Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Biuletyn Informacji Publicznej  Jezyk Polski  Język Angielski
Instytut Chemii Organicznej -Polskiej Akademii Nauk
Strona główna / Tytuły profesora

Tytuły profesora


Postępowanie o nadanie tytułu profesora dr hab. Agnieszce Szumnej, prof. nadzw.

Uchwała w sprawie poparcia wniosku

Warszawa, 15 czerwca 2018 r.

Do pobrania: Wyciąg z Protokołu z CCI posiedzenia Rady Naukowej IChO PAN »


Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Biuletyn Informacji Publicznej