Instytut zatrudni pracowników

05/09/2019

Dodatkowe dokumenty wymagane do złożenia w dziale kadr:

1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

2. Podanie o zatrudnienie (Nie dotyczy doktorantów i studentów)

3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Instytucie Chemii Organicznej PAN

Archiwalne oferty zatrudnienia – 2020

Archiwalne oferty zatrudnienia – 2019

 

2021

27.01.2021 Instytut Chemii Organicznej PAN zatrudni asystenta

Tytuł/Nr projektu
Stanowisko Asystent
Opis zadań Osoba zatrudniona powinna posiadać doświadczenie w pracy w laboratorium organicznym, a w szczególności w syntezie asymetrycznej z zastosowaniem organokatalizy. Ponadto osoba zatrudniona powinna znać metodologię prowadzenia reakcji w warunkach przepływowych. Zatrudniony powinien wykazywać znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację oraz możliwość korzystania ze specjalistycznej literatury zagranicznej.
Dodatkowe Informacje Kierownik projektu: prof. Janusz Jurczak
tel.: 223432330
e-mail: janusz.jurczak@icho.edu.pl
Wymagania

 • znajomość zagadnień związanych z chemią organiczną,;
 • doświadczenie w reakcjach prowadzonych w warunkach przepływowych;
 • doświadczenie w organokatalizie;
 • umiejętność posługiwania się językiem angielskim w mowie i piśmie;

Oferta

 • wynagrodzenie ok. 3500 PLN brutto;

Wymagane dokumenty

 • Kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich;
 • Życiorys (CV), zawierający spis publikacji;
 • Jeden list referencyjny;

Termin składania ofert 10 lutego 2021 r. do godziny 14:00
Adres do składania ofert Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl (W TYTULE MAILA PROSIMY WPISAĆ „Rekrutacja – Janusz Jurczak”)


26.01.2021 Post-doc - Silnie fluorescecyjne, spolaryzowane, wielokrotne heliceny na bazie pirolo[3,2-b]piroli

Tytuł/Nr projektu Silnie fluorescecyjne, spolaryzowane, wielokrotne heliceny na bazie pirolo[3,2-b]piroli
Stanowisko Post-doc
Opis zadań Praca będzie polegała na prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach ww. projektu, opiece nad magistrantami oraz przygotowaniu sprawozdań.
Dodatkowe Informacje Kierownik projektu: prof. Daniel T. Gryko
tel.: 22 3432000
e-mail: dtgryko@icho.edu.pl
Wymagania

 • stopień doktora chemii (specjalność – chemia organiczna) nadany nie wcześniej niż w 2016 roku;
 • dobra znajomość chemii organicznej;
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie;
 • wcześniejsze doświadczenie w chemii związków aromatycznych mile widziane;
 • dyspozycyjność w zakresie czasu pracy;

Oferta

 • wynagrodzenie 10000 PLN brutto/brutto na okres 24 miesięcy;
 • pracę w młodym, ambitnym i dynamicznym zespole;
 • pracę w nowocześnie wyposażonym laboratorium;
 • duża samodzielność w trakcie realizacji zadań;

Wymagane dokumenty

 • kopia dyplomu doktorskiego;
 • życiorys;
 • list motywacyjny;
 • list referencyjny (od promotora pracy doktorskiej), wysłane bezpośrednio przez rekomendującego do kierownika projektu (dtgryko@icho.edu.pl);

Termin składania ofert 12 lutego 2021 r. do godziny 14:00
Adres do składania ofert Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl (W TYTULE MAILA PROSIMY WPISAĆ „Heliceny – DTG”)


No Comments

Skip to content