Zespół VII

13/12/2018
KierownikPublikacjeSkład ZespołuTematyka

Praktyczna synteza organiczna. Chemia azotowych związków heterocyklicznych

 

Kierownik:

dr. hab. Zbigniew Wróbel, prof. nadzw.
e-mail: zbigniew.wrobel@icho.edu.pl

Doktorat, 1989 Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
Staż podoktorski, 1990 Department of Chemistry SUNY at Binghamton USA
Habilitacja, 2002 Instytut Chemii Organicznej PAN

Realizowane granty:

T. Marszałek, I. Krygier, A. Proń, Z. Wróbel, P.M.W. Blom, I. Kulszeicz-Bajer, W. Pisula, „Self-assembly and charge carrier transport of sublimated dialkyl substituted quinacridones”, Org. Electron. 2019, 65, 127-134.

M. Tryniszewski, R. Bujok, P. Cmoch, R. Gańczarczyk, I. Kulszewicz-Bajer, Z. Wróbel, „Direct Reductive Cyclocondensation of the Nitro Group with the Amido Group: Key Role of the Iminophosphorane Intermediate in the Synthesis of 1,4-Dibenzodiazepine Derivatives”, J. Org. Chem., 2019, 84, 4, 2277-2286.

P. Bujak, Z. Wróbel, M. Penkala, K. Kotwica, A. Kmita, M. Gajewska, A. Ostrowski, P. Kowalik, A. Pron, „Highly Luminescent Ag–In–Zn–S Quaternary Nanocrystals: Growth Mechanism and Surface Chemistry Elucidation”, Inorg. Chem., 2019, 58, 2, 1358-1370.

Z. Wróbel, R. Bujok, M. Tryniszewski, A. Kwast, “Simple synthesis of 2-alkylidene- and 2-keto-7-triazolylquinoxaline systems from 2-nitrosodiarylamines”, Arkivoc2019, part v, 0-0

2017

R. Bujok, P. Cmoch, Z. Wróbel, K. Wojciechowski, „Transition-metal-free synthesis of 3-(1-pyrrolidinyl)quinolines and 3-(1-pyrrolidinyl)quinoline 1-oxides via a one-pot reaction of 3-(1-pyrrolidinyl)crotonates with nitrobenzenes”, Org. Biomol. Chem., 2017, 15, 2397-2402.

Z.Wróbel, K. Plichta, A. Kwast, “Reactivity and substituent effects in the cyclization of N-aryl-2-nitrosoanilines to phenazines”, Tetrahedron, 2017, 73, 3147-3152.

Ł. Skórka, P. Kurzep, G. Wiosna-Sałyga, B. Łuczyńska, I. Wielgus, Z. Wróbel, J. Ulański, I. Julszewicz-Bajer, „New diarylaminophenyl derivatives of carbazole: Effect of substituent position on their redox, spectroscopic and electroluminescent properties”, Synth. Met., 2017, 228, 1-8.

 

 

Asystenci:

Andrzej Kwast

Technicy:

Cezary Gulko

Doktoranci:

Studenci:

Tematyka badań:

– Synteza heterocyklicznych związków azotowych w tym glównie chinoliny oraz indolu z wykorzystaniem aromatycznych związków nitrowych jako substratów.
– Otrzymywanie N-arylo-2-nitrozoanilin z anilin i aromatycznych związków nitrowych oraz ich wykorzystanie w syntezie bardziej skomplikowanych układów heterocyklicznych jak benzimidazole, chinoksaliny, fenazyny
– Badanie adduktów σH oraz ich przekształcenia do związków nitrozowych.

Zespół oferuje też usługi w zakresie:
– klasyczna synteza organiczna
– synteza peptydowa
– aminoglikozydy

No Comments

Skip to content