Instytut zatrudni pracowników

05/09/2019

Dodatkowe dokumenty wymagane do złożenia w dziale kadr:

1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

2. Podanie o zatrudnienie (Nie dotyczy doktorantów i studentów)

3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Instytucie Chemii Organicznej PAN

Archiwalne oferty zatrudnienia – 2020

Archiwalne oferty zatrudnienia – 2019

 

2021

29.03.2021 Instytut Chemii Organicznej PAN zatrudni studenta

Tytuł/Nr projektu NCN: OPUS „Silnie fluorescecyjne, spolaryzowane, wielokrotne heliceny na bazie pirolo[3,2-b]piroli”
Stanowisko Student
Opis zadań Praca będzie polegała na prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach ww. projektu oraz przygotowaniu sprawozdań.
Dodatkowe Informacje Kierownik projektu: Prof. dr hab. Daniel Gryko
e-mail: dtgryko@icho.edu.pl
Wymagania

 • chęć pracy w laboratorium przez okres dwóch lat (w tym niemniej niż miesiąc w okresie letnim),
 • znajomość chemii organicznej,
 • znajomość języka angielskiego.

Warunki zatrudnienia

 • Stypendium: 1750 PLN miesięcznie.
 • Praca w ambitnym i dynamicznym zespole.
 • Praca w nowocześnie wyposażonym laboratorium.

Wymagane dokumenty

 • list motywacyjny;
 • średnia ze studiów (oficjalna kopia) lub oceny z egzaminu maturalnego (w przypadku studentów pierwszego roku);
 • życiorys.

Termin składania ofert 14 kwietnia 2021 r. do godziny 12:00
Adres do składania ofert Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl (W TYTULE MAILA PROSIMY WPISAĆ „Rekrutacja – Prof. Daniel Gryko”)


10.02.2021 Instytut Chemii Organicznej PAN zatrudni studenta

Tytuł/Nr projektu NCBiR: Lider XI „Synteza nowej klasy emiterów organicznych dla materiałów TADF OLED opartych na zakrzywionych fragmentach nanografenowych”
Stanowisko Student stypendysta
Opis zadań Praca będzie polegała na wykonywaniu zadań badawczych w ramach projektu finansowanego przez NCBiR, o tytule: „Synteza nowej klasy emiterów organicznych dla materiałów TADF OLED opartych na zakrzywionych fragmentach nanografenowych”, w szczególności: syntezie i oczyszczaniu związków pośrednich oraz docelowych struktur przewidzianych w ramach projektu.
Dodatkowe Informacje Kierownik projektu: Dr Marcin Lindner
tel.: 22 343 2106
e-mail: marcin.lindner@icho.edu.pl
Wymagania

 • kandydat musi być jest studentem co najmniej czwartego roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich, lub studentem studiów drugiego stopnia, realizowanych uczelniach na terytorium RP, w zakresie nauk chemicznych lub pokrewnych;
 • podstawowa znajomość chemii organicznej oraz podstawowe umiejętności w zakresie pracy laboratoryjnej;
 • poświadczenie przyjęcia na studia magisterskie drugiego stopnia;
 • znajomość zagadnień związanych z chemią organiczną.

Warunki zatrudnienia

 • Stypendium: 1000 PLN miesięcznie;
 • Okres zatrudnienia: 12 miesiący;
 • Preferowany termin rozpoczęcia: 15:03.2021.

Wymagane dokumenty

 • Życiorys (CV);
 • List motywacyjny;
 • Poświadczenie przyjęcia na studia magisterskie drugiego stopnia.

Termin składania ofert 26 lutego 2021 r. do godziny 14:00
Adres do składania ofert Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl (W TYTULE MAILA PROSIMY WPISAĆ „Rekrutacja – Marcin Lindner”)


27.01.2021 Instytut Chemii Organicznej PAN zatrudni asystenta

Tytuł/Nr projektu
Stanowisko Asystent
Opis zadań Osoba zatrudniona powinna posiadać doświadczenie w pracy w laboratorium organicznym, a w szczególności w syntezie asymetrycznej z zastosowaniem organokatalizy. Ponadto osoba zatrudniona powinna znać metodologię prowadzenia reakcji w warunkach przepływowych. Zatrudniony powinien wykazywać znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację oraz możliwość korzystania ze specjalistycznej literatury zagranicznej.
Dodatkowe Informacje Kierownik projektu: prof. Janusz Jurczak
tel.: 223432330
e-mail: janusz.jurczak@icho.edu.pl
Wymagania

 • znajomość zagadnień związanych z chemią organiczną,;
 • doświadczenie w reakcjach prowadzonych w warunkach przepływowych;
 • doświadczenie w organokatalizie;
 • umiejętność posługiwania się językiem angielskim w mowie i piśmie;

Oferta

 • wynagrodzenie ok. 3500 PLN brutto;

Wymagane dokumenty

 • Kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich;
 • Życiorys (CV), zawierający spis publikacji;
 • Jeden list referencyjny;

Termin składania ofert 10 lutego 2021 r. do godziny 14:00
Adres do składania ofert Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl (W TYTULE MAILA PROSIMY WPISAĆ „Rekrutacja – Janusz Jurczak”)


26.01.2021 Post-doc - Silnie fluorescecyjne, spolaryzowane, wielokrotne heliceny na bazie pirolo[3,2-b]piroli

Tytuł/Nr projektu Silnie fluorescecyjne, spolaryzowane, wielokrotne heliceny na bazie pirolo[3,2-b]piroli
Stanowisko Post-doc
Opis zadań Praca będzie polegała na prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach ww. projektu, opiece nad magistrantami oraz przygotowaniu sprawozdań.
Dodatkowe Informacje Kierownik projektu: prof. Daniel T. Gryko
tel.: 22 3432000
e-mail: dtgryko@icho.edu.pl
Wymagania

 • stopień doktora chemii (specjalność – chemia organiczna) nadany nie wcześniej niż w 2016 roku;
 • dobra znajomość chemii organicznej;
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie;
 • wcześniejsze doświadczenie w chemii związków aromatycznych mile widziane;
 • dyspozycyjność w zakresie czasu pracy;

Oferta

 • wynagrodzenie 10000 PLN brutto/brutto na okres 24 miesięcy;
 • pracę w młodym, ambitnym i dynamicznym zespole;
 • pracę w nowocześnie wyposażonym laboratorium;
 • duża samodzielność w trakcie realizacji zadań;

Wymagane dokumenty

 • kopia dyplomu doktorskiego;
 • życiorys;
 • list motywacyjny;
 • list referencyjny (od promotora pracy doktorskiej), wysłane bezpośrednio przez rekomendującego do kierownika projektu (dtgryko@icho.edu.pl);

Termin składania ofert 12 lutego 2021 r. do godziny 14:00
Adres do składania ofert Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl (W TYTULE MAILA PROSIMY WPISAĆ „Heliceny – DTG”)


No Comments

Skip to content