Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Biuletyn Informacji Publicznej  Jezyk Polski  Język Angielski
Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
Strona główna / Przetargi / Planowane zakupy - archiwum

Planowane zakupy - archiwum


PLANOWANE ZAKUPY - ARCHIWUM

Ogłoszenia z roku 2017:

Zakup wysokowydajnego serwera obliczeniowego do zastosowań naukowych.

Data umieszczenia ogłoszenia: 08.11.2017

Więcej informacji: Pobierz »

Ogłoszenie o wyborze oferty: Pobierz »


Zakup Syntezatora mikorfalowego wraz z wyposażeniem i kompresorem powietrza.

Data umieszczenia ogłoszenia: 11.10.2017

Więcej informacji: Pobierz »

Ogłoszenie o wyborze oferty: Pobierz »


Zakup Chromatografu gazowego z instalacją gazową dla linii wodoru, azotu i powietrza.

Data umieszczenia ogłoszenia: 19.07.2017

Więcej informacji: Pobierz »

Odpowiedzi na zadane pytania: Pobierz »

Odpowiedzi na zadane pytania cd.: Pobierz »

Ogłoszenie o wyborze oferty: Pobierz »


Zakup Chromatografu gazowego z generatorem wodoru i powietrza.

Data umieszczenia ogłoszenia: 13.06.2017

Więcej informacji: Pobierz »

Odpowiedzi na zadane pytania: Pobierz »

Odpowiedzi na zadane pytania cd.: Pobierz »

Ogłoszenie o wyborze oferty: Pobierz »


Zakup Wyparki rotacyjnej z pionową chłodnicą wraz z membranową pompą próżniową i kontrolerem próżni.

Data umieszczenia ogłoszenia: 08.06.2017

Więcej informacji: Pobierz »

Ogłoszenie o wyborze oferty: Pobierz »


Zakup chromatografu gazowego sprzężonego bezpośrednio ze spektrometrem mas GC/MS.

Data umieszczenia ogłoszenia: 30.05.2017

Więcej informacji: Pobierz »

Odpowiedzi na zadane pytania: Pobierz »

Ogłoszenie o wyborze oferty: Pobierz »


Zakup wyparki próżniowej wraz z cyrkulacyjnym termostatem chłodzącym i systemem próżniowym.

Data umieszczenia ogłoszenia: 17.05.2017

Więcej informacji: Pobierz »

Ogłoszenie o wyborze oferty: Pobierz »


Zakup systemu oczyszczania rozpuszczalników SPS (Solvent Purification System).

Data umieszczenia ogłoszenia: 06.04.2017

Więcej informacji: Pobierz »

Ogłoszenie o wyborze oferty: Pobierz »


Zakup czterech dodatkowych serwerów obliczeniowych wraz z niezbędnymi akcesoriami.

Data umieszczenia ogłoszenia: 04.04.2017

Więcej informacji: Pobierz »

Ogłoszenie o wyborze oferty: Pobierz »


Zakup wyparki próżniowej wraz z cyrkulacyjnym termostatem chłodzącym i systemem próżniowym.

Data umieszczenia ogłoszenia: 23.03.2017

Więcej informacji: Pobierz »

Ogłoszenie o wyborze oferty: Pobierz »


Zakup dwóch zestawów wyparek rotacyjnych wraz z wyposażeniem.

Data umieszczenia ogłoszenia: 10.02.2017

Więcej informacji: Pobierz »

Ogłoszenie o wyborze oferty: Pobierz »


Zakup zestawu wyparki próżniowej z cyrkulacyjnym termostatem chłodzącym

Data umieszczenia ogłoszenia: 30.01.2017

Więcej informacji: Pobierz »

Ogłoszenie o wyborze oferty: Pobierz »


Ogłoszenia z roku 2016:

Zakup zestawu do chromatografii cieczowej (HPLC) w pełni zautomatyzowanego i skomputeryzowanego.

Data umieszczenia ogłoszenia: 20.12.2016

Więcej informacji: Pobierz »

Ogłoszenie o wyborze oferty: Pobierz »


Dostawa systemu do syntezy równoległej

Data umieszczenia ogłoszenia: 07.12.2016

Więcej informacji: Pobierz »

Ogłoszenie o wyborze oferty: Pobierz »


Dostawa aparatu NMR

Data umieszczenia ogłoszenia: 09.11.2016

Więcej informacji: Pobierz »

Dodatkowe informacje: Pobierz »

Wybór oferty: Pobierz »


Ogłoszenia z roku 2015:

Dostawa spektrometru masowego z akcesoriami

Data umieszczenia ogłoszenia: 09.09.2015

Więcej informacji: Pobierz »

Wybór oferty: Pobierz »


Dostawa chromatografu cieczowego Flash

Data umieszczenia ogłoszenia: 18.05.2015

Więcej informacji: Pobierz »

Wybór oferty: Pobierz »


Dostawa aparatury do wysokosprawnej chromatografii cieczowej HPLC z gradientem po stronie wysokiego ciśnienia

Data umieszczenia ogłoszenia: 08.04.2015

Więcej informacji: Pobierz »

Wybór oferty: Pobierz »


Ogłoszenia z roku 2014:

Dostawa aparatury do wysokosprawnej chromatografii cieczowej HPLC z gradientem po stronie wysokiego ciśnienia

Data umieszczenia ogłoszenia: 15.12.2014

Więcej informacji: Pobierz »


Dostawa komory rękawicowej z wyposażeniem

Data umieszczenia ogłoszenia: 22.09.2014

Więcej informacji: Pobierz »


Dostawa chromatografu gazowego (GC) z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym wraz z wyposażeniem

Data umieszczenia ogłoszenia: 05.05.2014

Więcej informacji: Pobierz »


Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Biuletyn Informacji Publicznej