Twoja przyszłość właśnie tu!

30/05/2017

Studentko! Studencie!

Dlaczego warto iść na studia doktoranckie w IChO PAN?

  • Studium Doktoranckie przy Instytucie Chemii Organicznej PAN w Warszawie jest najstarszą tego typu placówką w kraju. Wybierasz ośrodek naukowo-badawczy z ponad pięćdziesięcioletnim doświadczeniem w kształceniu młodych chemików;
  • Spotkasz wybitnych naukowców, laureatów prestiżowych nagród polskich i zagranicznych, autorów książek i opracowań naukowych. Współpracujemy z najlepszymi ośrodkami badawczymi na całym świecie, dajemy Ci możliwość wzięcia udziału konferencjach i wymianach międzynarodowych, na których poznasz ludzi dzielących Twoją pasję;
  • Weźmiesz udział w realizacji ambitnych, nowoczesnych projektów badawczych, w doskonale wyposażonych laboratoriach;
  • Otwieramy przez Tobą szerokie możliwości wyboru typu prowadzonych badań. Stawiamy na interdyscyplinarność, innowacyjność i współpracę z innymi ośrodkami. W naszym Instytucie znajdziesz zespoły badawcze zajmujące się zarówno nowoczesną syntezą chemiczną ukierunkowaną na poszukiwania leków i materiałów funkcjonalnych nowej generacji, jak i grupy udoskonalające techniki analityczne, takie jak magnetyczny rezonans jądrowy, spektrometria mas, metody chiraloptyczne i optyczne obrazowanie molekularne. Jesteśmy pionierami w dziedzinie komputerowego wspomagania planowania syntezy organicznej;
  • Studia powinny trwać nie więcej niż cztery lata i kończyć się obroną pracy doktorskiej. W czasie trwania studiów zapewnimy Ci stypendium, którego wysokość zależy od osiągnięć w pracy oraz wyników egzaminów. Pamiętaj, że jeśli Twoje osiągnięcia okażą się nadzwyczajne, umożliwimy Ci ubieganie się o atrakcyjne stypendia krajowe dla młodych wybitnych naukowców;
  • W trakcie studiów dajemy Ci możliwość poszerzenia i ugruntowania wiedzy zdobytej na wcześniejszych etapach edukacji podczas cyklu wykładów organizowanych w Instytucie, prowadzonych zarówno przez naszą kadrę naukową jak i przez gości z zagranicy;
  • Doktoranci spoza Warszawy mogą mieszkać w czasie trwanie studiów w hotelu doktoranckim, znajdującym się na terenie Instytutu. Hotel ten posiada pokoje jednoosobowe z łazienką i aneksem kuchennym. Co istotne, opłata za mieszkanie w hotelu IChO PAN jest dużo niższa od obowiązującej na warszawskim rynku mieszkaniowym;
  • Po ukończeniu studiów doktoranckich Instytut ułatwia każdemu absolwentowi znalezienie miejsca w dobrym zespole naukowym najczęściej w USA, Japonii i krajach Europy Zachodniej, w celu odbycia stażu podoktorskiego. Dla najlepszych, po powrocie ze stażu, istnieje możliwość kontynuowania pracy w IChO. Instytut oferuje staże naukowe i zachęca do składania samodzielnych projektów badawczych, stwarzających szanse uzyskania w ciągu paru lat stopnia doktora habilitowanego;
  • Pamiętaj, że nawet jeśli nie zdecydujesz się na karierę naukowca, doświadczenie i szeroki zasób wiedzy zdobyty w Instytucie oraz w trakcie staży za granicą będą Twoim największym kapitałem na rynku pracy;

No Comments

Skip to content