Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Biuletyn Informacji Publicznej  Jezyk Polski  Język Angielski
Instytut Chemii Organicznej -Polskiej Akademii Nauk
Strona główna / Informacje o zatrudnieniu

Informacje o zatrudnieniu


Ogłoszenie:

UWAGA!!! Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o złożenie (bądź przesłanie skanu) podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonej poniżej

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie poszukuje post-doca.

Warszawa, 13.03.2019 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje POST-DOCA do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, o tytule: "Rozwój "Nowe N-heterocykliczne karbenowe kompleksy złota: od aktywności katalitycznej do zastosowań medycznych".


Opis zadań:

Praca będzie polegała na samodzielnym prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach projektu oraz przygotowaniu materiału do publikacji i prezentacji.


Wymagania chemik:

 • Tytuł doktora nauk chemicznych (lub pokrewnych) uzyskany nie później niż 7 lat przed zatrudnieniem w projekcie (z uwzględnieniem przerw zgodnie z regulaminem NCN) lub przewidywany termin uzyskania stopnia doktora przed rozpoczęciem pracy;
 • Dogłębna znajomość chemii organicznej, katalizy z użyciem metali przejściowych lub chemii metaloorganicznej;
 • Dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w uznanych czasopismach;
 • Zaangażowanie, odpowiedzialność i umiejętność pracy w zespole;
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu niezbędnym do samodzielnej pracy naukowej;
 • Doświadczenie w pracy laboratoryjnej, mile widziana znajomość pracy z wykorzystaniem techniki Schlenka oraz komory rękawicowej;
 • Doświadczenie w izolacji i oczyszczaniu związków organicznych;
 • Znajomość technik analitycznych i spektroskopowych, w stopniu niezbędnym do ich wykorzystania w charakteryzacji związków organicznych (IR, NMR, MS, GC, HPLC);


Oferujemy:

 • Wynagrodzenie ok. 8300 PLN brutto/miesiąc; umowa o pracę na okres 18 miesięcy;
 • Preferowany termin rozpoczęcia: 1.V.2019 (możliwość zmiany daty rozpoczęcia);
 • Pracę w młodym i ambitnym zespole;
 • Pracę w nowocześnie wyposażonym laboratorium;
 • Dużą samodzielność podczas realizacji zadań badawczych;


Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV);
 • list motywacyjny – nie więcej niż 5 stron standardowego maszynopisu, Times New Roman 10, pojedyncza interlinia;
 • dwa listy referencyjne lub dane kontaktowe osób, które wyraziły zgodę na wystawienie listów referencyjnych;


Dodatkowe informacje:

Dr Michał Michalak

tel. 22 343 21 36

e-mail: michal.michalak@icho.edu.pl


Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów preferencyjnie w formie elektronicznej do dnia 10 kwietnia 2019 do godziny 14:00 na adres:

r

Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 89 38 e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl


UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać " Rekrutacja - Michal Michalak "

Termin składania ofert: 10 kwietnia 2019 r. godzina 14:00


Ogłoszenie:

UWAGA!!! Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o złożenie (bądź przesłanie skanu) podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonej poniżej

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie poszukuje post-doca.

Warszawa, 13.02.2019 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje POST-DOCA do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, o tytule: "Rozwój "Komputerowej Lingwistyki Chemicznej" i jej zastosowanie do efektywnego planowania wieloetapowych syntez chemicznych".


Opis zadań chemik:

Zadania naukowe będą wiązały się m.in. z samodzielną syntezą szerokiej gamy związków organicznych oraz analizą uzyskanych wyników

LUB

Opis zadań automatyk:

Zadania naukowe będą wiązały się m. in. z pracą nad algorytmami optymalizującymi warunki reakcji chemicznych w przestrzeni wielu parametrów


Wymagania chemik:

 • Doktorat z nauk chemicznych lub pokrewnych (stopień naukowy doktora uzyskany nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie; do okresu tego nie wlicza się urlopu macierzyń skiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego i urlopu wychowawczego udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy);
 • Doświadczenie w syntezie związków organicznych;
 • Doświadczenie w prowadzeniu syntezy w warunkach bezwodnych;
 • Umiejętność samodzielnego wykonywania widm NMR oraz analiza widm;
 • Mile widziane doświadczenie w syntezie wieloetapowej;
 • Znajomość języka angielskiego (w mowie i w piśmie);
 • Wysoka motywacja do pracy naukowej, samodzielność, komunikatywność;

LUB

Wymagania automatyk:

 • Doktorat z nauk chemicznych, matematycznych lub pokrewnych (stopień naukowy doktora uzyskany nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie; do okresu tego nie wlicza się urlopu macierzyń skiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego i urlopu wychowawczego udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy);
 • Umiejętność programowania;
 • Doświadczenie w pracy w środowisku LabVIEW;
 • Doświadczenie w budowaniu zintegrowanych systemów złożonych z kilku urządzeń (m. in. pompy strzykawkowe) oraz programowaniu pracy takiego systemu;
 • Mile widziane doświadczenie w pracy z układami mikroprzepływowymi;
 • Znajomość języka angielskiego (w mowie i w piśmie);
 • Wysoka motywacja do pracy naukowej, samodzielność, komunikatywność


Oferujemy:

 • Wynagrodzenie: 7000 zł brutto;


Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV);
 • list motywacyjny;


Dodatkowe informacje:

Kierownik projektu prof. Bartosz Grzybowski

tel. 22 343 30 63

e-mail: nanogrzybowski@gmail.com


Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów preferencyjnie w formie elektronicznej do dnia 14 marca 2019 do godziny 14:00 na adres:

Dział Kadr
Małgorzata Kubiak
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 89 38 e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl


UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać " Rekrutacja - Bartosz Grzybowski "

Termin składania ofert: 14 marca 2019 r. godzina 14:00


Ogłoszenie:

UWAGA!!! Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o złożenie (bądź przesłanie skanu) podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonej poniżej

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie poszukuje STUDENTA.

Warszawa, 07.02.2019 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje STUDENTA do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, o tytule: "Modyfikacje właściwości organicznych regularnych klatek molekularnych o inherentnej chiralności i porowatości".


Opis zadań:

Praca polegać będzie na syntezie i charakteryzacji bloków makrocyklicznych i kapsuł porowatych, badaniach strukturalnych, badaniach kompleksowania wewnątrz kapsuł porowatych (przede wszystkim NMR i krystalografia, równolegle wspierana obliczeniami).


Wymagania:

 • Uczestnik studiów II stopnia;
 • Dobra znajomość chemii organicznej;
 • Dobra znajomość metod spektroskopowych (NMR, UV/Vis, dyfrakcja promieniowania rentgenowskiego);
 • Motywacja do pracy badawczej;
 • Biegła znajomość języka angielskiego;


Oferujemy:

 • Wynagrodzenie 1000 PLN/mies. (stypendium);
 • Okres zatrudnienia: 23 miesiące;
 • Preferowany czas rozpoczęcia pracy 01.03.2019 r.;


Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • List motywacyjny wraz z opisem doświadczenia w pracy badawczej (w języku angielskim);
 • kopia dyplomu (lub promesa promotora dotycząca daty obrony przed planowanym dniem rozpoczęcia pracy);
 • wykaz ocen uzyskanych w trakcie studiów inżynierskich;


Dodatkowe informacje:

Kierownik projektu: dr hab. Agnieszka Szumna, prof. IChO PAN

e-mail: agnieszka.szumna@icho.edu.pl


Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów preferencyjnie w formie elektronicznej do dnia 22 lutego 2019 r. do godziny 14:00 na adres:

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788 e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl


UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać " Rekrutacja - Agnieszka Szumna "

Termin składania ofert: 22 lutego 2019 r. godzina 14:00


Ogłoszenie:

UWAGA!!! Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o złożenie (bądź przesłanie skanu) podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonej poniżej

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie poszukuje POST-DOCA.

Warszawa, 05.02.2019 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje POST-DOCA do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, o tytule: "Kataliza Przeniesienia Fazowego w Trybie Przepływowym pod Wysokim Ciśnieniem".


Opis zadań:

Praca będzie na syntezie chiralnych katalizatorów dla różnych reakcji organicznych badanych w trybie przepływowym w warunkach atmosferycznego i wysokiego ciśnienia, a następnie ich wykorzystanie w modelowych reakcjach.


Wymagania:

 • Znajomość technik wysokociśnieniowych stosowanych w syntezie organicznej;
 • Biegłość w syntezie organicznej, w tym w syntezie Stereokontrolowanej;
 • Doskonała znajomość metod analitycznych typowych dla chemii organicznej (NMR, MS, UV-Vis, IR) oraz technik chromatograficznych;
 • Warunkiem koniecznym jest posiadanie stopnia doktora nauk chemicznych, uzyskanego w ostatnich 7 latach.;


Oferujemy:

 • Zatrudnienie na okres trwania grantu ;
 • 10000 zł (brutto brutto) miesięcznie;


Wymagane dokumenty:

 • CV naukowe wraz z listą publikacji;
 • Kopia dyplomu doktora nauk chemicznych (ew. kopia uchwały o nadaniu stopnia);
 • Zgłoszenie;


Dodatkowe informacje:

Kierownik projektu: Prof. dr hab. Janusz Jurczak

e-mail: janusz.jurczak@icho.edu.pl

telefon: 22 343 23 30


Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów preferencyjnie w formie elektronicznej do dnia 12 lutego 2019 r. do godziny 14:00 na adres:

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788 e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl


UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać " OPUS15 - Janusz Jurczak "

Termin składania ofert: 12 lutego 2019 r. godzina 14:00


Ogłoszenie:

UWAGA!!! Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o złożenie (bądź przesłanie skanu) podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonej poniżej

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie poszukuje STUDENTA.

Warszawa, 21.01.2019 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje STUDENTA do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, o tytule: "Katalizowane palladem perfluoroalkilujące funkcjonalizacje alkinów".


Opis zadań:

Praca będzie polegała na prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach ww. projektu oraz przygotowaniu sprawozdań.


Wymagania:

 • dobra znajomość chemii organicznej;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu niezbędnym do samodzielnej pracy naukowej;
 • doświadczenie w syntetycznej chemii organicznej;
 • dyspozycyjność w zakresie czasu pracy;
 • status studenta studiów magisterskich (lub co najmniej IV roku jednolitych studiów magisterskich);


Oferujemy:

 • pracę w młodym, ambitnym i dynamicznym zespole;
 • stypendium (1 500 PLN/miesiąc, na 8 miesięcy). Preferowany termin rozpoczęcia pracy: 01.02.2019 (możliwość przesunięcia daty rozpoczęcia);
 • pracę w nowocześnie wyposażonym laboratorium;
 • dużą samodzielność w trakcie realizacji zadań;
 • szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji i umiejętności;


Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • List motywacyjny;


Dodatkowe informacje:

Kierownik projektu dr Wojciech Chaładaj

e-mail: wojciech.chaladaj@icho.edu.pl

telefon: 22 343 30 65


Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów preferencyjnie w formie elektronicznej do dnia 29 stycznia 2019 r. do godziny 14:00 na adres:

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788 e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl


UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać " Rekrutacja - Wojciech Chaładaj "

Termin składania ofert: 29 stycznia 2019 r. godzina 14:00


Ogłoszenie:

UWAGA!!! Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o złożenie (bądź przesłanie skanu) podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonej poniżej

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie poszukuje DOKTORANTA.

Warszawa, 16.01.2019 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje DOKTORANTA do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, o tytule: "Modyfikacje pierścienia A betuliny w syntezie związków cytotoksycznych".


Opis zadań:

 • opracowanie metody degradacji pierścienia A betuliny i kwasu betulinowego;
 • synteza pochodnych siarkowych i selenowych;
 • synteza i badania biologiczne saponin;


Wymagania:

 • dobra znajomość chemii organicznej;
 • zakwalifikowanie na studia doktoranckie w Instytucie Chemii Organicznej PAN przez Komisję ds. Studiów Doktoranckich i Rekrutacji (najbliższe rozmowy kwalifikacyjne: 21 stycznia 2019r., dodatkowe informacje: www.icho.edu.pl , http://www.icho.edu.pl/studia-doktoranckie-wymagania.php ;
 • znajomość chemii cukrów jest preferowana;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu niezbędnym do samodzielnej pracy naukowej;
 • doświadczenie w pracy laboratoryjnej;


Oferujemy:

 • wynagrodzenie 3000 PLN (stypendium naukowe na 20 miesięcy);
 • preferowany czas rozpoczęcia pracy 01.02.2019;


Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • List motywacyjny;
 • Odpis dyplomu magistra (lub promesa promotora dotycząca obrony przed planowanym dniem rozpoczęcia pracy);


Dodatkowe informacje:

Kierownik projektu dr hab. Zbigniew Pakulski

e-mail: zbigniew.pakulski@icho.edu.pl

telefon: 22 343 2005


Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów preferencyjnie w formie elektronicznej do dnia 21 stycznia 2019 r. do godziny 14:00 na adres:

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788 e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl


UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać " Rekrutacja - Zbigniew Pakulski "

Termin składania ofert: 21 stycznia 2019 r. godzina 14:00


Ogłoszenie:

UWAGA!!! Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o złożenie (bądź przesłanie skanu) podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonej poniżej

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie poszukuje DOKTORANTA.

Warszawa, 15.01.2019 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje DOKTORANTA do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, o tytule: "Katalizowana metalami przejściowymi C–H-aktywacja nitronów".


Opis zadań:

Optymalizacja i badania zakresu stosowalności reakcji C–H-aktywacji nitronów, przygotowywanie materiałów do publikacji.


Wymagania:

 • ukończone przed 30 czerwca 2019r. studia II stopnia lub studia jednolite magisterskie w zakresie nauk chemicznych lub pokrewnych;
 • zakwalifikowanie na studia doktoranckie w Instytucie Chemii Organicznej PAN przez Komisję ds. Studiów Doktoranckich i Rekrutacji (najbliższe rozmowy kwalifikacyjne: 21 stycznia 2019r., dodatkowe informacje: www.icho.edu.pl , http://www.icho.edu.pl/studia-doktoranckie-wymagania.php ;
 • dobra znajomość chemii organicznej oraz podstawowe umiejętności w zakresie pracy laboratoryjnej;
 • zaangażowanie, komunikatywność, umiejętność krytycznego myślenia;
 • podstawowa znajomość angielskiego (w stopniu wystarczającym do samodzielnej pracy naukowej);


Oferujemy:

 • stypendium 3 000 PLN (netto) na okres 36 miesięcy;
 • pracę w nowocześnie wyposażonym laboratorium;
 • dużą samodzielność w trakcie realizacji zadań;
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji i umiejętności;
 • udział w międzynarodowych konferencjach naukowych;


Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • List motywacyjny;
 • Odpis dyplomu magistra;


Dodatkowe informacje:

Kierownik projektu dr hab. Rafał Loska

e-mail: rloska@icho.edu.pl


Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów preferencyjnie w formie elektronicznej do dnia 25 stycznia 2019 r. do godziny 14:00 na adres:

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788 e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl


UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać " Rekrutacja - Rafal Loska "

Termin składania ofert: 25 stycznia 2019 r. godzina 14:00


Ogłoszenie:

UWAGA!!! Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o złożenie (bądź przesłanie skanu) podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonej poniżej

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie poszukuje POST-DOCA.

Warszawa, 12.06.2018 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje POST-DOCA do realizacji projektu finansowanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej, o tytule: "Bio-inspirowane reakcje katalityczne w zrównoważonych procesach indukowanych światłem".


Opis zadań:

Praca będzie polegała na prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach ww. projektu.


Wymagania:

 • stopień doktora nauk chemicznych w zakresie syntetycznej chemii organicznej lub pokrewnym;
 • Posiadać doświadczenie w projektowaniu nowych reakcji chemicznych;
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie;
 • wiedza o chemii porfirynoidów jest mile widziana;


Oferujemy:

 • pracę w intelektualnie stymulującym środowisku;
 • 12 miesięczny kontrakt z Instytutem Chemii Organicznej PAN z możliwością przedłużenia;
 • pensję 12000 PLN brutto brutto;
 • elastyczny czas pracy;


Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • Listę publikacji;
 • Krótki list motywacyjny; dwa listy polecające;
 • Skan dyplomu doktorskiego


Dodatkowe informacje:

Kierownik projektu Prof. Dorota Gryko

e-mail: dghr@icho.edu.pl


Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów preferencyjnie w formie elektronicznej do dnia 28 grudnia 2018 do godziny 14:00 na adres:

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788 e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl


UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać " Rekrutacja - Dorota Gryko "

Termin składania ofert: 28 grudnia 2018 r. godzina 14:00


Ogłoszenie:

UWAGA!!! Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o złożenie (bądź przesłanie skanu) podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonej poniżej

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje POST-DOCA do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

Warszawa, 30.11.2018 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje POST-DOCA do realizacji projektu OPUS finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, o tytule: "Nowe układy katalityczne selektywnej semi-hydrogenacji alkinów".


Opis zadań:

Praca będzie polegała na samodzielnych badaniach i optymalizacji nowych układów katalitycznych do selektywnej semi-hydrogenacji wiązania potrójnego C−C. Zadania obejmować będą syntezy kompleksów metali oraz substratów modelowych wykorzystanych w powyższej reakcji oraz przygotowaniu materiałów do publikacji i prezentacji.


Wymagania:

 • tytuł doktora nauk chemicznych (lub pokrewnych) uzyskany nie później niż 7 lat przed zatrudnieniem w projekcie (z wyłączeniami zgodnie z regulaminem NCN) lub przewidywany termin uzyskania stopnia doktora przed rozpoczęciem pracy;
 • doskonała znajomość chemii organicznej, syntezy organicznej, katalizy z użyciem metali przejściowych;
 • biegła znajomość języka angielskiego;
 • dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w uznanych czasopismach;
 • doświadczenie w pracy laboratoryjnej (mile widziane doświadczenie w pracy z wykorzystaniem techniki Schenka lub komory rękawicowej);
 • znajomość technik analitycznych (NMR, MS, IR).


Oferujemy:

 • Wynagrodzenie ok. 7 980 PLN brutto/miesiąc;
 • okres zatrudnienia 9 miesięcy.


Dodatkowe informacje:

Kierownik projektu:

prof. dr hab. inż. Karol Grela

tel.: 22 343 21 08

e-mail: karol.grela@gmail.com


Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • List motywacyjny;
 • Kopia dyplomu doktorskiego;
 • Co najmniej jeden list rekomendacyjny.


Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie dokumentów do dnia 19 grudnia 2018 r. do godz. 14.00 na adres:

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788

e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl


UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać "Rekrutacja - Karol Grela"

Termin składania ofert: 19 grudnia 2018 r. do godz. 14.00


Ogłoszenie:

UWAGA!!! Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o złożenie (bądź przesłanie skanu) podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonej poniżej

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie poszukuje post-doca.

Warszawa, 28.11.2018 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje poszukuje kandydata na stanowisko POST-DOCA.


Opis zadań:

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje post-doca do realizacji projektu (2016/21/B/ST5/03178) finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, o tytule: „Katalizowane palladem perfluoroalkilujące funkcjonalizacje alkinów”. Praca będzie polegała na samodzielnym prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach ww. projektu oraz przygotowaniu materiału do publikacji i prezentacji


Wymagania wobec kandydata:

 • Tytuł doktora nauk chemicznych (lub pokrewnych) uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed zatrudnieniem w projekcie (z włączeniami zgodnie z regulaminem NCN) lub przewidywany termin uzyskania stopnia doktora przed rozpoczęciem pracy;
 • Doskonała znajomość chemii organicznej, katalizy z użyciem metali przejściowych lub chemii metaloorganicznej;
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu niezbędnym do samodzielnej pracy naukowej;
 • Dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w uznanych czasopismach. Zaangażowanie, odpowiedzialność i umiejętność pracy w zespole;


Oferujemy:

 • Pracę w młodym, ambitnym i dynamicznym zespole;
 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę (12 miesięcy, ok. 5 900 PLN/miesiąc brutto). Preferowany termin rozpoczęcia pracy: 01.01.2019 (możliwość zmiany daty rozpoczęcia);
 • Pracę w nowocześnie wyposażonym laboratorium;
 • Dużą samodzielność w trakcie realizacji zadań;
 • Szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji i umiejętności, udział konferencjach naukowych;


Wymagane dokumenty:

 • Życiorys (CV);
 • List motywacyjny;
 • Dwa listy referencyjne lub dane kontaktowe osób które zgodziły się wystawić list rekomendacyjny;


Dodatkowe informacje:

Kierownik projektu: dr Wojciech Chaładaj

e-mail: wchaladaj@icho.edu.pl

telefon: 22 343 30 65


Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów (preferencyjnie w formie elektronicznej) do dnia 11 grudnia 2018 r. do godziny 14:00 na adres:

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl


UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać "Rekrutacja - Wojciech Chaładaj"

Termin składania ofert: 11 grudnia 2018 r. godzina 14:00.


Ogłoszenie:

UWAGA!!! Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o złożenie (bądź przesłanie skanu) podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonej poniżej

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie poszukuje doktoranta.

Warszawa, 20.11.2018 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje poszukuje kandydata na stanowisko DOKTORANTA.


Opis zadań:

Praca będzie polegała na prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach projektu (UMO-2016/21/B/ST5/03352) ”Nowe katalizatory asymetrycznych reakcji przeniesienia fazowego – od prostych soli amoniowych do katalizy supramolekularnej” - syntezie chiralnych katalizatorów PTC (soli czwartorzędowych o założonej strukturze) i ich wykorzystanie w modelowych reakcjach asymetrycznych.


Wymagania wobec kandydata:

 • Status doktoranta.
 • Doświadczenie w syntezie asymetrycznej i w badaniach rozpoznania chiralnego.
 • Znajomość języka angielskiego.


Oferujemy:

 • stypendium naukowe w wysokości 1730,76 zł miesięcznie
 • Zatrudnienie na 13 miesięcy.


Wymagane dokumenty:

 • Życiorys (CV).
 • List motywacyjny.
 • Lista publikacji.


Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów (preferencyjnie w formie elektronicznej) do dnia 27 listopada 2018 r. do godziny 14:00 na adres:

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl


UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać "Rekrutacja - Janusz Jurczak"

Termin składania ofert: 27 listopada 2018 r. godzina 14:00.


Ogłoszenie:

UWAGA!!! Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o złożenie (bądź przesłanie skanu) podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonej poniżej

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie poszukuje TECHNIKA CHEMIKA.

Warszawa, 23.10.2018 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje poszukuje kandydata na stanowisko TECHNIKA CHEMIKA w Zespole Analizy Elementarnej.


Zakres obowiązków:

 • Wykonywanie analizy technikami instrumentalnymi i klasycznymi, w celu oznaczenia poszczególnych pierwiastków.
 • Wykonywanie prac przygotowawczych przed rozpoczęciem badań.
 • Należyta dbałość o powierzoną aparaturę.


Wymagania wobec kandydata:

 • Wykształcenia średnie techniczne o specjalności chemik analityk lub podobne.
 • Znajomość podstaw pakietu MS OFFICE.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym.
 • Mile widziane doświadczenia w podobnej pracy ( szkolenie z obsługi aparatów zostanie przeprowadzone w Instytucie).
 • Umiejętności pracy samodzielnej.
 • Zaangażowanie, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.


Oferujemy:

 • Pracę w stabilnej jednostce naukowej.
 • Umowę o pracę.
 • Wynagrodzenie w okresie próbnym około 3100 zł brutto.
 • Atrakcyjny pakiet medyczny, również dla członków rodziny.
 • Możliwość uczestnictwa w seminariach i konferencjach naukowych.


Wymagane dokumenty:

 • Życiorys (CV).
 • List motywacyjny.
 • Kserokopię dokumentów potwierdzających wykształcenie ( doświadczenie ) zawodowe.


Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów (preferencyjnie w formie elektronicznej) do dnia 30 listopada 2018 r. do godziny 14:00 na adres:

Kierownik Pracowni Analizy Elementarnej
mgr inż. Krystyna Markucińska
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 343 2004
e-mail: krystyna.markucinska@icho.edu.pl


Termin składania ofert: 30 listopada 2018 r. godzina 14:00. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.


Ogłoszenie:

UWAGA!!! Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o złożenie (bądź przesłanie skanu) podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonej poniżej

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie poszukuje POST-DOCa.

Warszawa, 03.10.2018 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje kandydatów na stanowisko POST-DOCA do realizacji projektu SONATA BIS (2016/22/E/ST5/00537) finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, o tytule: "Katalizowane palladem tandemowe addycje enolanów do alkinów z następczym sprzęganiem z halogenkami (hetero)arylowymi".


Opis zadań:

Praca będzie polegała na samodzielnym prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach projektu oraz przygotowaniu materiału do publikacji i wystąpień.


Wymagania:

 • Tytuł doktora nauk chemicznych (lub pokrewnych) uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed zatrudnieniem w projekcie (z włączeniami zgodnie z regulaminem NCN) lub przewidywany termin uzyskania stopnia doktora przed rozpoczęciem pracy;
 • Doskonała znajomość chemii organicznej, katalizy z użyciem metali przejściowych lub chemii metaloorganicznej;
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu niezbędnym do samodzielnej pracy naukowej;
 • Dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w uznanych czasopismach.
 • Zaangażowanie, odpowiedzialność i umiejętność pracy w zespole;


Oferujemy:

 • pracę w młodym, ambitnym zespole badawczym;
 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę (12 miesięcy, ok. 5 900 PLN/miesiąc brutto). Preferowany termin rozpoczęcia pracy: 01.11.2018 (możliwość zmiany daty rozpoczęcia);
 • pracę w nowocześnie wyposażonym laboratorium;
 • dużą samodzielność w trakcie realizacji zadań;
 • szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji i umiejętności, udział konferencjach naukowych;


Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV);
 • list motywacyjny;
 • dwa listy referencyjne lub dane kontaktowe osób które zgodziły się wystawić list rekomendacyjny.


Dodatkowe informacje:

Kierownik projektu: dr Wojciech Chaładaj

e-mail: wchaladaj@icho.edu.pl

telefon: 22 343 30 65


Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów (preferencyjnie w formie elektronicznej) do dnia 19 października 2018 r. do godziny 14:00 na adres:

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl


UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać "Rekrutacja - Wojciech Chaładaj"

Termin składania ofert: 19 października 2018 r. godzina 14:00.


Ogłoszenie:

UWAGA!!! Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o złożenie (bądź przesłanie skanu) podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonej poniżej

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie poszukuje STUDENTA.

Warszawa, 03.10.2018 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje kandydatów na stanowisko STUDENTA do realizacji projektu (2016/21/B/ST5/03178) finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, o tytule: "Katalizowane palladem perfluoroalkilujące funkcjonalizacje alkinów".


Opis zadań:

Praca będzie polegała na prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach ww. projektu oraz przygotowaniu sprawozdań.


Wymagania:

 • dobra znajomość chemii organicznej;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu niezbędnym do samodzielnej pracy naukowej;
 • doświadczenie w syntetycznej chemii organicznej;
 • dyspozycyjność w zakresie czasu pracy;
 • status studenta studiów magisterskich (lub co najmniej IV roku jednolitych studiów magisterskich).


Oferujemy:

 • pracę w młodym, ambitnym i dynamicznym zespole;
 • stypendium (1 000 PLN/miesiąc, na 12 miesięcy). Preferowany termin rozpoczęcia pracy: 01.11.2018 (możliwość przesunięcia daty rozpoczęcia);
 • pracę w nowocześnie wyposażonym laboratorium;
 • dużą samodzielność w trakcie realizacji zadań;
 • szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji i umiejętności.


Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV);
 • list motywacyjny;


Dodatkowe informacje:

Kierownik projektu: dr Wojciech Chaładaj

e-mail: wchaladaj@icho.edu.pl

telefon: 22 343 30 65


Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów (preferencyjnie w formie elektronicznej) do dnia 19 października 2018 r. do godziny 14:00 na adres:

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl


UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać "Rekrutacja - Wojciech Chaładaj"

Termin składania ofert: 19 października 2018 r. godzina 14:00.


Ogłoszenie:

UWAGA!!! Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o złożenie (bądź przesłanie skanu) podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonej poniżej

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie poszukuje POST-DOCa.

Warszawa, 21.09.2018 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje kandydatów na stanowisko POST-DOCa do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, o tytule: "Enancjoselektywne reakcje indukowane światłem widzialnym - chiralne katalizatory fotoredoks".


Opis zadań:

Praca będzie polegała na samodzielnym prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach projektu oraz przygotowaniu materiału do publikacji i wystąpień.


Wymagania:

 • posiadać stopień doktora nauk chemicznych w zakresie syntetycznej chemii organicznej lub pokrewnym;
 • posiadać doświadczenie w projektowaniu nowych reakcji chemicznych i syntezie enacjoselektywnej;
 • posługiwać się biegle językiem angielskim;
 • wiedza o fotochemii jest mile widziana.


Oferujemy:

 • pracę w intelektualnie stymulującym środowisku;
 • 12 miesięczny kontrakt z Instytutem Chemii Organicznej PAN z możliwością przedłużenia;
 • pensję 7000 PLN brutto;
 • elastyczny czas pracy.


Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV);
 • listę publikacji;
 • listę wystąpień konferencyjnych;
 • dwa listy polecające;
 • skan dyplomu doktorskiego;
 • krótki list motywacyjny;


Dodatkowe informacje:

Kierownik projektu: prof. dr hab. Dorota Gryko

e-mail: dghr@icho.edu.pl


Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów (preferencyjnie w formie elektronicznej) do dnia 15 października 2018 r. do godziny 14:00 na adres:

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788

e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl


UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać "Rekrutacja - Dorota Gryko"

Termin składania ofert: 15 października 2018 r. godzina 14:00.


Ogłoszenie:

UWAGA!!! Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o złożenie (bądź przesłanie skanu) podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonej poniżej

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie poszukuje DOKTORANTA.

Warszawa, 18.09.2018 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje kandydatów na stanowisko DOKTORANTA do realizacji projektu SONATA BIS (2016/22/E/ST5/00537) finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, o tytule: "Katalizowane palladem tandemowe addycje enolanów do alkinów z następczym sprzęganiem z halogenkami (hetero)arylowymi".


Opis zadań:

Praca będzie polegała na samodzielnym prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach projektu oraz przygotowaniu materiału do publikacji i wystąpień.


Wymagania:

 • Tytuł magistra chemii lub nauk pokrewnych (lub równoważny, obroniony przed datą rozpoczęcie doktoratu);
 • Zakwalifikowanie na studia doktoranckie w Instytucie Chemii Organicznej PAN przez Komisję ds. Studiów Doktoranckich i Rekrutacji (najbliższe rozmowy kwalifikacyjne: 28-29 września 2018r., dodatkowe informacje: www.icho.edu.pl , www.icho.edu.pl/studia-doktoranckie-wymagania.php);
 • Dobra znajomość chemii organicznej, katalizy z użyciem metali przejściowych lub chemii metaloorganicznej;
 • Zaangażowanie, umiejętność pracy w zespole i krytycznego myślenia;
 • Dobra znajomość angielskiego, w stopniu niezbędnym do samodzielnej pracy naukowej.


Oferujemy:

 • pracę w młodym, ambitnym zespole badawczym;
 • stypendium 3 000 PLN (netto) na okres 48 miesięcy;
 • pracę w nowocześnie wyposażonym laboratorium;
 • dużą samodzielność w trakcie realizacji zadań;
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji i umiejętności;
 • udział w międzynarodowych konferencjach naukowych.


Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV);
 • list motywacyjny;
 • odpis dyplomu magistra.
 • opinia opiekuna pracy magisterskiej;
 • potwierdzenie statusu doktoranta lub podanie o przystąpienie do egzaminu na studia doktoranckie w IChO PAN


Dodatkowe informacje:

Kierownik projektu: dr Wojciech Chaładaj

e-mail: wchaladaj@icho.edu.pl


Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów (preferencyjnie w formie elektronicznej) do dnia 23 września 2018 r. do godziny 14:00 na adres:

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788 e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl


UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać "Rekrutacja - Wojciech Chaładaj"

Termin składania ofert: 23 września 2018 r. godzina 14:00.
Rozstrzygnięcie konkursu: nie później niż 30 września 2018.


Ogłoszenie:

UWAGA!!! Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o złożenie (bądź przesłanie skanu) podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonej poniżej

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie poszukuje doktoranta.

Warszawa, 13.09.2018 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje kandydatów na stanowisko DOKTORANTA do realizacji projektu SONATA BIS (2017/26/E/ST5/00388) finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, o tytule: "Katalizowana metalami przejściowymi C–H-aktywacja nitronów".


Opis zadań:

Praca będzie polegała na wykonywaniu zadań badawczych w ramach projektu finansowanego przez NCN, o tytule: „Katalizowana metalami przejściowymi C–H-aktywacja nitronów”, w szczególności: syntezy substratów, optymalizacji i badań zakresu stosowalności reakcji C–H-aktywacji nitronów, a ponadto na przygotowaniu materiałów do publikacji.


Wymagania:

 • ukończone przed 30 września 2018r. studia II stopnia lub studia jednolite magisterskie w zakresie nauk chemicznych lub pokrewnych;
 • zakwalifikowanie na studia doktoranckie w Instytucie Chemii Organicznej PAN przez Komisję ds. Studiów Doktoranckich i Rekrutacji (najbliższe rozmowy kwalifikacyjne: 28-29 września 2018r., dodatkowe informacje: www.icho.edu.pl , www.icho.edu.pl/studia-doktoranckie-wymagania.php);
 • dobra znajomość chemii organicznej oraz podstawowe umiejętności w zakresie pracy laboratoryjnej;
 • zaangażowanie, komunikatywność, umiejętność krytycznego myślenia;
 • podstawowa znajomość angielskiego (w stopniu wystarczającym do samodzielnej pracy naukowej).

Oferujemy:

 • pracę w młodym, ambitnym zespole badawczym;
 • stypendium 3 000 PLN (netto) na okres 36 miesięcy, od 01.11.2018r.;
 • pracę w nowocześnie wyposażonym laboratorium;
 • dużą samodzielność w trakcie realizacji zadań;
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji i umiejętności;
 • udział w międzynarodowych konferencjach naukowych.


Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV);
 • list motywacyjny;
 • odpis dyplomu magistra.


Dodatkowe informacje:

Kierownik projektu: dr hab. Rafał Loska

e-mail: rloska@icho.edu.pl, rloska@gazeta.pl


Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów (preferencyjnie w formie elektronicznej) do dnia 5 października 2018 r. do godziny 14:00 na adres:

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788 e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl


UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać "Rekrutacja - Rafał Loska"

Termin składania ofert: 5 października 2018 r. godzina 14:00. Przewidywany termin rozmowy kwalifikacyjnej: 8 października 2018r.


Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje pracownika na stanowisko chemika w Zespole Spektrometrii Mas.

Warszawa, 12.09.2018 r.

Zakres obowiązków:

 • Wykonywanie pomiarów techniką spektrometrii mas (przygotowanie próbki, pomiar, interpretacja wyników);
 • Wykonywanie analiz chromatograficznych w sprzężeniu ze spektrometrią mas (przygotowanie aparatury i próbek do analiz, wstępne opracowanie wyników);
 • Wykonywanie drobnych prac związanych z funkcjonowaniem laboratorium.


Wymagania:

 • Ukończone studia chemiczne, biochemiczne lub farmaceutyczne II stopnia (specjalności związane z chemią analityczną i organiczną będą atutem);
 • Rzetelność, pracowitość i zaangażowanie w wykonywaną pracę;
 • Umiejętność obsługi programów z pakietu MS Office;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym;
 • Zapał w zdobywaniu wiedzy i nowych umiejętności;
 • Nie jest wymagana umiejętność obsługi spektrometrów mas ani wiedza z dziedziny spektrometrii mas – przeszkolenie w tym zakresie zapewni Instytut;
 • Stan zdrowia umożliwiający pracę w laboratorium chemicznym.


Oferujemy:

 • Pracę ciekawą i różnorodną pod względem tematycznym z wykorzystaniem wysoce zaawansowanej aparatury analitycznej najwyższej klasy;
 • Możliwość nieograniczonego zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu spektrometrii mas i sprzężonych technik analitycznych (LC-MS, GC-MS);
 • Możliwość uczestnictwa w pracach badawczych prowadzonych w Instytucie, a także w seminariach i konferencjach naukowych;
 • Umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • Możliwość wyboru godzin pracy;
 • Wynagrodzenie w okresie próbnym w wysokości około 2600 zł brutto z możliwością otrzymywania po tym okresie wynagrodzenia dodatkowego związanego z wykonywanymi pomiarami oraz uczestnictwem w realizacji projektów badawczych;
 • Stabilne warunki zatrudnienia;
 • Prywatny pakiet ubezpieczenia medycznego, także dla najbliższej rodziny.


Kandydaci proszeni są o przesłanie CV, listu motywacyjnego oraz kopii dyplomu magistra lub zaświadczenia o ukończeniu studiów i planowanym terminie obrony pracy dyplomowej na adres:

witold.danikiewicz@icho.edu.pl do dnia 29 września 2018 r.

Kandydaci, którzy zostaną wstępnie zakwalifikowani, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.
Więcej informacji o Zespole Spektrometrii Mas na stronie: http://ww2.icho.edu.pl/z01/
lub telefonicznie: prof. Witold Danikiewicz, 22 343 22 15.


Termin składania ofert: 29 września 2018 do godziny 14:00.


Ogłoszenie:

UWAGA!!! Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o złożenie (bądź przesłanie skanu) podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonej poniżej

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie poszukuje doktorantów.

Warszawa, 29.08.2018 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje DWÓCH DOKTORANTÓW do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, o tytule: "Cynk zamiast metali szlachetnych: enancjoselektywne reakcje redukcji i tworzenia wiązań węgiel-węgiel z zastosowaniem kompleksów cynku".


Opis zadań chemik:

Praca będzie polegała na wykonywaniu zadań badawczych, w ramach wyżej wymienionego projektu.


Wymagania:

 • tytuł magistra (chemia organiczna lub pokrewne), lub uzyskany Diamentowy Grant;
 • dobra znajomość chemii organicznej;
 • posiadany status doktoranta (lub zdany egzamin na Studia Doktoranckie w IChO PAN);
 • doświadczenie w pracy laboratoryjnej i syntezie organicznej;
 • znajomość podstaw stereochemii organicznej;

Oferujemy:

 • stypendium 3500 zł / 30 miesięcy;
 • pracę w nowocześnie wyposażonym laboratorium;
 • dużą samodzielność w trakcie realizacji zadań;
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji i umiejętności;
 • szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji i umiejętności;


Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV);
 • odpis dyplomu lub potwierdzenie obrony pracy dyplomowej;
 • opinia opiekuna pracy magisterskiej;
 • potwierdzenie statusu doktoranta lub podanie o przystąpienie do egzaminu na studia doktoranckie w IChO PAN.


Dodatkowe informacje:

Kierownik projektu prof. Jacek Młynarski

e-mail: jacek.mlynarski@gmail.com


Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów preferencyjnie w formie elektronicznej do dnia 23 września 2018 do godziny 14:00 na adres:

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788 e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl


UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać " Rekrutacja - Jacek Młynarski "

Termin składania ofert: 23 września 2018 r. godzina 14:00

W wyniku konkursu w grancie OPUS 14 (UMO-2017/25/B/ST5/01111) decyzją Komisji Stypendialnej z dnia 28 września 2018 r. stypendium naukowe otrzymały mgr Joanna Jaszczewska-Adamczak i mgr Izabela Węglarz.


Ogłoszenie:

UWAGA!!! Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o złożenie (bądź przesłanie skanu) podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonej poniżej

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie poszukuje studenta.

Warszawa, 10.08.2018 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje STUDENTA do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, o tytule: "Katalizowana metalami przejściowymi C–H-aktywacja nitronów".


Opis zadań chemik:

Praca będzie polegała na wykonywaniu zadań badawczych, w szczególności: syntezy substratów, optymalizacji i badań zakresu stosowalności reakcji C–H-aktywacji nitronów, a ponadto na przygotowaniu materiałów do publikacji.


Wymagania:

 • kandydat musi być jest studentem co najmniej czwartego roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych uczelniach na terytorium RP, w zakresie nauk chemicznych lub pokrewnych;
 • podstawowa znajomość chemii organicznej oraz podstawowe umiejętności w zakresie pracy laboratoryjnej;
 • zaangażowanie, komunikatywność, umiejętność krytycznego myślenia;
 • podstawy j. angielskiego;

Oferujemy:

 • pracę w młodym, ambitnym zespole badawczym;
 • stypendium 1 000 PLN (netto) na okres 12 miesięcy, od 01.10.2018r.;
 • pracę w nowocześnie wyposażonym laboratorium;
 • dużą samodzielność w trakcie realizacji zadań;
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji i umiejętności;
 • udział w międzynarodowych konferencjach naukowych;


Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV);
 • list motywacyjny;


Dodatkowe informacje:

Kierownik projektu dr hab. Rafał Loska

tel. 22 343 21 07

e-mail: rloska@icho.edu.pl lub rloska@gazeta.pl


Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów preferencyjnie w formie elektronicznej do dnia 31 sierpnia 2018 do godziny 14:00 na adres:

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788 e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl


UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać " Rekrutacja - Rafał Loska "

Termin składania ofert: 31 sierpnia 2018 r. godzina 14:00


Ogłoszenie:

UWAGA!!! Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o złożenie (bądź przesłanie skanu) podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonej poniżej

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie poszukuje POST-DOCA.

Warszawa, 08.08.2018 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje POST-DOCA do realizacji projektu finansowanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej, o tytule: "Nowa generacja znaczników fluorescencyjnych do zastosowań w mikroskopii STED".


Opis zadań:

Praca będzie polegała na prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach ww. projektu, opiece nad magistrantami oraz przygotowaniu sprawozdań.


Wymagania:

 • stopień doktora chemii (specjalność - chemia organiczna) nadany nie wcześniej niż w 2013 roku;
 • dobra znajomość chemii organicznej;
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie;
 • wcześniejsze doświadczenie w chemii związków aromatycznych mile widziane;
 • dyspozycyjność w zakresie czasu pracy;


Oferujemy:

 • wynagrodzenie ok. 5800 PLN netto na okres 11 miesięcy;
 • pracę w młodym, ambitnym i dynamicznym zespole;
 • pracę w nowocześnie wyposażonym laboratorium;
 • dużą samodzielność w trakcie realizacji zadań;


Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny;
 • kopia dyplomu doktorskiego;
 • życiorys;
 • dwa listy referencyjne (w tym jeden od promotora pracy doktorskiej), wysłane bezpośrednio przez rekomendujących do kierownika projektu (dtgryko@icho.edu.pl);


Dodatkowe informacje:

Kierownik projektu Prof. Daniel Gryko

e-mail: dtgryko@icho.edu.pl


Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów preferencyjnie w formie elektronicznej do dnia 7 września 2018 do godziny 14:00 na adres:

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788 e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl


UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać " TEAM - Daniel Gryko "

Termin składania ofert: 7 września 2018 r. godzina 14:00


Ogłoszenie:

UWAGA!!! Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o złożenie (bądź przesłanie skanu) podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonej poniżej

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie poszukuje post-doca.

Warszawa, 26.07.2018 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje POST-DOCA do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, o tytule: "Rozwój "Komputerowej Lingwistyki Chemicznej" i jej zastosowanie do efektywnego planowania wieloetapowych syntez chemicznych".


Opis zadań chemik:

Zadania naukowe będą wiązały się m.in. z samodzielną syntezą szerokiej gamy związków organicznych oraz analizą uzyskanych wyników

LUB

Opis zadań automatyk:

Zadania naukowe będą wiązały się m. in. z pracą nad algorytmami optymalizującymi warunki reakcji chemicznych w przestrzeni wielu parametrów


Wymagania chemik:

 • Doktorat z nauk chemicznych lub pokrewnych (stopień naukowy doktora uzyskany nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie; do okresu tego nie wlicza się urlopu macierzyń skiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego i urlopu wychowawczego udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy);
 • Doświadczenie w syntezie związków organicznych;
 • Doświadczenie w prowadzeniu syntezy w warunkach bezwodnych;
 • Umiejętność samodzielnego wykonywania widm NMR oraz analiza widm;
 • Mile widziane doświadczenie w syntezie wieloetapowej;
 • Znajomość języka angielskiego (w mowie i w piśmie);
 • Wysoka motywacja do pracy naukowej, samodzielność, komunikatywność;

LUB

Wymagania automatyk:

 • Doktorat z nauk chemicznych, matematycznych lub pokrewnych (stopień naukowy doktora uzyskany nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie; do okresu tego nie wlicza się urlopu macierzyń skiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego i urlopu wychowawczego udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy);
 • Umiejętność programowania;
 • Doświadczenie w pracy w środowisku LabVIEW;
 • Doświadczenie w budowaniu zintegrowanych systemów złożonych z kilku urządzeń (m. in. pompy strzykawkowe) oraz programowaniu pracy takiego systemu;
 • Mile widziane doświadczenie w pracy z układami mikroprzepływowymi;
 • Znajomość języka angielskiego (w mowie i w piśmie);
 • Wysoka motywacja do pracy naukowej, samodzielność, komunikatywność


Oferujemy:

 • Wynagrodzenie: 7000 zł brutto;


Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV);
 • list motywacyjny;


Dodatkowe informacje:

Kierownik projektu prof. Bartosz Grzybowski

tel. 22 343 30 63

e-mail: nanogrzybowski@gmail.com


Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów preferencyjnie w formie elektronicznej do dnia 3 września 2018 do godziny 14:00 na adres:

Dział Kadr
Małgorzata Kubiak
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 89 38 e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl


UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać " Rekrutacja - Bartosz Grzybowski "

Termin składania ofert: 3 września 2018 r. godzina 14:00


Ogłoszenie:

UWAGA!!! Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o złożenie (bądź przesłanie skanu) podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonej poniżej

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie poszukuje doktorant.

Warszawa, 19.07.2018 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje DOKTORANTA do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, o tytule: "Badania struktury przestrzennej i trwałości kompleksów receptorów makrocyklicznych z anionami w fazie gazowej za pomocą techniki ruchliwości jonów sprzężonej ze spektrometrią mas i fragmentacji indukowanej kolizyjnie oraz metod obliczeniowych".


Opis zadań chemik:

Praca będzie polegała na prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, o tytule: „Badania struktury przestrzennej i trwałości kompleksów receptorów makrocyklicznych z anionami w fazie gazowej za pomocą techniki ruchliwości jonów sprzężonej ze spektrometrią mas i fragmentacji indukowanej kolizyjnie oraz metod obliczeniowych” i realizacji w ramach tego projektu pracy doktorskiej, a także przygotowaniu materiału do publikacji i wystąpień

Wymagania chemik:

 • Tytuł magistra chemii lub nauk pokrewnych (lub równoważny);
 • Dobra znajomość chemii organicznej; wskazana, chociaż nie konieczna, wiedza z dziedziny metod spektralnych (NMR, MS) i metod obliczeniowych;
 • Zaangażowanie, umiejętność pracy w zespole i krytycznego myślenia;
 • Dobra znajomość angielskiego, w stopniu niezbędnym do samodzielnej pracy naukowej;
 • Kandydat musi uzyskać pozytywną ocenę rozmowy kwalifikacyjnej na studia doktoranckie, zgodnie z wymaganiami IChO PAN (najbliższy termin rozmów kwalifikacyjnych to 28-29 września 2018 r.).;


Oferujemy:

 • pracę w ambitnym i dynamicznym zespole;
 • stypendium w wysokości 3000 PLN/mies. netto;
 • pracę w nowocześnie wyposażonym laboratorium spektrometrii mas;
 • szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji i umiejętności;
 • udział w międzynarodowych konferencjach naukowych;
 • dla kandydatów spoza Warszawy możliwość taniego zakwaterowania w Hotelu Doktoranckim na terenie Instytutu;


Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV);
 • list motywacyjny;
 • kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich;


Dodatkowe informacje:

Kierownik projektu prof. Witold Danikiewicz

tel. 22 343 22 15

e-mail: witold.danikiewicz@icho.edu.pl


Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów preferencyjnie w formie elektronicznej do dnia 15 września 2018 do godziny 14:00 na adres:

Sekretariat
Małgorzata Kubiak
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl


UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać " Rekrutacja - Witold Danikiewicz "

Termin składania ofert: 15 września 2018 r. godzina 14:00


Ogłoszenie:

UWAGA!!! Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o złożenie (bądź przesłanie skanu) podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonej poniżej

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie poszukuje post-doca.

Warszawa, 03.07.2018 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje POST-DOCA do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, o tytule: "Katalizowana metalami przejściowymi C–H-aktywacja nitronów".


Opis zadań chemik:

Optymalizacja i badania zakresu stosowalności reakcji C–H-aktywacji nitronów, przygotowywanie materiałów do publikacji oraz nadzorowanie pracy młodszych członków zespołu naukowego

Wymagania chemik:

 • stopień doktora nauk chemicznych;
 • dobra znajomość chemii organicznej;
 • doświadczenie w pracy w laboratorium syntezy organicznej;
 • zaangażowanie, komunikatywność, umiejętność krytycznego myślenia;
 • podstawowa znajomość angielskiego (w stopniu wystarczającym do samodzielnej pracy naukowej);


Oferujemy:

 • zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu na 24 miesiące, od 02.01.2019r.;
 • wynagrodzenie: 6500 zł brutto;
 • pracę w młodym, ambitnym zespole badawczym;
 • pracę w nowocześnie wyposażonym laboratorium;
 • dużą samodzielność w trakcie realizacji zadań;
 • udział w międzynarodowych konferencjach naukowych;


Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV);
 • list motywacyjny;
 • Odpis dyplomu doktora;


Dodatkowe informacje:

Kierownik projektu dr hab. Rafał Loska

tel. 22 343 21 07

e-mail: rloska@icho.edu.pl


Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów preferencyjnie w formie elektronicznej do dnia 31 lipca 2018 do godziny 14:00 na adres:

Dział Kadr
Małgorzata Kubiak
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 89 38 e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl


UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać " Rekrutacja - Rafał Loska "

Termin składania ofert: 31 lipca 2018 r. godzina 14:00


Ogłoszenie:

UWAGA!!! Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o złożenie (bądź przesłanie skanu) podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonej poniżej

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie poszukuje post-doca.

Warszawa, 03.07.2018 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje POST-DOCA do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, o tytule: "Stereoselektywna synteza allenów".


Opis zadań chemik:

Optymalizacja reakcji otrzymywania allenów z sulfonów heteroarylowych, badanie zakresu stosowalności syntezy allenów oraz nad enancjoselektywną syntezą allenów, przygotowywanie materiałów do publikacji oraz nadzorowanie pracy młodszych członków zespołu naukowego

Wymagania chemik:

 • stopień doktora nauk chemicznych;
 • dobra znajomość chemii organicznej;
 • doświadczenie w pracy w laboratorium syntezy organicznej;
 • zaangażowanie, komunikatywność, umiejętność krytycznego myślenia;
 • podstawowa znajomość angielskiego (w stopniu wystarczającym do samodzielnej pracy naukowej);


Oferujemy:

 • zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu na 24 miesiące, od 01.11.2018r.;
 • wynagrodzenie: 6500 zł brutto;
 • pracę w młodym, ambitnym zespole badawczym;
 • pracę w nowocześnie wyposażonym laboratorium;
 • dużą samodzielność w trakcie realizacji zadań;
 • udział w międzynarodowych konferencjach naukowych;


Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV);
 • list motywacyjny;
 • Odpis dyplomu doktora;


Dodatkowe informacje:

Kierownik projektu dr hab. Rafał Loska

tel. 22 343 21 07

e-mail: rloska@icho.edu.pl


Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów preferencyjnie w formie elektronicznej do dnia 31 lipca 2018 do godziny 14:00 na adres:

Dział Kadr
Małgorzata Kubiak
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 89 38 e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl


UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać " Rekrutacja - Rafał Loska "

Termin składania ofert: 31 lipca 2018 r. godzina 14:00


Ogłoszenie:

UWAGA!!! Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o złożenie (bądź przesłanie skanu) podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonej poniżej

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie poszukuje post-doca.

Warszawa, 25.06.2018 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje POST-DOCA do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, o tytule: "Rozwój "Komputerowej Lingwistyki Chemicznej" i jej zastosowanie do efektywnego planowania wieloetapowych syntez chemicznych".


Opis zadań chemik:

Zadania naukowe będą wiązały się m.in. z samodzielną syntezą szerokiej gamy związków organicznych oraz analizą uzyskanych wyników

LUB

Opis zadań automatyk:

Zadania naukowe będą wiązały się m. in. z pracą nad algorytmami optymalizującymi warunki reakcji chemicznych w przestrzeni wielu parametrów


Wymagania chemik:

 • Doktorat z nauk chemicznych lub pokrewnych;
 • Doświadczenie w syntezie związków organicznych;
 • Doświadczenie w prowadzeniu syntezy w warunkach bezwodnych;
 • Umiejętność samodzielnego wykonywania widm NMR oraz analiza widm;
 • Mile widziane doświadczenie w syntezie wieloetapowej;
 • Znajomość języka angielskiego (w mowie i w piśmie);
 • Wysoka motywacja do pracy naukowej, samodzielność, komunikatywność;

LUB

Wymagania automatyk:

 • Doktorat z nauk chemicznych, matematycznych lub pokrewnych;
 • Umiejętność programowania;
 • Doświadczenie w pracy w środowisku LabVIEW;
 • Doświadczenie w budowaniu zintegrowanych systemów złożonych z kilku urządzeń (m. in. pompy strzykawkowe) oraz programowaniu pracy takiego systemu;
 • Mile widziane doświadczenie w pracy z układami mikroprzepływowymi;
 • Znajomość języka angielskiego (w mowie i w piśmie);
 • Wysoka motywacja do pracy naukowej, samodzielność, komunikatywność


Oferujemy:

 • Zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu na 12 miesięcy;
 • Wynagrodzenie: 7000 zł brutto;


Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV);
 • list motywacyjny;
 • Odpis dyplomu doktora;


Dodatkowe informacje:

Kierownik projektu prof. Bartosz Grzybowski

tel. 22 343 30 63

e-mail: nanogrzybowski@gmail.com


Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów preferencyjnie w formie elektronicznej do dnia 10 lipca 2018 do godziny 14:00 na adres:

Dział Kadr
Małgorzata Kubiak
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 89 38 e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl


UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać " Rekrutacja - Bartosz Grzybowski "

Termin składania ofert: 10 lipca 2018 r. godzina 14:00


Ogłoszenie:

UWAGA!!! Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o złożenie (bądź przesłanie skanu) podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonej poniżej

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie poszukuje doktoranta.

Warszawa, 13.06.2018 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje DOKTORANTA do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, o tytule: "Generowanie tlenu cząsteczkowego z użyciem zlokalizowanego powierzchniowego rezonansu plazmowego z użyciem materiałów hybrydowych".


Opis zadań:

Praca będzie polegała na samodzielnym prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach projektu oraz przygotowaniu materiału do publikacji i wystąpień


Wymagania:

 • ukończone studia inżynierskie związane z chemią;
 • pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej na studia doktoranckie w IChO PAN (Rozmowy kwalifikacyjne rozpoczną się 22 czerwca 2018 r. – termin składania dokumentów upływa 15 czerwca 2018 r., dodatkowe informacje: http://www.icho.edu.pl/studia-doktoranckie-wymagania.php);
 • specjalizacja – chemia organiczna;
 • udokumentowane doświadczenie w chemii aromatycznych związków heterocyklicznych;
 • doświadczenie w chemii kumaryn mile widziane;
 • Dobra znajomość angielskiego, w stopniu niezbędnym do samodzielnej pracy naukowej;
 • dyspozycyjność w zakresie czasu pracy


Oferujemy:

 • Zatrudnienie w wymiarze 1/2 etatu;
 • Zatrudnienie na okres 1.07.2018-30.09.2018 ;


Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV);
 • list motywacyjny;
 • jeden list referencyjny;
 • kopia dyplomu;


Dodatkowe informacje:

Kierownik projektu prof. Daniel T. Gryko

tel. 22 343 30 63

e-mail: dtgryko@icho.edu.pl


Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów preferencyjnie w formie elektronicznej do dnia 17 czerwca 2018 do godziny 14:00 na adres:

Dział Kadr
Małgorzata Kubiak
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 89 38 e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl


UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać " Rekrutacja - NCBiR "

Termin składania ofert: 17 czerwca 2018 r. godzina 14:00


Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie poszukuje dwóch doktorantów.

Warszawa, 12.06.2018 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje DWÓCH DOKTORANTÓW do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, o tytule: "Modyfikacje pierścienia A betuliny w syntezie związków cytotoksycznych".


Opis zadań:

Praca będzie polegała na samodzielnym prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach projektu oraz przygotowaniu materiału do publikacji i wystąpień


Wymagania:

 • Tytuł magistra chemii lub nauk pokrewnych (lub równoważny, obroniony przed datą rozpoczęcie doktoratu);
 • pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej na studia doktoranckie w IChO PAN (Rozmowy kwalifikacyjne rozpoczną się 22 czerwca 2018 r. – termin składania dokumentów upływa 15 czerwca 2018 r., dodatkowe informacje: http://www.icho.edu.pl/studia-doktoranckie-wymagania.php);
 • Dobra znajomość chemii organicznej, znajomość chemii cukrów jest preferowana;
 • doświadczenie w pracy laboratoryjnej;
 • Dobra znajomość angielskiego, w stopniu niezbędnym do samodzielnej pracy naukowej;


Oferujemy:

 • wynagrodzenie 2500 PLN (stypendium naukowe na 24 miesiące);
 • preferowany czas rozpoczęcia pracy 01.08.2018;


Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV);
 • list motywacyjny;
 • opinia;
 • kopia dyplomu (lub promesa promotora dotycząca obrony przed planowanym dniem rozpoczęcia pracy);


Dodatkowe informacje:

Kierownik projektu dr hab. Zbigniew Pakulski

tel. 22 343 20 05

e-mail: zbigniew.pakulski@icho.edu.pl


Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów preferencyjnie w formie elektronicznej do dnia 15 czerwca 2018 do godziny 14:00 na adres:

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788 e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl


UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać " Rekrutacja - Zbigniew Pakulski "

Termin składania ofert: 15 czerwca 2018 r. godzina 14:00
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: nie później niż 15 lipca 2018r.


Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie poszukuje doktoranta.

