Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Biuletyn Informacji Publicznej  Jezyk Polski  Język Angielski
Instytut Chemii Organicznej -Polskiej Akademii Nauk
Strona główna / Dokumenty / Zarządzenia Dyrektora

Dokumenty - zarządzenia Dyrektora


Zarządzenie nr 2/2019 Dyrektora Instytutu Chemii Organicznej PAN w sprawie zmiany struktury organizacyjnej pionu naukowego IChO PAN

Warszawa, 25 stycznia 2019 r.

Do pobrania: ZARZĄDZENIE 2/2019 »

Zarządzenie nr 1/2019 Dyrektora Instytutu Chemii Organicznej PAN w sprawie zmiany składu Komisji ds. Studiów Doktoranckich i Rekrutacji na Studia Doktoranckie w IChO PAN i organizacji rekrutacji

Warszawa, 10 stycznia 2019 r.

Do pobrania: ZARZĄDZENIE 1/2019 »

Zarządzenie nr 26/2018 Dyrektora Instytutu Chemii Organicznej PAN w sprawie zmiany struktury organizacyjnej pionu naukowego Instytutu Chemii Organicznej PAN

Warszawa, 31 grudnia 2018 r.

Do pobrania: ZARZĄDZENIE 26/2018 »

Zarządzenie nr 24/2018 Dyrektora Instytutu Chemii Organicznej PAN w sprawie zmiany kierownika zespołu naukowo-badawczego IChO PAN

Warszawa, 20 grudnia 2018 r.

Do pobrania: ZARZĄDZENIE 24/2018 »

Zarządzenie nr 21/2018 Dyrektora Instytutu Chemii Organicznej PAN w sprawie reulaminów ramowych procedur udzielania zamówień publicznych w IChO PAN

Warszawa, 30 listopada 2018 r.

Do pobrania: ZARZĄDZENIE 21/2018 »

Zarządzenie nr 18/2018 Dyrektora Instytutu Chemii Organicznej PAN w sprawie inwentaryzacji środków pieniężnych w kasie IChO PAN

Warszawa, 30 października 2018 r.

Do pobrania: ZARZĄDZENIE 18/2018 »

Zarządzenie nr 17/2018 Dyrektora Instytutu Chemii Organicznej PAN w sprawie inwentaryzacji wartości niematerialnych i prawnych w jednostkach organizacyjnych IChO PAN

Warszawa, 30 października 2018 r.

Do pobrania: ZARZĄDZENIE 17/2018 »

Zarządzenie nr 16/2018 Dyrektora Instytutu Chemii Organicznej PAN w sprawie inwentaryzacji prac naukowo-badawczych w toku

Warszawa, 30 października 2018 r.

Do pobrania: ZARZĄDZENIE 16/2018 »

Zarządzenie nr 15/2018 Dyrektora Instytutu Chemii Organicznej PAN w sprawie inwentaryzacji środków trwałych w budowie w jednostkach organizacyjnych IChO PAN

Warszawa, 30 października 2018 r.

Do pobrania: ZARZĄDZENIE 15/2018 »

Zarządzenie nr 14/2018 Dyrektora Instytutu Chemii Organicznej PAN w sprawie inwentaryzacji gruntów bedących w użytkowaniu i budynków będacych własnością IChO PAN

Warszawa, 30 października 2018 r.

Do pobrania: ZARZĄDZENIE 14/2018 »

Zarządzenie nr 13/2018 Dyrektora Instytutu Chemii Organicznej PAN na podstawie Regulaminu ustalania zasad przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów IChO PAN

Warszawa, 30 października 2018 r.

Do pobrania: ZARZĄDZENIE 13/2018 »

Zarządzenie nr 12/2018 Dyrektora Instytutu Chemii Organicznej PAN w sprawie zmian Regulaminu wynagradzania pracowników IChO PAN

Warszawa, 22 stycznia 2018 r.

Do pobrania: ZARZĄDZENIE 12/2018 »

Zarządzenie nr 11/2018 Dyrektora Instytutu Chemii Organicznej PAN w sprawie przyjęcia kandydatów na studia doktoranckie w IChO PAN

Warszawa, 5 października 2018 r.

