Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Biuletyn Informacji Publicznej  Jezyk Polski  Język Angielski
Instytut Chemii Organicznej -Polskiej Akademii Nauk
Strona główna / Samorząd Doktorantów

Samorząd Doktorantów


Samorząd Doktorantów Instytutu Chemii Oraganicznej PAN


Kontakt: samorzad@icho.edu.pl


Skład:

Przewodniczący: Barbara Mikulak

Zastępca Przewodniczącego: Anna Domżalska

Sekretarz: Aleksandra Narczyk


Do pobrania:

REGULAMIN SAMORZĄDU DOKTORANTÓW ICHO PAN »

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO »

Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Biuletyn Informacji Publicznej