Zespół VII

13/12/2018
KierownikPublikacjeSkład ZespołuTematyka

Praktyczna synteza organiczna. Chemia azotowych związków heterocyklicznych

 

Kierownik:

dr. hab. Zbigniew Wróbel, prof. nadzw.
e-mail: zbigniew.wrobel@icho.edu.pl

Doktorat, 1989 Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
Staż podoktorski, 1990 Department of Chemistry SUNY at Binghamton USA
Habilitacja, 2002 Instytut Chemii Organicznej PAN

Realizowane granty:

Michał Tryniszewski, Robert Bujok, Piotr Cmoch, Roman Gańczarczyk, Irena Kulszewicz-Bajer, Zbigniew Wróbel, „Direct Reductive Cyclocondensation of the Nitro Group with the Amido Group: Key Role of the Iminophosphorane Intermediate in the Synthesis of 1,4-Dibenzodiazepine Derivatives”, J. Org. Chem. 2019, 84, 4, 2277-2286

Piotr Bujak, Zbigniew Wróbel, Mateusz Penkala, Kamil Kotwica, Angelika Kmita, Marta Gajewska, Andrzej Ostrowski, Patrycja Kowalik, Adam Pron, „Highly Luminescent Ag–In–Zn–S Quaternary Nanocrystals: Growth Mechanism and Surface Chemistry Elucidation”, Inorg. Chem. 2019, 58, 2, 1358-1370

Michał Tryniszewski†‡, Robert Bujok†, Piotr Cmoch† , Roman Gańczarczyk‡, Irena Kulszewicz-Bajer‡ , and Zbigniew Wróbel*†, „Direct Reductive Cyclocondensation of the Nitro Group with the Amido Group: Key Role of the Iminophosphorane Intermediate in the Synthesis of 1,4-Dibenzodiazepine Derivatives”, J. Org. Chem., 2019, 84 (4), pp 2277–2286

Zbigniew Wróbel, Robert Bujok, Michał Tryniszewski, Andrzej Kwast “A general and convenient method for the synthesis of 2,4-dinitrobenzyl ketones. Almost unlimited access to 2-substituted 6-nitroindoles from 2,4-dinitrotoluene and aldehydes”, Arkivoc2019, part v, 0-0.

2018

Bujok, R.; Wiszniewski, M.; Cmoch, P.; Wróbel, Z. “Simple synthesis of 2-alkylidene- and 2-keto-7-triazolylquinoxaline systems from 2-nitrosodiarylamines”, New J. Chem. 2018, 42, 3260-3269.

2017

Bujok, R.; Cmoch, P.; Wróbel, Z.; Wojciechowski, K. „Transition-metal-free synthesis of 3-(1-pyrrolidinyl)quinolines and 3-(1-pyrrolidinyl)quinoline 1-oxides via a one-pot reaction of 3-(1-pyrrolidinyl)crotonates with nitrobenzenes”, Org. Biomol. Chem., 2017, 15, 2397-2402.

Wróbel, Z.; Plichta, K.; Kwast, A. “Reactivity and substituent effects in the cyclization of N-aryl-2-nitrosoanilines to phenazines”, Tetrahedron, 2017, 73, 3147-3152.

Skórka, Ł.; Kurzep, P.; Wiosna-Sałyga, G.; Łuczyńska, B.; Wielgus, I.; Wróbel, Z.; Ulański, J.; Julszewicz-Bajer, I. „New diarylaminophenyl derivatives of carbazole: Effect of substituent position on their redox, spectroscopic and electroluminescent properties”, Synth. Met. 2017, 228, 1-8.

 

 

Asystenci:

Andrzej Kwast

Technicy:

Cezary Gulko

Doktoranci:

Studenci:

Tematyka badań:

– Synteza heterocyklicznych związków azotowych w tym glównie chinoliny oraz indolu z wykorzystaniem aromatycznych związków nitrowych jako substratów.
– Otrzymywanie N-arylo-2-nitrozoanilin z anilin i aromatycznych związków nitrowych oraz ich wykorzystanie w syntezie bardziej skomplikowanych układów heterocyklicznych jak benzimidazole, chinoksaliny, fenazyny
– Badanie adduktów σH oraz ich przekształcenia do związków nitrozowych.

Zespół oferuje też usługi w zakresie:
– klasyczna synteza organiczna
– synteza peptydowa
– aminoglikozydy

No Comments