Do pobrania: ZARZĄDZENIE 11/2018 »

Zarządzenie nr 10/2018 Dyrektora Instytutu Chemii Organicznej PAN w sprawie wzorów dokumentów wymaganych ustawą o ochoronie danych osobowych(RODO)

Warszawa, 6 sierpnia 2018 r.

Do pobrania: ZARZĄDZENIE 10/2018 »

Zarządzenie nr 8/2018 Dyrektora Instytutu Chemii Organicznej PAN w sprawie Zmiany struktury organizacyjnej pionu naukowego Instytutu Chemii Organicznej PAN

Warszawa, 25 lipca 2018 r.

Do pobrania: ZARZĄDZENIE 8/2018 »

Zarządzenie nr 7/2018 Dyrektora Instytutu Chemii Organicznej PAN w sprawie Zmiany struktury organizacyjnej pionu naukowego Instytutu Chemii Organicznej PAN

Warszawa, 21 marca 2018 r.

Do pobrania: ZARZĄDZENIE 7/2018 »

Zarządzenie nr 6a/2018 Dyrektora Instytutu Chemii Organicznej PAN w sprawie rozszerzenia składu Komisji Stypendjalnej w Instytucie Chemii Organicznej PAN

Warszawa, 25 lipca 2018 r.

Do pobrania: ZARZĄDZENIE 6a/2018 »

Zarządzenie nr 6/2018 Dyrektora Instytutu Chemii Organicznej PAN w sprawie Powołania Komisji ds. Studiów Doktoranckich i Rekrutacji na Studia Doktoranckie w Instytucie Chemii Organicznej PAN i organizacji rekrutacji

Warszawa, 21 marca 2018 r.

Do pobrania: ZARZĄDZENIE 6/2018 »

Zarządzenie nr 5/2018 Dyrektora Instytutu Chemii Organicznej PAN w sprawie Powołania Komisji Stypendjalnej w Instytucie Chemii Organicznej PAN

Warszawa, 13 marca 2018 r.

Do pobrania: ZARZĄDZENIE 5/2018 »

Zarządzenie nr 4/2018 Dyrektora Instytutu Chemii Organicznej PAN w sprawie Powołania komisji ds. grantów wewnętrznych finansowanych ze środków MNiSzW na działalność polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich

Warszawa, 13 marca 2018 r.

Do pobrania: ZARZĄDZENIE 4/2018 »

Zarządzenie nr 3/2018 Dyrektora Instytutu Chemii Organicznej PAN w sprawie Zmian Regulaminu Studiów Doktoranckich w Instytucie Chemii Organicznej PAN

Warszawa, 13 marca 2018 r.

Do pobrania: ZARZĄDZENIE 3/2018 »

Zarządzenie nr 2/2018 Dyrektora Instytutu Chemii Organicznej PAN w sprawie Warunków i Trybu Rekrutacji na Studia Doktoranckie w IChO PAN

Warszawa, 13 marca 2018 r.

Do pobrania: ZARZĄDZENIE 2/2018 »

Zarządzenie nr 1/2018 Dyrektora Instytutu Chemii Organicznej PAN w sprawie Regulaminu udzielania przez Instytut Chemii Organicznej zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Warszawa, 16 stycznia 2018 r.

Do pobrania: ZARZĄDZENIE 1/2018 »

Zarządzenie nr 24/2017 Dyrektora Instytutu Chemii Organicznej PAN w sprawie Aktualizacji dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości w Instytcie Chemii Organicznej PAN

Warszawa, 31 grudnia 2017 r.

Do pobrania: ZARZĄDZENIE 24/2017 »

Zarządzenie nr 22/2017 Dyrektora Instytutu Chemii Organicznej PAN w sprawie Regulaminu konkursów na finansowanie Zadań Badawczych dla młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich w Instytcie Chemii Organicznej PAN

Warszawa, 18 grudnia 2017 r.

Do pobrania: ZARZĄDZENIE 22/2017 »

Zarządzenie nr 19/2017 Dyrektora Instytutu Chemii Organicznej PAN w sprawie Powołania Komisji do przeprowadzania konkursów na poszczególne stanowiska naukowe w Instytucie Chemii Organicznej PAN

Warszawa, 22 listopada 2017 r.

