Instytut zatrudni pracowników

31/05/2017

Dodatkowe dokumenty wymagane do złożenia w dziale kadr:

1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

2. Podanie o zatrudnienie (Nie dotyczy doktorantów i studentów)

3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Instytucie Chemii Organicznej PAN

 

2019

13.05.2019 Student - Modyfikacje właściwości organicznych regularnych klatek molekularnych o inherentnej chiralności i porowatości

Tytuł/Nr projektu Modyfikacje właściwości organicznych regularnych klatek molekularnych o inherentnej
chiralności i porowatości
Stanowisko Student
Opis zadań Synteza i charakteryzacja bloków makrocyklicznych i kapsuł porowatych. Badania strukturalne, badania kompleksowania wewnątrz kapsuł porowatych (przede wszystkim NMR i krystalografia, równolegle wspierane obliczeniami)
Dodatkowe Informacje Dr hab. Agnieszka Szumna prof. ndzw.
e-mail: aszumna@icho.edu.pl
Wymagania

 • uczestnik studiów II stopnia;
 • dobra znajomość chemii organicznej;
 • dobra znajomość metod spektroskopowych (NMR, UV/Vis, dyfrakcja promieniowania rentgenowskiego);
 • zaangażowanie, komunikatywność, umiejętność krytycznego myślenia;
 • motywacja do pracy badawczej;
 • biegła znajomość języka angielskiego;

Oferta

 • Wynagrodzenie 1000 PLN/mies. (stypendium);
 • Okres zatrudnienia: 12 miesięcy;
 • Preferowany czas rozpoczęcia pracy 01.06.2019 r.;

Wymagane dokumenty

 • życiorys (CV);
 • list motywacyjny wraz z opisem doświadczenia w pracy badawczej (w języku angielskim);
 • kopia dyplomu (lub promesa promotora dotycząca daty obrony przed planowanym dniem rozpoczęcia pracy);
 • wykaz ocen uzyskanych w trakcie studiów inżynierskich;

Termin składania ofert 24 maja 2019 do godziny 14:00
Adres do składania ofert Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl (W TYTULE MAILA PROSIMY WPISAĆ „Rekrutacja – Agnieszka Szumna”)


09.04.2019 Post-doc - Stereoselektywna synteza allenów

Tytuł/Nr projektu Stereoselektywna synteza allenów
Stanowisko Student
Opis zadań Opis zadań:

Optymalizacja reakcji otrzymywania allenów z sulfonów heteroarylowych, badanie zakresu stosowalności syntezy allenów oraz nad enancjoselektywną syntezą allenów, przygotowywanie materiałów do publikacji oraz nadzorowanie pracy młodszych członków zespołu naukowego.

Dodatkowe Informacje Dr hab. Rafał Loska
tel. +48 22 343 21 07
e-mail: rloska@icho.edu.pl
Wymagania

 • stopień doktora nauk chemicznych;
 • dobra znajomość chemii organicznej;
 • doświadczenie w pracy w laboratorium syntezy organicznej;
 • zaangażowanie, komunikatywność, umiejętność krytycznego myślenia;
 • podstawowa znajomość angielskiego (w stopniu wystarczającym do samodzielnej pracy naukowej);

Oferta

 • zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu na 24 miesiące, od 01.06.2019r.;
 • wynagrodzenie: 6500 zł brutto;
 • pracę w młodym, ambitnym zespole badawczym;
 • pracę w nowocześnie wyposażonym laboratorium;
 • dużą samodzielność w trakcie realizacji zadań;
 • udział w międzynarodowych konferencjach naukowych;

Wymagane dokumenty

 • życiorys (CV);
 • list motywacyjny;
 • odpis dyplomu doktora nauk chemicznych;
 • podpisane oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji dostępne do pobrania: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych;

Termin składania ofert 13 maja 2019 do godziny 14:00
Adres do składania ofert Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl (W TYTULE MAILA PROSIMY WPISAĆ „Rekrutacja – Rafal Loska”)


27.03.2019 Student - Stereoselektywna synteza allenów

Tytuł/Nr projektu Stereoselektywna synteza allenów
Stanowisko Student
Opis zadań Opis zadań:

Praca będzie polegała na wykonywaniu zadań badawczych, oraz przygotowaniu materiałów do publikacji.

