Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Biuletyn Informacji Publicznej  Jezyk Polski  Język Angielski
Instytut Chemii Organicznej -Polskiej Akademii Nauk
Strona główna / Studia doktoranckie / Programy studiów doktoranckich

Program studiów doktoranckichRegulamin projektów badawczych plik PDF ».


Regulamin ustalania zasad przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie plik PDF ».

Regulamin konkursów na finansowanie Zadań Badawczych dla młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich w Instytcie Chemii Organicznej PAN plik PDF ».

Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Biuletyn Informacji Publicznej