Do pobrania: ZARZĄDZENIE 19/2017 »

Zarządzenie nr 18/2017 Dyrektora Instytutu Chemii Organicznej PAN w sprawie Zmiany kierownika zespołu naukowo-badawczego Instytutu Chemii Organicznej PAN

Warszawa, 13 listopada 2017 r.

Do pobrania: ZARZĄDZENIE 18/2017 »

Zarządzenie nr 17/2017 Dyrektora Instytutu Chemii Organicznej PAN w sprawie Listy osób przyjętych na studium doktoranckie Instytutu Chemii Organicznej PAN

Warszawa, 8 listopada 2017 r.

Do pobrania: ZARZĄDZENIE 17/2017 »

Zarządzenie nr 16/2017 Dyrektora Instytutu Chemii Organicznej PAN w sprawie Regulaminu ustalania zasad przyznawiania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Instytutu Chemii Organicznej PAN

Warszawa, 30 października 2017 r.

Do pobrania: ZARZĄDZENIE 16/2017 »

Zarządzenie nr 15/2017 Dyrektora Instytutu Chemii Organicznej PAN w sprawie Inwentaryzacji środków pieniężnych w kasie Instytutu Chemii Organicznej PAN

Warszawa, 24 października 2017 r.

Do pobrania: ZARZĄDZENIE 15/2017 »

Zarządzenie nr 14/2017 Dyrektora Instytutu Chemii Organicznej PAN w sprawie Inwentaryzacji wartości niematerialnych i prawnych w jednostkach oragnizacyjnych Instytutu Chemii Organicznej PAN

Warszawa, 24 października 2017 r.

Do pobrania: ZARZĄDZENIE 14/2017 »

Zarządzenie nr 13/2017 Dyrektora Instytutu Chemii Organicznej PAN w sprawie Inwentaryzacji środków trwałych w budowie w jednostkach organizacyjnych Instytutu Chemii Organicznej PAN

Warszawa, 24 października 2017 r.

Do pobrania: ZARZĄDZENIE 13/2017 »

Zarządzenie nr 12/2017 Dyrektora Instytutu Chemii Organicznej PAN w Inwentaryzacji prac naukowo-badawczych w toku

Warszawa, 24 października 2017 r.

Do pobrania: ZARZĄDZENIE 12/2017 »

Zarządzenie nr 11/2017 Dyrektora Instytutu Chemii Organicznej PAN w sprawie Inwentaryzacji środków trwałych w jednostkach oragnizacyjnych Instytutu Chemii Organicznej PAN

Warszawa, 24 października 2017 r.

Do pobrania: ZARZĄDZENIE 11/2017 »

Zarządzenie nr 10/2017 Dyrektora Instytutu Chemii Organicznej PAN w sprawie Inwentaryzacji gruntów będących w użytkowaniu przez Instytut Chemii Organicznej PAN i budynków będących własnością ICHO PAN

Warszawa, 24 października 2017 r.

Do pobrania: ZARZĄDZENIE 10/2017 »

Zarządzenie nr 9/2017 Dyrektora Instytutu Chemii Organicznej PAN w sprawie Wzoru dyplomu doktorskiego i wzorów odpisów dyplomu doktorskiego Instytutu Chemii Organicznej PAN

Warszawa, 10 sierpnia 2017 r.

Do pobrania: ZARZĄDZENIE 9/2017 »

Zarządzenie nr 8/2017 Dyrektora Instytutu Chemii Organicznej PAN w sprawie Zmiany struktury organizacyjnej pionu naukowego Instytutu Chemii Organicznej PAN

Warszawa, 10 sierpnia 2017 r.

Do pobrania: ZARZĄDZENIE 8/2017 »

Zarządzenie nr 7/2017 Dyrektora Instytutu Chemii Organicznej PAN w sprawie Programu 4-letnich Studiów Doktoranckich w Instytucie Chemii Organicznej

Warszawa, 26 czerwca 2017 r.

