„Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych” POIG UDA POIG 02.03.02.00-043/10-02

Projekt dotyczy digitalizacji publikacji w Instytucie Chemii Organicznej PAN.


Zatrudnienie na okres 1.04.2013-31.12.2013 w wymiarze 1/3 etatu.

Wymagania:

 • ukończone studia wyższe z tytułem magistra,
 • znajomość programów HORIZON, NUKAT (Praca w Virtui), dLibra, Photoshop,
 • znajomość komunikatywna języka angielskiego,
 • dyspozycyjność w zakresie czasu pracy.


Informacje o zatrudnieniu Joanna Bielecka-Mądry tel. 22 343 34 22 e-mail: jmadry@ichf.edu.pl


Osoby zainteresowane proszone są o składania ofert (życiorys, kserokopie dyplomu, list motywacyjny) do:

Małgorzata Kubiak
Dział kadr
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: malgorzata.kubiak@icho.edu.pl
tel.: 22 631 89 38
fax: 22 632 66 81

Termin składania ofert: do dn. 25.02.2013

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje pracownika do realizacji projektu

Warszawa 04.02.2013 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje pracownika do realizacji projektu finansowanego przez firmę BASF, o tytule:

"Synteza diketopirolopiroli o rozszerzonym chromoforze"

Projekt dotyczy syntezy barwników funkcjonalnych i pigmentów.


Zatrudnienie na okres 1.03.2013-28.02.2017 w wymiarze całego etatu (stanowisko asystenta).

Wymagania:

 • stopień naukowy doktora chemii,
 • specjalizacja – chemia organiczna,
 • biegła znajomość języka angielskiego,
 • znajomość komunikatywna języka niemieckiego,
 • minimum 10 lat udokumentowanego doświadczenia w syntezie organicznej po doktoracie,
 • w tym minimum pięć lat pracy w przemyśle chemicznym,
 • dyspozycyjność w zakresie czasu pracy.


Informacje o zatrudnieniu prof. Daniel T. Gryko tel. 22 343 30 63 e-mail: dtgryko@icho.edu.pl


Osoby zainteresowane proszone są o składanie ofert (życiorys, list referencyjny, kserokopie dyplomu, list motywacyjny) do:

Małgorzata Kubiak
Dział kadr
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: malgorzata.kubiak@icho.edu.pl
tel.: 22 631 89 38
fax: 22 632 66 81

Termin składania ofert: do dn. 11.02.2013

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje osoby do opracowania warunków reakcji

Warszawa 09.01.2013 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje osoby do

"Opracowania warunków reakcji utleniania α,β-nienasyconych aldehydów nadtlenkiem benzoilu w pozycji γ"


Szczegółowe informacje dostępne są w Sekretariacie Naukowym IChO PAN

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje osoby do wykonania syntezy

Warszawa 09.01.2013 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje osoby do wykonania

"Syntezy 200 mg A2B2 porfiryny z przyłączonymi jednostkami prolinowym"


Szczegółowe informacje dostępne są w Sekretariacie Naukowym IChO PAN

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje pracownika do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 2.3.2.

Warszawa 3.12.2012 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje pracownika do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytetu 2 – Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.3 – Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki, Poddziałanie 2.3.2 – Projekty w zakresie rozwoju zasobów informacyjnych nauki w postaci cyfrowej, o tytule:

„Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych” POIG UDA POIG 02.03.02.00-043/10-02

Projekt dotyczy digitalizacji publikacji w Instytucie Chemii Organicznej PAN.


Zatrudnienie na okres 1.01.2013-31.12.2013 w wymiarze 1/3 etatu.

Wymagania:

 • ukończone studia wyższe z tytułem magistra,
 • znajomość programów HORIZON, NUKAT (Praca w Virtui), dLibra, Photoshop,
 • znajomość komunikatywna języka angielskiego,
 • dyspozycyjność w zakresie czasu pracy.