Warszawa, 11.06.2018 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje DOKTORANTA do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, o tytule: "Modyfikacje właściwości organicznych regularnych klatek molekularnych o inherentnej chiralności i porowatości".


Opis zadań:

Praca będzie polegała na prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach ww. projektu (synteza i charakteryzacja bloków makrocyklicznych i kapsuł porowatych, badania strukturalne, badania kompleksowania wewnątrz kapsuł porowatych (przede wszystkim NMR i krystalografia, równolegle wspierane obliczeniami) oraz przygotowaniu sprawozdań. Informacja naukowa na temat projektu na stronie zespołu.


Wymagania:

 • dobra znajomość chemii organicznej;
 • pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej na studia doktoranckie w IChO PAN (Rozmowy kwalifikacyjne rozpoczną się 22 czerwca 2018 r. – termin składania dokumentów upływa 15 czerwca 2018 r., dodatkowe informacje: http://www.icho.edu.pl/studia-doktoranckie-wymagania.php);
 • dodatkowa znajomość chemii strukturalnej (krystalografii) jest preferowana;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • doświadczenie w pracy laboratoryjnej;
 • uzyskany tytuł magistra;


Oferujemy:

 • pracę w młodym, ambitnym zespole badawczym;
 • stypendium 4 000 PLN (netto) na okres 36 miesięcy;
 • pracę w nowocześnie wyposażonym laboratorium;
 • dużą samodzielność w trakcie realizacji zadań;
 • szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji i umiejętności (obsługa aparatów NMR, MS, HPLC);


Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV);
 • List motywacyjny wraz z opisem doświadczenia w pracy badawczej (w języku angielskim);
 • kopia dyplomu (lub promesa promotora dotycząca daty obrony przed planowanym dniem rozpoczęcia pracy);
 • Opinia;


Dodatkowe informacje:

Kierownik projektu prof. dr hab. Agnieszka Szumna

tel. 22 343 22 03

e-mail: aszumna@icho.edu.pl


Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów preferencyjnie w formie elektronicznej do dnia 15 czerwca 2018 do godziny 14:00 na adres:

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788 e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl


UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać " Rekrutacja - Agnieszka Szumna "

Termin składania ofert: 15 czerwca 2018 r. godzina 14:00
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: nie później niż 25 lipca 2018r.

W wyniku konkursu w grancie OPUS 13 (UMO-2017/25/B/ST5/01011) decyzją Komisji Stypendialnej z dnia 29 czerwca 2018 r. stypendium naukowe otrzymała mgr Paulina Jurek.


Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie poszukuje doktoranta.

Warszawa, 11.06.2018 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje DOKTORANTA do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, o tytule: "Katalizowane palladem tandemowe addycje enolanów do alkinów z następczym sprzęganiem z halogenkami (hetero)arylowymi".


Opis zadań:

Praca będzie polegała na samodzielnym prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach projektu oraz przygotowaniu materiału do publikacji i wystąpień


Wymagania:

 • Tytuł magistra chemii lub nauk pokrewnych (lub równoważny, obroniony przed datą rozpoczęcie doktoratu);
 • pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej na studia doktoranckie w IChO PAN (Rozmowy kwalifikacyjne rozpoczną się 22 czerwca 2018 r. – termin składania dokumentów upływa 15 czerwca 2018 r., dodatkowe informacje: http://www.icho.edu.pl/studia-doktoranckie-wymagania.php);
 • Dobra znajomość chemii organicznej, katalizy z użyciem metali przejściowych lub chemii metaloorganicznej;
 • Zaangażowanie, umiejętność pracy w zespole i krytycznego myślenia;
 • Dobra znajomość angielskiego, w stopniu niezbędnym do samodzielnej pracy naukowej;


Oferujemy:

 • pracę w młodym, ambitnym zespole badawczym;
 • stypendium 3 000 PLN (netto) na okres 48 miesięcy;
 • pracę w nowocześnie wyposażonym laboratorium;
 • dużą samodzielność w trakcie realizacji zadań;
 • szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji i umiejętności ;
 • udział w międzynarodowych konferencjach naukowych;


Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV);
 • list motywacyjny;
 • krótkie podsumowanie prowadzonych prac badawczych (nie więcej niż 2 strony);


Dodatkowe informacje:

Kierownik projektu dr Wojciech Chaładaj

tel. 22 343 21 40

e-mail: wchaladaj@icho.edu.pl


Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów preferencyjnie w formie elektronicznej do dnia 15 czerwca 2018 do godziny 14:00 na adres:

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788 e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl


UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać " Rekrutacja - Wojciech Chaladaj "

Termin składania ofert: 15 czerwca 2018 r. godzina 14:00
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: nie później niż 15 lipca 2018r.


Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie poszukuje doktoranta.

Warszawa, 29.05.2018 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje DOKTORANTA do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, o tytule: "Stereoselektywna synteza allenów".


Opis zadań:

Praca będzie polegała na wykonywaniu zadań badawczych w szczególności: optymalizacji reakcji otrzymywania allenów z sulfonów heteroarylowych, badań zakresu stosowalności syntezy allenów oraz nad enancjoselektywną syntezą allenów, a ponadto na przygotowaniu materiałów do publikacji.


Wymagania:

 • ukończone przed 30 września 2018r. studia II stopnia lub studia jednolite magisterskie w zakresie nauk chemicznych lub pokrewnych;
 • pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej na studia doktoranckie w IChO PAN (Rozmowy kwalifikacyjne rozpoczną się 22 czerwca 2018 r. – termin składania dokumentów upływa 15 czerwca 2018 r., dodatkowe informacje: http://www.icho.edu.pl/studia-doktoranckie-wymagania.php);
 • dobra znajomość chemii organicznej oraz podstawowe umiejętności w zakresie pracy laboratoryjnej;
 • zaangażowanie, komunikatywność, umiejętność krytycznego myślenia;
 • podstawowa znajomość angielskiego (w stopniu wystarczającym do samodzielnej pracy naukowej);


Oferujemy:

 • pracę w młodym, ambitnym zespole badawczym;
 • stypendium 2 500 PLN (netto) na okres 36 miesięcy;
 • pracę w nowocześnie wyposażonym laboratorium;
 • dużą samodzielność w trakcie realizacji zadań;
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji i umiejętności;
 • udział w międzynarodowych konferencjach naukowych;


Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • list motywacyjny;


Dodatkowe informacje:

Kierownik projektu dr hab. Rafał Loska

tel. 343 21 07

e-mail: rloska@icho.edu.pl, rloska@gazeta.pl


Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów preferencyjnie w formie elektronicznej do dnia 2 lipca 2018 do godziny 14:00 na adres:

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788 e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl


UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać " Rekrutacja - Rafal Loska "

Termin składania ofert: 2 lipca 2018 r. godzina 14:00
Przewidywany termin rozmowy kwalifikacyjnej: 15 lipca 2018r.


Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie poszukuje doktoranta.

Warszawa, 29.05.2018 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje DOKTORANTA do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, o tytule: "Katalizowana metalami przejściowymi C–H-aktywacja nitronów".


Opis zadań:

Praca będzie polegała na wykonywaniu zadań badawczych w szczególności: syntezy substratów, optymalizacji i badań zakresu stosowalności reakcji C–H-aktywacji nitronów, a ponadto na przygotowaniu materiałów do publikacji.


Wymagania:

 • ukończone przed 30 września 2018r. studia II stopnia lub studia jednolite magisterskie w zakresie nauk chemicznych lub pokrewnych;
 • pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej na studia doktoranckie w IChO PAN (Rozmowy kwalifikacyjne rozpoczną się 22 czerwca 2018 r. – termin składania dokumentów upływa 15 czerwca 2018 r., dodatkowe informacje: http://www.icho.edu.pl/studia-doktoranckie-wymagania.php);
 • dobra znajomość chemii organicznej oraz podstawowe umiejętności w zakresie pracy laboratoryjnej;
 • zaangażowanie, komunikatywność, umiejętność krytycznego myślenia;
 • podstawowa znajomość angielskiego (w stopniu wystarczającym do samodzielnej pracy naukowej);


Oferujemy:

 • pracę w młodym, ambitnym zespole badawczym;
 • stypendium 3 000 PLN (netto) na okres 36 miesięcy, od 01.10.2018r;
 • możliwość odbycia stażu w IChO PAN w okresie poprzedzającym rozpoczęcie studiów doktoranckich;
 • pracę w nowocześnie wyposażonym laboratorium;
 • dużą samodzielność w trakcie realizacji zadań;
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji i umiejętności;
 • udział w międzynarodowych konferencjach naukowych;


Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • list motywacyjny;


Dodatkowe informacje:

Kierownik projektu dr hab. Rafał Loska

tel. 343 21 07

e-mail: rloska@icho.edu.pl, rloska@gazeta.pl


Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów preferencyjnie w formie elektronicznej do dnia 2 lipca 2018 do godziny 14:00 na adres:

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788 e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl


UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać " Rekrutacja - Rafal Loska "

Termin składania ofert: 2 lipca 2018 r. godzina 14:00
Przewidywany termin rozmowy kwalifikacyjnej: 15 lipca 2018r.


Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie poszukuje doktoranta.

Warszawa, 08.05.2018 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje DOKTORANTA do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, o tytule: "Nowe N-heterocykliczne karbenowe kompleksy złota: od aktywności katalitycznej do zastosowań medycznych".


Opis zadań:

Praca będzie polegała na samodzielnych otrzymaniu N-heterocyklicznych karbenowych kompleksów złota(I), ich charakteryzacji za pomocą wybranych metod i zastosowanie w wybranych reakcjach enancjoselektywnych.


Wymagania:

 • ukończone studia drugiego stopnia na kierunku chemia;
 • pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej na studia doktoranckie w IChO PAN (Rozmowy kwalifikacyjne rozpoczną się 22 czerwca 2018 r. – termin składania dokumentów upływa 15 czerwca 2018 r.);
 • dyspozycyjność w zakresie pracy;
 • zaangażowanie, odpowiedzialność i umiejętność pracy w zespole;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu niezbędnym do samodzielnej pracy naukowej;
 • doświadczenie w pracy laboratoryjnej;


Oferujemy:

 • wynagrodzenie w formie stypendium 4000 zł/miesiąc na okres 48 miesięcy;
 • praca w nowocześnie wyposażonym laboratorium;
 • system świadczeń pozapłacowych (prywatna opieka medyczna, karta sportowa);


Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • list motywacyjny;
 • podsumowanie dotychczasowych badań (nie więcej niż 3 strony standardowego maszynopisu, pojedyncza interlinia, czcionka Times New Roman 10);
 • minimum jeden listy referencyjny (lub dane kontaktowe do osoby/osób, które wyraziły zgodę na ich wystawienie);;


Dodatkowe informacje:

Kierownik projektu dr Michał Michalak

tel. 22 343 2124

e-mail: michal.michalak@icho.edu.pl


Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów preferencyjnie w formie elektronicznej do dnia 15 czerwca 2018 do godziny 14:00 na adres:

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788 e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl


UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać " Rekrutacja - Michał Michalak "

Termin składania ofert: 15 czerwca 2018 r. godzina 14:00

W wyniku konkursu w grancie SONATA Bis (UMO-2017/26/E/ST5/00510) decyzją Komisji Stypendialnej z dnia 26 czerwca 2018 r. stypendium naukowe otrzymał mgr Szymon Musioł.


Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie poszukuje studenta.

Warszawa, 08.05.2018 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje STUDENTA do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, o tytule: "Nowe N-heterocykliczne karbenowe kompleksy złota: od aktywności katalitycznej do zastosowań medycznych".


Opis zadań:

Praca będzie polegała na samodzielnych otrzymaniu N-heterocyklicznych karbenowych kompleksów złota(I), ich charakteryzacji za pomocą wybranych metod i zastosowanie w wybranych reakcjach enancjoselektywnych.


Wymagania:

 • ukończone studia I stopnia na kierunku chemia;
 • dyspozycyjność w zakresie pracy;
 • zaangażowanie, odpowiedzialność i umiejętność pracy w zespole;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu niezbędnym do samodzielnej pracy naukowej;


Oferujemy:

 • wynagrodzenie w formie stypendium 1000 zł/miesiąc na okres 12 miesięcy;
 • praca w nowocześnie wyposażonym laboratorium;


Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • list motywacyjny;
 • podsumowanie dotychczasowych badań (nie więcej niż 2 strony standardowego maszynopisu, pojedyncza interlinia, czcionka 10);
 • jeden listy referencyjny (lub dane kontaktowe do osoby, która wyraziła zgodę na jego wystawienie);


Dodatkowe informacje:

Kierownik projektu dr Michał Michalak

tel. 22 343 2124

e-mail: michal.michalak@icho.edu.pl


Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów preferencyjnie w formie elektronicznej do dnia 15 lipca 2018 do godziny 14:00 na adres:

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788 e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl


UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać " Rekrutacja - Michał Michalak "

Termin składania ofert: 15 lipca 2018 r. godzina 14:00


Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie poszukuje Asystenta.

Warszawa, 23.04.2018 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje ASYSTENTA do realizacji projektu finansowanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej, o tytule: "Bioinspired catalysis for sustainable light-induced processes".


Opis zadań:

Praca będzie polegała na samodzielnym prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach projektu.


Wymagania:

 • stopień doktora nauk chemicznych (w dziedzinie syntezy organicznej lub pokrewnych);
 • bardzo dobre umiejętności organizacyjne;
 • język angielski w stopniu biegłym;
 • doświadczenie w pracy z układami porfirynoidowymi;
 • doświadczenie w nadzorowaniu pracy studentów;


Oferujemy:

 • roczny kontrakt z Instytutem Chemii Organicznej PAN z możliwością przedłużenia;
 • wynagrodzenie 8300 PLN brutto;
 • prywatną opiekę medyczną;
 • nienormowany czas pracy;


Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • list motywacyjny;
 • dwa listy polecające;
 • lista publikacji;
 • list polecający;
 • skan dyplomu doktorskiego;


Najlepsi kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną (osobiście lub poprzez telekonferencję).

Dodatkowe informacje:

Kierownik projektu Prof. Dorota Gryko

tel. 22 343 20 51

e-mail: dghr@icho.edu.pl


Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów preferencyjnie w formie elektronicznej do dnia 25 maja 2018 do godziny 14:00 na adres:

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788 e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl


UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać " TEAM - Dorota Gryko "

Termin składania ofert: 25 maja 2018 r. godzina 14:00


Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie poszukuje Asystenta/Młodego doktora.

Warszawa, 23.04.2018 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje ASYSTENTA/MŁODEGO DOKTORA do realizacji projektu finansowanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej, o tytule: "Bioinspired catalysis for sustainable light-induced processes".


Opis zadań:

Praca będzie polegała na samodzielnym prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach projektu.


Wymagania:

 • stopień doktora nauk chemicznych w zakresie syntetycznej chemii organicznej lub pokrewnym;
 • doświadczenie w projektowaniu nowych reakcji chemicznych;
 • język angielski w stopniu biegłym;
 • wiedza o chemii porfirynoidów jest mile widziana;


Oferujemy:

 • pracę w intelektualnie stymulującym środowisku;
 • 12 miesięczny kontrakt z Instytutem Chemii Organicznej PAN z możliwością przedłużenia;
 • pensję 9900 PLN brutto;
 • elastyczny czas pracy;


Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • list motywacyjny;
 • dwa listy polecające;
 • lista publikacji i konferencji;
 • list polecający;
 • skan dyplomu doktorskiego;


Najlepsi kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną (osobiście lub poprzez telekonferencję).

Dodatkowe informacje:

Kierownik projektu Prof. Dorota Gryko

tel. 22 343 20 51

e-mail: dghr@icho.edu.pl


Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów preferencyjnie w formie elektronicznej do dnia 10 lipca 2018 do godziny 14:00 na adres:

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788 e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl


UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać " TEAM - Dorota Gryko "

Termin składania ofert: 10 lipca 2018 r. godzina 14:00


Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie poszukuje trzech doktorantów.

Warszawa, 23.04.2018 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje TRZECH DOKTORANTÓW do realizacji projektu finansowanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej, o tytule: "Bioinspired catalysis for sustainable light-induced processes".


Opis zadań:

Praca będzie polegała na samodzielnym prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach projektu.


Wymagania:

 • tytuł magistra nauk chemicznych;
 • doświadczenie w syntetycznej chemii organicznej;
 • język angielski w stopniu komunikatywnym;


Oferujemy:

 • 3-roczny kontrakt z Instytutem Chemii Organicznej PAN;
 • stypendium w wysokości 4000 PLN;
 • elastyczny czas pracy.


Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • list motywacyjny;
 • list polecający;
 • skan dyplomu magisterskiego;


Najlepsi kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną (osobiście lub poprzez telekonferencję).

Dodatkowe informacje:

Kierownik projektu Prof. Dorota Gryko

tel. 22 343 20 51

e-mail: dghr@icho.edu.pl


Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów preferencyjnie w formie elektronicznej do dnia 20 czerwca 2018 do godziny 14:00 na adres:

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788 e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl


UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać " TEAM - Dorota Gryko "

Termin składania ofert: 20 czerwca 2018 r. godzina 14:00


Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie poszukuje dwóch studentów.

Warszawa, 23.04.2018 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje DWÓCH STUDENTÓW do realizacji projektu finansowanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej, o tytule: "Bioinspired catalysis for sustainable light-induced processes".


Opis zadań:

Praca będzie polegała na samodzielnym prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach projektu.


Wymagania:

 • być zainteresowany chemią organiczną;
 • być zmotywowanym do pracy w nauce;
 • posługiwać się językiem angielskim w stopniu komunikatywnym.


Oferujemy:

 • pracę w intelektualnie stymulującym środowisku;
 • 1-roczny kontrakt z Instytutem Chemii Organicznej PAN;
 • stypendium w wysokości 2000 PLN.


Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • list motywacyjny;


Najlepsi kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną (osobiście lub poprzez telekonferencję).

Dodatkowe informacje:

Kierownik projektu Prof. Dorota Gryko

tel. 22 343 20 51

e-mail: dghr@icho.edu.pl


Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów preferencyjnie w formie elektronicznej do dnia 10 lipca 2018 do godziny 14:00 na adres:

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788 e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl


UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać " TEAM - Dorota Gryko "

Termin składania ofert: 10 lipca 2018 r. godzina 14:00


Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie poszukuje technika.

Warszawa, 18.04.2018 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje TECHNIK do realizacji projektu finansowanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej, o tytule: "Nowe Strategie Syntezy z Zastosowaniem Organokatalizatorów:Synteza Związków Bioaktywnych i Leków".


Opis zadań:

Do głównych zadań kandydata, który dołączy do naszego zespołu będzie prowadzenie pracy badawczej w zakresie opracowania metod syntezy grupy związków bioaktywnych oraz nowoczesnych leków przeciwwirusowych z wykorzystaniem organokatalizy.


Wymagania:

 • wykształcenie wyższe chemiczne, stopień doktora nauk chemicznych;
 • osiągnięcia w pracy badawczej potwierdzone publikacjami naukowymi z listy filadelfijskiej;
 • doświadczenie w prowadzeniu wieloetapowych syntez związków organicznych;
 • umiejętność oczyszczania związków organicznych z wykorzystaniem różnych technik laboratoryjnych;
 • doświadczenie w interpretacji danych eksperymentalnych (NMR, MS, IR, GC, GC MS, HPLC);
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym komunikację, przygotowywanie publikacji oraz swobodne poruszanie się w literaturze naukowej;
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej;
 • umiejętność pracy w grupie;


Oferujemy:

 • wynagrodzenie 5 800 PLN brutto w ramach umowy o pracę na okres 36 miesięcy;
 • pracę w dobrze wyposażonych laboratoriach z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury ;
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji i umiejętności;
 • możliwość realizacji pracy badawczej z jedną z kluczowych firm farmaceutycznych w Polsce;
 • system świadczeń pozapłacowych (prywatna opieka medyczna, karta sportowa);
 • preferowany czas rozpoczęcia pracy to maj 2018 r.


Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • lista publikacji;
 • list motywacyjny;


Dodatkowe informacje:

Kierownik projektu Prof. Jacek Młynarski

tel. 22 343 21 30

e-mail: jacek.mlynarski@gmail.com


Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów preferencyjnie w formie elektronicznej do dnia 23 kwietnia 2018 do godziny 14:00 na adres:

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788 e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl


UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać " TEAM - Jacek Młynarski "

Termin składania ofert: 23 kwietnia 2018 r. godzina 14:00


Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie poszukuje postdoca.

Warszawa, 18.04.2018 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje POSTDOCA do realizacji projektu finansowanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej, o tytule: "Nowe Strategie Syntezy z Zastosowaniem Organokatalizatorów:Synteza Związków Bioaktywnych i Leków".


Opis zadań:

Do głównych zadań kandydata, który dołączy do naszego zespołu będzie prowadzenie pracy badawczej w zakresie opracowania metod syntezy grupy związków bioaktywnych oraz nowoczesnych leków przeciwwirusowych z wykorzystaniem organokatalizy.


Wymagania:

 • wykształcenie wyższe chemiczne, stopień doktora nauk chemicznych – młody doktor wg. ustawy o zasadach finansowania nauki z dn. 15 stycznia 2015 r (warunek konieczny);
 • osiągnięcia w pracy badawczej potwierdzone publikacjami naukowymi z listy filadelfijskiej;
 • doświadczenie w prowadzeniu wieloetapowych syntez związków organicznych;
 • doświadczenie w obszarze chemii cukrów;
 • doświadczanie w prowadzeniu reakcji w warunkach bezwodnych;
 • doświadczenie w prowadzeniu reakcji w sposób stereokontrolowany ;
 • umiejętność oczyszczania związków organicznych z wykorzystaniem różnych technik laboratoryjnych;
 • doświadczenie w interpretacji danych eksperymentalnych (NMR, MS, IR, GC, GC MS, HPLC);
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym komunikację, przygotowywanie publikacji oraz swobodne poruszanie się w literaturze naukowej;
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej;
 • umiejętność pracy w grupie;


Oferujemy:

 • wynagrodzenie 8 300 PLN brutto w ramach umowy o pracę na okres 6 miesięcy;
 • pracę w dobrze wyposażonych laboratoriach z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury ;
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji i umiejętności;
 • możliwość uczestnictwa w wyjazdach i konferencjach zagranicznych;
 • możliwość realizacji pracy badawczej z jedną z kluczowych firm farmaceutycznych w Polsce;
 • system świadczeń pozapłacowych (prywatna opieka medyczna, karta sportowa);
 • preferowany czas rozpoczęcia pracy to lipiec 2018 r.


Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • lista publikacji;
 • list motywacyjny;


Dodatkowe informacje:

Kierownik projektu Prof. Jacek Młynarski

tel. 22 343 21 30

e-mail: jacek.mlynarski@gmail.com


Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów preferencyjnie w formie elektronicznej do dnia 31 maja 2018 do godziny 14:00 na adres:

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788 e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl


UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać " TEAM - Jacek Młynarski "

Termin składania ofert: 31 maja 2018 r. godzina 14:00


Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie poszukuje postdoca.

Warszawa, 18.04.2018 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje POSTDOCA do realizacji projektu finansowanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej, o tytule: "Nowe Strategie Syntezy z Zastosowaniem Organokatalizatorów:Synteza Związków Bioaktywnych i Leków".


Opis zadań:

Do głównych zadań kandydata, który dołączy do naszego zespołu będzie prowadzenie pracy badawczej w zakresie opracowania metod syntezy grupy związków bioaktywnych oraz nowoczesnych leków przeciwwirusowych z wykorzystaniem organokatalizy.


Wymagania:

 • wykształcenie wyższe chemiczne, stopień doktora nauk chemicznych – młody doktor wg. ustawy o zasadach finansowania nauki z dn. 15 stycznia 2015 r (warunek konieczny);
 • osiągnięcia w pracy badawczej potwierdzone publikacjami naukowymi z listy filadelfijskiej;
 • doświadczenie w prowadzeniu wieloetapowych syntez związków organicznych;
 • doświadczenie w obszarze chemii cukrów;
 • doświadczanie w prowadzeniu reakcji w warunkach bezwodnych;
 • doświadczenie w prowadzeniu reakcji w sposób stereokontrolowany ;
 • umiejętność oczyszczania związków organicznych z wykorzystaniem różnych technik laboratoryjnych;
 • doświadczenie w interpretacji danych eksperymentalnych (NMR, MS, IR, GC, GC MS, HPLC);
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym komunikację, przygotowywanie publikacji oraz swobodne poruszanie się w literaturze naukowej;
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej;
 • umiejętność pracy w grupie;


Oferujemy:

 • wynagrodzenie 8 300 PLN brutto w ramach umowy o pracę na okres 24 miesięcy;
 • pracę w dobrze wyposażonych laboratoriach z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury ;
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji i umiejętności;
 • możliwość uczestnictwa w wyjazdach i konferencjach zagranicznych;
 • możliwość realizacji pracy badawczej z jedną z kluczowych firm farmaceutycznych w Polsce;
 • system świadczeń pozapłacowych (prywatna opieka medyczna, karta sportowa);
 • preferowany czas rozpoczęcia pracy to styczeń 2019 r.


Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • lista publikacji;
 • list motywacyjny;


Dodatkowe informacje:

Kierownik projektu Prof. Jacek Młynarski

tel. 22 343 21 30

e-mail: jacek.mlynarski@gmail.com


Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów preferencyjnie w formie elektronicznej do dnia 31 maja 2018 do godziny 14:00 na adres:

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788 e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl


UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać " TEAM - Jacek Młynarski "

Termin składania ofert: 31 maja 2018 r. godzina 14:00


Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie poszukuje postdoca.

Warszawa, 18.04.2018 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje POSTDOCA do realizacji projektu finansowanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej, o tytule: "Nowe Strategie Syntezy z Zastosowaniem Organokatalizatorów:Synteza Związków Bioaktywnych i Leków".


Opis zadań:

Do głównych zadań kandydata, który dołączy do naszego zespołu będzie prowadzenie pracy badawczej w zakresie opracowania metod syntezy grupy związków bioaktywnych oraz nowoczesnych leków przeciwwirusowych z wykorzystaniem organokatalizy.


Wymagania:

 • wykształcenie wyższe chemiczne, stopień doktora nauk chemicznych – młody doktor wg. ustawy o zasadach finansowania nauki z dn. 15 stycznia 2015 r (warunek konieczny);
 • osiągnięcia w pracy badawczej potwierdzone publikacjami naukowymi z listy filadelfijskiej;
 • doświadczenie w prowadzeniu wieloetapowych syntez związków organicznych;
 • doświadczenie w obszarze chemii cukrów;
 • doświadczanie w prowadzeniu reakcji w warunkach bezwodnych;
 • doświadczenie w prowadzeniu reakcji w sposób stereokontrolowany ;
 • umiejętność oczyszczania związków organicznych z wykorzystaniem różnych technik laboratoryjnych;
 • doświadczenie w interpretacji danych eksperymentalnych (NMR, MS, IR, GC, GC MS, HPLC);
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym komunikację, przygotowywanie publikacji oraz swobodne poruszanie się w literaturze naukowej;
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej;
 • umiejętność pracy w grupie;


Oferujemy:

 • wynagrodzenie 8 300 PLN brutto w ramach umowy o pracę na okres 34 miesięcy;
 • pracę w dobrze wyposażonych laboratoriach z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury ;
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji i umiejętności;
 • możliwość uczestnictwa w wyjazdach i konferencjach zagranicznych;
 • możliwość realizacji pracy badawczej z jedną z kluczowych firm farmaceutycznych w Polsce;
 • system świadczeń pozapłacowych (prywatna opieka medyczna, karta sportowa);
 • preferowany czas rozpoczęcia pracy to lipiec 2018 r.


Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • lista publikacji;
 • list motywacyjny;


Dodatkowe informacje:

Kierownik projektu Prof. Jacek Młynarski

tel. 22 343 21 30

e-mail: jacek.mlynarski@gmail.com


Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów preferencyjnie w formie elektronicznej do dnia 31 maja 2018 do godziny 14:00 na adres:

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788 e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl


UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać " TEAM - Jacek Młynarski "

Termin składania ofert: 31 maja 2018 r. godzina 14:00


Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie poszukuje trzech doktorantów.

Warszawa, 18.04.2018 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje TRZECH DOKTORANTÓW do realizacji projektu finansowanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej, o tytule: "Nowe Strategie Syntezy z Zastosowaniem Organokatalizatorów:Synteza Związków Bioaktywnych i Leków".


Opis zadań:

Do głównych zadań kandydata, który dołączy do naszego zespołu będzie prowadzenie pracy badawczej w zakresie opracowania metod syntezy grupy związków bioaktywnych oraz nowoczesnych leków przeciwwirusowych z wykorzystaniem organokatalizy.