Do pobrania: ZARZĄDZENIE 7/2017 »

Zarządzenie nr 6/2017 Dyrektora Instytutu Chemii Organicznej PAN w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Aneks nr 1 z dnia 29 grudnia 2017 r.

Warszawa, 28 czerwca 2017 r.

Do pobrania: ZARZĄDZENIE 6/2017 »

Zarządzenie nr 5/2017 Dyrektora Instytutu Chemii Organicznej PAN w sprawie Zmiany struktury organizacyjnej pionu naukowego ICHO PAN

Warszawa, 30 marca 2017 r.

Do pobrania: ZARZĄDZENIE 5/2017 »

Zarządzenie nr 4/2017 Dyrektora Instytutu Chemii Organicznej PAN w sprawie Zmiany struktury organizacyjnej pionu naukowego ICHO PAN

Warszawa, 30 marca 2017 r.

Do pobrania: ZARZĄDZENIE 4/2017 »

Zarządzenie nr 1/2017 Dyrektora Instytutu Chemii Organicznej PAN w sprawie Powołania Komisji Rekrutacyjnej na Studia Doktoranckie i organizacji rekrutacji

Warszawa, 9 lutego 2017 r.

Do pobrania: ZARZĄDZENIE 1/2017 »

Zarządzenie nr 34/2016 Dyrektora Instytutu Chemii Organicznej PAN w sprawie Wprowadzenia zmian do Regulaminu wynagradzania pracowników Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie

Warszawa, 31 grudnia 2016 r.

Do pobrania: ZARZĄDZENIE 33/2016 »

Zarządzenie nr 33/2016 Dyrektora Instytutu Chemii Organicznej PAN w sprawie Regulaminu Studiów Doktoranckich w Instytucie Chemii Organicznej

Warszawa, 31 grudnia 2016 r.

Do pobrania: ZARZĄDZENIE 33/2016 »

Zarządzenie nr 32/2016 Dyrektora Instytutu Chemii Organicznej PAN w sprawie Odpisu na dodatkowe wynagrodzenie roczne

Warszawa, 31 grudnia 2016 r.

Do pobrania: ZARZĄDZENIE 32/2016 »

Zarządzenie nr 31/2016 Dyrektora Instytutu Chemii Organicznej PAN w sprawie Naliczenia odpisu na fundusz nagród w 2016 roku

Warszawa, 31 grudnia 2016 r.

Do pobrania: ZARZĄDZENIE 31/2016 »

Zarządzenie nr 30/2016 Dyrektora Instytutu Chemii Organicznej PAN w sprawie Aktualizacji dokumentacji zasad(polityki) rachunkowości w ICHO PAN

Warszawa, 31 grudnia 2016 r.

Do pobrania: ZARZĄDZENIE 30/2016 »

Zarządzenie nr 29/2016 Dyrektora Instytutu Chemii Organicznej PAN w sprawie Zmiany struktury organizacyjnej pionu naukowego Instytutu Chemii Organicznej PAN

Warszawa, 20 grudnia 2016 r.

Do pobrania: ZARZĄDZENIE 29/2016 »

Zarządzenie nr 28/2016 Dyrektora Instytutu Chemii Organicznej PAN w sprawie Powołania komisji ds. pomocy materialnej dla doktorantów IChO PAN

Warszawa, 5 grudnia 2016 r.

Do pobrania: ZARZĄDZENIE 28/2016 »

Zarządzenie nr 27/2016 Dyrektora Instytutu Chemii Organicznej PAN w sprawie przyjęcia na studia stacjonarne

Warszawa, 18 listopada 2016 r.

Do pobrania: ZARZĄDZENIE 27/2016 »

Zarządzenie nr 26/2016 Dyrektora Instytutu Chemii Organicznej PAN w sprawie wprowadzenia zmian do zapisów Regulaminu ustalania zasad przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie

Warszawa, 17 listopada 2016 r.

Do pobrania: ZARZĄDZENIE 26/2016 »

Zarządzenie nr 25/2016 Dyrektora Instytutu Chemii Organicznej PAN w sprawie inwentaryzacji środków pieniężnych w kasie.

Warszawa, 14 listopada 2016 r.