Informacje o zatrudnieniu Joanna Bielecka-Mądry tel. 22 343 34 22 e-mail: jmadry@ichf.edu.pl


Osoby zainteresowane proszone są o składania ofert (życiorys, kserokopie dyplomu, list motywacyjny) do:

Małgorzata Kubiak
Dział kadr
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: malgorzata.kubiak@icho.edu.pl
tel.: 22 631 89 38
fax: 22 632 66 81

Termin składania ofert: do dn. 17.12.2012

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje pracownika pracownika do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1.3.1.

Warszawa 12.11.2012 r.

Dnia 9 listopada 2012 r. odbyły się rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na stanowisko chemika w projekcie ‘Biotransformacje’, realizowanym w Instytucie Chemii Organicznej PAN (ogłoszenie o naborze na stronie WWW Instytutu w dniu 24 października 2012 r.).

W posiedzeniu uczestniczyli: prof. Witold Danikiewicz, prof. Agnieszka Szumna oraz prof. Ryszard Ostaszewski.

Na ogłoszenie odpowiedziało osiem osób. Na rozmowę kwalifikacyjną przybyło siedem osób. Dwie osoby miały ukończone studia magisterskie w dziedzinie biotechnologii, dwie w dziedzinie chemii.

Po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych ze wszystkimi przybyłymi kandydatami, po dyskusji, Komisja podjęła jednomyślnie decyzję o zakwalifikowaniu mgr. Piotra Ozimka.

Informację zamieszczono w dniu 12 listopada 2012 r.


Warszawa 24.10.2012 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje pracownika do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1.3.1. Program dotyczy wsparcia projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe. W projekcie będą realizowane badania nad opracowaniem biokatalitycznych metod syntezy nowych związków o działaniu antynowotworowym.

Oferujemy zatrudnienie na stanowisku chemika od dnia 1.11.2012 r.

Wymagania: ukończone studia magisterskie w dziedzinie chemii lub biotechnologii, dobra znajomość języka angielskiego.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z koordynatorem projektu, prof. Ryszardem Ostaszewskim.

Prof. Ryszard Ostaszewski
Instytut Chemii Organicznej PAN
01-224 Warszawa
ul. Kasprzaka 44/52
Tel. +48 22 343 2120
E-mail: ryszard.ostaszewski@icho.edu.pl

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje pracownika na stanowisko naukowo-badawcze

Warszawa 23.10.2012 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje pracownika na stanowisko naukowo-badawcze na okres listopad-grudzień 2012 w celu wykonania 15 preparatów chemicznych (wysoce zmodyfikowane cukry proste) w ramach projektu "Cukry jako surowce odnawialne w syntezie produktów o wysokiej wartości dodanej" POIG 01.01.02-14-102/09.


Opis projektu można znaleźć na stronie www »

Instytut Chemii Organicznej PAN ogłasza konkursy

Warszawa 16.10.2012 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN ogłasza konkurs:


 1. 1) na stanowisko adiunkta w IChO PAN w dziedzinie chemii organicznej
 2. Kandydat zostanie zatrudniony w Zespole Dichroizmu Kołowego, w związku z czym preferowane będą osoby posiadające doświadczenie w zakresie zastosowań metod spektroskopowych, w szczególności metod chiralooptycznych w chemii organicznej i biochemii.

  Pełny tekst ogłoszenia można pobrać w formie pliku PDF »

  Termin składania wniosków: 31 października 2012 r.


 3. 2) na stanowisko adiunkta zgłaszającego projekt badawczy w IChO PAN w dziedzinie chemii organicznej
 4. W związku z tym, że Instytut zakupił w roku 2012 dwa nowe spektrometry mas, preferowane będą projekty związane z zastosowaniem nowoczesnych technik spektrometrii mas w chemii organicznej i biochemii.

  Pełny tekst ogłoszenia można pobrać w formie pliku PDF »

  Termin składania wniosków: 31 października 2012 r.


