Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Biuletyn Informacji Publicznej  Jezyk Polski  Język Angielski
Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
Strona główna / Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowew 2016/2017 roku

Archiwalne konkursy ofert »


ZAPYTANIA OFERTOWE W ROKU 2019

Zaproszenie do składania ofert na dostawę żelu krzemionkowego, płytek TLC oraz płytek preparatywnych do chromatografii.

Data umieszczenia ogłoszenia: 09.01.2019

ROZSTRZYGNIĘCIE »

Zaproszenie do składania ofert »

Załącznik nr 1 »

Załącznik nr 2 »

ZAPYTANIA OFERTOWE W ROKU 2018

Zaproszenie do składania ofert na dostawę sprzętu komputerowego

Data umieszczenia ogłoszenia: 09.05.2018

ROZSTRZYGNIĘCIE »

Zaproszenie do składania ofert »

Opis przedmiotu zamówienia »

Załącznik nr 1 »

Załącznik nr 2 »

Załącznik nr 3 »

Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Biuletyn Informacji Publicznej