Do pobrania: ZARZĄDZENIE 25/2016 »

Zarządzenie nr 24/2016 Dyrektora Instytutu Chemii Organicznej PAN w sprawie inwentaryzacji wartości niematerialnych i prawnych w jednostkach organizacyjnych ICHO PAN

Warszawa, 14 listopada 2016 r.

Do pobrania: ZARZĄDZENIE 24/2016 »

Zarządzenie nr 23/2016 Dyrektora Instytutu Chemii Organicznej PAN w sprawie inwentaryzacji środków trwałych w budowie w jednostkach organizacyjnych ICHO PAN

Warszawa, 14 listopada 2016 r.

Do pobrania: ZARZĄDZENIE 23/2016 »

Zarządzenie nr 22/2016 Dyrektora Instytutu Chemii Organicznej PAN w sprawie inwentaryzacji prac naukowo-badawczych w toku.

Warszawa, 14 listopada 2016 r.

Do pobrania: ZARZĄDZENIE 22/2016 »

Zarządzenie nr 21/2016 Dyrektora Instytutu Chemii Organicznej PAN w sprawie inwentaryzacji gruntów będących w użytkowaniu przez ICHO PAN i budynków będących własnością ICHO PAN

Warszawa, 14 listopada 2016 r.

Do pobrania: ZARZĄDZENIE 21/2016 »

Zarządzenie nr 20/2016 Dyrektora Instytutu Chemii Organicznej PAN w sprawie Okresowej oceny aktywności naukowej pracowników naukowych zatrudnionych w Instytucie Chemii Organicznej PAN w Warszawie

Warszawa, 25 października 2016 r.

Do pobrania: ZARZĄDZENIE 20/2016 »

Zarządzenie nr 19/2016 Dyrektora Instytutu Chemii Organicznej PAN w sprawie Powołania Doktoranckiej Komisji Stypendialnej w Instytucie Chemii Organicznej PAN w Warszawie

Warszawa, 7 października 2016 r.

Do pobrania: ZARZĄDZENIE 19/2016 »

Zarządzenie nr 18/2016 Dyrektora Instytutu Chemii Organicznej PAN w sprawie Wzoru dyplomu doktora habilitowanego i wzorów odpisów dyplomu doktora habilitowanego

Warszawa, 5 października 2016 r.

Do pobrania: ZARZĄDZENIE 18/2016 »     Wzór-Przewodniczący »    Wzór-Sekretarz »   

       Odpis-Przew »    Odpis-Sekr »    Odpis_ang-Przew »    Odpis_ang-Sekr »   

Zarządzenie nr 17/2016 Dyrektora Instytutu Chemii Organicznej PAN w sprawie Wzoru dyplomu doktorskiego i wzorów odpisów dyplomu doktorskiego

Warszawa, 5 października 2016 r.

Do pobrania: ZARZĄDZENIE 17/2016 »     Wzór »    Odpis »    Odpis_ang »   

Zarządzenie nr 16/2016 Dyrektora Instytutu Chemii Organicznej PAN w sprawie Uaktualnienia obsady zespołu stałego dyżuru w systemie obrony cywilnej

Warszawa, 3 października 2016 r.

Do pobrania: ZARZĄDZENIE 16/2016 »

Zarządzenie nr 15/2016 Dyrektora Instytutu Chemii Organicznej PAN w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego Regulaminu wynagradzania pracowników Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie

Warszawa, 1 lipca 2016 r.

Do pobrania: ZARZĄDZENIE 15/2016 »

Zarządzenie nr 14/2016 Dyrektora Instytutu Chemii Organicznej PAN w sprawie Wprowadzenia zmian do zapisów Regulaminu premiowania pracowników Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie

Warszawa, 1 lipca 2016 r.

Do pobrania: ZARZĄDZENIE 14/2016 »

Zarządzenie nr 13/2016 Dyrektora Instytutu Chemii Organicznej PAN w sprawie Polityki Bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osoowych Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie

Warszawa, 7 września 2016 r.

