Instytut zatrudni pracowników

05/09/2019

Dodatkowe dokumenty wymagane do złożenia w dziale kadr:

1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

2. Podanie o zatrudnienie (Nie dotyczy doktorantów i studentów)

3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Instytucie Chemii Organicznej PAN

Archiwalne oferty zatrudnienia

 

2020

13.02.2020 Asystent - Nowa generacja znaczników fluorescencyjnych do zastosowań w mikroskopii STED

Tytuł/Nr projektuNowa generacja znaczników fluorescencyjnych do zastosowań w mikroskopii STED
StanowiskoAsystent
Opis zadańPraca będzie polegała na prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach ww. projektu, opiece nad magistrantami oraz przygotowaniu sprawozdań.
Dodatkowe InformacjeProf. Daniel T. Gryko
e-mail: dtgryko@icho.edu.pl
Wymagania

 • Stopień doktora chemii (specjalność – chemia organiczna) nadany nie wcześniej niż w 2014 roku;
 • Dobra znajomość chemii organicznej;
 • Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie;
 • Wcześniejsze doświadczenie w chemii związków aromatycznych mile widziane;
 • Dyspozycyjność w zakresie czasu pracy;

Oferta

 • Wynagrodzenie ok. 6000 PLN netto na miesiąc;
 • Zatrudnienie na okres 5.5 miesiąca;
 • Pracę w młodym, ambitnym i dynamicznym zespole;
 • Pracę w nowocześnie wyposażonym laboratorium;
 • Dużą samodzielność w trakcie realizacji zadań;

Wymagane dokumenty

 • List motywacyjny;
 • Kopia dyplomu doktorskiego;
 • Życiorys;
 • Dwa listy referencyjne (w tym jeden od promotora pracy doktorskiej), wysłane bezpośrednio przez rekomendujących do kierownika projektu (dtgryko@icho.edu.pl);

Termin składania ofert29 luty 2020 r. do godziny 14:00
Adres do składania ofertSekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl (W TYTULE MAILA PROSIMY WPISAĆ „Rekrutacja – Daniel Gryko”)05.02.2020 Instytut Chemii Organicznej PAN zatrudni dwóch asystentów

Tytuł/Nr projektu
StanowiskoAsystent (2 miejsca)
Opis zadańProwadzenie powierzonych zadań badawczych, a zwłaszcza badań dotyczących otrzymywania oraz charakteryzowania związków związanych z powierzoną tematyką. Analiza danych eksperymentalnych, śledzenie literatury naukowej, rozpowszechnianie wyników badań. Prowadzenie dokumentacji naukowej związanej z powierzoną tematyką. Dbałość o wyposażenie laboratorium, aparaturę i materiały.
Dodatkowe InformacjeDział Kadr
Katarzyna Piskorek-Widmańska
e-mail: katarzyna.piskorek@icho.edu.pl
Wymagania

 • Wykształcenie wyższe chemiczne;
 • Dobra znajomość chemii organicznej oraz technik spektroskopowych;
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym samodzielną pracę naukową;
 • Zaangażowanie, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole;
 • Motywacja do pracy badawczej;

Oferta

 • Wynagrodzenie ok. 3.500,- zł brutto (plus dodatek za wysługę lat);
 • Zatrudnione na umowę o pracę na okres 8 miesięcy ;
 • Preferowany czas rozpoczęcia pracy 01.02.2020 r.;

Wymagane dokumenty

 • Życiorys (CV);
 • List motywacyjny;
 • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich;

Termin składania ofert21 lutego 2020 r. do godziny 15:00
Adres do składania ofertSekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl (W TYTULE MAILA PROSIMY WPISAĆ „Rekrutacja – ICHO”)


22.01.2020 Student - Nowe N-heterocykliczne karbenowe kompleksy złota: od aktywności katalitycznej do zastosowań medycznych

Tytuł/Nr projektuNowe N-heterocykliczne karbenowe kompleksy złota: od aktywności katalitycznej do zastosowań medycznych
StanowiskoStudent
Opis zadańPraca będzie polegała na samodzielnych otrzymaniu N-heterocyklicznych karbenowych kompleksów złota(I), ich charakteryzacji za pomocą wybranych metod i zastosowanie w wybranych reakcjach enancjoselektywnych.
Dodatkowe Informacjedr Michał Michalak
e-mail: michal.michalak@icho.edu.pl
tel.: 022 343 2018
Wymagania

 • ukończone studia I stopnia na kierunku chemia;
 • dobra znajomość chemii organicznej;
 • dyspozycyjność w zakresie pracy;
 • zaangażowanie, odpowiedzialność i umiejętność pracy w zespole;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu niezbędnym do samodzielnej pracy naukowej;

Oferta

 • stypendium 1000 zł/miesiąc;
 • okres zatrudnienia: 12 miesięcy;
 • preferowany czas rozpoczęcia 1.III.2020;

Wymagane dokumenty

 • życiorys (CV);
 • list motywacyjny;
 • podsumowanie dotychczasowych badań (nie więcej niż 2 strony standardowego maszynopisu, pojedyncza interlinia, czcionka Times New Roman 10);
 • jeden listy referencyjny (lub dane kontaktowe do osoby/osób, które wyraziły zgodę na ich wystawienie);

Termin składania ofert10 luty 2019 do godziny 14:00
Adres do składania ofertInstytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl (W TYTULE MAILA PROSIMY WPISAĆ „Rekrutacja – Michał Michalak”)


