Wykłady

05/09/2017
Plan Wykładów

STUDIA DOKTORANCKIE ICHO PAN

PLAN WYKŁADÓW ON-LINE W SEMESTRZE ZIMOWYM 2020/2021 /

ON-LINE LECTURES PLAN AT IOC PAS IN THE WINTER SEMESTER 2020/2021

wykłady on-line, w języku angielskim

uaktualniony / updated 23.09.2020

LECTURELECTUREDATEHOURS
Methods in organic synthesisProfessor
Daniel Gryko
7.11.2020
14.11.2020
28.11.2020
04.12.2020
11.12.2020
15.01.2021
29.01.2021
5.02.2021
900 – 1045
Organic Reaction MechanismProfessor
Bartłomiej Furman
7.11.2020
14.11.2020
28.11.2020
04.12.2020
11.12.2020
15.01.2021
29.01.2021
19.02.2021
1100 – 1245

 

red color: the exam date

Formularz sylabusa – prof. Sławomir Jarosz
Formularz sylabusa – prof. Witold Danikiewicz

Materiały do wykładów

Materiały do wykładów na Studium Doktoranckim

Obecnie dostępne są materiały do wykładów prowadzonych przez wymienionych niżej wykładowców:

Pozostali wykładowcy materiałów nie udostępniają.

Zadania z egzaminów

No Comments

Skip to content