Do pobrania: ZARZĄDZENIE 13/2016 »

Zarządzenie nr 12/2016 Dyrektora Instytutu Chemii Organicznej PAN w sprawie powołania komisji ds. przekazywania, sprzedaży lub złomowania przedmiotów zbędnych bądź nadmiernych w Instytucie Chemii Organicznej PAN w Warszawie

Warszawa, 6 września 2016 r.

Do pobrania: ZARZĄDZENIE 12/2016 »

Zarządzenie nr 11/2016 Dyrektora Instytutu Chemii Organicznej PAN w sprawie powołania Doktoranckiej Komisji Stypendialnej w Instytucie Chemii Organicznej PAN w Warszawie

Warszawa, 1 września 2016 r.

Do pobrania: ZARZĄDZENIE 11/2016 »

Zarządzenie nr 10/2016 Dyrektora Instytutu Chemii Organicznej PAN w sprawie procedur obiegu dokumentów w administracji Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie

Warszawa, 30 czerwca 2016 r.

Do pobrania: ZARZĄDZENIE 10/2016 »

Zarządzenie nr 7/2016 Dyrektora Instytutu Chemii Organicznej PAN w sprawie wprowadzenia zmian do zapisów Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie

Warszawa, 29 lutego 2016 r.

Do pobrania: ZARZĄDZENIE 7/2016 »

Zarządzenie nr 5/2016 Dyrektora Instytutu Chemii Organicznej PAN w sprawie powołania Odwoławczej Komisji ds. pomocy materialnej dla doktorantów IChO PAN

Warszawa, 22 stycznia 2016 r.

Do pobrania: ZARZĄDZENIE 5/2016 »

Zarządzenie nr 4/2016 Dyrektora Instytutu Chemii Organicznej PAN w sprawie powołania Komisji ds. pomocy materialnej dla doktorantów IChO PAN

Warszawa, 22 stycznia 2016 r.

Do pobrania: ZARZĄDZENIE 4/2016 »

Zarządzenie nr 3/2016 Dyrektora Instytutu Chemii Organicznej PAN w sprawie regulaminu Kontroli Zarządczej w Instytucie Chemii Organicznej PAN

Warszawa, 13 stycznia 2016 r.

Do pobrania: ZARZĄDZENIE 3/2016 »

Zarządzenie nr 2/2016 Dyrektora Instytutu Chemii Organicznej PAN w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konkursów na stanowiska naukowe w IChO PAN

Warszawa, 5 stycznia 2016 r.

Do pobrania: ZARZĄDZENIE 2/2016 »

Zarządzenie nr 1/2016 Dyrektora Instytutu Chemii Organicznej PAN w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej na Studia Doktoranckie i organizacji rekrutacji w roku akademickim 2016/2017

Warszawa, 4 stycznia 2016 r.

Do pobrania: ZARZĄDZENIE 1/2016 »

Zarządzenie nr 26/2015 Dyrektora Instytutu Chemii Organicznej PAN w sprawie zmiany Regulaminu Studiów Doktoranckich IChO PAN

Warszawa, 15 grudnia 2015 r.

Do pobrania: ZARZĄDZENIE 26/2015 »

Zarządzenie nr 25/2015 Dyrektora Instytutu Chemii Organicznej PAN w sprawie wprowadzenia zmian do zapisów Regulaminu wynagradzania pracowników IChO PAN

Warszawa, 4 grudnia 2015 r.

Do pobrania: ZARZĄDZENIE 25/2015 »

Zarządzenie nr 24/2015 Dyrektora Instytutu Chemii Organicznej PAN w sprawie przyjęcia na studia stacjonarne w IChO PAN

Warszawa, 2 grudnia 2015 r.

Do pobrania: ZARZĄDZENIE 24/2015 »

Zarządzenie nr 23/2015 Dyrektora Instytutu Chemii Organicznej PAN w sprawie trybu powoływania Komisji Socjalnej oraz Odwoławczej w IChO PAN

Warszawa, 16 listopada 2015 r.

Do pobrania: ZARZĄDZENIE 23/2015 »

Zarządzenie nr 22/2015 Dyrektora Instytutu Chemii Organicznej PAN w sprawie zmiany treści Regulaminu dotyczącego pomocy materialnej dla doktorantów IChO PAN

Warszawa, 16 listopada 2015 r.

