Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Biuletyn Informacji Publicznej  Jezyk Polski  Język Angielski
Instytut Chemii Organicznej -Polskiej Akademii Nauk
Strona główna / Studia doktoranckie

Studia doktoranckie

Kierownik:
prof. Dorota Gryko, tel. 22 343 2051, faks: 22 6326681,
e-mail: dorota.gryko@icho.edu.pl

Ogłoszenie:

Decyzją Nr 3/2018 Dyrektora Instytutu Chemii Organicznej PAN z dnia 11 lipca 2018 r., rozmowy kwalifikacyjne na studia doktoranckie na rok akademicki 2018/2019 rozpoczną się 28 września 2018 r. Termin składania dokumentów: 24 września 2018 r.

Ogłoszenie:

Decyzja nr 2/2018 Dyrektora Instytutu Chemii Organicznej PAN z dn. 13 czerwca 2018 r. ws. terminu składania wniosków o stypendium Prezesa PAN za wybitne osiągnięcia.

Decyzja nr 2/2017

Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Biuletyn Informacji Publicznej