10.01.2020 Instytut Chemii Organicznej PAN zatrudni dwóch asystentów

Tytuł/Nr projektu
StanowiskoAsystent (2 miejsca)
Opis zadańProwadzenie powierzonych zadań badawczych, a zwłaszcza badań dotyczących otrzymywania oraz charakteryzowania związków związanych z powierzoną tematyką. Analiza danych eksperymentalnych, śledzenie literatury naukowej, rozpowszechnianie wyników badań. Prowadzenie dokumentacji naukowej związanej z powierzoną tematyką. Dbałość o wyposażenie laboratorium, aparaturę i materiały.
Dodatkowe InformacjeDział Kadr
Katarzyna Piskorek-Widmańska
e-mail: katarzyna.piskorek@icho.edu.pl
Wymagania

 • Wykształcenie wyższe chemiczne;
 • Dobra znajomość chemii organicznej oraz technik spektroskopowych;
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym samodzielną pracę naukową;
 • Zaangażowanie, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole;
 • Motywacja do pracy badawczej;

Oferta

 • Wynagrodzenie ok. 3.500,- zł brutto (plus dodatek za wysługę lat);
 • Zatrudnione na umowę o pracę na okres 8 miesięcy ;
 • Preferowany czas rozpoczęcia pracy 01.02.2020 r.;

Wymagane dokumenty

 • Życiorys (CV);
 • List motywacyjny;
 • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich;

Termin składania ofert23 stycznia 2020 r. do godziny 15:00
Adres do składania ofertSekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl (W TYTULE MAILA PROSIMY WPISAĆ „Rekrutacja – ICHO”)


09.01.2020 Student - Modularne, policykliczne węglowodory aromatyczne oparte na cyklazynach: nowe materiały do zastosowań optoelektronicznych

Tytuł/Nr projektuModularne, policykliczne węglowodory aromatyczne oparte na cyklazynach: nowe materiały do zastosowań optoelektronicznych
StanowiskoStudent
Opis zadańSynteza i charakterystyka spektroskopowa nowych, organicznych fragmentów nanografenowych domieszkowanych atomami azotu i boru
Dodatkowe InformacjeDr Marcin Lindner

e-mail: mlindner@icho.edu.pl

Wymagania

 • Uczestnik studiów II stopnia (w momencie planowanego rozpoczęcia pracy);
 • Dobra znajomość chemii organicznej;
 • Dobra znajomość metod spektroskopowych (NMR, UV/Vis, dyfrakcja promieniowania rentgenowskiego);;
 • Biegła znajomość języka angielskiego;
 • Zaangażowanie, komunikatywność, umiejętność krytycznego myślenia;
 • Motywacja do pracy badawczej;
 • Podstawy fotochemii;

Oferta

 • Stypendium: 1200 zł/m-c;
 • Okres wypłacania stypendium: 02.03.2020 r. do 30.09.2020 r.;
 • Preferowany czas rozpoczęcia pracy 02.03.2020 r. (z możliwością przesunięcia terminu);

Wymagane dokumenty

 • Życiorys (CV);
 • List motywacyjny wraz z opisem doświadczenia w pracy badawczej (w języku angielskim);
 • Kopia dyplomu (lub promesa promotora dotycząca daty obrony przed planowanym dniem rozpoczęcia pracy);
 • Wykaz ocen uzyskanych w trakcie studiów I stopnia;

Termin składania ofert27 stycznia 2020 r. do godziny 14:00
Adres do składania ofertSekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl (W TYTULE MAILA PROSIMY WPISAĆ „Rekrutacja – Marcin Lindner”)


03.01.2020 Post-doc - Katalizowane palladem tandemowe addycje enolanów do alkinów z następczym sprzęganiem z halogenkami (hetero)arylowymi

Tytuł/Nr projektuKatalizowane palladem tandemowe addycje enolanów do alkinów z następczym sprzęganiem z halogenkami (hetero)arylowymi
StanowiskoPost-doc
Opis zadańPraca będzie polegała na samodzielnym prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach projektu „Katalizowane palladem tandemowe addycje enolanów do alkinów z następczym sprzęganiem z halogenkami (hetero)arylowymi” oraz przygotowaniu materiału do publikacji i prezentacji.
Dodatkowe Informacjedr Wojciech Chaładaj
e-mail: wojciech.chaladaj@icho.edu.pl
Wymagania

 • Tytuł doktora nauk chemicznych (lub pokrewnych) uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed zatrudnieniem w projekcie (z wyłączeniami zgodnie z regulaminem NCN) lub przewidywany termin uzyskania stopnia doktora przed rozpoczęciem pracy;
 • Doskonała znajomość chemii organicznej, katalizy z użyciem metali przejściowych lub chemii metaloorganicznej;
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu niezbędnym do samodzielnej pracy naukowej;
 • Dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w uznanych czasopismach;
 • Zaangażowanie, odpowiedzialność i umiejętność pracy w zespole;

Oferta

 • Poszukujemy jednego post-doca do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum ;
 • Nauki. Proponujemy umowę o pracę (15 miesięcy, ok. 5 900 PLN/miesiąc brutto). ;
 • Preferowany termin rozpoczęcia pracy: 01.02.2020 (możliwość zmiany daty rozpoczęcia);

Wymagane dokumenty

 • życiorys (CV);
 • list motywacyjny;
 • dwa listy referencyjne lub dane kontaktowe do osób które zgodziły się wystawić list rekomendacyjny;

Termin składania ofert20 stycznia 2020 do godziny 14:00
Adres do składania ofertSekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl (W TYTULE MAILA PROSIMY WPISAĆ „Rekrutacja – Wojciech Chaładaj”)


No Comments

Skip to content