Do pobrania: ZARZĄDZENIE 22/2015 »

Zarządzenie nr 21/2015 Dyrektora Instytutu Chemii Organicznej PAN w sprawie wyników egzaminu na Studium Doktoranckie IChO PAN

Warszawa, 12 listopada 2015 r.

Do pobrania: ZARZĄDZENIE 21/2015 »

Zarządzenie nr 20/2015 Dyrektora Instytutu Chemii Organicznej PAN w sprawie inwentaryzacji środków pieniężnych w kasie IChO PAN

Warszawa, 21 października 2015 r.

Do pobrania: ZARZĄDZENIE 20/2015 »

Zarządzenie nr 19/2015 Dyrektora Instytutu Chemii Organicznej PAN w sprawie inwentaryzacji wartości niematerialnych i prawnych w jednostkach organizacyjnych IChO PAN

Warszawa, 21 października 2015 r.

Do pobrania: ZARZĄDZENIE 19/2015 »

Zarządzenie nr 18/2015 Dyrektora Instytutu Chemii Organicznej PAN w sprawie inwentaryzacji środków trwałych w budowie w jednostkach organizacyjnych IChO PAN

Warszawa, 21 października 2015 r.

Do pobrania: ZARZĄDZENIE 18/2015 »

Zarządzenie nr 17/2015 Dyrektora Instytutu Chemii Organicznej PAN w sprawie inwentaryzacji prac naukowo-badawczych w toku

Warszawa, 21 października 2015 r.

Do pobrania: ZARZĄDZENIE 17/2015 »

Zarządzenie nr 16/2015 Dyrektora Instytutu Chemii Organicznej PAN w sprawie inwentaryzacji gruntów będących w użytkowaniu przez IChO PAN i budynków będących własnością IChO PAN

Warszawa, 21 października 2015 r.

Do pobrania: ZARZĄDZENIE 16/2015 »

Zarządzenie nr 15/2015 Dyrektora Instytutu Chemii Organicznej PAN w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej w IChO PAN

Warszawa, 27 sierpnia 2015 r.

Do pobrania: ZARZĄDZENIE 15/2015 »

Zarządzenie nr 14/2015 Dyrektora Instytutu Chemii Organicznej PAN w sprawie wzorów wniosków i zaświadczeń

Warszawa, 5 sierpnia 2015 r.

Do pobrania: ZARZĄDZENIE 14/2015 »

Zarządzenie nr 12/2015 Dyrektora Instytutu Chemii Organicznej PAN w sprawie powołania Doktoranckiej Komisji Stypendialnej w IChO PAN

Warszawa, 23 kwietnia 2015 r.

Do pobrania: ZARZĄDZENIE 12/2015 »

Zarządzenie nr 11/2015 Dyrektora Instytutu Chemii Organicznej PAN w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania Stałego Dyżuru w IChO PAN

Warszawa, 22 kwietnia 2015 r.

Do pobrania: ZARZĄDZENIE 11/2015 »

Zarządzenie nr 10/2015 Dyrektora Instytutu Chemii Organicznej PAN w sprawie Regulaminu podziału środków z dotacji MNiSW na działalność polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich

Warszawa, 20 kwietnia 2015 r.

Do pobrania: ZARZĄDZENIE 10/2015 »

Zarządzenie nr 9/2015 Dyrektora Instytutu Chemii Organicznej PAN w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich w IChO PAN

Warszawa, 20 kwietnia 2015 r.

Do pobrania: ZARZĄDZENIE 9/2015 »

Zarządzenie nr 8/2015 Dyrektora Instytutu Chemii Organicznej PAN w sprawie Regulaminu Samorządu Doktorantów IChO PAN

Warszawa, 23 marca 2015 r.

Do pobrania: ZARZĄDZENIE 8/2015 »

Zarządzenie nr 7/2015 Dyrektora Instytutu Chemii Organicznej PAN w sprawie trybu powoływania Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów w IChO PAN

Warszawa, 24 lutego 2015 r.