Dodatkowe Informacje Dr hab. Rafał Loska
tel. +48 22 343 21 07
e-mail: rloska@icho.edu.pl
Wymagania

 • Kandydat musi być jest studentem co najmniej czwartego roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich, lub studentem studiów drugiego stopnia, realizowanych uczelniach na terytorium RP, w zakresie nauk chemicznych lub pokrewnych;
 • Podstawowa znajomość chemii organicznej oraz podstawowe umiejętności w zakresie pracy laboratoryjnej;
 • Zaangażowanie, komunikatywność, umiejętność krytycznego myślenia;
 • Podstawy j. angielskiego;

Oferta

 • stypendium 1 000 PLN (netto) na okres 12 miesięcy;
 • Udział w konferencjach naukowych;
 • Pracę w młodym i ambitnym zespole;
 • Pracę w nowocześnie wyposażonym laboratorium;
 • Dużą samodzielność podczas realizacji zadań badawczych;

Wymagane dokumenty

 • Życiorys (CV);
 • List motywacyjny – nie więcej niż 5 stron standardowego maszynopisu, Times New Roman 10, pojedyncza interlinia;
 • Poświadczenie przyjęcia na studia magisterskie drugiego stopnia;
 • podpisane oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji dostępne do pobrania: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych;

Termin składania ofert 10 kwietnia 2019 do godziny 14:00
Adres do składania ofert Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl (W TYTULE MAILA PROSIMY WPISAĆ „Rekrutacja – Rafal Loska”)


13.03.2019 Post-doc - Nowe N-heterocykliczne karbenowe kompleksy złota: od aktywności katalitycznej do zastosowań medycznych

Tytuł/Nr projektu Nowe N-heterocykliczne karbenowe kompleksy złota: od aktywności katalitycznej do zastosowań medycznych
Stanowisko Post-Doc
Opis zadań Opis zadań:

Praca będzie polegała na samodzielnym prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach projektu oraz przygotowaniu materiału do publikacji i prezentacji.

Dodatkowe Informacje Dr Michał Michalaktel. 22 343 21 36

e-mail: michal.michalak@icho.edu.pl

Wymagania

 • Tytuł doktora nauk chemicznych (lub pokrewnych) uzyskany nie później niż 7 lat przed zatrudnieniem w projekcie (z uwzględnieniem przerw zgodnie z regulaminem NCN) lub przewidywany termin uzyskania stopnia doktora przed rozpoczęciem pracy;
 • Dogłębna znajomość chemii organicznej, katalizy z użyciem metali przejściowych lub chemii metaloorganicznej;
 • Dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w uznanych czasopismach;
 • Zaangażowanie, odpowiedzialność i umiejętność pracy w zespole;
 • Doświadczenie w pracy laboratoryjnej, mile widziana znajomość pracy z wykorzystaniem techniki Schlenka oraz komory rękawicowej;
 • Doświadczenie w izolacji i oczyszczaniu związków organicznych;
 • Znajomość technik analitycznych i spektroskopowych, w stopniu niezbędnym do ich wykorzystania w charakteryzacji związków organicznych (IR, NMR, MS, GC, HPLC);

Oferta

 • Wynagrodzenie ok. 8300 PLN brutto/miesiąc; umowa o pracę na okres 18 miesięcy;
 • Preferowany termin rozpoczęcia: 1.V.2019 (możliwość zmiany daty rozpoczęcia);
 • Dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w uznanych czasopismach;
 • Pracę w młodym i ambitnym zespole;
 • Pracę w nowocześnie wyposażonym laboratorium;
 • Dużą samodzielność podczas realizacji zadań badawczych;

Wymagane dokumenty

 • życiorys (CV);
 • list motywacyjny – nie więcej niż 5 stron standardowego maszynopisu, Times New Roman 10, pojedyncza interlinia;
 • dwa listy referencyjne lub dane kontaktowe osób, które wyraziły zgodę na wystawienie listów referencyjnych;

Termin składania ofert 10 kwietnia 2019 do godziny 14:00
Adres do składania ofert Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl (W TYTULE MAILA PROSIMY WPISAĆ „Rekrutacja – Michal Michalak”)


13.02.2019 Post-Doc - Rozwój 'Komputerowej Lingwistyki Chemicznej' i jej zastosowanie do efektywnego planowania wieloetapowych syntez chemicznych

Tytuł/Nr projektu Rozwój „Komputerowej Lingwistyki Chemicznej” i jej zastosowanie do efektywnego planowania wieloetapowych syntez chemicznych
Stanowisko Post-Doc
Opis zadań Opis zadań chemik:

