Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Biuletyn Informacji Publicznej  Jezyk Polski  Język Angielski
Instytut Chemii Organicznej -Polskiej Akademii Nauk
Strona główna / Władze Instytutu

Władze Instytutu

Dyrekcja Instytutu


Dyrektor Instytutu
Prof. SŁAWOMIR JAROSZ
tel.: 22 343 23 21, 22 631 87 88
e-mail: slawomir.jarosz at icho.edu.pl


Zastępca Dyrektora do Spraw Naukowych
Prof. JACEK MŁYNARSKI
tel.: 22 343 23 22, 22 632 37 89
e-mail: jacek.mlynarski at icho.edu.pl


Zastępca Dyrektora do Spraw Ogólnych
Dr PIOTR LIPKOWSKI
tel.: 22 343 23 23, 22 632 05 78
e-mail: piotr.lipkowski at icho.edu.pl


Rada Naukowa Instytutu 2015 - 2018

Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Biuletyn Informacji Publicznej
Design »