Do pobrania: ZARZĄDZENIE 7/2015 »

Zarządzenie nr 6/2015 Dyrektora Instytutu Chemii Organicznej PAN w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej na Studia Doktoranckie i organizacji rekrutacji w roku akademickim 2015/2016

Warszawa, 16 lutego 2015 r.

Do pobrania: ZARZĄDZENIE 6/2015 »

Zarządzenie nr 5/2015 Dyrektora Instytutu Chemii Organicznej PAN w sprawie warunków i trybu rekrutacji na Studia Doktoranckie w IChO PAN

Warszawa, 16 stycznia 2015 r.

Do pobrania: ZARZĄDZENIE 5/2015 »

Zarządzenie nr 4A/2015 Dyrektora Instytutu Chemii Organicznej PAN w sprawie powołania Komisji ds. nagród i wyróżnień IChO PAN

Warszawa, 19 stycznia 2015 r.

Do pobrania: ZARZĄDZENIE 4A/2015 »

Zarządzenie nr 4/2015 Dyrektora Instytutu Chemii Organicznej PAN w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej IChO PAN

Warszawa, 14 stycznia 2015 r.

Do pobrania: ZARZĄDZENIE 4/2015 »

Zarządzenie nr 3A/2015 Dyrektora Instytutu Chemii Organicznej PAN w sprawie występowania o granty przez pracowników oraz osoby, które uzyskały promesę zatrudnienia

Warszawa, 12 stycznia 2015 r.

Do pobrania: ZARZĄDZENIE 3/2015 »

Zarządzenie nr 3/2015 Dyrektora Instytutu Chemii Organicznej PAN w sprawie występowania o granty przez pracowników oraz osoby, które uzyskały promesę zatrudnienia

Warszawa, 12 stycznia 2015 r.

Do pobrania: ZARZĄDZENIE 3/2015 »

Zarządzenie nr 2/2015 Dyrektora Instytutu Chemii Organicznej PAN w sprawie występowania przez Dyrektora lub Radę Naukową IChO PAN o nagrody i wyróżnienia

Warszawa, 12 stycznia 2015 r.

Do pobrania: ZARZĄDZENIE 2/2015 »

Zarządzenie nr 1/2015 Dyrektora Instytutu Chemii Organicznej PAN w sprawie bieżącej kontroli stanowisk pracy pod względem stosowania przepisów BHP i ppoż. w IChO PAN

Warszawa, 12 stycznia 2015 r.

Do pobrania: ZARZĄDZENIE 1/2015 »

Zarządzenie nr 6/2014 Dyrektora i Regulamin w sprawie ramowych procedur zakupów oraz udzielania zamówień publicznych w Instytucie Chemii Organicznej PAN

Warszawa, 30 kwietnia 2014 r.

Do pobrania: REGULAMIN »

Zarządzenie nr 3/2014 Dyrektora Instytutu Chemii Organicznej PAN w sprawie powołania Komisji ds. nagród i wyróżnień

Warszawa, 28 marca 2014 r.

Do pobrania: ZARZĄDZENIE 3/2014 »

Zarządzenie nr 2/2014 Dyrektora Instytutu Chemii Organicznej PAN w sprawie gospodarki substancjami i mieszaninami chemicznymi przy prowadzeniu prac naukowo-badawczych w IChO PAN

Warszawa, 2 stycznia 2014 r.

Do pobrania: ZARZĄDZENIE 2/2014 »

Zarządzenie nr 1/2014 Dyrektora Instytutu Chemii Organicznej PAN dotyczące segregacji i zbierania odpadów

Warszawa, 2 stycznia 2014 r.

Do pobrania: ZARZĄDZENIE 1/2014 »

Zarządzenie nr 3/2013 Dyrektora Instytutu Chemii Organicznej PAN w sprawie rozliczania kosztów podróży służbowych

Warszawa, 17 kwietnia 2013 r.

Do pobrania: ZARZĄDZENIE 3/13 »

Zarządzenie nr 1/2013 Dyrektora Instytutu Chemii Organicznej PAN w sprawie ustalenia zasad przydzielania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży roboczej

Warszawa, 1 marca 2013 r.

Do pobrania: ZARZĄDZENIE 1/13 »

Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Biuletyn Informacji Publicznej