Wymagania:

 • wykształcenie wyższe chemiczne - tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera, lub równorzędny, uznawany przez polskie prawodawstwo lub brak tytułu magistra, lecz posiadane absolutorium;
 • motywacja do pracy badawczej;
 • chęć dalszej nauki oraz zdobywania nowego doświadczenia;
 • pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej na studia doktoranckie w IChO PAN (Rozmowy kwalifikacyjne rozpoczną się 22 czerwca 2018 r. – termin składania dokumentów upływa 15 czerwca 2018 r.);
 • dyspozycyjność w zakresie czasu pracy;


Oferujemy:

 • wynagrodzenie 3 500,00 PLN w ramach stypendium naukowego na okres 34 miesięcy;
 • pracę w dobrze wyposażonych laboratoriach z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury ;
 • zdobycie doświadczenia w prowadzeniu wieloetapowych syntez związków organicznych; pracy w warunkach bezwodnych; stereokontrolowanej syntezy organicznej oraz samodzielną obsługę aparatów HPLC, NMR, ESI itp.
 • możliwość uczestnictwa w wyjazdach i konferencjach zagranicznych;
 • możliwość realizacji pracy badawczej z jedną z kluczowych firm farmaceutycznych w Polsce;
 • system świadczeń pozapłacowych (prywatna opieka medyczna, karta sportowa);


Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • podanie o przyjęcie na studia doktoranckie;
 • lista publikacji;
 • opinia promotora pracy magisterskiej;


Dodatkowe informacje:

Kierownik projektu Prof. Jacek Młynarski

tel. 22 343 21 30

e-mail: jacek.mlynarski@gmail.com


Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów preferencyjnie w formie elektronicznej do dnia 15 czerwca 2018 do godziny 14:00 na adres:

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788 e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl


UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać " TEAM - Jacek Młynarski "

Termin składania ofert: 15 czerwca 2018 r. godzina 14:00


Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje doktoranta do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

Warszawa, 13.04.2018 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje DOKTORANTA do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, o tytule: "[3,3]-Sigmatropowe przegrupowanie cyjanianów allilowych/hydroacylowanie jako metoda syntezy α- i γ-aminoketonów oraz ich pochodnych".


Opis zadań:

Praca będzie polegała na samodzielnym prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach projektu oraz przygotowaniu materiału do publikacji i prezentacji.


Wymagania:

 • ukończone studia magisterskie o profilu chemicznym lub biotechnologicznym dobra znajomość chemii organicznej;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu niezbędnym do samodzielnej pracy naukowej;
 • doświadczenie w pracy laboratoryjnej;;
 • dyspozycyjność w zakresie czasu pracy;
 • pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej na studia doktoranckie w IChO PAN (Rozmowy kwalifikacyjne rozpoczną się 22 czerwca 2018 r. – termin składania dokumentów na rozmowę upływa 15 czerwca 2018 r.);


Oferujemy:

 • stypendium naukowe 3 000 PLN/mies. brutto (24 miesiące).;
 • Preferowany termin rozpoczęcia pracy: wrzesień/październik 2018 r.;


Dodatkowe informacje:

Kierownik projektu:

dr hab. Sebastian Stecko

tel. 22 343 21 37

e-mail: sebastian.stecko@icho.edu.pl


Wymagane dokumenty:

 • CV wraz informacjami o dotychczasowym dorobku naukowym (publikacje, staże, udział w konferencjach naukowych itp.);
 • list motywacyjny;


Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie dokumentów do dnia 12 czerwca 2018 r. do godz. 14.00 na adres:

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788 e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl


UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać " Rekrutacja - Sebastian Stecko "

Termin składania ofert: 12 czerwca 2018 r. godz. 14:00

W wyniku konkursu w grancie OPUS 12 (UMO-2016/23/B/ST5/03322) decyzją Komisji Stypendialnej z dnia 25 czerwca 2018 r. stypendium naukowe otrzymała mgr Dominika Kobus.


Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje dwóch studentów do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

Warszawa, 27.03.2018 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje DWÓCH STUDENTÓW do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, o tytule: "Modyfikacje właściwości organicznych regularnych klatek molekularnych o inherentnej chiralności i porowatości".


Opis zadań:

Synteza i charakteryzacja bloków makrocyklicznych i kapsuł porowatych, badania strukturalne, badania kompleksowania wewnątrz kapsuł porowatych (przede wszystkim NMR i krystalografia, równolegle wspierane obliczeniami)


Wymagania:

 • uczestnik studiów II stopnia ;
 • dobra znajomość chemii organicznej;
 • dobra znajomość metod spektroskopowych (NMR, UV/Vis, dyfrakcja promieniowania rentgenowskiego);
 • dmotywacja do pracy badawczej;
 • biegła znajomość języka angielskiego;


Oferujemy:

 • Wynagrodzenie 1000 PLN (stypendium);
 • Okres zatrudnienia 2 lata;
 • Preferowany czas rozpoczęcia pracy 16.04.2018;


Dodatkowe informacje:

Kierownik projektu:

dr hab. Agnieszka Szumna

Szczegółowy opis projektu na stronie zespołu http://ww2.icho.edu.pl/z09/

e-mail: agnieszka.szumna@icho.edu.pl


Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • list motywacyjny wraz z opisem doświadczenia w pracy badawczej (w języku angielskim);
 • kopia dyplomu (lub promesa promotora dotycząca daty obrony przed planowanym dniem rozpoczęcia pracy);
 • wykaz ocen uzyskanych w trakcie studiów inżynierskich;


Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie dokumentów do dnia 6 kwietnia 2018 r. do godz. 14.00 na adres:

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788 e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl


UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać " Rekrutacja - Agnieszka Szumna "

Termin składania ofert: 6 kwietnia 2018 r. godz. 14:00


Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje chemika do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

Warszawa, 15.03.2018 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje CHEMIKA do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, o tytule: "Rozwój "Komputerowej Lingwistyki Chemicznej" i jej zastosowanie do efektywnego planowania wieloetapowych syntez chemicznych."


Opis zadań:

Zadania naukowe będą wiązały się m.in. z samodzielną syntezą szerokiej gamy związków organicznych oraz pracą nad algorytmami optymalizującymi warunki reakcji chemicznych w przestrzeni wielu parametrów.


Wymagania:

 • Umiejętność programowania (w szczególności znajomość języków C i C++),;
 • Znajomość języka angielskiego (w mowie i w piśmie);
 • Wysoka motywacja do pracy naukowej, samodzielność, komunikatywność;
 • Doświadczenie w syntezie związków organicznych;


Dodatkowe informacje:

Kierownik projektu:

prof. Bartosz grzybowski

e-mail: nanogrzybowski@gmail.com


Wymagane dokumenty:

 • życiorys;
 • list motywacyjny;


Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie dokumentów do dnia 23 marca 2018 r. do godz. 13.00 na adres:

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788 e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl


UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać " Rekrutacja - Bartosz Grzybowski "

Termin składania ofert: 23 marca 2018 r. godz. 13:00


Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje studenta do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

Warszawa, 13.03.2018 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje STUDENTA do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, o tytule: "Zastosowanie nowych katalitycznych reakcji chiralnych 4-winylo- oraz 4-etynylo-azetydyn-2-onów w stereodywergentnej syntezie nieracemicznych związków heterocyklicznych.".


Opis zadań:

Optymalizacja i badanie zakresu stosowalności tytułowych reakcji oraz zastosowanie otrzymanych związków (nieracemicznych endioli oraz alkoholi homoallilowych) do syntezy różnego typu układów heterocyklicznych będących powszechnymi elementami budowy związków naturalnych i produktów farmaceutycznych.


Wymagania:

 • status studenta, co najmniej III roku studiów I lub II stopnia (lub jednolitych studiów magisterskich) w dziedzinie chemia/biotechnologia/farmacja;
 • dobra znajomość chemii organicznej;
 • podstawowa znajomość języka angielskiego;
 • doświadczenie w pracy laboratoryjnej;


Oferujemy:

 • Wynagrodzenie: 1000 zł/mies. brutto;
 • okres zatrudnienia 12 miesięcy;
 • umowa zlecenie/o dzieło;
 • preferowany czas rozpoczęcia pracy: 01.04.2018;


Dodatkowe informacje:

Kierownik projektu:

dr Bartosz Zambroń

tel.: 22 343 21 41

e-mail: bartosz.zambron@icho.edu.pl


Wymagane dokumenty:

 • życiorys;
 • list motywacyjny;


Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie dokumentów do dnia 21 marca 2018 r. do godz. 14.00 na adres:

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788 e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl


UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać " Rekrutacja - Bartosz Zambroń "

Termin składania ofert: 21 marca 2018 r. godz. 14:00


Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje doktoranta do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Warszawa, 13.03.2018 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje DOKTORANTA do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, o tytule: "Generowanie tlenu cząsteczkowego z użyciem zlokalizowanego powierzchniowego rezonansu plazmowego z użyciem materiałów hybrydowych".


Opis zadań:

Projekt dotyczy syntezy barwników funkcjonalnych oraz badania ich fotocyklizacji.


Wymagania:

 • ukończone studia inżynierskie związane z chemią;
 • specjalizacja – chemia organiczna;
 • znajomość języka angielskiego;
 • udokumentowane doświadczenie w chemii aromatycznych związków heterocyklicznych;
 • doświadczenie w chemii kumaryn mile widziane;
 • dyspozycyjność w zakresie czasu pracy;


Dodatkowe informacje:

Kierownik projektu:

prof. Daniel T. Gryko

tel.: 22 343 30 63

e-mail: dtgryko@icho.edu.pl


Wymagane dokumenty:

 • życiorys;
 • jeden list referencyjny;
 • kserokopie dyplomu;
 • list motywacyjny;


Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie dokumentów do dnia 21 marca 2018 r. do godz. 14.00 na adres:

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788 e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl


UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać " Rekrutacja - Daniel Gryko "

Termin składania ofert: 21 marca 2018 r. godz. 14:00


Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje post-doca do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

Warszawa, 27.02.2018 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje POST-DOCA do realizacji projektu SONATA-BIS finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, o tytule: "Katalizowane palladem tandemowe addycje enolanów do alkinów z następczym sprzęganiem z halogenkami (hetero)arylowymi".


Opis zadań:

Praca będzie polegała na samodzielnym prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach projektu „Katalizowane palladem tandemowe addycje enolanów do alkinów z następczym sprzęganiem z halogenkami (hetero)arylowymi” oraz przygotowaniu materiału do publikacji i prezentacji.


Wymagania:

 • Tytuł doktora nauk chemicznych (lub pokrewnych) uzyskany nie później niż 7 lat przed zatrudnieniem w projekcie (z wyłączeniami zgodnie z regulaminem NCN) lub przewidywany termin uzyskania stopnia doktora przed rozpoczęciem pracy;
 • Doskonała znajomość chemii organicznej, katalizy z użyciem metali przejściowych lub chemii metaloorganicznej;
 • Dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w uznanych czasopismach;
 • Zaangażowanie, odpowiedzialność i umiejętność pracy w zespole;
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu niezbędnym do samodzielnej pracy naukowej;


Oferujemy:

 • Wynagrodzenie 5 900 PLN brutto/miesiąc;
 • okres zatrudnienia 12 miesięcy;


Dodatkowe informacje:

Kierownik projektu:

dr Wojciech Chaładaj

tel.: 22 343 2140

e-mail: wojciech.chaladaj@icho.edu.pl


Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • List motywacyjny;
 • Dwa listy referencyjne lub dane kontaktowe do osób które zgodziły się wystawić list rekomendacyjny;


Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie dokumentów do dnia 15 marca 2018 r. do godz. 14.00 na adres:

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788 e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl


UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać " Rekrutacja - Wojciech Chaladaj

Termin składania ofert: 15 marca 2018 r. godz. 14:00


Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje post-doca do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

Warszawa, 27.02.2018 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje POST-DOCA do realizacji projektu OPUS finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, o tytule: "Nowe układy katalityczne selektywnej semi-hydrogenacji alkinów".


Opis zadań:

Praca będzie polegała na samodzielnych badaniach i optymalizacji nowych układów katalitycznych do selektywnej semi-hydrogenacji wiązania potrójnego C−C. Zadania obejmować będą syntezy kompleksów metali oraz substratów modelowych wykorzystanych w powyższej reakcji oraz przygotowaniu materiałów do publikacji i prezentacji


Wymagania:

 • tytuł doktora nauk chemicznych (lub pokrewnych) uzyskany nie później niż 7 lat przed zatrudnieniem w projekcie (z wyłączeniami zgodnie z regulaminem NCN) lub przewidywany termin uzyskania stopnia doktora przed rozpoczęciem pracy;
 • doskonała znajomość chemii organicznej, syntezy organicznej, katalizy z użyciem metali przejściowych;
 • biegła znajomość języka angielskiego;
 • dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w uznanych czasopismach;
 • doświadczenie w pracy laboratoryjnej (mile widziane doświadczenie w pracy z wykorzystaniem techniki Schenka lub komory rękawicowej);
 • znajomość technik analitycznych (NMR, MS, IR);


Oferujemy:

 • Wynagrodzenie 8 300 PLN brutto/miesiąc;
 • okres zatrudnienia 12 miesięcy;


Dodatkowe informacje:

Kierownik projektu:

prof. dr hab. inż. Karol Grela

tel.: 22 343 21 08

e-mail: karol.grela@gmail.com


Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • List motywacyjny;
 • Kopia dyplomu doktorskiego;
 • Co najmniej jeden list rekomendacyjny;


Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie dokumentów do dnia 22 marca 2018 r. do godz. 14.00 na adres:

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788 e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl


UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać " Rekrutacja - Karol Grela "

Termin składania ofert: 22 marca 2018 r. godz. 14:00


Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje studenta do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

Warszawa, 27.02.2018 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje STUDENTA do realizacji projektu OPUS finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, o tytule: "Nowe układy katalityczne selektywnej semi-hydrogenacji alkinów".


Opis zadań:

Praca będzie polegała na wykonywaniu zadań badawczych w ramach projektu finansowanego przez NCN, o tytule: „Nowe układy katalityczne selektywnej semi-hydrogenacji alkinów"


Wymagania:

 • status studenta studiów licencjackich/inżynierskich lub magisterskich;
 • dobra wiedza z zakresu syntezy organicznej lub chemii metaloorganicznej;
 • dobra znajomość języka angielskiego;


Oferujemy:

 • Wynagrodzenie w wysokosci 1000 PLN brutto/miesiąc;
 • okres zatrudnienia 12 miesięcy;
 • umowa cywilnoprawna;


Dodatkowe informacje:

Kierownik projektu:

prof. dr hab. inż. Karol Grela


Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • List motywacyjny;


Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie dokumentów do dnia 28 lutego 2018 r. do godz. 14.00 na adres:

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788 e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl


UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać " Rekrutacja - Kierownik projektu" (np. Rekrutacja - Jan Kowalski)

Termin składania ofert: 28 lutego 2018 r. godz. 14:00


Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje studenta do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

Warszawa, 19.02.2018 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje STUDENTA do realizacji projektu OPUS finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, o tytule: "Stereoselektywna synteza allenów".


Opis zadań:

Praca będzie polegała na wykonywaniu zadań badawczych w ramach projektu finansowanego przez NCN, o tytule: „Stereoselektywna synteza allenów”, w szczególności: optymalizacji reakcji otrzymywania allenów z sulfonów heteroarylowych oraz przygotowaniu materiałów do publikacji.


Wymagania:

 • kandydat musi być jest studentem co najmniej czwartego roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych uczelniach na terytorium RP, w zakresie nauk chemicznych lub pokrewnych;
 • podstawowa znajomość chemii organicznej oraz podstawowe umiejętności w zakresie pracy laboratoryjnej;
 • zaangażowanie, komunikatywność, umiejętność krytycznego myślenia;
 • podstawy j. angielskiego;


Oferujemy:

 • pracę w młodym, ambitnym zespole badawczym;
 • stypendium 1 000 PLN (netto) na okres 12 miesięcy;
 • pracę w nowocześnie wyposażonym laboratorium;
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji i umiejętności;
 • udział w konferencjach naukowych;
 • dużą samodzielność w trakcie realizacji zadań;


Dodatkowe informacje:

Kierownik projektu:

dr Rafał Loska

tel. +48 22 343 21 07, +48 602 855 591

e-mail: rafal.loska@icho.edu.pl


Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • List motywacyjny;


Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów (preferencyjnie w formie elektronicznej) do dnia 12 marca 2018 r. do godz. 14.00 na adres:

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788 e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl


UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać " Rekrutacja - Kierownik projektu" (np. Rekrutacja - Jan Kowalski)

Termin składania ofert: 12 marca 2018 r. godz. 14:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 19 marca 2018 r.


Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje dwóch doktorantów do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

Warszawa, 16.01.2018 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje DWÓCH DOKTORANTÓW do realizacji projektu OPUS finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, o tytule: "Modyfikacje pierścienia A betuliny w syntezie związków cytotoksycznych".


Opis zadań:

 • opracowanie metody degradacji pierścienia A betuliny i kwasu betulinowego;
 • synteza pochodnych siarkowych i selenowych;
 • synteza i badania biologiczne saponin;


Wymagania:

 • dobra znajomość chemii organicznej;
 • znajomość chemii cukrów jest preferowana;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu niezbędnym do samodzielnej pracy naukowej;
 • doświadczenie w pracy laboratoryjnej;
 • uzyskany tytuł magistra oraz pozytywny wynik egzaminu wstępnego na studia doktoranckie IChO PAN (do dnia rozpoczęcia pracy);


Oferujemy:

 • wynagrodzenie 2500 PLN (stypendium naukowe na 24 miesiące);
 • preferowany czas rozpoczęcia pracy 01.03.2018;


Dodatkowe informacje:

dr Zbigniew Pakulski

tel. 22 343 2005

e-mail: zbigniew.pakulski@icho.edu.pl


Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • List motywacyjny;
 • Opinia;
 • kopia dyplomu (lub promesa promotora dotycząca obrony przed planowanym dniem rozpoczęcia pracy);


Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów (preferencyjnie w formie elektronicznej) do dnia 10 lutego 2018 r. do godziny 14:00 na adres:

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788 e-mail: icho-s@icho.edu.pl


Termin składania ofert: 10 lutego 2018 r. godz. 14:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 19 lutego 2018 r.


Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje doktoranta do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

Warszawa, 11.01.2018 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje DOKTORANTA do realizacji projektu OPUS finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, o tytule: "Stereoselektywna synteza allenów".


Opis zadań:

Praca będzie polegała na wykonywaniu zadań badawczych w ramach projektu finansowanego przez NCN, o tytule: „Stereoselektywna synteza allenów”, w szczególności: optymalizacji reakcji otrzymywania allenów z sulfonów heteroarylowych, badań zakresu stosowalności syntezy allenów oraz nad enancjoselektywną syntezą allenów, a ponadto na przygotowaniu materiałów do publikacji.


Wymagania:

 • ukończone studia II stopnia lub studia jednolite magisterskie w zakresie nauk chemicznych lub pokrewnych;
 • dobra znajomość chemii organicznej oraz podstawowe umiejętności w zakresie pracy laboratoryjnej;
 • zaangażowanie, komunikatywność, umiejętność krytycznego myślenia;
 • dobra znajomość angielskiego (w stopniu wystarczającym do samodzielnej pracy naukowej);
 • zdany egzamin wstępny na studia doktoranckie w Instytucie Chemii Organicznej PAN (najbliższy egzamin: 2 lutego 2018 r., godz. 10:00);


Oferujemy:

 • stypendium 2 500 PLN (netto) na okres 36 miesięcy;
 • pracę w młodym, ambitnym zespole badawczym;
 • pracę w nowocześnie wyposażonym laboratorium;
 • dużą samodzielność w trakcie realizacji zadań;
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji i umiejętności;
 • udział w międzynarodowych konferencjach naukowych;


Dodatkowe informacje:

dr Rafał Loska

tel. +48 22 343 21 07, +48 602 855 591

e-mail: rloska@icho.edu.pl


Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • List motywacyjny;


Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów (preferencyjnie w formie elektronicznej) do dnia 9 lutego 2018 r. do godziny 14:00 na adres:

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788 e-mail: icho-s@icho.edu.pl


Termin składania ofert: 9 lutego 2018 r. godz. 14:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 15 lutego 2018 r.


Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje doktoranta do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

Warszawa, 11.01.2018 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje DOKTORANTA do realizacji projektu OPUS finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, o tytule: "Modyfikacje właściwości organicznych regularnych klatek molekularnych o inherentnej chiralności i porowatości".


Opis zadań:

Praca będzie polegała na synteziea makrocyklicznych bloków budulcowych o różnej polarności oraz porowatych kapsuł jak i badaniach kompleksowania oraz badaniach strukturalnych (szczególnie za pomocą NMR oraz metod krystalograficznych)


Wymagania:

 • dobra znajomość chemii organicznej;
 • dodatkowa znajomość chemii strukturalnej (krystalografii) jest preferowana;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • doświadczenie w pracy laboratoryjnej;
 • uzyskany tytuł magistra oraz pozytywny wynik egzaminu wstępnego na studia doktoranckie ICHO PAN (do dnia rozpoczęcia pracy);


Oferujemy:

 • Wynagrodzenie 4000 PLN ;
 • Okres zatrudnienia 3 lata;
 • Preferowany czas rozpoczęcia pracy 01.03.2018;


Dodatkowe informacje:

prof. dr hab. Agnieszka Szumna

tel. +48 22 343 20 07

e-mail: Agnieszka.Szumna@icho.edu.pl


Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • Opinia;
 • List motywacyjny;
 • Kopia dyplomu (lub promesa promotora dotycząca daty obrony przed planowanym dniem rozpoczęcia pracy);


Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów (preferencyjnie w formie elektronicznej) do dnia 1 lutego 2018 r. do godziny 14:00 na adres:

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788 e-mail: icho-s@icho.edu.pl


Termin składania ofert: 1 lutego 2018 r. godz. 14:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 9 lutego 2018 r.


Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje doktoranta do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

Warszawa, 03.01.2018 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje DOKTORANTA do realizacji projektu OPUS finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, o tytule: "Nowe układy katalityczne selektywnej semi-hydrogenacji alkinów".


Opis zadań:

Praca będzie polegała na badaniach i optymalizacji nowych układów katalitycznych do selektywnej semi-hyrogenacji wiązania potrójnego C−C. Zadania obejmować będą syntezy kompleksów metali oraz substratów modelowych wykorzystanych w powyższej reakcji.


Wymagania:

 • tytuł magistra (chemia organiczna lub pokrewne);
 • zdany egzamin na Studia Doktoranckie w IChO PAN;
 • bardzo dobra znajomość chemii organicznej;
 • biegła znajomość języka angielskiego;
 • doświadczenie w pracy laboratoryjnej;


Oferujemy:

 • stypendium 3000 PLN ;
 • Okres zatrudnienia 12 miesięcy;


Dodatkowe informacje:

prof. Karol Grela

tel. 22 343 21 08

e-mail: karol.grela@gmail.com


Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • Kopia dyplomu magistra;
 • List motywacyjny;
 • Co najmniej jeden list polecający;


Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów (preferencyjnie w formie elektronicznej) do dnia 21 stycznia 2018 r. do godziny 14:00 na adres:

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788 e-mail: icho-s@icho.edu.pl


Termin składania ofert: 21 stycznia 2018 r. godz. 14:00

W wyniku konkursu w grancie OPUS 13 (UMO-2017/25/B/ST5/01274) decyzją Komisji Stypendialnej z dnia 25 stycznia 2018 r. stypendium naukowe otrzymał mgr Rafał Kusy.


Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje post-doca do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

Warszawa, 03.01.2018 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje POST-DOCA do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, o tytule: "Nowe układy katalityczne selektywnej semi-hydrogenacji alkinów".


Opis zadań:

Praca będzie polegała na samodzielnych badaniach i optymalizacji nowych układów katalitycznych do selektywnej semi-hyrogenacji wiązania potrójnego C−C. Zadania obejmować będą syntezy kompleksów metali oraz substratów modelowych wykorzystanych w powyższej reakcji oraz przygotowaniu materiałów do publikacji i prezentacji.


Wymagania:

 • tytuł doktora nauk chemicznych (lub pokrewnych) uzyskany nie później niż 7 lat przed zatrudnieniem w projekcie (z wyłączeniami zgodnie z regulaminem NCN) lub przewidywany termin uzyskania stopnia doktora przed rozpoczęciem pracy;
 • doskonała znajomość chemii organicznej, syntezy organicznej, katalizy z użyciem metali przejściowych;
 • biegła znajomość języka angielskiego;
 • dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w uznanych czasopismach;
 • doświadczenie w pracy laboratoryjnej (mile widziane doświadczenie w pracy z wykorzystaniem techniki Schenka lub komory rękawicowej);
 • znajomość technik analitycznych (NMR, MS, IR);


Oferujemy:

 • umowa o pracę 8 300 PLN (brutto) na okres 12 miesięcy;
 • pracę w młodym, ambitnym i dynamicznym zespole;
 • pracę w nowocześnie wyposażonym laboratorium;
 • dużą samodzielność w trakcie realizacji zadań;
 • szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji i umiejętności;
 • udział w konferencjach naukowych;


Dodatkowe informacje:

prof. Karol Grela

tel. 22 343 21 08

e-mail: karol.grela@gmail.com


Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • Kopia dyplomu doktora;
 • List motywacyjny;
 • Co najmniej jeden list polecający;


Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów (preferencyjnie w formie elektronicznej) do dnia 21 stycznia 2018 r. do godziny 14:00 na adres:

Dział Kadr
Małgorzata Kubiak
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: 22 343-23-31
e-mail: malgorzata.kubiak@icho.edu.pl


Termin składania ofert: 21 stycznia 2018 r. godz. 14:00


Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje studenta do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

Warszawa, 10.11.2017 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje STUDENTA do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, o tytule: "Katalizowane palladem tandemowe addycje enolanów do alkinów z następczym sprzęganiem z halogenkami (hetero)arylowymi".


Opis zadań:

Praca będzie polegała na prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach ww. projektu oraz przygotowaniu sprawozdań.


Wymagania:

 • dobra znajomość chemii organicznej;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu niezbędnym do samodzielnej pracy naukowej;
 • doświadczenie w syntetycznej chemii organicznej;
 • dyspozycyjność w zakresie czasu pracy;
 • status studenta studiów magisterskich (lub co najmniej IV roku jednolitych studiów magisterskich);


Oferujemy:

 • pracę w ambitnym i dynamicznym zespole;
 • stypendium (1 000 PLN/miesiąc, na 12 miesięcy). Preferowany termin rozpoczęcia pracy: 01.12.2017 (możliwość przesunięcia daty rozpoczęcia);
 • pracę w nowocześnie wyposażonym laboratorium;
 • dużą samodzielność w trakcie realizacji zadań;
 • szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji i umiejętności;


Dodatkowe informacje:

dr Wojciech Chaładaj

tel. 22 343 21 40

e-mail: wojciech.chaladaj@icho.edu.pl


Wymagane dokumenty:

 • życiorys naukowy;
 • list motywacyjny;


Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów (preferencyjnie w formie elektronicznej) do dnia 24 listopada 2017 do godziny 14:00 na adres:

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788 e-mail: icho-s@icho.edu.pl


Termin składania ofert: 24 listopada 2017 r. godz. 14:00


Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje post-doca do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

Warszawa, 10.11.2017 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje POST-DOCA do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, o tytule: "Enancjoselektywne reakcje indukowane światłem widzialnym - chiralne katalizatory fotoredoks".


Opis zadań:

Praca będzie polegała na prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach ww. projektu oraz przygotowaniu sprawozdań.


Wymagania:

 • stopień naukowy doktora chemii uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie;
 • doświadczenie w chemii organicznej, fotochemii, fotofizyce będzie dodatkowym atutem;
 • biegła znajomość języka angielskiego;
 • doświadczenie w pracy z HPLC, GC ;


Oferujemy:

 • Wynagrodzenie 7000 PLN (brutto brutto);
 • Zatrudnienie na 24 miesiące;
 • szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji i umiejętności;


Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny w języu angielskim;
 • życiorys (z listą publikacji, konferencji, ostateczną oceną pracy doktorskiej i obrony);
 • list referencyjny (2);
 • kopia dyplomu (kopię proszę wysłąć na adres mailowy Prof. Doroty Gyrko);


Dodatkowe informacje:

prof. Dorota Gryko

tel. 22 343 20 51

strona www: http://ww2.icho.edu.pl/gryko_group/


Zgłoszenia należy przesłyć na adres dorota.gryko@icho.edu.pl (PDF jest preferowanym formatem) do dnia 15.12.2017

Termin składania ofert: 15 grudnia 2017 r. godz. 23:59


Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje post-doca do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

Warszawa, 09.11.2017 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje POST-DOCA do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, o tytule: "Witamina B12 jako transporter przeciwbakteryjnych modyfikowanych oligonukleotydów".


Opis zadań:

Praca będzie polegała na prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach ww. projektu oraz przygotowaniu sprawozdań.


Wymagania:

 • stopień naukowy doktora chemii uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie;
 • specjalizacja - chemia organiczna;
 • biegła znajomość języka angielskiego;
 • wcześniejsze doświadczenie w zakresie chemii porfirynoidów;
 • dyspozycyjność w zakresie czasu pracy;


Oferujemy:

 • zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin;
 • ubezpieczenia;
 • pracę w młodym, ambitnym i dynamicznym zespole;
 • pracę w nowocześnie wyposażonym laboratorium;
 • dużą samodzielność w trakcie realizacji zadań;
 • szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji i umiejętności;


Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny w języu angielskim;
 • życiorys (z listą publikacji, konferencji, ostateczną oceną pracy doktorskiej i obrony);
 • list referencyjny (2);
 • kopia dyplomu;


Dodatkowe informacje:

prof. Dorota Gryko

tel. 22 343 20 51

strona www: http://ww2.icho.edu.pl/gryko_group/


Zgłoszenia należy przesłyć na adres dorota.gryko@icho.edu.pl (PDF jest preferowanym formatem) do dnia 15.12.2017

Termin składania ofert: 15 grudnia 2017 r. godz. 23:59


Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje asytenta do realizacji projektu realizowanego w Zespole IV IChO PAN kierowanym przez prof. Sławomira Jarosza

Warszawa, 26.10.2017 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje ASYSTENTA do projektu realizowanego w Zespole IV IChO PAN kierowanym przez prof. Sławomira Jarosza, o tytule: "SYNTEZA I WŁAŚCIWOŚCI MIMETYKÓW CUKRÓW".


