Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Biuletyn Informacji Publicznej  Jezyk Polski  Język Angielski
Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
Strona główna / Usługi społeczne

Usługi społeczne w 2018 roku


USŁUGI SPOŁECZNE W ROKU 2018

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne: świadczenia usług medycznych pracownikom Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie oraz członkom ich rodzin
UWAGA! Formularz oświadczenia (Załącznik nr 2) został wymieniony z powodu błędu w nazwie postępowania

UWAGA!

Opis przedmiotu zamówienia został zmieniony w ppkt. 1.2 - nowy ppkt 1.2 - PDF»

Odpowiedzi na pytania - PDF»

Data umieszczenia ogłoszenia: 17.01.2018

Ogłoszenie - PDF»

Załącznik nr 1 - DOC»

Załącznik nr 2 - DOC»

Załącznik nr 3 - PDF»

ROZSTRZYGNIĘCIE »


Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Biuletyn Informacji Publicznej