 5. 3) na 2 stanowiska asystenta w IChO PAN w dziedzinie chemii organicznej
 6. Osoby przyjęte w ramach konkursu będą zatrudnione w Zespole Spektrometrii Mas oraz w Zespole Dichroizmu Kołowego.

  Pełny tekst ogłoszenia można pobrać w formie pliku PDF »

  Termin składania wniosków: 31 października 2012 r.


Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje doktoranta / doktorantki

Warszawa 08.10.2012 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje doktoranta / doktorantki (II nabór) w ramach Programu POMOST finansowanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej z funduszy europejskich Działanie 1.2. ‘Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki’ POIG

Novel chiral nanospaces for molecular confinement.


Pełny tekst ogłoszenia można pobrać w formie pliku PDF »

Termin składania wniosków: 12 października 2012 r.


Opis projektu (po angielsku) można pobrać w formie pliku PDF »

Description of the POMOST Project: PROJECT DESCRIPTION »

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje doktoranta i magistranta

Warszawa 09.05.2012 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje magistranta W ramach Programu POMOST finansowanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej z funduszy europejskich Działanie 1.2. ‘Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki’ POIG

Novel chiral nanospaces for molecular confinement.


Oferta dla DOKTORANTA: pełny tekst ogłoszenia można pobrać w formie pliku PDF - Doktorant »

English version: Position PHD STUDENT »

Termin składania wniosków: 10 września 2012 r.


Oferta dla MAGISTRANTA: pełny tekst ogłoszenia można pobrać w formie pliku PDF - Magistrant »

English version: Position MASTER STUDENT »

Termin składania wniosków: 01 września 2012 r.


Opis projektu (po angielsku) można pobrać w formie pliku PDF »

Description of the POMOST Project: PROJECT DESCRIPTION »

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje dwóch magistrantów

Warszawa 07.05.2012 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje magistranta W ramach Programu TEAM finansowanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej z funduszy europejskich Działanie 1.2. ‘Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki’ POIG

Nowe barwniki funkcjonalne do zastosowań w dwufotonowej mikroskopii fluorescencyjnej oraz w blokowaniu optycznym.

Strona projektu: Projekt TEAM »


Pełny tekst ogłoszenia można pobrać w formie pliku PDF »

Opis projektu (po angielsku) można pobrać w formie pliku PDF »

Termin składania wniosków: 01 czerwca 2012 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje magistranta

Warszawa 29.03.2012 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje magistranta W ramach Programu TEAM finansowanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej z funduszy europejskich Działanie 1.2. ‘Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki’ POIG

Nowe aktywatory cyklazy guanylowej jako potencjalne leki w chorobie wieńcowej.


Pełny tekst ogłoszenia można pobrać w formie pliku PDF »

Opis projektu można pobrać w formie pliku PDF »

Termin składania wniosków został przedłużony do: 25 lipca 2012 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta

Warszawa 21.02.2012 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta zgłaszającego samodzielny projekt badawczy w IChO PAN w dziedzinie chemii organicznej.

Pełny tekst ogłoszenia można pobrać w formie pliku PDF »

Termin składania wniosków: 7 marca 2012 r. do godz. 10:30.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje stażysty po doktoracie

Warszawa 25.08.2011 r.

Dyrektor Instytutu Chemii Organicznej PAN ogłasza konkurs na 2 stanowiska adiunkta zgłaszającego samodzielny projekt badawczy w IChO PAN w dziedzinie chemii organicznej.

Preferowane będą projekty dotyczące następujących obszarów chemii organicznej i bioorganicznej:

 • metodologia syntezy aromatycznych związków heterocyklicznych i jej zastosowania do otrzymywania związków o dużym znaczeniu biologicznym lub użytkowym (np. w przemyśle farmaceutycznym);
 • synteza i badania właściwości układów makrocyklicznych i ich kompleksów, a w szczególności ich oddziaływań z makrocząsteczkami pochodzenia naturalnego (białka, kwasy nukleinowe).

