Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Biuletyn Informacji Publicznej  Jezyk Polski  Język Angielski
Instytut Chemii Organicznej -Polskiej Akademii Nauk
Strona główna / Studia doktoranckie

Studia doktoranckie

Kierownik:
prof. Dorota Gryko, tel. 22 343 2051, faks: 22 6326681,
e-mail: dorota.gryko@icho.edu.pl

Ogłoszenie:

Decyzją Nr 1/2019 Dyrektora Instytutu Chemii Organicznej PAN z dnia 10 stycznia 2019 r., rozmowy kwalifikacyjne na studia doktoranckie na rok akademicki 2018/2019 rozpoczną się 25 stycznia 2019 r. Termin składania dokumentów: 21 stycznia 2019 r.

Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Biuletyn Informacji Publicznej