Opis zadań:

Praca będzie polegała na realizacji syntez wybranych mimetyków cukrów, których struktury będą zaproponowane na podstawie badań ‘in silico’, z prostych, łatwo dostępnych monosacharydów. Kandydat/kandydatka będzie realizować syntezy w oparciu o już wypracowaną metodologię oraz będzie rozwijać nowe podejścia do tej klasy związków.


Wymagania:

 • stopień naukowy doktora nauk chemicznych;
 • udokumentowane doświadczenie w dziedzinie stereoselektywnej syntezy organicznej;
 • dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w czasopismach o zasięgu międzynarodowym;
 • biegła znajomość języka angielskiego;


Oferujemy:

 • pracę w ambitnym i dynamicznym zespole;
 • wynagrodzenie w wysokości 3300 PLN/mies. brutto;
 • indywidualny pakiet ubezpieczenia medycznego (także dla rodziny);
 • pracę w nowocześnie wyposażonym laboratorium syntezy organicznej;
 • dużą samodzielność w trakcie realizacji zadań;
 • możliwość występowania o własne granty i realizowania własnych prac badawczych;
 • udział w międzynarodowych konferencjach naukowych;


Wymagane dokumenty:

 • życiorys naukowy;
 • list motywacyjny;
 • odpis dyplomu doktora nauk chemicznych;
 • spis publikacji;


Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów (osobiście lub pocztą, decyduje data wysłania) z dopiskiem konkurs-mimetyki do dnia 15 listopada 2017 do godziny 14:00 na adres:

Dział Kadr
Małgorzata Kubiak
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: 22 343-23-31
e-mail: malgorzata.kubiak@icho.edu.pl


Termin składania ofert: 15 listopada 2017 r. godz. 14:00


Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje adiunkta do realizacji projektu finansowanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej

Warszawa, 23.10.2017 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje ADIUNKTA do realizacji projektu finansowanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej, o tytule: "Nowa generacja znaczników fluorescencyjnych do zastosowań w mikroskopii STED".


Opis zadań:

Praca będzie polegała na prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach ww. projektu oraz przygotowaniu sprawozdań


Wymagania:

 • stopień doktora chemii (specjalność - chemia organiczna);
 • bardzo dobra znajomość chemii organicznej;
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie;
 • wymagane wcześniejsze doświadczenie w chemii aromatycznych związków heterocyklicznych;
 • wymagane wcześniejsze doświadczenie w badaniu właściwości fotofizycznych związków organicznych;
 • dyspozycyjność w zakresie czasu pracy;


Oferujemy:

 • wynagrodzenie ok. 4700 PLN netto na okres 35 miesięcy;
 • pracę w ambitnym i dynamicznym zespole;
 • dużą samodzielność w trakcie realizacji zadań;


Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny;
 • kopia dyplomu doktorskiego;
 • dokładny życiorys (z listą publikacji);
 • jeden list referencyjny;


Dodatkowe informacje:

prof. Daniel T. Gryko

e-mail: dtgryko@icho.edu.pl


Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów preferencyjnie w formie elektronicznej (w tytule listu: Barwniki Funkcjonalne) do dnia 30 października 2017 do godziny 14:00 na adres:

Dział Kadr
Małgorzata Kubiak
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: 22 343-23-31
e-mail: malgorzata.kubiak@icho.edu.pl


Termin składania ofert: 30 października 2017 r. godz. 14:00


Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje dwóch doktorantów do realizacji projektu finansowanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej

Warszawa, 16.10.2017 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje DWÓCH DOKTORANTÓW do realizacji projektu finansowanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej, o tytule: "Nowa generacja znaczników fluorescencyjnych do zastosowań w mikroskopii STED".


Opis zadań:

Praca będzie polegała na prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach ww. projektu oraz przygotowaniu sprawozdań


Wymagania:

 • ukończone studia chemiczne drugiego stopnia o specjalizacji chemia organiczna;
 • dobra znajomość chemii organicznej;
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie;
 • wcześniejsze doświadczenie w chemii związków aromatycznych mile widziane;
 • dyspozycyjność w zakresie czasu pracy;


Oferujemy:

 • stypendium 3500 PLN na okres 35 miesięcy;
 • pracę w ambitnym i dynamicznym zespole;
 • pracę w nowocześnie wyposażonym laboratorium;
 • dużą samodzielność w trakcie realizacji zadań;


Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny;
 • średnia ze studiów (oficjalna kopia);
 • życiorys;
 • kopia dyplomu magisterskiego;
 • jeden list referencyjny, wysłany bezpośrednio przez rekomendujących do kierownika projektu (dtgryko@icho.edu.pl);


Dodatkowe informacje:

prof. Daniel T. Gryko

e-mail: dtgryko@icho.edu.pl


Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów preferencyjnie w formie elektronicznej (w tytule listu: Barwniki Funkcjonalne) do dnia 24 października 2017 do godziny 14:00 na adres:

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788 e-mail: icho-s@icho.edu.pl


Termin składania ofert: 24 października 2017 r. godz. 14:00


Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie poszukuje pracownika na stanowisko inżynieryjno-techniczne.

Warszawa, 09.10.2017 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje pracownika na stanowisko INŻYNIERYJNO TECHNICZNE do realizacji projektu SYMFONIA nr 2016/20/W/ST5/00478 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, o tytule: "Trójwymiarowe Peptydowo-Organiczne Szkielety Supramolekularne".


Opis zadań:

Praca będzie polegała na organizacji pracy w laboratorium (zamówienia, nadzór nad przestrzeganiem zasad, opieka nad sprzętem laboratoryjnym) oraz syntezą bloków budulcowych na podstawie znanych procedur. .


Wymagania:

 • dobra znajomość języka angielskiego;
 • umiejętność pracy w zespole i bardzo dobra organizacja pracy;
 • preferowane doświadczenie w pracy laboratoryjnej;
 • uzyskany tytuł licencjata lub inżyniera (do dnia rozpoczęcia pracy);


Oferujemy:

 • wynagrodzenie(brutto brutto); 4000 PLN (w tym 2000 PLN z Projektu);
 • okres zatrudnienia 4 lata;
 • preferowany czas rozpoczęcia pracy 01.01.2018;


Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • opinia;
 • list motywacyjny;
 • kopia dyplomu;


Dodatkowe informacje:

Kierownik projektu dr hab. Agnieszka Szumna

Szczegółowy opis projektu na stronie zespołu http://ww2.icho.edu.pl/z09/


Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów (CV, opinia, list motywacyjny, Kopia dyplomu) do dnia 15 listopada 2017 do godziny 14:00 na adres:

Dział Kadr
Małgorzata Kubiak
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: 22 343-23-31
e-mail: malgorzata.kubiak@icho.edu.pl


Termin składania ofert: 5 listopada 2017 godzina 14:00


Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie poszukuje dwóch stażystów podoktorskich.

Warszawa, 09.10.2017 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje DWÓCH STAŻYSTÓW PODOKTORSKICH do realizacji projektu finansowanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej, o tytule: "Nowa generacja znaczników fluorescencyjnych do zastosowań w mikroskopii STED".


Opis zadań:

Praca będzie polegała na prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach ww. projektu, opiece nad magistrantami oraz przygotowaniu sprawozdań.


Wymagania:

 • stopień doktora chemii (specjalność - chemia organiczna) nadany nie wcześniej niż w 2013 roku;
 • dobra znajomość chemii organicznej;
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie;
 • wcześniejsze doświadczenie w chemii związków aromatycznych mile widziane;
 • dyspozycyjność w zakresie czasu pracy;


Oferujemy:

 • wynagrodzenie ok. 5500 PLN netto na okres odpowiednio 24 miesiące i 29 miesięcy;
 • pracę w młodym, ambitnym i dynamicznym zespole;
 • pracę w nowocześnie wyposażonym laboratorium;
 • dużą samodzielność w trakcie realizacji zadań;


Wymagane dokumenty:

 • życiorys;
 • list motywacyjny;
 • kopia dyplomu doktorskiego;
 • dwa listy referencyjne (w tym jeden od promotora pracy doktorskiej), wysłane bezpośrednio przez rekomendujących do kierownika projektu;


Dodatkowe informacje:

Kierownik projektu prof. Daniel Gryko

e-mail: dtgryko@icho.edu.pl


Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów preferencyjnie w formie elektronicznej (w tytule listu: Barwniki Funkcjonalne) do dnia 30 listopada 2017 do godziny 14:00 na adres:

Dział Kadr
Małgorzata Kubiak
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: 22 343-23-31
e-mail: malgorzata.kubiak@icho.edu.pl


Termin składania ofert: 30 listopada 2017 godzina 12:00


Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje dwóch STUDENTÓW do realizacji projektu finansowanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej

Warszawa, 06.10.2017 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje DWÓCH STUDENTÓW do realizacji projektu finansowanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej, o tytule: "Nowa generacja znaczników fluorescencyjnych do zastosowań w mikroskopii STED".


Opis zadań:

Praca będzie polegała na prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach ww. projektu oraz przygotowaniu sprawozdań


Wymagania:

 • chęć pracy w laboratorium przez okres ok. dwóch lat;
 • wykonanie pracy licencjackiej (inżynierskiej) lub magisterskiej;
 • znajomość chemii organicznej;
 • znajomość języka angielskiego;


Oferujemy:

 • stypendium 1500 PLN;
 • pracę w ambitnym i dynamicznym zespole;
 • pracę w nowocześnie wyposażonym laboratorium;


Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny;
 • średnia ze studiów (oficjalna kopia);
 • życiorys;


Dodatkowe informacje:

prof. Daniel T. Gryko

e-mail: dtgryko@icho.edu.pl


Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów preferencyjnie w formie elektronicznej (w tytule listu: Barwniki Funkcjonalne) do dnia 15 października 2017 do godziny 14:00 na adres:

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788 e-mail: icho-s@icho.edu.pl


Termin składania ofert: 15 października 2017 r. godz. 14:00


Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie poszukuje doktoranta.

Warszawa, 29.09.2017 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje na stanowisko DOKTORANTA do realizacji projektu SONATA-BIS (2016/22/E/ST5/00537) finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki: "Katalizowane palladem tandemowe addycje enolanów do alkinów z następczym sprzęganiem z halogenkami (hetero)arylowymi".


Opis zadań:

Praca będzie polegała na prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, o tytule: „Katalizowane palladem tandemowe addycje enolanów do alkinów z następczym sprzęganiem z halogenkami (hetero)arylowymi” oraz przygotowaniu materiału do publikacji i wystąpień.


Wymagania:

 • Tytuł magistra chemii lub nauk pokrewnych (lub równoważny);
 • Dobra znajomość chemii organicznej, katalizy z użyciem metali przejściowych lub chemii metaloorganicznej;
 • Zaangażowanie, umiejętność pracy w zespole i krytycznego myślenia;
 • Dobra znajomość angielskiego, w stopniu niezbędnym do samodzielnej pracy naukowej;
 • Kandydat musi zdać egzamin wstępny na studia doktoranckie, zgodnie z wymaganiami IChO PAN (najbliższy egzamin 30.09.2017).


Oferujemy:

 • pracę w młodym, ambitnym i dynamicznym zespole;
 • stypendium 3 000 PLN (48 miesięcy);
 • pracę w nowocześnie wyposażonym laboratorium;
 • dużą samodzielność w trakcie realizacji zadań;
 • szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji i umiejętności;
 • udział w międzynarodowych konferencjach naukowych.


Wymagane dokumenty:

 • Życiorys (CV);
 • List motywacyjny.


Dodatkowe informacje:

dr Wojciech Chaładaj

e-mail: wojciech.chaladaj@icho.edu.pl

tel: 22 343 2140


Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów (preferencyjnie w formie elektronicznej) do dnia 13 października 2017 do godziny 14:00 na adres:

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: 22 631-87-88
e-mail: icho-s@icho.edu.pl


Termin składania ofert: 13 października 2017 godzina 14:00.


Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje DOKTORANTA do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

Warszawa, 28.09.2017 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje DOKTORANTA do realizacji projektu, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, o tytule: "Enancjoselektywne reakcje indukowane światłem widzialnym - chiralne katalizatory fotoredoks".


Opis zadań:

Praca będzie polegała na prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach ww. projektu oraz przygotowaniu sprawozdań.


Wymagania:

 • Tytuł magistra chemii lub nauk pokrewnych (lub równoważny);
 • Dobra znajomość chemii organicznej;
 • Biegła znajomość języka angielskiego;
 • Wcześniejsze doświadczenie w pracy laboratoryjnej mile widzianej;
 • Kandydat musi zdać egzamin wstępny na studia doktoranckie, zgodnie z wymaganiami IChO PAN;
 • Dyspozycyjność w zakresie czasu pracy;


Oferujemy:

 • stypendium 3000 PLN na okres 24 miesiące;
 • pracę w młodym, ambitnym i dynamicznym zespole;
 • pracę w nowocześnie wyposażonym laboratorium;
 • dużą samodzielność w trakcie realizacji zadań;
 • szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji i umiejętności;


Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV);
 • list motywacyjny;
 • list referencyjny;


Dodatkowe informacje:

prof. Dorota Gryko, e-mail: dorota.gryko@icho.edu.pl

tel. +48 22 343 22 051


Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów (preferencyjnie w formie elektronicznej) na adres:

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: icho-s@icho.edu.pl


Termin składania ofert: 15 października 2017 r. godz. 14:00


Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie poszukuje pracownika.

Warszawa, 28.09.2017 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje PRACOWNIKA do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, o tytule: "Badania struktury przestrzennej i trwałości kompleksów receptorów makrocyklicznych z anionami w fazie gazowej za pomocą techniki ruchliwości jonów sprzężonej ze spektrometrią mas i fragmentacji indukowanej kolizyjnie oraz metod obliczeniowych".


Opis zadań:

Praca będzie polegała na prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, o tytule: „Badania struktury przestrzennej i trwałości kompleksów receptorów makrocyklicznych z anionami w fazie gazowej za pomocą techniki ruchliwości jonów sprzężonej ze spektrometrią mas i fragmentacji indukowanej kolizyjnie oraz metod obliczeniowych”. W szczególności praca będzie polegała na wykonywaniu pomiarów widm masowych różnymi technikami oraz na modelowaniu geometrii cząsteczek receptorów makrocyklicznych i ich kompleksów z anionami metodami chemii kwantowej, głównie metodami DFT. Istotnym elementem obliczeń będzie analiza konformacyjna badanych układów.


Wymagania:

 • stopień naukowy doktora nauk chemicznych;
 • udokumentowane doświadczenie w dziedzinie obliczeń kwantowo-chemicznych;
 • Praktyka w obszarze modelowania molekularnego i obliczeń związanych z oddziaływaniami niekowalencyjnymi będzie dodatkowym atutem;
 • dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w czasopismach o zasięgu międzynarodowym;
 • biegła znajomość języka angielskiego;


Oferujemy:

 • pracę w nowocześnie wyposażonym laboratorium spektrometrii mas oraz dostęp do zasobów obliczeniowych IChO PAN;
 • wynagrodzenie w formie umowy zlecenia w wysokości 1378 PLN/mies. brutto przez okres 28 miesięcy;
 • dużą samodzielność w trakcie realizacji zadań;


Wymagane dokumenty:

 • życiorys naukowy;
 • list motywacyjny;
 • odpis dyplomu doktora nauk chemicznych;
 • spis publikacji;


Dodatkowe informacje:

Kierownik projektu prof. Witold Danikiewicz

e-mail: witold.danikiewicz@icho.edu.pl

tel 22 343 2322


Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów (preferencyjnie w formie elektronicznej) do dnia 6 października 2017 do godziny 12:00 na adres:

Dział Kadr
Małgorzata Kubiak
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: 22 343-23-31
e-mail: malgorzata.kubiak@icho.edu.pl


Termin składania ofert: 6 października 2017 godzina 12:00


Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje DOKTORANTA do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

Warszawa, 27.09.2017 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje DOKTORANTA do realizacji projektu, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, o tytule: "Badania struktury przestrzennej i trwałości kompleksów receptorów makrocyklicznych z anionami w fazie gazowej za pomocą techniki ruchliwości jonów sprzężonej ze spektrometrią mas i fragmentacji indukowanej kolizyjnie oraz metod obliczeniowych".


Opis zadań:

Praca będzie polegała na prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, o tytule: „Badania struktury przestrzennej i trwałości kompleksów receptorów makrocyklicznych z anionami w fazie gazowej za pomocą techniki ruchliwości jonów sprzężonej ze spektrometrią mas i fragmentacji indukowanej kolizyjnie oraz metod obliczeniowych” i realizacji w ramach tego projektu pracy doktorskiej, a także przygotowaniu materiału do publikacji i wystąpień.


Wymagania:

 • Tytuł magistra chemii lub nauk pokrewnych (lub równoważny).
 • Dobra znajomość chemii organicznej, wskazana, chociaż nie konieczna, wiedza z dziedziny metod spektralnych (NMR, MS) i metod obliczeniowych.
 • Zaangażowanie, umiejętność pracy w zespole i krytycznego myślenia.
 • Dobra znajomość angielskiego, w stopniu niezbędnym do samodzielnej pracy naukowej.
 • Kandydat musi zdać egzamin wstępny na studia doktoranckie, zgodnie z wymaganiami IChO PAN.


Oferujemy:

 • pracę w ambitnym i dynamicznym zespole;
 • stypendium w wysokości 3000 PLN/mies. netto;
 • pracę w nowocześnie wyposażonym laboratorium spektrometrii mas;
 • dużą samodzielność w trakcie realizacji zadań;
 • szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji i umiejętności;
 • udział w międzynarodowych konferencjach naukowych.


Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV);
 • list motywacyjny;
 • kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich.


Dodatkowe informacje:

prof. Witold Danikiewicz, e-mail: witold.danikiewicz@icho.edu.pl

tel. +48 22 343 2322


Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów (preferencyjnie w formie elektronicznej) na adres:

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: icho-s@icho.edu.pl


Termin składania ofert: 13 października 2017 r. godz. 14:00


Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje dwóch DOKTORANTÓW do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

Warszawa, 27.09.2017 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje DWÓCH DOKTORANTÓW do realizacji projektu OPUS, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, o tytule: "Modyfikacje pierścienia A betuliny w syntezie związków cytotoksycznych".


Opis zadań:

 • opracowanie metod degradacji pierścienia A betuliny i kwasu betulinowego;
 • synteza pochodnych siarkowych i selenowych;
 • synteza i badania biologiczne saponin.


Wymagania:

 • dobra znajomość chemii organicznej (znajomość chemii cukrów jest preferowana);
 • znajomość języka angielskiego w stopniu niezbędnym do samodzielnej pracy naukowej;
 • doświadczenie w pracy laboratoryjnej.
 • uzyskany tytuł magistra oraz pozytywny wynik egzaminu wstępnego na studia doktoranckie IChO PAN (do dnia rozpoczęcia pracy);
 • zdany egzamin wstępny na studia doktoranckie, zgodnie z wymaganiami IChO PAN.


Oferujemy:

 • wynagrodzenie 2500 PLN (stypendium naukowe na 24 miesiące);
 • preferowany czas rozpoczęcia pracy 01.11.2017.


Dodatkowe informacje:

e-mail: zbigniew.pakulski@icho.edu.pl

tel. +48 22 343 2005


Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów (CV, opinia, list motywacyjny, kopia dyplomu (lub promesa promotora dotycząca obrony przed planowanym dniem rozpoczęcia pracy)) do dnia 10 października 2017 do godziny 14:00 na adres:

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788 e-mail: icho-s@icho.edu.pl


Termin składania ofert: 10 października 2017 r. godz. 14:00


Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko asystenta.- ANULOWANO

Warszawa, 19.09.2017 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje ASYSTENTA do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, o tytule: "Badania struktury przestrzennej i trwałości kompleksów receptorów makrocyklicznych z anionami w fazie gazowej za pomocą techniki ruchliwości jonów sprzężonej ze spektrometrią mas i fragmentacji indukowanej kolizyjnie oraz metod obliczeniowych".


Opis zadań:

Praca będzie polegała na prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, o tytule: „Badania struktury przestrzennej i trwałości kompleksów receptorów makrocyklicznych z anionami w fazie gazowej za pomocą techniki ruchliwości jonów sprzężonej ze spektrometrią mas i fragmentacji indukowanej kolizyjnie oraz metod obliczeniowych”. W szczególności praca będzie polegała na wykonywaniu pomiarów widm masowych różnymi technikami oraz na modelowaniu geometrii cząsteczek receptorów makrocyklicznych i ich kompleksów z anionami metodami chemii kwantowej, głównie metodami DFT. Istotnym elementem obliczeń będzie analiza konformacyjna badanych układów.


Wymagania:

 • stopień naukowy doktora nauk chemicznych;
 • udokumentowane doświadczenie w dziedzinie obliczeń kwantowo-chemicznych;
 • Praktyka w obszarze modelowania molekularnego i obliczeń związanych z oddziaływaniami niekowalencyjnymi będzie dodatkowym atutem;
 • dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w czasopismach o zasięgu międzynarodowym;
 • biegła znajomość języka angielskiego;


Oferujemy:

 • pracę w ambitnym i dynamicznym zespole;
 • wynagrodzenie w wysokości 4400 PLN/mies. brutto, w tym 1300 PLN/mies. w ramach dofinansowania z projektu badawczego (przez okres 36 miesięcy);
 • indywidualny pakiet ubezpieczenia medycznego (także dla rodziny);
 • pracę w nowocześnie wyposażonym laboratorium spektrometrii mas oraz dostęp do zasobów obliczeniowych IChO PAN;
 • dużą samodzielność w trakcie realizacji zadań;
 • możliwość występowania o własne granty i realizowania własnych prac badawczych;
 • udział w międzynarodowych konferencjach naukowych;


Wymagane dokumenty:

 • życiorys naukowy;
 • list motywacyjny;
 • odpis dyplomu doktora nauk chemicznych;
 • spis publikacji;


Dodatkowe informacje:

Kierownik projektu prof. Witold Danikiewicz

e-mail: witold.danikiewicz@icho.edu.pl

tel 22 343 2322


Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów (preferencyjnie w formie elektronicznej) do dnia 29 września 2017 do godziny 14:00 na adres:

Dział Kadr
Małgorzata Kubiak
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: 22 343-23-31
e-mail: malgorzata.kubiak@icho.edu.pl


Termin składania ofert: 29 września 2017 godzina 14:00


Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje STUDENTA do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

Warszawa, 15.09.2017 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje STUDENTA do realizacji projektu, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, o tytule: "Enancjoselektywne reakcje indukowane światłem widzialnym - chiralne katalizatory fotoredoks”.


Opis zadań:

Praca będzie polegała na prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach ww. projektu - syntezie chiralnych barwników i testowaniu ich w reakcjach fotokatalitycznych.


Wymagania:

 • dobra znajomość chemii organicznej;
 • biegła znajomość języka angielskiego;
 • wcześniejsze doświadczenie w pracy laboratoryjnej mile widziane;
 • dyspozycyjność w zakresie czasu pracy.


Oferujemy:

 • stypendium 1000 PLN na okres 24 miesięcy;
 • pracę w młodym, ambitnym i dynamicznym zespole;
 • pracę w nowocześnie wyposażonym laboratorium;
 • dużą samodzielność w trakcie realizacji zadań;
 • szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji i umiejętności.


Dodatkowe informacje:

Wszelkie pytania należy kierować na adres mailowy:

prof. Dorota Gryko, e-mail: dorota.gryko@icho.edu.pl

lub telefonicznie: +48 22 343 2051.


Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów preferencyjnie w formie elektronicznej na adres:

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: icho-s@icho.edu.pl


Termin składania ofert: 1 października 2017 r.


Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie poszukuje doktoranta i post-doca.

Warszawa, 15.09.2017 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje DOKTORANTA i POST-DOCA do realizacji projektu SYMFONIA finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, o tytule: "Trójwymiarowe Peptydowo-Organiczne Szkielety Supramolekularne".


Opis zadań:

 • Wykonanie syntezy związków modelowych;
 • Zastosowanie uzyskanych związków do badania reakcji multikomponentowych oraz kaskadowych w liposomach;
 • Opracowanie chemoenzymatycznych metod funkcjonalizacji związków modelowych.


Wymagania:

 • Dobra znajomość chemii organicznej;
 • Dodatkowa znajomość chemii strukturalnej (krystalografii) jest preferowana;
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • Doświadczenie w pracy laboratoryjnej.


Dla doktorantów:

 • uzyskany tytuł magistra (do dnia rozpoczęcia pracy) oraz pozytywny wynik egzaminu wstępnego na studia doktoranckie ICHO PAN.


Dla kandydatów post-doc:

 • Uzyskany tytuł doktora (najpóźniej do dnia rozpoczęcia pracy ale nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie. Do okresu tego nie wlicza się urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego i urlopu wychowawczego udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy albo pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji i leczenia).


Oferujemy:

 • Doktorant/ka - stypendium (3 000 PLN od 01.2018);
 • „Post-doc” – umowa o pracę (7 000 PLN brutto brutto od 01.2018);
 • Szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji i umiejętności (obsługa aparatów NMR, MS, HPLC);
 • Pracę w nowocześnie wyposażonym laboratorium;
 • Dużą samodzielność w trakcie realizacji zadań.


Wymagane dokumenty:

 • Życiorys;
 • List motywacyjny;
 • List referencyjny.


Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów (preferencyjnie w formie elektronicznej) (dla kandydatów na doktorantów do dnia 06.10.2017, dla pozostałych osób do 31.10.2017) na adres:

Rozmowy będą odbywały się sukcesywnie w miarę napływu dokumentów, więc proszę nie zwlekać ze składaniem dokumentów

Instytut Chemii Organicznej PAN
dr hab. Agnieszka Szumna, prof. nadzw.
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: agnieszka.szumna@icho.edu.pl

http://ww2.icho.edu.pl/z09/


Termin składania ofert: Dla doktorantów 6 października 2017 godzina 14:00, dla pozostałych kandydatów 31 października.


Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie poszukuje asystentów.

Warszawa, 25.08.2017 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje na stanowisko DWÓCH ASYSTENTÓW do realizacji projektu OPUS (UMO-2016/23/B/ST5/03307) finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki: "Chemoenzymatyczne kaskady reakcji multikomponentowych ".


Opis zadań:

Praca będzie polegała na wykonaniu powierzonych zadań badawczych w ramach projektu (UMO-2016/23/B/ST5/03307) finansowanego przez Narodowego Centrum Nauki, pt."Chemoenzymatyczne kaskady reakcji multikomponentowych":

 • Wykonanie syntezy związków modelowych;
 • Zastosowanie uzyskanych związków do badania reakcji multikomponentowych oraz kaskadowych w liposomach;
 • Opracowanie chemoenzymatycznych metod funkcjonalizacji związków modelowych.


Wymagania:

 • Ukończone studia wyższe w dziedzinie chemia/biotechnologia/farmacja;
 • Zainteresowanie chemią organiczną, biokatalizą;
 • Udokumentowane osiągnięcia naukowe;
 • Dobra znajomość języka angielskiego.


Wymagane dokumenty:

 • CV wraz informacjami o dotychczasowym dorobku naukowym (publikacje, staże, udział w konferencjach naukowych itp.);
 • List motywacyjny.


Dodatkowe informacje:

Prof. Ryszard Ostaszewski

e-mail: ryszard.ostaszewski@icho.edu.pl.

tel.: 22 343 20 54


Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów (preferencyjnie w formie elektronicznej) do dnia 10 października 2017 do godziny 14:00 na adres:

Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli w przesłanej dokumentacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie stypendialnej dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883.”

Dział Kadr
Małgorzata Kubiak
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: 22 343-23-31
e-mail: malgorzata.kubiak@icho.edu.pl


Termin składania ofert: 10 października 2017 godzina 14:00.


Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie poszukuje doktorantów.

Warszawa, 25.08.2017 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje na stanowisko DWÓCH DOKTORANTÓW do realizacji projektu OPUS (UMO-2016/23/B/ST5/03307) finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki: "Chemoenzymatyczne kaskady reakcji multikomponentowych ".


Opis zadań:

Praca będzie polegała na wykonaniu powierzonych zadań badawczych w ramach projektu (UMO-2016/23/B/ST5/03307) finansowanego przez Narodowego Centrum Nauki, pt."Chemoenzymatyczne kaskady reakcji multikomponentowych":

 • Wykonanie syntezy związków modelowych;
 • Zastosowanie uzyskanych związków do badania chemoenzymatycznych kaskad reakcji multikomponentowych;
 • Opracowanie chemoenzymatycznych metod funkcjonalizacji uzyskanych związków.


Wymagania:

 • Ukończone studia wyższe w dziedzinie chemia/biotechnologia/farmacja;
 • Zainteresowanie chemią organiczną, biokatalizą;
 • Udokumentowane osiągnięcia naukowe;
 • Dobra znajomość języka angielskiego.