Zadania naukowe będą wiązały się m.in. z samodzielną syntezą szerokiej gamy związków organicznych oraz analizą uzyskanych wyników

LUB

Opis zadań automatyk:

Zadania naukowe będą wiązały się m. in. z pracą nad algorytmami optymalizującymi warunki reakcji chemicznych w przestrzeni wielu parametrów

Dodatkowe Informacje Kierownik projektu prof. Bartosz Grzybowskitel. 22 343 30 63

e-mail: nanogrzybowski@gmail.com

Wymagania Chemik

 • Doktorat z nauk chemicznych, matematycznych lub pokrewnych (stopień naukowy doktora uzyskany nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie; do okresu tego nie wlicza się urlopu macierzyń skiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego i urlopu wychowawczego udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy);
 • Doświadczenie w syntezie związków organicznych;
 • Doświadczenie w prowadzeniu syntezy w warunkach bezwodnych;
 • Umiejętność samodzielnego wykonywania widm NMR oraz analiza widm;
 • Mile widziane doświadczenie w syntezie wieloetapowej;
 • Znajomość języka angielskiego (w mowie i w piśmie);
 • Wysoka motywacja do pracy naukowej, samodzielność, komunikatywność

Automatyk

 • Doktorat z nauk chemicznych, matematycznych lub pokrewnych (stopień naukowy doktora uzyskany nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie; do okresu tego nie wlicza się urlopu macierzyń skiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego i urlopu wychowawczego udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy);
 • Umiejętność programowania;
 • Doświadczenie w pracy w środowisku LabVIEW;
 • Doświadczenie w budowaniu zintegrowanych systemów złożonych z kilku urządzeń (m. in. pompy strzykawkowe) oraz programowaniu pracy takiego systemu;
 • Mile widziane doświadczenie w pracy z układami mikroprzepływowymi;
 • Znajomość języka angielskiego (w mowie i w piśmie);
 • Wysoka motywacja do pracy naukowej, samodzielność, komunikatywność

Oferta Wynagrodzenie: 7000 zł brutto;
Wymagane dokumenty

 • życiorys (CV);
 • list motywacyjny;
Termin składania ofert 14 marca 2019 do godziny 14:00
Adres do składania ofert Dział Kadr
Małgorzata Kubiak
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 89 38
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl (W TYTULE MAILA PROSIMY WPISAĆ „Rekrutacja – Bartlomiej Grzybowski”)


07.02.2019 Student - Modyfikacje właściwości organicznych regularnych klatek molekularnych o inherentnej chiralności i porowatości

Tytuł/Nr projektu Modyfikacje właściwości organicznych regularnych klatek molekularnych o inherentnej chiralności i porowatości
Stanowisko Student
Opis zadań Praca polegać będzie na syntezie i charakteryzacji bloków makrocyklicznych i kapsuł porowatych, badaniach strukturalnych, badaniach kompleksowania wewnątrz kapsuł porowatych (przede wszystkim NMR i krystalografia, równolegle wspierana obliczeniami).
Dodatkowe Informacje Kierownik projektu: dr hab. Agnieszka Szumna, prof. IChO PANe-mail: agnieszka.szumna@icho.edu.pl
Wymagania

 • Uczestnik studiów II stopnia;
 • Dobra znajomość chemii organicznej;
 • Dobra znajomość metod spektroskopowych (NMR, UV/Vis, dyfrakcja promieniowania rentgenowskiego);
 • Motywacja do pracy badawczej;
 • Biegła znajomość języka angielskiego;

Oferta

 • Wynagrodzenie 1000 PLN/mies. (stypendium);
 • Okres zatrudnienia: 23 miesiące;
 • Preferowany czas rozpoczęcia pracy 01.03.2019 r.;

Wymagane dokumenty

 • CV;
 • List motywacyjny wraz z opisem doświadczenia w pracy badawczej (w języku angielskim);
 • kopia dyplomu (lub promesa promotora dotycząca daty obrony przed planowanym dniem rozpoczęcia pracy);
 • wykaz ocen uzyskanych w trakcie studiów inżynierskich;

Termin składania ofert 14 marca 2019 do godziny 14:00
Adres do składania ofert Dział Kadr
Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788 e-mail:
rekrutacja@icho.edu.pl (W TYTULE MAILA PROSIMY WPISAĆ „Rekrutacja – Agnieszka Szumna”)


No Comments