Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Biuletyn Informacji Publicznej  Jezyk Polski  Język Angielski
Instytut Chemii Organicznej -Polskiej Akademii Nauk
Strona główna / Studia doktoranckie / Rozprawa doktorska - Wytyczne

Rozprawa doktorska - Wytyczne

Rozprawa doktorska przygotowywana w formie zbioru monotematycznych publikacji powinna zawierać:

  • streszczenie w języku polskim i angielskim (max. 1 strona każde);
  • przewodnik (10-20 stron) – zwięźle opisujący osiągnięcia kandytata i ich odniesienie do stanu wiedzy, w przypadku dołączenia do rozprawy przeglądu literaturowego (opublikowanego przez kandydata) przewodnik może skrócony ;
  • artykuły opublikowane lub przyjęte do druku;
  • suplementy zawierające dane eksperymentalne;
  • poświadczone przez promotora rozprawy oświadczenia kandydata jasno określające (opisowo) jego wkład w powstanie artykułu;
  • oświadczenia wszystkich współautorów publikacji jasno określające (opisowo) ich wkład w powstanie artykułu;
  • w przypadku dołączenia artykułu przyjętego do druku, do rozprawy należy dołączyć list od Edytora, akceptujący pracę;

Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Biuletyn Informacji Publicznej