Rekrutacja

31/05/2019

 
UWAGA! Informujemy, że osoby, które do dnia rozpoczęcia rekrutacji nie obroniły pracy magisterskiej, mogą złożyć kopię dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o obronie pracy magisterskiej do 30 września 2019 r. Do wniosku w systemie rekrutacyjnym należy dołączyć oświadczenie o planowanym terminie obrony.
 

Instytut Chemii Organicznej PAN
Tytuł projektuLiczba miejsc
1. Karbodi- i trifluorometylowanie alkinów i alkenów poprzez sekwencję karbometalowania i fluoroalkilowania1
2. Modulowane nanozymy: hybrydowe katalizatory na nanocząstkach wykazujące selektywność substratową dalekiego zasięgu4
3. Komputerowo wspomagana synteza organiczna1
4. Synteza zakrzywionych pochodnych acenów – w kierunku oddolnej syntezy nanorurek węglowych typu zig-zag1
5. Kataliza przeniesienia fazowego w trybie przepływowym pod wysokim ciśnieniem1
6. Katalizowana metalami przejściowymi C-H-aktywacja nitronów1
7. Nowe N-heterocykliczne karbenowe kompleksy złota: od aktywności katalitycznej do zastosowań medycznych2

 

No Comments