Zatrudnienie w projekcie na stanowisku doktorant nastąpi po pomyślnym zdaniu egzaminu wstępnego na stacjonarne studia doktoranckie Instytutu Chemii Organicznej PAN.


Warunki zatrudnienia:

 • stypendium naukowe 3000 zł miesięcznie.


Wymagane dokumenty:

 • CV wraz informacjami o dotychczasowym dorobku naukowym (publikacje, staże, udział w konferencjach naukowych itp.);
 • List motywacyjny.


Dodatkowe informacje:

Prof. Ryszard Ostaszewski

e-mail: ryszard.ostaszewski@icho.edu.pl.

tel.: 22 343 20 54


Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów (preferencyjnie w formie elektronicznej) do dnia 10 października 2017 do godziny 14:00 na adres:

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: 22 343 23 20
e-mail: icho-s@icho.edu.pl.


Termin składania ofert: 10 października 2017 godzina 14:00.


Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie poszukuje doktoranta.

Warszawa, 22.08.2017 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje na stanowisko DOKTORANTA do realizacji projektu OPUS (2014/15/B/ST5/04398) finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki: "Wykorzystanie asymetrycznego sigmatropowego przegrupowanie cyjanianów w syntezie aminokwasów i ich pochodnych posiadających czwartorzędowy atom węgla".


Opis zadań:

Praca będzie polegała na samodzielnym prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach projektu Wykorzystanie asymetrycznego sigmatropowego przegrupowanie cyjanianów w syntezie aminokwasów i ich pochodnych posiadających czwartorzędowy atom węgla oraz przygotowaniu materiału do publikacji i prezentacji.


Wymagania:

 • Ukończone studia magisterskie o profilu chemicznym lub biotechnologicznym;
 • Dobra znajomość chemii organicznej;
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu niezbędnym do samodzielnej pracy naukowej;
 • Doświadczenie w pracy laboratoryjnej;
 • Dyspozycyjność w zakresie czasu pracy;
 • Kandydat musi mieć zdany egzamin wstępny na studia doktoranckie w IChO PAN (najbliższy termin 30 września 2017 r.).


Oferujemy:

 • Pracę w młodym, ambitnym i dynamicznym zespole;
 • Pracę w nowocześnie wyposażonym laboratorium;
 • Dużą samodzielność w trakcie realizacji zadań;
 • Możliwość szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji i umiejętności (np. szkolenie z obsługi aparatów NMR, GC-MS, HPLC).


Warunki zatrudnienia:

 • Preferowany termin rozpoczęcia: 2 listopada 2017 r.;
 • Stypendium + gratyfikacja z grantu.


Wymagane dokumenty:

 • CV wraz informacjami o dotychczasowym dorobku naukowym (publikacje, staże, udział w konferencjach naukowych itp.);
 • List motywacyjny.


Dodatkowe informacje:

dr hab. Sebastian Stecko

e-mail: sebastian.stecko@icho.edu.pl.

strona zespołu: www.steckogroup.pl

Konkurs rozstrzygnie komisja rekrutacyjna powołana przez kierownika projektu, zgodnie z regulaminem przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki Od decyzji komisji nie przysługuje odwołanie. Komisja zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami celem odbycia rozmowy.


Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów (preferencyjnie w formie elektronicznej) z dopiskiem „Rekrutacja OPUS 8-DOK Stecko” do dnia 6 października 2017 do godziny 14:00 na adres:

Dział Kadr
Małgorzata Kubiak
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: 22 343-23-31
e-mail: malgorzata.kubiak@icho.edu.pl


Termin składania ofert: 6 października 2017 godzina 14:00.


Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie poszukuje studenta.

Warszawa, 22.08.2017 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje na stanowisko STUDENTA do realizacji projektu OPUS (2016/23/B/ST5/03322) finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki: "[3,3]-Sigmatropowe przegrupowanie cyjanianów allilowych/hydroacylowanie jako metoda syntezy α- i γ-aminoketonów oraz ich pochodnych".


Opis zadań:

Praca będzie polegała na samodzielnym prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach projektu „[3,3]-Sigmatropowe przegrupowanie cyjanianów allilowych/hydroacylowanie jako metoda syntezy α- i γ-aminoketonów oraz ich pochodnych” oraz przygotowaniu materiału do publikacji i prezentacji.


Wymagania:

 • Status studenta studiów magisterskich (lub co najmniej IV rok jednolitych studiów magisterskich);
 • Dobra znajomość chemii organicznej;
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu niezbędnym do samodzielnej pracy naukowej;
 • Doświadczenie w pracy laboratoryjnej;
 • Dyspozycyjność w zakresie czasu pracy.


Oferujemy:

 • Pracę w młodym, ambitnym i dynamicznym zespole;
 • Pracę w nowocześnie wyposażonym laboratorium;
 • Dużą samodzielność w trakcie realizacji zadań;
 • Możliwość szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji i umiejętności (np. szkolenie z obsługi aparatów NMR, GC-MS, HPLC);
 • Możliwość realizacji pracy magisterskiej.


Warunki zatrudnienia:

 • Preferowany termin rozpoczęcia: 1 października 2017 r.;
 • Umowa o dzieło 1 000 PLN/mies. brutto (wypłacane kwartalnie).


Wymagane dokumenty:

 • CV wraz informacjami o dotychczasowym dorobku naukowym (publikacje, staże, udział w konferencjach naukowych itp.);
 • List motywacyjny.


Dodatkowe informacje:

dr hab. Sebastian Stecko

e-mail: sebastian.stecko@icho.edu.pl.

strona zespołu: www.steckogroup.pl

Konkurs rozstrzygnie komisja rekrutacyjna powołana przez kierownika projektu, zgodnie z regulaminem przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki Od decyzji komisji nie przysługuje odwołanie. Komisja zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami celem odbycia rozmowy.


Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów (preferencyjnie w formie elektronicznej) z dopiskiem „Rekrutacja OPUS 12-DOK Stecko” do dnia 25 września 2017 do godziny 14:00 na adres:

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: 22 343 23 20
e-mail: icho-s@icho.edu.pl.


Termin składania ofert: 25 września 2017 godzina 14:00.


Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie poszukuje doktorantów.

Warszawa, 22.08.2017 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje na stanowisko DWÓCH DOKTORANTÓW do realizacji projektu OPUS (2016/23/B/ST5/03322) finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki: "[3,3]-Sigmatropowe przegrupowanie cyjanianów allilowych/hydroacylowanie jako metoda syntezy α- i γ-aminoketonów oraz ich pochodnych".


Opis zadań:

Praca będzie polegała na samodzielnym prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach projektu „[3,3]-Sigmatropowe przegrupowanie cyjanianów allilowych/hydroacylowanie jako metoda syntezy α- i γ-aminoketonów oraz ich pochodnych” oraz przygotowaniu materiału do publikacji i prezentacji.


Wymagania:

 • Ukończone studia magisterskie o profilu chemicznym lub biotechnologicznym;
 • Dobra znajomość chemii organicznej;
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu niezbędnym do samodzielnej pracy naukowej;
 • Doświadczenie w pracy laboratoryjnej;
 • Dyspozycyjność w zakresie czasu pracy;
 • Kandydat musi mieć zdany egzamin wstępny na studia doktoranckie w IChO PAN (najbliższy termin 30 września 2017 r.).


Oferujemy:

 • Pracę w młodym, ambitnym i dynamicznym zespole;
 • Pracę w nowocześnie wyposażonym laboratorium;
 • Dużą samodzielność w trakcie realizacji zadań;
 • Możliwość szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji i umiejętności (np. szkolenie z obsługi aparatów NMR, GC-MS, HPLC).


Warunki zatrudnienia:

 • Preferowany termin rozpoczęcia: 2 listopada 2017 r.;
 • stypendium naukowe 3 000 PLN/mies. brutto (36 miesięcy).


Wymagane dokumenty:

 • CV wraz informacjami o dotychczasowym dorobku naukowym (publikacje, staże, udział w konferencjach naukowych itp.);
 • List motywacyjny.


Dodatkowe informacje:

dr hab. Sebastian Stecko

e-mail: sebastian.stecko@icho.edu.pl.

strona zespołu: www.steckogroup.pl

Konkurs rozstrzygnie komisja rekrutacyjna powołana przez kierownika projektu, zgodnie z regulaminem przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki Od decyzji komisji nie przysługuje odwołanie. Komisja zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami celem odbycia rozmowy.


Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów (preferencyjnie w formie elektronicznej) z dopiskiem „Rekrutacja OPUS 12-DOK Stecko” do dnia 6 października 2017 do godziny 14:00 na adres:

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: 22 343 23 20
e-mail: icho-s@icho.edu.pl.


Termin składania ofert: 6 października 2017 godzina 14:00.


Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie poszukuje post-doca.

Warszawa, 28.07.2017 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje na stanowisko POST-DOCA do realizacji projektu OPUS 11 (2016/21/B/ST5/03178) finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki: "Katalizowane palladem perfluoroalkilujące funkcjonalizacje alkinów".


Opis zadań:

Praca będzie polegała na samodzielnym prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach projektu „Katalizowane palladem perfluoroalkilujące funkcjonalizacje alkinów” oraz przygotowaniu materiału do publikacji i prezentacji.


Wymagania:

 • Tytuł doktora nauk chemicznych (lub pokrewnych) uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed zatrudnieniem w projekcie (z wyłączeniami zgodnie z regulaminem NCN) lub przewidywany termin uzyskania stopnia doktora przed rozpoczęciem pracy;
 • Doskonała znajomość chemii organicznej, katalizy z użyciem metali przejściowych lub chemii metaloorganicznej;
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu niezbędnym do samodzielnej pracy naukowej;
 • Dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w uznanych czasopismach. Zaangażowanie, odpowiedzialność i umiejętność pracy w zespole.


Oferujemy:

 • Pracę w młodym, ambitnym i dynamicznym zespole;
 • Zatrudnienie w ramach umowy o pracę (12 miesięcy, ok. 5 900 PLN/miesiąc brutto). Preferowany termin rozpoczęcia pracy: 01.10.2017 (możliwość zmiany daty rozpoczęcia);
 • Pracę w nowocześnie wyposażonym laboratorium;
 • Dużą samodzielność w trakcie realizacji zadań;
 • Szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji i umiejętności, udział konferencjach naukowych.


Wymagane dokumenty:

 • Życiorys;
 • List motywacyjny.
 • Dwa listy referencyjne lub dane kontaktowe osób które zgodziły się wystawić list rekomendacyjny.


Dodatkowe informacje:

dr Wojciech Chaładaj

e-mail: wojciech.chaladaj@icho.edu.pl.

tel. 22 343 2140


Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów (preferencyjnie w formie elektronicznej) do dnia 15 września 2017 do godziny 14:00 na adres:

Dział Kadr
Małgorzata Kubiak
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: 22 343-23-31
e-mail: malgorzata.kubiak@icho.edu.pl


Termin składania ofert: 15 września 2017 godzina 14:00.


Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie poszukuje doktoranta.

Warszawa, 30.06.2017 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje na stanowisko DOKTORANTA do realizacji projektu SYMFONIA 2 (UMO-2014/12/W/ST5/00592) finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki: "Rozwój "Komputerowej Lingwistyki Chemicznej" i jej zastosowanie do efektywnego planowania wieloetapowych syntez chemicznych".


Opis zadań:

Opracowanie algorytmów do planowania syntez organicznych w oparciu o metody uczenia maszynowego i lingwistyki komputerowej i walidacja tych algorytmów w formie eksperymentalnie wykonanych wielokrokowych syntez w związku z projektem badawczym.


Wymagania:

 • Ukończone studia magisterskie o profilu chemicznym lub biotechnologicznym oraz doświadczenie w zakresie chemii organicznej;
 • Zdany egzamin wstępny na studia doktoranckie zgodnie z wymogami Instytutu Chemii Organicznej PAN (najbliższy termin egzaminu 30.09.2017).


Warunki zatrudnienia:

 • Okres zatrudnienia: 1.11.2017-10.12.2019;
 • Stypendium naukowe 3 000 PLN.


Wymagane dokumenty:

 • Życiorys;
 • List motywacyjny.


Dodatkowe informacje:

prof. dr Bartosz Grzybowski

e-mail: nanogrzybowski@gmail.com.


Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów (preferencyjnie w formie elektronicznej) do dnia 9 października 2017 do godziny 14:00 na adres:

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: 22 343 23 20
e-mail: icho-s@icho.edu.pl.


Termin składania ofert: 9 października 2017 godzina 14:00.


Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie poszukuje doktoranta.

Warszawa, 21.06.2017 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje na stanowisko DOKTORANTA do realizacji projektu SONATA-BIS (2016/22/E/ST5/00537) finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki: "Katalizowane palladem tandemowe addycje enolanów do alkinów z następczym sprzęganiem z halogenkami (hetero)arylowymi".


Opis zadań:

Praca będzie polegała na prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, o tytule: „Katalizowane palladem tandemowe addycje enolanów do alkinów z następczym sprzęganiem z halogenkami (hetero)arylowymi” oraz przygotowaniu materiału do publikacji i wystąpień.


Wymagania:

 • Tytuł magistra chemii lub nauk pokrewnych (lub równoważny);
 • Dobra znajomość chemii organicznej, katalizy z użyciem metali przejściowych lub chemii metaloorganicznej;
 • Zaangażowanie, umiejętność pracy w zespole i krytycznego myślenia;
 • Dobra znajomość angielskiego, w stopniu niezbędnym do samodzielnej pracy naukowej;
 • Kandydat musi zdać egzamin wstępny na studia doktoranckie, zgodnie z wymaganiami IChO PAN (najbliższy egzamin 30.09.2017).


Oferujemy:

 • pracę w młodym, ambitnym i dynamicznym zespole;
 • pracę w nowocześnie wyposażonym laboratorium;
 • dużą samodzielność w trakcie realizacji zadań;
 • szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji i umiejętności;
 • udział w międzynarodowych konferencjach naukowych.


Warunki zatrudnienia:

 • Preferowany termin rozpoczęcia 01.11.2017;
 • stypendium 3 000 PLN (48 miesięcy).


Wymagane dokumenty:

 • Życiorys;
 • List motywacyjny.


Dodatkowe informacje:

dr Wojciech Chaładaj

e-mail: wojciech.chaladaj@icho.edu.pl

tel: 22 343 2140


Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów (preferencyjnie w formie elektronicznej) do dnia 6 października 2017 do godziny 14:00 na adres:

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: 22 631-87-88
e-mail: icho-s@icho.edu.pl


Termin składania ofert: 6 października 2017 godzina 14:00.


Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie poszukuje doktoranta.

Warszawa, 21.06.2017 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje na stanowisko DOKTORANTA do realizacji projektu OPUS (2016/B/ST5/ST5/03178) finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki: "Katalizowane palladem perfluoroalkilujące funkcjonalizacje alkinów".


Opis zadań:

Praca będzie polegała na prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, o tytule: „Katalizowane palladem perfluoroalkilujące funkcjonalizacje alkinów” oraz przygotowaniu materiału do publikacji i wystąpień.


Wymagania:

 • Tytuł magistra chemii lub nauk pokrewnych (lub równoważny);
 • Dobra znajomość chemii organicznej, katalizy z użyciem metali przejściowych lub chemii metaloorganicznej;
 • Zaangażowanie, umiejętność pracy w zespole i krytycznego myślenia;
 • Dobra znajomość angielskiego, w stopniu niezbędnym do samodzielnej pracy naukowej;
 • Kandydat musi zdać egzamin wstępny na studia doktoranckie, zgodnie z wymaganiami IChO PAN (najbliższy egzamin 30.09.2017).


Oferujemy:

 • pracę w młodym, ambitnym i dynamicznym zespole;
 • pracę w nowocześnie wyposażonym laboratorium;
 • dużą samodzielność w trakcie realizacji zadań;
 • szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji i umiejętności;
 • udział w międzynarodowych konferencjach naukowych.


Warunki zatrudnienia:

 • Preferowany termin rozpoczęcia 01.11.2017;
 • stypendium 3 000 PLN (30 miesięcy).


Wymagane dokumenty:

 • Życiorys;
 • List motywacyjny.


Dodatkowe informacje:

dr Wojciech Chaładaj

e-mail: wojciech.chaladaj@icho.edu.pl

tel: 22 343 2140


Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów (preferencyjnie w formie elektronicznej) do dnia 6 października 2017 do godziny 14:00 na adres:

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: 22 631-87-88
e-mail: icho-s@icho.edu.pl


Termin składania ofert: 6 października 2017 godzina 14:00.


Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie poszukuje studenta.

Warszawa, 06.06.2017 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje na stanowisko STUDENTA do realizacji projektu OPUS (UMO-2013/11/B/ST5/02199) finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki: "Badania nad mechanizmem i zastosowaniem w syntezie chemoenzymatycznego przegrupowania nienasyconych kwasów karboksylowych".


Opis zadań:

Praca będzie polegała na prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach ww. projektu.


Wymagania:

 • ukończony pierwszy stopień studiów chemicznych lub pokrewnych;
 • posiadanie dorobku naukowego i organizacyjnego.


Warunki zatrudnienia:

 • stypendium naukowe (1000 zł miesięcznie);
 • Termin rozpoczęcia stypendium 01.07.2017.


Wymagane dokumenty:

 • Życiorys;
 • Spis publikacji.


Dodatkowe informacje:

Prof. Ryszard Ostaszewski

e-mail: ryszard.ostaszewski@icho.edu.pl

tel: 22 343 20 54


Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów (preferencyjnie w formie elektronicznej) do dnia 22 czerwca 2017 do godziny 14:00 na adres:

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: 22 631-87-88
e-mail: icho-s@icho.edu.pl.


Termin składania ofert: 22 czerwca 2017 godzina 14:00.


Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie poszukuje studenta.

Warszawa, 01.06.2017 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje na stanowisko STUDENTA do realizacji projektu (2016/22/E/ST5/00537) finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki: "Katalizowane palladem tandemowe addycje enolanów do alkinów z następczym sprzęganiem z halogenkami (hetero)arylowymi".


Opis zadań:

Praca będzie polegała na prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach ww. projektu oraz przygotowaniu sprawozdań.


Wymagania:

 • Dobra znajomość chemii organicznej;
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu niezbędnym do samodzielnej pracy naukowej;
 • Doświadczenie w syntetycznej chemii organicznej;
 • Dyspozycyjność w zakresie czasu pracy;
 • Status studenta studiów magisterskich (lub co najmniej IV roku jednolitych studiów magisterskich);


Warunki zatrudnienia:

 • stypendium (1 000 PLN/miesiąc, na 12 miesięcy).;
 • Preferowany termin rozpoczęcia pracy: 01.09.2017 (możliwość przesunięcia daty rozpoczęcia);


Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • list motywacyjny;


Dodatkowe informacje:

e-mail: wojciech.chaladaj@icho.edu.pl

tel: 22 343 2140


Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów (preferencyjnie w formie elektronicznej) do dnia 14 lipca 2017 do godziny 14:00 na adres:

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: 22 631-87-88
e-mail: icho-s@icho.edu.pl


Termin składania ofert: 14 lipca 2017 godzina 14:00


Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie poszukuje studenta.

Warszawa, 09.05.2017 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje na stanowisko STUDENTA do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki: "Zastosowanie nowych katalitycznych reakcji chiralnych 4-winylo- oraz 4-etynylo-azetydyn-2-onów w stereodywergentnej syntezie nieracemicznych związków heterocyklicznych.".


Opis zadań:

 • Optymalizacja i badanie zakresu stosowalności tytułowych reakcji;
 • Zastosowanie otrzymanych związków (nieracemicznych endioli oraz alkoholi homoallilowych) do syntezy różnego typu układów heterocyklicznych będących powszechnymi elementami budowy związków naturalnych i produktów farmaceutycznych;


Wymagania:

 • Status studenta studiów magisterskich (lub co najmniej IV roku jednolitych studiów magisterskich) w dziedzinie chemia/biotechnologia/farmacja;
 • dobra znajomość chemii organicznej;
 • podstawowa znajomość języka angielskiego;
 • doświadczenie w pracy laboratoryjnej;


Warunki zatrudnienia:

 • 1000 zł/mies. brutto;
 • Do 12 miesięcy (preferowany czas rozpoczęcia pracy: 01.09.2017);


Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • list motywacyjny;


Dodatkowe informacje:

Kierownik projektu: dr Bartosz Zambroń

e-mail: bartosz.zambron@icho.edu.pl

tel: 22 343 2141


Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów (preferencyjnie w formie elektronicznej) do dnia 15 sierpnia 2017 do godziny 14:00 na adres:

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: 22 631-87-88
e-mail: icho-s@icho.edu.pl


Termin składania ofert: 15 sierpnia 2017 godzina 14:00


Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie poszukuje asystenta (Post-doc).

Warszawa, 11.04.2017 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje na stanowisko ASYSTENTA (POST-DOC) do realizacji projektu (2016/21/B/ST5/03178) finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki: "Katalizowane palladem perfluoroalkilujące funkcjonalizacje alkinów".


Opis zadań:

Praca będzie polegała na samodzielnym prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach ww. projektu oraz przygotowaniu materiału do publikacji i prezentacji.


Wymagania:

 • Tytuł doktora nauk chemicznych (lub pokrewnych) uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed zatrudnieniem w projekcie (z wyłączeniami zgodnie z regulaminem NCN) lub przewidywany termin uzyskania stopnia doktora przed rozpoczęciem pracy.;
 • Doskonała znajomość chemii organicznej, katalizy z użyciem metali przejściowych lub chemii metaloorganicznej;
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu niezbędnym do samodzielnej pracy naukowej;
 • Dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w uznanych czasopismach;
 • Zaangażowanie, odpowiedzialność i umiejętność pracy w zespole;


Warunki zatrudnienia:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę (12 miesięcy, ok. 5 900 PLN/miesiąc brutto);
 • Preferowany termin rozpoczęcia pracy: 01.06-01.09.2017;


Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • list motywacyjny;
 • dwa listy referencyjne lub dane kontaktowe osób które zgodziły się wystawić list rekomendacyjny;


Dodatkowe informacje:

e-mail: wojciech.chaladaj@icho.edu.pl

tel: 22 343 2140


Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów (preferencyjnie w formie elektronicznej) do dnia 19 maja 2017 do godziny 14:00 na adres:

Dział Kadr
Małgorzata Kubiak
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: 22 343-23-31
e-mail: malgorzata.kubiak@icho.edu.pl


Termin składania ofert: 19 maja 2017 godzina 14:00


Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie poszukuje chemika.

Warszawa, 21.03.2017 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje CHEMIKA do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, o tytule: Rozwój "Komputerowej Lingwistyki Chemicznej" i jej zastosowanie do efektywnego planowania wieloetapowych syntez chemicznych.


Opis zadań:

Zadania naukowe będą wiązały się m.in. z samodzielną syntezą szerokiej gamy związków organicznych oraz pracą nad algorytmami optymalizującymi warunki reakcji chemicznych w przestrzeni wielu parametrów.


Wymagania:

 • Umiejętność programowania (w szczególności znajomość języków C i C++ lub gotowość szybkiego nauczenia się ich);
 • Wysoka motywacja do pracy naukowej, samodzielność, komunikatywność;
 • Doświadczenie w syntezie związków organicznych;
 • Biegłą znajomość języka angielskiego;


Warunki zatrudnienia:

 • Zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu;
 • Zatrudnienie na okres 12 miesięcy;


Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • list motywacyjny;


Dodatkowe informacje:

e-mail: nanogrzybowski@gmail.com


Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów (preferencyjnie w formie elektronicznej) do dnia 28 marca 2017 do godziny 13:00 na adres:

Dział Kadr
Małgorzata Kubiak
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: 22 343-23-31
e-mail: malgorzata.kubiak@icho.edu.pl


Termin składania ofert: 28 marca 2017 godzina 13:00


Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie poszukuje doktoranta.

Warszawa, 10.03.2017 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje DOKTORANTA do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, o tytule: "Generowanie tlenu cząsteczkowego z użyciem zlokalizowanego powierzchniowego rezonansu plazmowego z użyciem materiałów hybrydowych".


Projekt dotyczy syntezy barwników funkcjonalnych oraz badania ich fotocyklizacji


Wymagania:

 • ukończone studia inżynierskie związane z chemią;
 • specjalizacja – chemia organiczna;
 • doświadczenie w chemii kumaryn mile widziane;
 • Biegłą znajomość języka angielskiego;
 • udokumentowane doświadczenie w chemii aromatycznych związków heterocyklicznych;
 • dyspozycyjność w zakresie czasu pracy;


Warunki zatrudnienia:

 • Zatrudnienie w wymiarze 1/2 etatu;
 • Zatrudnienie na okres 1.04.2017-31.03.2019;


Wymagane dokumenty:

 • życiorys;
 • list motywacyjny;
 • jeden list referencyjny;
 • kserokopie dyplomu;


Dodatkowe informacje:

prof. Daniel T. Gryko, tek. 22 343 30 63

e-mail: dtgryko@icho.edu.pl


Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów (preferencyjnie w formie elektronicznej) do dnia 17 marca 2017 do godziny 14:00 na adres:

Dział Kadr
Małgorzata Kubiak
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: 22 343-23-31
e-mail: malgorzata.kubiak@icho.edu.pl


Termin składania ofert: 17 marca 2017 godzina 14:00


Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie poszukuje kandydata na stanowisko postdoc.

Warszawa, 10.03.2017 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje POST-DOCA do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, o tytule: "Generowanie tlenu cząsteczkowego z użyciem zlokalizowanego powierzchniowego rezonansu plazmowego z użyciem materiałów hybrydowych".


Projekt dotyczy syntezy barwników funkcjonalnych oraz badania ich fotocyklizacji


Wymagania:

 • stopień naukowy doktora;
 • specjalizacja – chemia organiczna;
 • min. 5 lat pracy w laboratorium zajmującym się syntezą organiczną (po ukończeniu doktoratu);
 • Biegłą znajomość języka angielskiego;
 • udokumentowane doświadczenie w chemii aromatycznych związków heterocyklicznych;
 • dyspozycyjność w zakresie czasu pracy;


Warunki zatrudnienia:

 • Zatrudnienie w wymiarze 1/8 etatu(asystent);
 • Zatrudnienie na okres 1.04.2017-31.03.2019;


Wymagane dokumenty:

 • życiorys;
 • list motywacyjny;
 • jeden list referencyjny;
 • kserokopie dyplomu;


Dodatkowe informacje:

prof. Daniel T. Gryko, tek. 22 343 30 63

e-mail: dtgryko@icho.edu.pl


Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów (preferencyjnie w formie elektronicznej) do dnia 17 marca 2017 do godziny 14:00 na adres:

Dział Kadr
Małgorzata Kubiak
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: 22 343-23-31
e-mail: malgorzata.kubiak@icho.edu.pl


Termin składania ofert: 17 marca 2017 godzina 14:00


Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko postdoc.

Warszawa, 06.02.2017 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje POST-DOCA do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, o tytule: "Rozwój "Komputerowej Lingwistyki Chemicznej" i jej zastosowanie do efektywnego planowania wieloetapowych syntez chemicznych".


Opis zadań:

Walidacja eksperymentalna wielokrokowych ścieżek syntetycznych zaplanowanych metodami sztucznej inteligencji. Praca nad konstrukcją samouczącego się robota do syntezy związków organicznych.


Wymagania:

 • Doktorat z dziedziny nauk chemicznych lub pokrewnych;
 • Dobra znajomość chemii organicznej;
 • Doświadczenie w syntezie organicznej ;
 • Biegłą znajomość języka angielskiego;


Warunki zatrudnienia:

 • pensja 7000 zł brutto;


Wymagane dokumenty:

 • życiorys naukowy;
 • list motywacyjny;
 • spis publikacji;


Dodatkowe informacje:

Kierownik projektu Prof. Bartosz Grzybowski

e-mail: nanogrzybowski@gmail.com


Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów (preferencyjnie w formie elektronicznej) do dnia 6 marca 2017 do godziny 14:00 na adres:

Dział Kadr
Małgorzata Kubiak
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: 22 343-23-31
e-mail: malgorzata.kubiak@icho.edu.pl


Termin składania ofert: 6 marca 2017 godzina 14:00


Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko asystenta.

Warszawa, 01.02.2017 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje ASYSTENTA do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, o tytule: "Badania struktury przestrzennej i trwałości kompleksów receptorów makrocyklicznych z anionami w fazie gazowej za pomocą techniki ruchliwości jonów sprzężonej ze spektrometrią mas i fragmentacji indukowanej kolizyjnie oraz metod obliczeniowych".


Opis zadań:

Praca będzie polegała na prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, o tytule: „Badania struktury przestrzennej i trwałości kompleksów receptorów makrocyklicznych z anionami w fazie gazowej za pomocą techniki ruchliwości jonów sprzężonej ze spektrometrią mas i fragmentacji indukowanej kolizyjnie oraz metod obliczeniowych”. W szczególności praca będzie polegała na wykonywaniu pomiarów widm masowych różnymi technikami oraz na modelowaniu geometrii cząsteczek receptorów makrocyklicznych i ich kompleksów z anionami metodami chemii kwantowej, głównie metodami DFT. Istotnym elementem obliczeń będzie analiza konformacyjna badanych układów.


