Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Biuletyn Informacji Publicznej  Jezyk Polski  Język Angielski
Instytut Chemii Organicznej -Polskiej Akademii Nauk
Strona główna / Oferty stypendialne

Oferty stypendialneKomunikat Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE

Warszawa, 27 stycznia 2016 r.


Komisja Europejska powołuje grupę ekspertów ds. metodologii oceny programu Horyzont 2020

Zbliża się termin nadsyłania zgłoszeń do specjalnej grupy ekspertów ds. metodologii oceny śródokresowej i ex-post programu Horyzont 2020 powołanej przez Komisję Europejską. Termin zgłoszeń upływa 31 stycznia 2016 r.

Grupa zacznie pracę już w pierwszym kwartale tego roku a zakończy w grudniu 2017 roku. W jej skład wejdzie maksymalnie dwudziestu niezależnych ekspertów zewnętrznych. Zdaniem dyrektora Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE dr. inż. Zygmunta Krasińskiego, praca w zespołach eksperckich to możliwość zgłaszania uwag i sugestii poprawy reguł realizowania programów unijnych. „Krajowy Punkt Kontaktowy Programów badawczych UE wspiera naukowców i przedsiębiorców w uczestniczeniu w Horyzoncie 2020. Chcielibyśmy też, by polskie środowisko naukowe i akademickie było szeroko reprezentowane w gremiach eksperckich KE, dlatego zachęcam do zgłaszania się” – dodaje dyrektor Z. Krasiński.

Celem nowej grupy ekspertów będzie opracowanie i wdrożenie metodologii identyfikacji i oceny skutków ekonomicznych, społecznych i środowiskowych wszystkich programów ramowych począwszy od 5. Programu Ramowego aż po Horyzont 2020.

Eksperci powołani do tej grupy powinni mieć m.in.: dużą wiedzę i doświadczenie w zakresie projektowania, wdrażania i oceny polityki badań i innowacji; udokumentowane doświadczenie w jednym lub kilku obszarach sektorowych zgodnych z wyzwaniami społecznymi programu Horyzont 2020.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w pracach tej grupy prosimy zarejestrować się poprzez stronę Participal Portal lub wysyłając maila RTD-A5-SUPPORT@ec.europa.eu.

Więcej informacji na temat wymagań wobec ekspertów znajduje się na stronie Komisji Europejskiej.

Marcowa lista aktualnych grantów i stypendiów badawczych z KPK

Warszawa, 6 marca 2017 r.


Granty i stypendia marzec 2017.

Lutowa lista aktualnych grantów i stypendiów badawczych z KPK

Warszawa, 14 lutego 2017 r.


Granty i stypendia luty 2017.

Wrześniowa lista aktualnych grantów i stypendiów badawczych z KPK

Warszawa, 5 września 2016 r.


Granty i stypendia wrzesień 2016.

Kwietniowa lista aktualnych grantów i stypendiów badawczych z KPK

Warszawa, 8 kwietnia 2016 r.


Granty i stypendia kwiecień 2016.

Marcowa lista aktualnych grantów i stypendiów badawczych z KPK

Warszawa, 7 marca 2016 r.


Granty i stypendia marzec 2016.

Majowa lista aktualnych grantów i stypendiów badawczych z KPK

Warszawa, 7 maja 2015 r.


http://www.euraxess.pl/files/00_Granty i stypendia_maj 2015.pdf.

Lista grantów i stypendiów badawczych z KPK

Warszawa, 22 kwietnia 2015 r.


http://www.euraxess.pl/index.php/praca-i-stypendia/baza-ofert-stypendialnych?start=1.

Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Biuletyn Informacji Publicznej