Pełny tekst ogłoszenia można pobrać w formie pliku PDF »

Termin składania wniosków: 16 września 2011 r. do godz. 10:30.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje stażysty po doktoracie

Warszawa 28.06.2011 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje stażysty po doktoracie w ramach Programu TEAM. Wynagrodzenie: ok. 5 500 PLN + ubezpieczenia. Tematyka badań: "Nowe aktywatory cyklazy guanylowej jako potencjalne leki w chorobie wieńcowej"

Pełny tekst ogłoszenia można pobrać w formie pliku PDF »

Termin składania wniosków: 15 września 2011 r.

Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie na 4-letnią kadencję

Warszawa 08.06.2011 r.

Działając na podstawie art. 28 ust. 4 punktu 3) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. nr 96 poz. 619) w powiązaniu z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk, Komisja Konkursowa powołana przez Radę Kuratorów Wydziału III Nauk Ścisłych i Nauk
o Ziemi PAN ogłasza nabór kandydatów na stanowisko dyrektora Instytutu Chemii Organicznej PAN
w Warszawie
.

Pełny tekst ogłoszenia o konkursie można pobrać w formie pliku PDF »

Termin składania zgłoszeń
do konkursu wynosi 30 dni liczonych od dnia następującego po dniu ukazania się ogłoszenia
o konkursie. O zachowaniu terminu zgłoszenia decyduje data wpływu zgłoszenia
.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje magistranta

Warszawa 01.06.2011 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje magistranta w ramach Programu TEAM. Stypendium: 1 000 PLN. Tematyka badań: "Nowe aktywatory cyklazy guanylowej jako potencjalne leki w chorobie wieńcowej"

Pełny tekst ogłoszenia można pobrać w formie pliku PDF »

Termin składania wniosków: 30 czerwca 2011 r.

Dyrekcja Instytutu Chemii Organicznej PAN ogłasza konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego w wymiarze ½ etatu

Warszawa 31.05.2011 r.

Dyrekcja Instytutu Chemii Organicznej PAN ogłasza konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego
w wymiarze ½ etatu w dziedzinie chemii i fizykochemii organicznej, a w szczególności syntezy nowych pochodnych o właściwościach przeciwnowotworowych na bazie alkaloidów i flawonoidów oraz badań konformacyjnych kompleksów potencjalnych leków z modelami ich celów biologicznych.

Oczekuje się:

 • przedstawienia nowych rozwiązań metodologicznych, które wniosą istotne elementy nowości naukowej w tej dziedzinie nauki,
 • propozycji aplikacji opracowanej metody do syntezy nowych pochodnych mogących mieć znaczenie w chemioterapii nowotworów.

Wykaz niezbędnych dokumentów dołączanych do podania kandydata na stanowisko profesora zwyczajnego:

 • życiorys;
 • odpis dyplomu profesora;
 • spis publikacji;
 • autoreferat zawierający zwięzłą informację o zainteresowaniach naukowych i dotychczasowych osiągnięciach kandydata, a także o ewentualnym udziale w większych projektach badawczych i własnych planach badawczych (w objętości nie przekraczającej 4000 znaków drukarskich);
 • zarys proponowanej tematyki badawczej. Kandydaci będą proszeni o przedstawienie tej tematyki w formie 20 min. wykładu.

Proponowany okres zatrudnienia: 16.09.2011 do 31.12.2014 r.

Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie naukowym Instytutu lub przesłać na adres: Instytut Chemii Organicznej PAN, ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa 42, P.O.B. 58 z dopiskiem „Konkurs na stanowisko profesora” do dnia 30.06.2011 r.

Rozmowy z kandydatami odbędą się w lipcu lub sierpniu 2011 r., po uprzednim uzgodnieniu terminu
z kandydatem.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w dniu 9.09.2011 r.


Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Biuletyn Informacji Publicznej