Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Biuletyn Informacji Publicznej  Jezyk Polski  Język Angielski
Instytut Chemii Organicznej -Polskiej Akademii Nauk
Strona główna / Studia doktoranckie / Zadania z egzaminów wstępnych

Studia doktoranckie - Zadania z egzaminów wstępnych
z lat 1990 - 2017

Komplety zadań z egzaminów wstępnych na studia doktoranckie w IChO PAN z lat 1990 - 2017 znajdują się w archiwum egzaminy.zip » (format Microsoft Word oraz PDF).

Po przekopiowaniu zbioru na dysk swojego komputera, należy go rozpakować przy użyciu dowolnego programu do dearchiwizacji plików typu ZIP (systemy Windows XP i nowsze posiadają wbudowaną obsługę archiwów ZIP).

Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Biuletyn Informacji Publicznej