Wymagania:

 • stopień naukowy doktora nauk chemicznych;
 • udokumentowane doświadczenie w dziedzinie obliczeń kwantowo-chemicznych;
 • Praktyka w obszarze modelowania molekularnego i obliczeń związanych z oddziaływaniami niekowalencyjnymi będzie dodatkowym atutem;
 • dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w czasopismach o zasięgu międzynarodowym;
 • biegła znajomość języka angielskiego;


Oferujemy:

 • pracę w ambitnym i dynamicznym zespole;
 • wynagrodzenie w wysokości 4400 PLN/mies. brutto, w tym 1300 PLN/mies. w ramach dofinansowania z projektu badawczego (przez okres 36 miesięcy);
 • indywidualny pakiet ubezpieczenia medycznego (także dla rodziny);
 • pracę w nowocześnie wyposażonym laboratorium spektrometrii mas oraz dostęp do zasobów obliczeniowych IChO PAN;
 • dużą samodzielność w trakcie realizacji zadań;
 • możliwość występowania o własne granty i realizowania własnych prac badawczych;
 • udział w międzynarodowych konferencjach naukowych;


Wymagane dokumenty:

 • życiorys naukowy;
 • list motywacyjny;
 • odpis dyplomu doktora nauk chemicznych;
 • spis publikacji;


Dodatkowe informacje:

Kierownik projektu prof. Witold Danikiewicz

e-mail: witold.danikiewicz@icho.edu.pl

tel 22 343 2322


Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów (preferencyjnie w formie elektronicznej) do dnia 17 lutego 2017 do godziny 15:00 na adres:

Dział Kadr
Małgorzata Kubiak
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: 22 343-23-31
e-mail: malgorzata.kubiak@icho.edu.pl


Termin składania ofert: 17 lutego 2017 godzina 15:00


Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie poszukuje kandydatów posiadających ukończone studia wyższe.

Warszawa, 25.01.2017 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje KANDYDATA do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, o tytule: "Intensyfikacja reakcji multikomponentowych oraz kaskadowych w liposomach z zastosowaniem procesów katalizowanych enzymatycznie".


Opis zadań:

Wykonanie syntezy związków modelowych, zastosowanie uzyskanych związków do badania reakcji multikomponentowych oraz kaskadowych w liposomach oraz opracowanie chemoenzymatycznych metod funkcjonalizacji związków modelowych.


Wymagania:

 • ukończone studia wyższe w dziedzinie chemia/biotechnologia/farmacja;
 • zainteresowanie chemią organiczną, biokatalizą;
 • udokumentowane osiągnięcia naukowe;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego;


Oferujemy:

 • etat w IChO PAN + dodatkowa gratyfikacja z grantu;
 • czas rozpoczęcia1.03.2017, okres trwania: do 30.06.2018 ;


Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • list motywacyjny;


Dodatkowe informacje:

Kierownik projektu Prof. Ryszard Ostaszewski

e-mail: ryszard.ostaszewski@icho.edu.pl

tel 22 343 20 54

Proszę o zamieszczenie następującej klauzuli w przesłanej dokumentacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie stypendialnej dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883.”


Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów (preferencyjnie w formie elektronicznej) do dnia 14 lutego 2017 do godziny 16:00 na adres:

Dział Kadr
Małgorzata Kubiak
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: 22 343-23-31
e-mail: malgorzata.kubiak@icho.edu.pl


Termin składania ofert: 14 lutego 2017 godzina 16:00


Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie poszukuje studenta do pracy w projekcie badawczym.

Warszawa, 23.01.2017 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje STUDENTA do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, o tytule: "Projektowanie i synteza pH- lub redox-czułych dimerycznych dendronów jako nanonarzędzia do transportu siRNA lub leków do komórek glejaka".


Opis zadań:

Praca będzie polegała na prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach ww. projektu oraz przygotowaniu sprawozdań.


Wymagania:

 • doświadczenie w pracy laboratoryjnej;
 • znajomość języka angielskiego;


Oferujemy:

 • pracę w nowocześnie wyposażonym laboratorium;
 • szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji i umiejętności (obsługa aparatów NMR, MS, dyfraktometru, HPLC);
 • umowa o dzieło 500 zł/mies. brutto, wypłacane kwartalnie;
 • umowa 6 miesięcy (preferowany czas rozpoczęcia pracy: 01.03.2017);


Wymagane dokumenty:

 • CV;


Dodatkowe informacje:

e-mail: zofia.lipkowska@icho.edu.pl

tel (22) 343 22 07


Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów (preferencyjnie w formie elektronicznej) do dnia 15 lutego 2017 na adres:

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: 22 631-87-88
e-mail: icho-s@icho.edu.pl


Termin składania ofert: 15 lutego 2017


Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie poszukuje post-doca do pracy w projekcie badawczym.

Warszawa, 19.01.2017 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje POST-DOCA do realizacji projektu (2016/21/B/ST5/03178) finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, o tytule: "Katalizowane palladem perfluoroalkilujące funkcjonalizacje alkinów".


Opis zadań:

Praca będzie polegała na prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach ww. projektu oraz przygotowaniu sprawozdań.


Wymagania:

 • Tytuł doktora nauk chemicznych (lub pokrewnych) uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed zatrudnieniem w projekcie (z wyłączeniami zgodnie z regulaminem NCN) lub przewidywany termin uzyskania stopnia doktora przed rozpoczęciem pracy.;
 • Doskonała znajomość chemii organicznej, katalizy z użyciem metali przejściowych lub chemii metaloorganicznej.;
 • Dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w uznanych czasopismach;
 • Zaangażowanie, odpowiedzialność i umiejętność pracy w zespole;
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu niezbędnym do samodzielnej pracy naukowej;


Oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę (12 miesięcy, ok. 5 900 PLN/miesiąc brutto). Preferowany termin rozpoczęcia pracy: 01.04-01.09.2017;
 • pracę w młodym, ambitnym i dynamicznym zespole;
 • pracę w nowocześnie wyposażonym laboratorium;
 • dużą samodzielność w trakcie realizacji zadań;
 • szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji i umiejętności;


Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV);
 • list motywacyjny;
 • dwa listy referencyjne lub dane kontaktowe osób które zgodziły się wystawić list rekomendacyjny;


Dodatkowe informacje:

e-mail: wojciech.chaladaj@icho.edu.pl

tel 22 343 2140


Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie zgłoszeń na adres:

Dział Kadr
Małgorzata Kubiak
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: 22 343-23-31
e-mail: malgorzata.kubiak@icho.edu.pl


Termin składania ofert: 28 lutego 2017


Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie poszukuje STUDENTA do pracy w projekcie badawczym.

Warszawa, 19.01.2017 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje studenta do realizacji projektu (2016/21/B/ST5/03178) finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, o tytule: "Katalizowane palladem perfluoroalkilujące funkcjonalizacje alkinów".


Opis zadań:

Praca będzie polegała na prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach ww. projektu oraz przygotowaniu sprawozdań.


Wymagania:

 • status studenta studiów magisterskich (lub co najmniej IV roku jednolitych studiów magisterskich);
 • dobra znajomość chemii organicznej;
 • doświadczenie w syntetycznej chemii organicznej;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym samodzielną pracę badawczą;
 • dyspozycyjność w zakresie czasu pracy;


Oferujemy:

 • stypendium (1 000 PLN/miesiąc, na 12 miesięcy). Preferowany termin rozpoczęcia pracy: 01.03.2017 (możliwość przesunięcia daty rozpoczęcia);
 • pracę w młodym, ambitnym i dynamicznym zespole;
 • pracę w nowocześnie wyposażonym laboratorium;
 • dużą samodzielność w trakcie realizacji zadań;
 • szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji i umiejętności;


Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • list motywacyjny;


Dodatkowe informacje:

e-mail: wojciech.chaladaj@icho.edu.pl

tel 22 343 2140


Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie zgłoszeń na adres:

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: 22 631-87-88
e-mail: icho-s@icho.edu.pl


Termin składania ofert: 15 lutego 2017 r. godz 14:00


Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie poszukuje DOKTORANTA do pracy w projekcie badawczym.

Warszawa, 18.01.2017 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie poszukuje DOKTORANTA do pracy w projekcie badawczym SYMFONIA 2: "Rozwój 'Komputerowej Lingwistyki Chemicznej' i jej zastosowanie do efektywnego planowania wieloetapowych syntez chemicznych".


Opis zadań:

Walidacja algorytmów do planowania ścieżek syntetycznych związków organicznych w formie eksperymentalnie wykonanych wielokrokowych syntez. Analiza otrzymanych wyników.


Wymagania:

 • ukończone studia magisterskie o profilu chemicznym lub biotechnologicznym;
 • dobra znajomość chemii organicznej;
 • doświadczenie w pracy laboratoryjnej;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym samodzielną pracę badawczą;
 • zdany egzamin wstępny na studia doktoranckie do IChO PAN (najbliższy egzamin 26.01.2017; zgłoszenia do egzaminu 20.01.2017).


Warunki zatrudnienia:

 • stypendium 3000 zł.


Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • list motywacyjny;
 • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich.


Dodatkowe informacje:

e-mail: nanogrzybowski@gmail.com


Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie zgłoszeń na adres:

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: 22 631-87-88
e-mail: icho-s@icho.edu.pl


Termin składania ofert: 30 stycznia 2017 r. godz 14:00


Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje PRACOWNIKA do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

Warszawa, 16.01.2017 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje PRACOWNIKA do realizacji projektu OPUS finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, o tytule: "Nowe katalizatory asymetrycznych reakcji przeniesienia fazowego - od prostych soli amoniowych do katalizy supramolekularnej”.


Opis zadań:

Praca będzie polegała na prowadzeniu zadań badawczych w ramach projektu, w szczególności polegać będzie na syntezie chiralnych katalizatorów PTC (soli czwartorzędowych o założonej strukturze) i ich wykorzystaniu w modelowych reakcjach asymetrycznych.


Wymagania:

 • biegłość w syntezie organicznej, w tym w syntezie stereokontrolowanej;
 • doskonała znajomość metod analitycznych typowych dla chemii organicznej (NMR, MS, UV-Vis, IR) oraz technik chromatograficznych;
 • warunkiem koniecznym jest posiadanie stopnia doktora nauk chemicznych, uzyskanego w ostatnich 7 latach.


Oferujemy:

 • wynagrodzenie 7083 PLN miesięcznie (brutto/brutto) na czas trwania grantu;
 • pracę w młodym, ambitnym i dynamicznym zespole;
 • pracę w nowocześnie wyposażonym laboratorium.


Wymagane dokumenty:

 • zgłoszenie;
 • kopia dyplomu doktora nauk chemicznych (ew. kopia uchwały o nadaniu stopnia);
 • CV naukowe z listą publikacji.


Dodatkowe informacje:

Wszelkie pytania należy kierować na adres mailowy:

prof. Janusz Jurczak, e-mail: jurczak@icho.edu.pl

Pracownika wyłoni komisja konkursowa, której będzie przewodniczył kierownik projektu. Z kandydatami może zostać przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.


Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów osobiście w formie papierowej na adres:

Dział Kadr
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: 22 343-23-31
e-mail: malgorzata.kubiak@icho.edu.pl


Termin składania ofert: 23 stycznia 2017 r. godz 12:00


Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje DWÓCH DOKTORANTÓW do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

Warszawa, 16.01.2017 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje DWÓCH DOKTORANTÓW do realizacji projektu OPUS finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, o tytule: "Nowe katalizatory asymetrycznych reakcji przeniesienia fazowego - od prostych soli amoniowych do katalizy supramolekularnej”.


Opis zadań:

Praca będzie polegała na prowadzeniu zadań badawczych w ramach projektu, w szczególności polegać będzie na syntezie chiralnych katalizatorów PTC (soli czwartorzędowych o założonej strukturze) i ich wykorzystaniu w modelowych reakcjach asymetrycznych.


Wymagania:

 • Doświadczenie w syntezie asymetrycznej i w badaniach rozpoznania chiralnego;
 • Kandydat musi zdać egzamin wstępny na studia doktoranckie, zgodnie z wymaganiami IChO PAN (najbliższy egzamin 26.01.2017; zgłoszenia do 20.01.2017);


Oferujemy:

 • stypendium 1500 PLN miesięcznie;
 • pracę w młodym, ambitnym i dynamicznym zespole;
 • pracę w nowocześnie wyposażonym laboratorium;


Wymagane dokumenty:

 • zgłoszenie;
 • CV naukowe z listą publikacji;


Dodatkowe informacje:

Wszelkie pytania należy kierować na adres mailowy:

prof. Janusz Jurczak, e-mail: jurczak@icho.edu.pl


Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów osobiście w formie papierowej na adres:

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: 22 631-87-88
e-mail: icho-s@icho.edu.pl


Termin składania ofert: 23 stycznia 2017 r. godz 12:00


Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje DWÓCH DOKTORANTÓW do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

Warszawa, 10.01.2017 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje DWÓCH DOKTORANTÓW do realizacji projektu OPUS finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, o tytule: "Synteza i właściwości kryptandów zawierających rdzeń sacharozy”.


Opis zadań:

Planowanie i samodzielna realizacja wieloetapowych syntez organicznych. Analiza otrzymanych wyników eksperymentalnych. Przygotowanie publikacji naukowych.


Wymagania:

 • Tytuł magistra chemii lub nauk pokrewnych (lub równoważny);
 • Dobra znajomość chemii organicznej;
 • Zaangażowanie, umiejętność pracy w zespole i krytycznego myślenia;
 • Dobra znajomość angielskiego, w stopniu niezbędnym do samodzielnej pracy naukowej;
 • Kandydat musi zdać egzamin wstępny na studia doktoranckie, zgodnie z wymaganiami IChO PAN (najbliższy egzamin 26.01.2017; zgłoszenia do 20.01.2017).


Oferujemy:

 • stypendium 3000 PLN miesięcznie;
 • pracę w młodym, ambitnym i dynamicznym zespole;
 • pracę w nowocześnie wyposażonym laboratorium;
 • dużą samodzielność w trakcie realizacji zadań.


Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny;
 • życiorys;
 • odpis dyplomu.


Dodatkowe informacje:

Wszelkie pytania należy kierować na adres mailowy:

prof. Sławomir Jarosz, e-mail: slawomir.jarosz@icho.edu.pl


Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów preferencyjnie w formie elektronicznej na adres:

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: 22 631-87-88
e-mail: icho-s@icho.edu.pl


Termin składania ofert: 20 stycznia 2017 r.


Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje STUDENTA do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

Warszawa, 10.01.2017 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje STUDENTA do realizacji projektu OPUS (UMO-2014/13/N/ST5/03420) finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, o tytule: "Fotochemiczna difunkcjonalizacja nasyconych aldehydów w pozycjach alfa i beta”.


Opis zadań:

Praca będzie polegała na optymalizacji warunków prowadzenia reakcji zachodzących z wykorzystaniem światła.


Wymagania:

 • znajomość podstawowych technik oczyszczania związków organicznych (destylacja, krystalizacja, chromatografia);
 • znajomość języka angielskiego;
 • dodatkowym atutem będzie znajomość chemii barwników organicznych.


Oferujemy:

 • umowa o dzieło 500 zł/mies. brutto, wypłacane kwartalnie;
 • umowa do 12 miesięcy (preferowany czas rozpoczęcia pracy: 01.01.2017);
 • szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji i umiejętności (obsługa aparatów NMR, MS, HPLC);
 • pracę w nowocześnie wyposażonym laboratorium;
 • dużą samodzielność w trakcie realizacji zadań;
 • możliwość wykonywania pracy inżynierskiej lub licencjackiej w ramach projektu.


Wymagane dokumenty:

 • CV.


Dodatkowe informacje:

Wszelkie pytania należy kierować na adres mailowy:

e-mail: dwalaszek@icho.edu.pl


Osoby zainteresowane proszone są o składanie ofert w formie elektronicznej do sekretariatu:

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: 22 631-87-88
e-mail: icho-s@icho.edu.pl


Termin składania ofert: 16 stycznia 2017 r.


Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje DOKTORANTA do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

Warszawa, 09.01.2017 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje DOKTORANTA do realizacji projektu, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, o tytule: "Modyfikacje pierścienia A betuliny w syntezie związków cytotoksycznych".


Opis zadań:

Praca będzie polegała na prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki o tytule „Modyfikacje pierścienia A betuliny w syntezie związków cytotoksycznych” w tym:

 • opracowanie metod degradacji pierścienia A betuliny i kwasu betulinowego;
 • synteza pochodnych siarkowych i selenowych;
 • synteza i badania biologiczne saponin.


Wymagania:

 • Dobra znajomość chemii organicznej (znajomość chemii cukrów jest preferowana).
 • Zaangażowanie i umiejętność krytycznego myślenia.
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu niezbędnym do samodzielnej pracy naukowej.
 • Doświadczenie w pracy laboratoryjnej.
 • Tytuł magistra chemii lub nauk pokrewnych (lub równoważny).
 • Kandydat musi zdać egzamin wstępny na studia doktoranckie, zgodnie z wymaganiami IChO PAN (najbliższy egzamin 26.01.2017, zgłoszenia do 20.01.2017).


Oferujemy:

 • stypendium 2500 PLN na 24 miesiące;
 • preferowany czas rozpoczęcia pracy 01.02.2017.


Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV);
 • list motywacyjny;
 • kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich.


Dodatkowe informacje:

Wszelkie pytania należy kierować na adres mailowy:

prof. nadzw. Zbigniew Pakulski, e-mail: zbigniew.pakulski@icho.edu.pl

lub telefonicznie: +48 22 343 2005.


Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów preferencyjnie w formie elektronicznej na adres:

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: icho-s@icho.edu.pl


Termin składania ofert: 20 stycznia 2017 r. godz. 14:00


Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje DOKTORANTA do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

Warszawa, 09.01.2017 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje DOKTORANTA do realizacji projektu, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, o tytule: "Badania struktury przestrzennej i trwałości kompleksów receptorów makrocyklicznych z anionami w fazie gazowej za pomocą techniki ruchliwości jonów sprzężonej ze spektrometrią mas i fragmentacji indukowanej kolizyjnie oraz metod obliczeniowych".


Opis zadań:

Praca będzie polegała na prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, o tytule: „Badania struktury przestrzennej i trwałości kompleksów receptorów makrocyklicznych z anionami w fazie gazowej za pomocą techniki ruchliwości jonów sprzężonej ze spektrometrią mas i fragmentacji indukowanej kolizyjnie oraz metod obliczeniowych” i realizacji w ramach tego projektu pracy doktorskiej, a także przygotowaniu materiału do publikacji i wystąpień.


Wymagania:

 • Tytuł magistra chemii lub nauk pokrewnych (lub równoważny).
 • Dobra znajomość chemii organicznej, wskazana, chociaż nie konieczna, wiedza z dziedziny metod spektralnych (NMR, MS) i metod obliczeniowych.
 • Zaangażowanie, umiejętność pracy w zespole i krytycznego myślenia.
 • Dobra znajomość angielskiego, w stopniu niezbędnym do samodzielnej pracy naukowej.
 • Kandydat musi zdać egzamin wstępny na studia doktoranckie, zgodnie z wymaganiami IChO PAN (najbliższy egzamin 26.01.2017, zgłoszenia do 20.01.2017).


Oferujemy:

 • pracę w ambitnym i dynamicznym zespole;
 • stypendium 3000 PLN/mies. netto;
 • pracę w nowocześnie wyposażonym laboratorium spektrometrii mas;
 • dużą samodzielność w trakcie realizacji zadań;
 • szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji i umiejętności;
 • udział w międzynarodowych konferencjach naukowych.


Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV);
 • list motywacyjny;
 • kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich.


Dodatkowe informacje:

Wszelkie pytania należy kierować na adres mailowy:

prof. Witold Danikiewicz, e-mail: witold.danikiewicz@icho.edu.pl

lub telefonicznie: +48 22 343 2322.


Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów preferencyjnie w formie elektronicznej na adres:

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: icho-s@icho.edu.pl


Termin składania ofert: 20 stycznia 2017 r. godz. 15:00


Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje DOKTORANTA do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

Warszawa, 05.01.2017 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje DOKTORANTA do realizacji projektu, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, o tytule: "Badania nad stereoselektywną reakcją Kinugasy".


Opis zadań:

Planowanie i samodzielna realizacja wieloetapowych syntez organicznych. Analiza otrzymanych wyników eksperymentalnych. Przygotowanie publikacji naukowych.


Wymagania:

 • Tytuł magistra chemii lub nauk pokrewnych (lub równoważny).
 • Dobra znajomość chemii organicznej.
 • Zaangażowanie, umiejętność pracy w zespole i krytycznego myślenia.
 • Dobra znajomość angielskiego, w stopniu niezbędnym do samodzielnej pracy naukowej.
 • Kandydat musi zdać egzamin wstępny na studia doktoranckie, zgodnie z wymaganiami IChO PAN (najbliższy egzamin 26.01.2017, zgłoszenia do 20.01.2017).


Oferujemy:

 • stypendium 2500 PLN miesięcznie;
 • pracę w młodym, ambitnym i dynamicznym zespole;
 • pracę w nowocześnie wyposażonym laboratorium;
 • dużą samodzielność w trakcie realizacji zadań.


Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny;
 • życiorys;
 • odpis dyplomu.


Dodatkowe informacje:

Wszelkie pytania należy kierować na adres mailowy:

prof. Bartłomiej Furman, e-mail: bartlomiej.furman@icho.edu.pl

lub telefonicznie: +48 22 343 2053.


Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów preferencyjnie w formie elektronicznej na adres:

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: icho-s@icho.edu.pl


Termin składania ofert: 20 stycznia 2017 r.


Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje DOKTORANTA do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

Warszawa, 05.01.2017 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje DOKTORANTA do realizacji projektu, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, o tytule: "Katalizowane palladem perfluoroalkilujące funkcjonalizacje alkinów".


Opis zadań:

Praca będzie polegała na prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, o tytule: „Katalizowane palladem perfluoroalkilujące funkcjonalizacje alkinów” oraz przygotowaniu materiału do publikacji i wystąpień.


Wymagania:

 • Tytuł magistra chemii lub nauk pokrewnych (lub równoważny).
 • Dobra znajomość chemii organicznej, katalizy z użyciem metali przejściowych lub chemii metaloorganicznej.
 • Zaangażowanie, umiejętność pracy w zespole i krytycznego myślenia.
 • Dobra znajomość angielskiego, w stopniu niezbędnym do samodzielnej pracy naukowej.
 • Kandydat musi zdać egzamin wstępny na studia doktoranckie, zgodnie z wymaganiami IChO PAN (najbliższy egzamin 26.01.2017, zgłoszenia do 20.01.2017).


Oferujemy:

 • stypendium 3000 PLN na okres 30 miesięcy;
 • pracę w młodym, ambitnym i dynamicznym zespole;
 • pracę w nowocześnie wyposażonym laboratorium;
 • dużą samodzielność w trakcie realizacji zadań;
 • szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji i umiejętności;
 • udział w międzynarodowych konferencjach naukowych.


Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny;
 • życiorys.


Dodatkowe informacje:

Wszelkie pytania należy kierować na adres mailowy:

dr Wojciech Chaładaj, e-mail: wojciech.chaladaj@icho.edu.pl

lub telefonicznie: +48 22 343 2140.


Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów preferencyjnie w formie elektronicznej na adres:

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: icho-s@icho.edu.pl


Termin składania ofert: 20 stycznia 2017 r.


Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje DOKTORANTA do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

Warszawa, 05.01.2017 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje DOKTORANTA do realizacji projektu, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, o tytule: "Enancjoselektywne reakcje indukowane światłem widzialnym - chiralne katalizatory fotoredoks”.


Opis zadań:

Praca będzie polegała na prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach ww. projektu oraz przygotowaniu sprawozdań.


Wymagania:

 • tytuł magistra (chemia organiczna lub pokrewne);
 • dobra znajomość chemii organicznej;
 • biegła znajomość języka angielskiego;
 • zdany egzamin na Studia Doktoranckie w ICHO PAN;
 • wcześniejsze doświadczenie w pracy laboratoryjnej mile widziane;
 • dyspozycyjność w zakresie czasu pracy.


Oferujemy:

 • stypendium 3000 PLN na okres 33 miesięcy;
 • pracę w młodym, ambitnym i dynamicznym zespole;
 • pracę w nowocześnie wyposażonym laboratorium;
 • dużą samodzielność w trakcie realizacji zadań;
 • szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji i umiejętności.


Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny;
 • list referencyjny;
 • życiorys.


Dodatkowe informacje:

Wszelkie pytania należy kierować na adres mailowy:

prof. Dorota Gryko, e-mail: dorota.gryko@icho.edu.pl

lub telefonicznie: +48 22 343 2051.


Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów preferencyjnie w formie elektronicznej na adres:

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: icho-s@icho.edu.pl


Termin składania ofert: 30 stycznia 2017 r.


Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje STUDENTA do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

Warszawa, 05.01.2017 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje STUDENTA do realizacji projektu, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, o tytule: "Enancjoselektywne reakcje indukowane światłem widzialnym - chiralne katalizatory fotoredoks”.


Opis zadań:

Praca będzie polegała na prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach ww. projektu oraz przygotowaniu sprawozdań.


Wymagania:

 • dobra znajomość chemii organicznej;
 • biegła znajomość języka angielskiego;
 • wcześniejsze doświadczenie w pracy laboratoryjnej mile widziane;
 • dyspozycyjność w zakresie czasu pracy.


Oferujemy:

 • stypendium 1000 PLN na okres 24 miesiące;
 • pracę w młodym, ambitnym i dynamicznym zespole;
 • pracę w nowocześnie wyposażonym laboratorium;
 • dużą samodzielność w trakcie realizacji zadań;
 • szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji i umiejętności.


Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny;
 • życiorys.


Dodatkowe informacje:

Wszelkie pytania należy kierować na adres mailowy:

prof. Dorota Gryko, e-mail: dorota.gryko@icho.edu.pl

lub telefonicznie: +48 22 343 2051.


Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów preferencyjnie w formie elektronicznej na adres:

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: icho-s@icho.edu.pl


Termin składania ofert: 20 stycznia 2017 r.


Informacja o dodatkowej rekrutacji na Studia Doktoranckie w Instytucie Chemii Organicznej PAN

Warszawa, 08.12.2016 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN ogłasza dodatkowy nabór na stacjonarne, 4-letnie Studia Doktoranckie. W ramach naboru planowane jest przyjęcie 5 osób, które będą wykonywały prace doktorskie w ramach poniższych projektów badawczych:


 • projekt NCN OPUS pt. „Badania nad stereoselektywną reakcją Kinugasy” – 1 osoba, kierownik: prof. Marek Chmielewski, okres finansowania z projektu: 36 miesięcy w wysokości 2500 zł/mies.;
 • projekt NCN OPUS pt. „Badania struktury przestrzennej i trwałości kompleksów receptorów makrocyklicznych z anionami w fazie gazowej za pomocą techniki ruchliwości jonów sprzężonej ze spektrometrią mas i fragmentacji indukowanej kolizyjnie oraz metod obliczeniowych” – 1 osoba, kierownik: prof. Witold Danikiewicz, okres finansowania z projektu: 36 miesięcy w wysokości 3000 zł/mies.;
 • projekt NCN OPUS pt. „Enancjoselektywne reakcje indukowane światłem widzialnym - chiralne katalizatory fotoredoks”– 1 osoba, kierownik: prof. Dorota Gryko, okres finansowania z projektu: 24 miesiące w wysokości 3000 zł/mies.;
 • projekt NCN OPUS pt. „Modyfikacje pierścienia A betuliny w syntezie związków cytotoksycznych” – 1 osoba, kierownik: dr hab. Zbigniew Pakulski, prof. nadzw., okres finansowania z projektu: 24 miesiące w wysokości 2500 zł/mies.;
 • projekt NCN OPUS pt. „Katalizowane palladem perfluoroalkilujące funkcjonalizacje alkinów” – 1 osoba, kierownik: dr Wojciech Chaładaj, okres finansowania z projektu: 30 miesięcy w wysokości 3000 zł/mies.

Wszystkie kwoty są kwotami netto (stypendium).


Więcej informacji na temat tych projektów można uzyskać u ich kierowników (dane kontaktowe na stronie http://www.icho.edu.pl/ksiazka-teleadresowa.php


Studia rozpoczną się 1 marca 2017 r.


Wymagania, które muszą spełniać kandydaci, są podane na stronie internetowej IChO PAN pod adresem: http://www.icho.edu.pl/studia-doktoranckie-wymagania.php


Dodatkowo, w podaniu o przyjęcie na Studia Doktoranckie należy zaznaczyć preferowany – spośród podanych wyżej – projekt badawczy.


Egzamin pisemny odbędzie się dnia 26 stycznia 2017 r. (czwartek) o godz. 10:00 na terenie IChO PAN. Obowiązują takie same zasady, jak w naborze wrześniowym. Ponadto, Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do odbycia rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami. W przypadku, gdy więcej niż jedna osoba wybierze ten sam projekt, decyzja o wyborze kandydata należy do kierownika projektu


Zgłoszenia należy nadsyłać na adres sekretariatu Instytutu Chemii Organicznej PAN:

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: 22 631-87-88
e-mail: icho-s@icho.edu.pl


lub składać osobiście do dnia 20 stycznia 2017 r.


Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje studenta do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

Warszawa, 07.12.2016 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje studenta do realizacji projektu OPUS (UMO-2014/13/N/ST5/03420) finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, o tytule: "Fotochemiczna difunkcjonalizacja nasyconych aldehydów w pozycjach alfa i beta”.


Opis zadań:

Praca będzie polegała na optymalizacji warunków prowadzenia reakcji zachodzących z wykorzystaniem światła.


Wymagania:

 • znajomość podstawowych technik oczyszczania związków organicznych (destylacja, krystalizacja, chromatografia);
 • znajomość języka angielskiego;
 • Dodatkowym atutem będzie znajomość chemii barwników organicznych.


Oferujemy:

 • Umowa o dzieło 500 zł/mies. Brutto, wypłacane kwartalnie;
 • umowa do 12 miesięcy (preferowany czas rozpoczęcia pracy: 01.01.2017);
 • szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji i umiejętności (obsługa aparatów NMR, MS, HPLC);
 • pracę w nowocześnie wyposażonym laboratorium ;
 • dużą samodzielność w trakcie realizacji zadań;
 • możliwość wykonywania pracy inżynierskiej lub licencjackiej w ramach projektu.


Wymagane dokumenty:

 • CV.


Dodatkowe informacje:

Wszelkie pytania należy kierować na adres mailowy:

e-mail: dwalaszek@icho.edu.pl


Osoby zainteresowane proszone są o składanie ofert w formie elektronicznej do sekretariatu:

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: 22 631-87-88
e-mail: icho-s@icho.edu.pl


Termin składania ofert: 20 grudnia 2016 r.


Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje studenta do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

Warszawa, 06.12.2016 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje studenta do realizacji projektu OPUS (UMO-2015/19/D/ST5/00713) finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, o tytule: "Wykorzystanie asymetrycznego sigmatropowego przegrupowania cyjanianów allilowych w syntezie aminokwasów i ich pochodnych posiadających czwartorzędowy atom węgla”.


Wymagania:

 • dobra znajomość chemii organicznej;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu niezbędnym do samodzielnej pracy naukowej;
 • doświadczenie w syntezie organicznej;
 • dyspozycyjność w zakresie czasu pracy;
 • status studenta studiów magisterskich (lub co najmniej IV roku jednolitych studiów magisterskich) w dziedzinie chemia/biotechnologia/farmacja.


Oferujemy:

 • pracę w młodym, ambitnym i dynamicznym zespole;
 • pracę w nowocześnie wyposażonym laboratorium;
 • dużą samodzielność w trakcie realizacji zadań badawczych;
 • możliwość szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji i umiejętności (np. szkolenie z obsługi aparatów NMR, GC-MS, HPLC);
 • wynagrodzenie (1000 PLN/miesiąc, brutto, umowa o dzieło, 12 miesięcy) (od stycznia 2017 r.).


Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • list motywacyjny;
 • odpis dyplomu (inżyniera/licencjatu z nauk chemicznych lub pokrewnych).


Dodatkowe informacje:

e-mail: sebastian.stecko@icho.edu.pl


Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów w formie elektronicznej do dnia 30 grudnia 2016 do godziny 14:00 na adres:

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: 22 631-87-88
e-mail: icho-s@icho.edu.pl


Termin składania ofert: 30 grudnia 2016 do godziny 14:00.


Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje pracownika na stanowisko chemika w Zespole Spektrometrii Mas.

Warszawa, 01.12.2016 r.

Zakres obowiązków:

 • Wykonywanie pomiarów techniką spektrometrii mas (przygotowanie próbki, pomiar, interpretacja wyników);
 • Wykonywanie analiz chromatograficznych w sprzężeniu ze spektrometrią mas (przygotowanie aparatury i próbek do analiz, opracowanie wyników);
 • Wykonywanie drobnych prac związanych z funkcjonowaniem laboratorium;


Wymagania:

 • Ukończone studia chemiczne, biochemiczne lub farmaceutyczne II stopnia (specjalności związane z chemią analityczną i organiczną będą atutem);
 • Rzetelność, pracowitość i zaangażowanie w wykonywaną pracę;
 • Umiejętność obsługi programów z pakietu MS Office;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym;
 • Zapał w zdobywaniu wiedzy i nowych umiejętności;
 • Wskazana znajomość podstaw statystycznego opracowania wyników analitycznych;
 • Nie jest wymagana umiejętność obsługi spektrometrów mas ani wiedza z dziedziny spektrometrii mas – przeszkolenie w tym zakresie zapewni Instytut;
 • Stan zdrowia umożliwiający pracę w laboratorium chemicznym;


Oferujemy:

 • Pracę ciekawą i różnorodną pod względem tematycznym z wykorzystaniem wysoce zaawansowanej aparatury analitycznej najwyższej klasy;
 • Możliwość nieograniczonego zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu spektrometrii mas i sprzężonych technik analitycznych (LC-MS, GC-MS);
 • Możliwość uczestnictwa w pracach badawczych prowadzonych w Instytucie, a także w seminariach i konferencjach naukowych;
 • Umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • Możliwość wyboru godzin pracy;
 • Wynagrodzenie w wysokości około 2500 zł brutto z możliwością otrzymywania wynagrodzenia dodatkowego związanego z wykonywanymi pomiarami oraz uczestnictwem w realizacji projektów badawczych;
 • Stabilne warunki zatrudnienia;
 • Prywatny pakiet ubezpieczenia medycznego, także dla najbliższej rodziny;


Kandydaci proszeni są o przesłanie CV, listu motywacyjnego oraz kopii dyplomu magistra na adres:

mslab@icho.edu.pl do dnia 23 grudnia 2016 r.

Kandydaci, którzy zostaną wstępnie zakwalifikowani zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.
Więcej informacji o Zespole Spektrometrii Mas na stronie: http://ww2.icho.edu.pl/z01/
lub telefonicznie: prof. Witold Danikiewicz, 22 343 23 22.


Termin składania ofert: 5 stycznia 2017 do godziny 14:00


Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje studenta do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

Warszawa, 01.12.2016 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje studenta do realizacji projektu OPUS (UMO-2013/11/B/ST5/02199) finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, o tytule: "Badania nad mechanizmem i zastosowaniem w syntezie chemoenzymatycznego przegrupowania nienasyconych kwasów karboksylowych”.


Wymagania:

 • ukończony pierwszy stopień studiów chemicznych lub pokrewnych;
 • posiadanie dorobku naukowego i organizacyjnego;


Warunki zatrudnienia:

 • stypendium naukowe (1000 zł miesięcznie).


Wymagane dokumenty:

 • życiorys naukowy;
 • spis publikacji;


Dodatkowe informacje:

Prof. Ryszard Ostaszewski
e-mail: Ryszard.ostaszewski@icho.edu.pl
tel.: 22 343 20 54
Termin rozpoczęcia stypendium 15.12.2016


Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów (CV, spis publikacji) preferencyjnie w formie elektronicznej na adres:

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: 22 631-87-88
e-mail: icho-s@icho.edu.pl


Termin składania ofert: 9 grudnia 2016 do godziny 14:00


Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje studenta do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

Warszawa, 01.12.2016 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje studenta do realizacji projektu (2013/11/D/ST5/02979) finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, o tytule: "Badanie katalizy karbofilowymi pi-kwasami pod wysokim ciśnieniem”.


Praca będzie polegała na prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach ww. projektu oraz przygotowaniu sprawozdań.


Wymagania:

 • dobra znajomość chemii organicznej;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu niezbędnym do samodzielnej pracy naukowej;
 • doświadczenie w syntetycznej chemii organicznej;
 • dyspozycyjność w zakresie czasu pracy;
 • status studenta studiów magisterskich (lub co najmniej IV roku jednolitych studiów magisterskich).


Oferujemy:

 • pracę w młodym, ambitnym i dynamicznym zespole;
 • stypendium (1 000 PLN/miesiąc) (od 01.2017 do 07.2017);
 • pracę w nowocześnie wyposażonym laboratorium;
 • dużą samodzielność w trakcie realizacji zadań;
 • szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji i umiejętności.


Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • List motywacyjny;


Dodatkowe informacje:


Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów (CV, list motywacyjny) preferencyjnie w formie elektronicznej na adres:

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: 22 631-87-88
e-mail: icho-s@icho.edu.pl


Termin składania ofert: 29 grudnia 2016


Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje studenta do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

Warszawa, 08.11.2016 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje studenta do realizacji projektu (2013/11/D/ST5/02979) finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, o tytule: "Badanie katalizy karbofilowymi pi-kwasami pod wysokim ciśnieniem”.


Praca będzie polegała na prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach ww. projektu oraz przygotowaniu sprawozdań.


Wymagania:

 • dobra znajomość chemii organicznej;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu niezbędnym do samodzielnej pracy naukowej;
 • doświadczenie w syntetycznej chemii organicznej;
 • dyspozycyjność w zakresie czasu pracy;
 • status studenta studiów magisterskich (lub co najmniej IV roku jednolitych studiów magisterskich).


Oferujemy:

 • pracę w młodym, ambitnym i dynamicznym zespole;
 • stypendium (1 000 PLN/miesiąc) (od 12.2016 do 07.2017);
 • pracę w nowocześnie wyposażonym laboratorium;
 • dużą samodzielność w trakcie realizacji zadań;
 • szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji i umiejętności.


Dodatkowe informacje:


Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów (CV, list motywacyjny) preferencyjnie w formie elektronicznej na adres:

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: 22 631-87-88
e-mail: icho-s@icho.edu.pl


Termin składania ofert: 28 listopad 2016 do godziny 14:00


Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje studenta do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

Warszawa, 19.10.2016 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje studenta do realizacji projektu (2013/11/D/ST5/02979) finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, o tytule: "Badanie katalizy karbofilowymi pi-kwasami pod wysokim ciśnieniem”.


Praca będzie polegała na prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach ww. projektu oraz przygotowaniu sprawozdań.


Wymagania:

 • dobra znajomość chemii organicznej;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu niezbędnym do samodzielnej pracy naukowej;
 • doświadczenie w syntetycznej chemii organicznej;
 • dyspozycyjność w zakresie czasu pracy;
 • status studenta studiów magisterskich (lub co najmniej IV roku jednolitych studiów magisterskich).


Oferujemy:

 • pracę w młodym, ambitnym i dynamicznym zespole;
 • stypendium (1 000 PLN/miesiąc) (od 11.2016 do 07.2017);
 • pracę w nowocześnie wyposażonym laboratorium;
 • dużą samodzielność w trakcie realizacji zadań;
 • szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji i umiejętności.


Dodatkowe informacje:


Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów (CV, list motywacyjny) preferencyjnie w formie elektronicznej na adres:

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: 22 631-87-88
e-mail: icho-s@icho.edu.pl


Termin składania ofert: 28 październik 2016 do godziny 14:00


Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje dwóch doktorantów do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Warszawa, 11.10.2016 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie poszukuje dwóch doktorantów do realizacji Projektu SYMFONIA nr 2016/20/W/ST5/00478 zatytułowanego: "Trójwymiarowe Peptydowo-Organiczne Szkielety Supramolekularne”.


Opis zadań:

 • synteza makrocyklicznych bloków budulcowych oraz peptydów;
 • badania strukturalne asocjatów (szczególnie za pomocą NMR oraz metod krystalograficznych);
 • ko-krystalizacja asocjatów z białkami (we współpracy z ICB PAN w Poznaniu).


Wymagania:

 • dobra znajomość chemii organicznej;
 • dodatkowa znajomość chemii strukturalnej (krystalografii) jest preferowana;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • doświadczenie w pracy laboratoryjnej;
 • uzyskany tytuł magistra oraz pozytywny wynik egzaminu wstępnego na studia doktoranckie ICHO PAN (do dnia rozpoczęcia pracy).


Oferujemy:

 • wynagrodzenie 3000 PLN (stypendium naukowe);
 • okres zatrudnienia 4 lata;
 • preferowany czas rozpoczęcia pracy 01.01.2017.


Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów (CV, opinia, list motywacyjny, kopia dyplomu (lub promesa promotora dotycząca obrony przed planowanym dniem rozpoczęcia pracy)) do dnia 31 października 2016 do godziny 14:00 na adres:

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: 22 631-87-88
e-mail: icho-s@icho.edu.pl


Termin składania ofert: 31 październik 2016 do godziny 14:00


Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje pracownika na stanowisko inżynieryjno-techniczne do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Warszawa, 11.10.2016 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie poszukuje jednej osoby na stanowisko inżynieryjno-techniczne do realizacji Projektu SYMFONIA nr 2016/20/W/ST5/00478 zatytułowanego: "Trójwymiarowe Peptydowo-Organiczne Szkielety Supramolekularne”.


Opis zadań:

 • organizacja pracy w laboratorium (zamówienia, nadzór nad przestrzeganiem zasad, opieka nad sprzętem laboratoryjnym);
 • synteza bloków budulcowych na podstawie znanych procedur.


Wymagania:

 • dobra znajomość języka angielskiego;
 • umiejętność pracy w zespole i bardzo dobra organizacja pracy;
 • preferowane doświadczenie w pracy laboratoryjnej;
 • uzyskany tytuł licencjata lub inżyniera (do dnia rozpoczęcia pracy).


Oferujemy:

 • wynagrodzenie 4000 PLN (brutto brutto);
 • okres zatrudnienia 5 lat;
 • preferowany czas rozpoczęcia pracy 01.01.2017.


Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów (CV, opinia, list motywacyjny, Kopia dyplomu) do dnia 31 października 2016 do godziny 14:00 na adres:

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: 22 631-87-88
e-mail: icho-s@icho.edu.pl


Termin składania ofert: 31 październik 2016 do godziny 14:00


Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje pracownika do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Warszawa, 10.10.2016 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie poszukuje jednej osoby na stanowisko typu post-doc do realizacji Projektu SYMFONIA nr 2016/20/W/ST5/00478 zatytułowanego: "Trójwymiarowe Peptydowo-Organiczne Szkielety Supramolekularne”.


Opis zadań:

 • synteza makrocyklicznych bloków budulcowych oraz peptydów;
 • badania strukturalne asocjatów (szczególnie za pomocą NMR oraz metod krystalograficznych);
 • ko-krystalizacja asocjatów z białkami (we współpracy z ICB PAN w Poznaniu).


Wymagania:

 • dobra znajomość chemii organicznej;
 • dodatkowa znajomość chemii strukturalnej (krystalografii) jest preferowana;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • doświadczenie w pracy laboratoryjnej;
 • uzyskany tytuł doktora (najpóźniej do dnia rozpoczęcia pracy ale nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie. Do okresu tego nie wlicza się urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego i urlopu wychowawczego udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy albo pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji i leczenia).


Oferujemy:

 • wynagrodzenie 7000 PLN (brutto brutto);
 • okres zatrudnienia 1 rok;
 • preferowany czas rozpoczęcia pracy 01.01.2017.


Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów (CV z listą publikacji, 2 opinie, list motywacyjny, kopia dyplomu doktorskiego) do dnia 30 listopada 2016 do godziny 14:00 na adres:

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: 22 631-87-88
e-mail: icho-s@icho.edu.pl


Termin składania ofert: 30 listopada 2016 do godziny 14:00


Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje dwóch pracowników do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Warszawa, 27.09.2016 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje doktoranta do pracy w projekcie OPUS, o tytule: "Projektowanie i synteza pH- lub redox-czułych dimerycznych dendronów jako nanonarzędzia do transportu siRNA lub leków do komórek glejaka” (UMO-2015/19/B/ST5/03547).


Praca będzie polegała na prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach w/w projektu oraz przygotowaniu sprawozdań.

Wymagania:

 • zdany egzamin na Studium Doktoranckie ICHO PAN;
 • dobra znajomość chemii organicznej, w tym chemii peptydów;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu niezbędnym do samodzielnej pracy naukowej;
 • doświadczenie w pracy laboratoryjnej.


Oferujemy:

 • pracę w nowocześnie wyposażonym laboratorium o szerokiej współpracy zagranicznej;
 • szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji i umiejętności (obsługa aparatów NMR, MS, dyfraktometru, HPLC);
 • stypendium naukowe dla najlepszego kandydata (po zdaniu egzaminu na Studium Doktoranckie IChO).


Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów (CV, list motywacyjny, temat pracy magisterskiej i przewidywany termin obrony, preferencyjnie w formie elektronicznej) do dnia 14 października 2016 do godziny 12:00 na adres:

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: 22 631 87 88
e-mail: icho-s@icho.edu.pl


Termin składania ofert: 14 październik 2016 do godziny 12:00


Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje dwóch pracowników do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Warszawa, 27.09.2016 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje doktoranta do pracy w projekcie OPUS, o tytule: "Badania nad stereoselektywną reakcją Kinugasy” (UMO-2015/17/B/ST5/01011).


Wymagania:

 • ukończone studia magisterskie z chemii lub nauk pokrewnych;
 • pozytywny wynik egzaminu wstępnego na studia doktoranckie przy IChO PAN;
 • znajomość języka angielskiego.


Zakres obowiązków:

 • Planowanie i samodzielna realizacja wieloetapowych syntez organicznych;
 • Analiza otrzymanych wyników eksperymentalnych;
 • Przygotowanie publikacji naukowych.


Informacje o zatrudnieniu prof. Bartłomiej Furman, e-mail: bartlomiej.furman@icho.edu.pl

Osoby zainteresowane proszone są o składanie osobiście ofert (CV, list motywacyjny, odpis dyplomu) do:

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: 22 631 87 88
e-mail: icho-s@icho.edu.pl


Termin składania ofert: 14 październik 2016 do godziny 15.00


Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje dwóch pracowników do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Warszawa, 16.09.2016 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje dwóch pracowników do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, o tytule: "Nowe, efektywne metody syntezy aromatycznych związków heterocyklicznych poprzez selektywne utleniające sprzęganie".


Projekt dotyczy syntezy aromatycznych związków heterocyklicznych i barwników funkcjonalnych.

Zatrudnienie na okres 1.10.2016-30.09.2017 w wymiarze całego etatu (stanowisko asystenta).

Wymagania:

 • ukończone studia chemiczne ze stopniem magistra;
 • specjalizacja – chemia organiczna;
 • min. 2 lata pracy w laboratorium zajmującym się syntezą organiczną (po ukończeniu studiów magisterskich);
 • znajomość języka angielskiego;
 • udokumentowane doświadczenie w chemii aromatycznych związków heterocyklicznych;
 • wcześniejsze doświadczenie w zakresie chemii pirolu, indolu i indolizyny mile widziane;
 • dyspozycyjność w zakresie czasu pracy.


Informacje o zatrudnieniu prof. Daniel T. Gryko, tel. 22 343 30 63, e-mail: dtgryko@icho.edu.pl

Osoby zainteresowane proszone są o składanie ofert (życiorys, jeden list referencyjny, kserokopie dyplomu, list motywacyjny, wykaz ocen) w formie elektronicznej lub papierowej do 26 września 2016 do godziny 13.

Dział kadr
Małgorzata Kubiak
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: malgorzata.kubiak@icho.edu.pl
tel.: 22 343 23 31, fax: 22 632 66 81


Termin składania ofert 26 września 2016 r., godz. 13.00


Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego i Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje doktora do realizacji projektu SYMFONIA finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

Warszawa, 14.09.2016 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje osoby na stanowisko post-doc do realizacji projektu SYMFONIA finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, o tytule: "Witamina B12 jako transporter przeciwbakteryjnych modyfikowanych oligonukleotydów" pod kierownictwem prof. dr hab. Doroty Gryko (Instytut Chemii Organicznej PAN).

Stanowisko oferowane jest w Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego – partnera projektu Symfonia.

Wymagania:

 • Wykształcenie: biologia ze specjalnością biologia komórki;
 • stopień doktora nauk medycznych uzyskany nie wcześniej, niż w czerwcu 2012 r.;
 • doświadczenie w pracy laboratoryjnej;
 • doświadczenie w pracy z liniami komórkowymi potwierdzone zakresem pracy magisterskiej i doktorskiej;
 • znajomość technik analizy transkryptomu potwierdzona zakresem pracy magisterskiej lub doktorskiej;
 • doświadczenie w pracy z linią HEK-293, Caki-2;
 • znajomość technik określających stan metaboliczny komórek (badania pomiaru żywotności, proliferacji komórek, testy cytotoksyczności);
 • znajomość metod statystycznych koniecznych do analizy wyników;
 • umiejętność pracy w zespole, silna motywacja do pracy;
 • znajomość języka angielskiego.


Zadania do wykonania w projekcie:

 • Opracowanie optymalnych warunków hodowli komórkowych, pozwalających na określenie toksyczności modyfikowanych oligonukleotydów;
 • przeprowadzenie pomiarów żywotności, proliferacji przy użyciu zintegrowanych urządzeń modułowych (czytniki, fluorescencji, luminescencji);
 • analiza wyników pod względem oceny toksyczności badanych związków.


Wymagane dokumenty:

 • Zgłoszenie do konkursu, zawierające jednostronicowy opis dotychczas prowadzonych projektów naukowych, listę osiągnięć, publikacji oraz oświadczenie na temat znajomości języków obcych;
 • CV (w języku angielskim);
 • list polecający;
 • kopia dyplomu wraz z informacją na temat oceny uzyskanej w ramach studiów doktoranckich.


Laureat będzie zatrudniony na Uniwersytecie Warszawskim na pełen etat w ramach umowy o pracę. Wynagrodzenie w projekcie wynosi 5 400 zł brutto.

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń na adres mailowy anna.wojcicka@cent.uw.edu.pl do dnia 21.09.2016. Prosimy o dołączenie oświadczenia: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883)".

Na podstawie przesłanych dokumentów komisja konkursowa wyłoni kandydatów, którzy zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. O terminach rozmowy poinformujemy drogą e-mailową.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami.


Instytut Chemii Organicznej PAN będzie rekrutował osoby do realizacji projektu SYMFONIA finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

Warszawa, 13.09.2016 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN informuje, że wkrótce zostanie otworzona rekrutacja do projektu SYMFONIA finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, o tytule: "Trójwymiarowe Peptydowo-Organiczne Szkielety Supramolekularne" na stanowiska:


 • doktorant (2 osoby); WYMAGANY JEST ZDANY EGZAMIN WSTĘPNY
 • “post-doc” (1 osoba)
 • “research assistant” (1 osoba)


Informacja na temat projektu wkrótce na stronie zespołu lub bezpośrednio u kierownika projektu (e-mail: agnieszka.szumna@icho.edu.pl, tel. 22 343 2007).

Ze względu na zbliżający się termin egzaminu rekomendujemy jak najszybszy kontakt.


Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje studenta do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

Warszawa, 09.08.2016 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje studenta do realizacji projektu UMO-2015/19/D/ST5/00713 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, o tytule: "Zastosowanie nowych katalitycznych reakcji chiralnych 4-winylo- oraz 4-etynylo-azetydyn-2-onów w stereodywergentnej syntezie nieracemicznych związków heterocyklicznych.” .


Zakres obowiązków:

 • optymalizacja i badanie zakresu stosowalności tytułowych reakcji;
 • zastosowanie otrzymanych związków (nieracemicznych endioli oraz alkoholi homoallilowych) do syntezy różnego typu układów heterocyklicznych będących powszechnymi elementami budowy związków naturalnych i produktów farmaceutycznych;


Wymagania:

 • status studenta studiów magisterskich (lub co najmniej IV roku jednolitych studiów magisterskich) w dziedzinie chemia/biotechnologia/farmacja;
 • dobra znajomość chemii organicznej;
 • podstawowa znajomość języka angielskiego;
 • doświadczenie w pracy laboratoryjnej;


Warunki zatrudnienia:

 • 1000 zł/mies. brutto;
 • umowa do 12 miesięcy (preferowany czas rozpoczęcia pracy: 01.10.2016);


Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • List motywacyjny.


Dodatkowe informacje:

e-mail: bartosz.zambron@icho.edu.pl, tel 22 343 2141


Forma składania ofert:

Osoby zainteresowane proszone są o składanie ofert (preferencyjnie w formie elektronicznej) do:

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: icho-s@icho.edu.pl


Termin składania ofert: 15 września 2016 r.


Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje studenta do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

Warszawa, 27.07.2016 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje studenta do realizacji projektu (2013/11/D/ST5/02979) finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, o tytule: "Badanie katalizy karbofilowymi pi-kwasami pod wysokim ciśnieniem".

Praca będzie polegała na prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach ww. projektu oraz przygotowaniu sprawozdań.


Wymagania:

 • dobra znajomość chemii organicznej;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu niezbędnym do samodzielnej pracy naukowej;
 • doświadczenie w syntetycznej chemii organicznej;
 • dyspozycyjność w zakresie czasu pracy;
 • status studenta studiów magisterskich (lub co najmniej IV roku jednolitych studiów magisterskich).


Oferujemy:

 • pracę w młodym, ambitnym i dynamicznym zespole;
 • stypendium dla najlepszych kandydatów (od 10.2016 do 07.2017);
 • pracę w nowocześnie wyposażonym laboratorium;
 • dużą samodzielność w trakcie realizacji zadań;
 • szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji i umiejętności.


Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny;
 • życiorys.


Dodatkowe informacje:

e-mail: wojciech.chaladaj@icho.edu.pl, tel 22 343 2125


Forma składania ofert:

Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów (preferencyjnie w formie elektronicznej) na adres:

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: icho-s@icho.edu.pl


Termin składania ofert: 15 września 2016 r.


Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie poszukuje dwóch DOKTORANTÓW do pracy w projekcie badawczym.

Warszawa, 15.07.2016 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie poszukuje dwóch DOKTORANTÓW do pracy w projekcie badawczym SYMFONIA 2: "Rozwój 'Komputerowej Lingwistyki Chemicznej' i jej zastosowanie do efektywnego planowania wieloetapowych syntez chemicznych".


Wymagania:

 • ukończone studia magisterskie o profilu chemicznym lub biotechnologicznym;
 • doświadczenie w zakresie chemii organicznej;
 • umiejętność zapisu reakcji chemicznych w notacji SMARTS i SMILES.


Warunki zatrudnienia:

 • stypendium: 3000 zł brutto.


Dodatkowe informacje:

e-mail: nanogrzybowski@gmail.com


Forma składania ofert:

Osoby zainteresowane proszone są o składanie ofert (CV i list motywacyjny) do:

Sekretariat
dr Edyta Maciąga

Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: edyta.maciaga@icho.edu.pl
tel.: 22 343 23 26
fax: 22 632 66 81


Termin składania ofert: 25 lipca 2016 r., godz. 14:00


Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje pracownika do realizacji projektu z zakresu syntetycznej chemii organicznej z elementami chemii metaloorganicznej.

Warszawa, 07.07.2016 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie poszukuje osoby na staż podoktorski (pełnoetatowe stanowisko pracy) do realizacji projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu „OPUS 9” (UMO-2015/17/B/ST5/01011): "Badania nad stereoselektywną Reakcją Kinugasy".


Wymagania:

 • Doktorat z chemii lub pokrewnych (stopień naukowy doktora uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie; do okresu tego nie wlicza się urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego i urlopu wychowawczego udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy).
 • Udokumentowane doświadczenie w syntezie organicznej i chemii metaloorganicznej- znajomość chemii związków naturalnych i biologicznie aktywnych nie jest wymagana, ale będzie brana pod uwagę przy ocenie wniosków.
 • Doświadczenia w obsłudze nowoczesnego sprzętu analitycznego (GC-MS, HPLC, NMR).
 • Dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w renomowanych czasopismach.
 • Biegła znajomość języka angielskiego.


Opis zadań:

Zadania naukowe będą wiązały się m.in. z planowaniem wieloetapowych syntez związków nieracemicznych, analizą otrzymanych połączeń i samodzielnym, kreatywnym rozwijaniem rozpoczętych wątków badawczych. Do obowiązków pracownika będzie należała również opieka nad studentami odbywającymi praktyki w zespole.


Warunki zatrudnienia:

Poszukujemy jednej osoby na staż podoktorski (pełnoetatowe stanowisko pracy). Dodatkowe informacje o warunkach zatrudnienia: gwarantowany okres zatrudnienia 18 miesięcy.


Osoby zainteresowane proszone są o składanie ofert (CV, list motywacyjny, odpis dyplomu doktora) w formie elektronicznej lub papierowej do 16 sierpnia 2016 do godziny 13.

Dział kadr
Małgorzata Kubiak
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: malgorzata.kubiak@icho.edu.pl
tel.: 22 343 23 31, fax: 22 632 66 81


Termin składania ofert 16 sierpnia 2016 r., godz. 13.00


Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje studenta do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

Warszawa, 04.07.2016 r.

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje studenta do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, o tytule: "Pochodne kwasu kobyrynowego jako katalizatory rodnikowej addycji halogenków organicznych do olefin".

Praca będzie polegała na prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach ww. projektu oraz przygotowaniu sprawozdań.


Wymagania:

 • dobra znajomość chemii organicznej
 • znajomość chemii porfirynoidów lub witaminy B12
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • doświadczenie w pracy laboratoryjnej


Oferujemy:

 • stypendium
 • szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji i umiejętności (obsługa aparatów NMR, MS, HPLC)
 • pracę w nowocześnie wyposażonym laboratorium
 • dużą samodzielność w trakcie realizacji zadań


Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny
 • życiorys
 • list referencyjny


Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów (preferencyjnie w formie elektronicznej) na adres::

dr Keith óProinsias
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
keithoproinsias@gmail.com


Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Biuletyn Informacji Publicznej