Rekrutacja 2020/2021

06/12/2019

Informacja o harmonogramie rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 zostanie podana w pierwszym kwartale 2020 roku.
 
 
1. Program kształcenia w Szkole Doktorskiej
 
2. Zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej
 

 
 
UWAGA! Informujemy, że osoby, które do dnia rozpoczęcia rekrutacji nie obroniły pracy magisterskiej, mogą złożyć kopię dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o obronie pracy magisterskiej do 30 września 2020 r. Do wniosku w systemie rekrutacyjnym należy dołączyć oświadczenie o planowanym terminie obrony.
 

No Comments

Skip to content